JASNO]A I UCENJE TROKUTASTE I OKRUGLE GLAGOLJICE

tekla okrugla glagoljica, bila poznata trokutasta glagoljica, ukazuje na mogu}nost da je u ... Ta razlika obja{njava se ve}om uo~ljivo{}u slova okrugle glagoljice.

JASNO]A I UCENJE TROKUTASTE I OKRUGLE GLAGOLJICE - Srodni dokumenti

JASNO]A I UCENJE TROKUTASTE I OKRUGLE GLAGOLJICE

tekla okrugla glagoljica, bila poznata trokutasta glagoljica, ukazuje na mogu}nost da je u ... Ta razlika obja{njava se ve}om uo~ljivo{}u slova okrugle glagoljice.

eksperimentalno ispitivanje učenja trokutaste i okrugle glagoljice

procesa učenja: klasično uvjetovanje, instrumentalno uvjetovanje, učenje pokušajima i pogreškama, mehaničko učenje, učenje prema modelu te učenje uvidom ...

eksperimentalno ispitivanje učenja trokutaste i okrugle ... - darhiv

procesa učenja: klasično uvjetovanje, instrumentalno uvjetovanje, učenje pokušajima i pogreškama, mehaničko učenje, učenje prema modelu te učenje uvidom ...

Nove mrežne igre za učenje glagoljice

Postoji gumb koji omogućuje ispis trenutačne osmosmjerke, pa nastavnici mogu isprintati osmosmjerku za svoje učenike koji uče glagoljicu. Tetris u kojem se ...

Pišimo jasno

jeziku ili na jednome od službenih jezika koji su, u skladu s još važećom Uredbom Vijeća br. ... KOLIKO? Mjerljivi podaci pokrate apstraktno žargonizmi dugo pasiv ... nesporazum ili čak diplomatski skandal. Engleski. Lažni par u hrvatskom.

Pišimo jasno - Europa

jeziku ili na jednome od službenih jezika koji su, u skladu s još važećom Uredbom Vijeća br. ... KOLIKO? Mjerljivi podaci pokrate apstraktno žargonizmi dugo pasiv ... nesporazum ili čak diplomatski skandal. Engleski. Lažni par u hrvatskom.

Misteriji 11 2017 - Jasno in glasno

Transurfing realnosti 2. Avtor: Vadim Zeland. Prevedla: Tjaša Kravcar. Založba: Primus. Obseg: 208 strani. Format: 14 x 22 cm. Vezava: broširano. Cena: 19,90 €.

okrugle šavne cevi od nerđajućeg čelika - RM Alkon Stahl

Col. 1,0. 1,2. 1,5. 1,6. 2,0. 2,5. 2,6. 2,9. 3,0. 3,2. 6,0. 0,125. 8,0. 0,175. 10,0. 0,225. 0,264. 0,319. 12,0. 0,275. 0,325. 0,394 ... Spoljni prečnik u. Debljina zida u mm.

okrugle, pravougaone i kvadratne šavne cevi u skladu ... - Utva Silosi

Okrugli šuplji profili – Okrugle cevi po EN 10219-2. Circular hollow sections - Round tubes according to EN 10219-2. *Dimenzije i debljine koje nisu obuhvaćene ...

entrepreneurial learning učenje o preduzetništvu učenje za ...

24 tra 2012 ... Maja Kitić, Toni Miljak, Joško Lozić. Cjeloživotno obrazovanje s ciljem postizanja poslovnog napretka i stvaranja financijskih vrijednosti ...

Slovima glagoljice

Faust Vrančid, prva hrvatska gramatika ( 1604.)- Bartol Kašid, ... hrvatska tiskana knjiga, poznata i pod nazivom Misal po zakonu rimskoga dvora. Kao znamenit.

KULTURNO-POVIJESNO ZNAČENJE GLAGOLJICE

KULTURNO-POVIJESNO ZNAČENJE GLAGOLJICE. Glagoljica, to ... Bio je to rodoljubni podvig krčkog svećenstva a ujedno memento za bi skupa Mahniča da ...

Pokušaj objašnjenja geneze glagoljice

16 velj 2010 ... saznao detalje o Bašćanskoj ploči te da je pismo na njoj glagoljica, staro ... Pri pisanju brojeva na poseban način pišu se brojevi od 11 do 19.

Rano učenje stranih jezika obično podrazumijeva učenje tih jezika u ...

sadržaja, a s glazbenoga vrsta, opseg, tempo, ritam, tonalitet i ugoĎaj pjesama. Analizirane su ukupno. 35 pjesme. Nakon provedene analize mislimo da bi se ...

tragovi glagoljice u boki kotorskoj - Croatia

8 stu 2017 ... 2. Boka kotorska ... „U Parčićevo vrijeme Kotorska biskupija nije bila u Crnoj. Gori, već u Dalmaciji, tj. u Austriji. Misal iz godine 1893. je dar dr.

Dvije suvremene teorije o postanku glagoljice

Jedan od simbola skrivenih u ovoj rozeti Kristov je monogram koji je često krasio mozaike, freske, kameni namještaj, stupove, prozore i druge predmete u crkvi.

Mile Bogovi POJAVA I RAZVOJ GLAGOLJICE I ...

mo poslije nazivati staroslavenski. Jezik, dakako, nije bilo potrebno stvarati, jer je on Êi- vio gdjegod su Êivjeli Slaveni. Ali da on postane knjiπki i liturgijski, ...

Obilježavanje Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva u školama

šibenske osnovne škole izveli igrokaz Glagoljica, a Narodna knjižnica i čitaonica. 3. slika: Klesarska škola pučišća: glagoljična slova uklesana u kamene pločice.

new glagolitic signs in a digital age novi znakovi glagoljice u ...

Key words: Glagolitic script, fonts, graphic signs, communication, digital age. 259 ... glagoljica pismo koje se više ne nalazi u službenoj uporabi njezin povratak kroz ... Nazor, A., (2008): Knjiga o Hrvatskoj glagoljici “Ja slovo znajući govorim.

Raspoznavanje slova uglate glagoljice - Edvin Močibob

U radu iznosim kako sam izvršio klasifikaciju slova uglate glagoljice pomoću neuronskih mreža. Generirao ... alphabet: abeceda (dopustena slova). 319. 320.

bašćanska staza glagoljice baška's glagolitic ... - Experience Krk

T.A. ŠILO TURIST, ŠILO/. BAŠKA. 51. LUMIN KRK,. HORTIKULTURA. 52. T.T.U. LUNA, BAŠKA. 53. ANTITALENTI d.o.o.. ZAPREŠIĆ. THE BAŠKA GLAGOLITIC.

JOSIP BRATULIĆ, LEKSIKON HRVATSKE GLAGOLJICE, Zagreb ...

Tako u uvodnome dijelu piše daje Šimun Kožičić Benja, koji je 1530. osnovao u Rijeci glagoljsku tiskani, u njoj »tiskao sedam knjiga« (22), kojima se onda ...

Povijesni okvir nastanka i širenja glagoljice među ... - darhiv

Braća Konstantin-Ćiril i Metod (slika 2.) učinili su svojim djelima za slavenski narod više nego što je Bizant htio kada ih je poslao u Moravsku. Umjesto da kao ...

Poštovani članovi i prijatelji Društva prijatelja glagoljice! - Croatia

pojašnjenje značenja Bašćanske ploče i prijevod glagoljičnog teksta na engleski jezik. Čokolada dolazi u posebno rađenoj drvenoj kutijici, a prošle godine ...

Hrvatski sabor proglasio 22. veljače Danom hrvatske glagoljice i ...

22 velj 2020 ... Prema tome, prva tri slova (AZ, BUKI i VEDE) znače, otprilike: „Tko slovo zna...“ ... POČETCI TISKARSTVA I HRVATSKE INKUNABULE.

Povijesni okvir nastanka i širenja glagoljice među Slavenima na ...

Izvornik je na hrvatskom jeziku. Ključne riječi: glagoljica, Ćiril, Metod, Bizantsko Carstvo, Franačko Carstvo. Mentor: prof. dr. sc. Borislav Grgin. Ocjenjivači:.

Dvije suvremene teorije o postanku glagoljice - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: glagoljica, Marica Čunčić, Slavomir Sambunjak, teorije o postanku. ... glagoljicu i bosanicu, a tek u XIV. i XV. tim se grafijama pridružuje i latinica.4.

bašćanska staza glagoljice baška's glagolitic alphabet trail - TZ Baška

Bašćanska ploča je krsni list hrvatskoga naroda u kojoj se riječ hrvatski po prvi puta spominje ... se grčko slovo omega, prijevod značenja kružnice. Naime, stari.

4.Ucenje

POTKREPLJENJE. • Pozitivno (draži koje dovode do prijatnih stanja organizma) – osnaživanje i učvršćivanje ponašanja koja vode do potkrepljenja. • Negativno ...

Šta je učenje?

Instrumentalno uslovljavanje. – Opservaciono uslovljavanje. • Učenje po modelu. – Učenje imitacijom. – Učenje identifikacijom. – Učenje učenjem uloga.

E-učenje

Merlin https://moodle.srce.hr/2018-2019/. • Dropbox https://www.dropbox.com/. • Office 365 https://www.office.com/. • Google Drive https://www.google.com/drive/.

SUSTAV ZA E-UČENJE DEL

U akademskoj 2016./2017. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru pokrenut je sustav za ... 1 Merlin: Priručnik za studente, http://www.srce.unizg.hr ...

UČENJE I PAMĆENJE

Pamćenje nije ekvivalent učenju, učenje prethodi pamćenju. ▻ Bihejvioristi izbegavali ovaj termin – suviše subjektivan. ▻ Sposobnost mozga da zadrži ...

Materijali za učenje

konja koriste se za različite skupine korisnika (djecu i odrasle) s ciljem ... najpoznatija skupina su pervazivni razvojni ... Dalje niz unutrašnju stranu noge. 3.

Suradničko učenje

2015. izrada zajedničkih materijala za učenje matematike kroz igru. Zbirka nastavnih materijala u školskoj knjižnici. (radionica Nastavni materijali).

Matematika i e-ucenje

Program kolokvija, pa tako i sadrzaj ove knjige, sadrzi prezentacije us- ... nisu odabrali FOI zbog matematike, ipak jedan dio njih ima unutarnju moti- vaciju za ucenje ... Raspored prezentacija objavljuje se na sustavu za e-ucenje. U sklopu ...

Aktivno ucenje fin.qxd

Plakat sa tekstom “Molitve„, koja je moto ove situacije: “Boće, daj mi snage da izdrćim ono ăto ne mogu da promenim, hrabrosti da promenim ono ăto mogu i ...

Duboko učenje - Fer

Cijena treniranja jednostanog modela na Image-. Netu: GPU. TFLOPS novac vrijeme. GTX 1070. 6.5. 4000 kn. 52 h. GTX 1080 Ti. 11.3. 7000 kn. 31 h.

Motivacija za učenje

19 ruj 2017 ... pojedinim aktivnostima jer u njima pronalaze interes, zabavne su i nude im izazove. 1.3.2. Ekstrinzična motivacija. Za odrţavanje i povećanje ...

Ucenje klinci.cdr

Brošura "Kako uspješno učiti?" priručnik za učenike za uspješnije učenje. Izdavač: Savjetovalište ''Luka Ritz''. Tisak i oblikovanje: B.T. Commerce. Naklada:.

Iskustveno učenje

Iskustveno učenje (Service Learning) je metod u izvođenju nastave koji podrazumeva povezivanje nastavnog sadržaja sa društveno korisnim radom u zajednici.

Istraživačko učenje

bavanje istraživačkih vještina i strate- gija nije optimalna metoda učenja za većinu djece, već je potrebno izravno jačati metakognitivne vještine i zna- nja o cilju i ...

učenje učenja

2.2 Metakognicija. Spoznaja znači stjecanje, obradu i prihvaćanje novih znanja i vještina. Metakognicija je proces razmišljanja višeg reda, svjesni smo procesa ...

Učenje uviđanjem

učenje. • Obično se pod učenjem misli na progresivnu promenu, ali mogu da se uče i pogrešni načini reagovanja. • Da li možemo da učimo ... Učenje po modelu ...

UČENJE I MOTIVACIJA

... i memorijskih procesa. UČENJE ZA TRANSFER – primena i generalizacija znanja ... U početku, motivacija je spoljašnja, a kasnije, postepeno, postaje ...

Efikasno učenje

učiš napamet jer brineš da neceš dovoljno dobro naučiti. Na sledećim stranicama možeš da pronađeš smernice za efikasno učenje: Radne navike. Plan učenja.

Aktivno učenje

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR). Aktivno učenje. Skup različitih aktivnosti kojima se nastava usmjerava na učenika.

1 vještine i učenje - EFOS

Teorije učenja. 1. ❑Uvjetovano učenje. ▫ Klasično uvjetovanje. ▫ Instrumentalno (operantno) uvjetovanje. ❑Učenje pokušajima i pogreškama. ❑ Socijalno učenje.

Poučavanje za učenje - CDRSEE

demokraciju i pomirenje u Jugoistočnoj Europi i ni na koji način ne odražava stavove ... da što više utječu na proces učenja svojih učenika. ... Unutarnji se čimbenici odnose na karakteristike samih učenika (primjerice, na njihovo znanje,.

ADOLESCENCIJA SOCIJALIZACIJA UČENJE

Periodi adolescencije. Rana adolescencija. 12 – 15 godina. Srednja adolescencija ... Psihologija – socijalna, razvojna, psihologija ličnosti. Razvoj i promena ...

SAVJETI ZA BOLJE UČENJE

uspješan…moj rad je moja molitva za dobro mene i mojih bližnjih, zahvaljujem za sve blagoslove i darove…) - mjesečni plan – važniji ispiti i obaveze.

elektronsko učenje - TFZR

Kognitivizam. Konstruktivizam. Bijeviorizam. Konektivizam. Blumova taksonomija. Stilovi u elektronskom učenju. Personalizacija sistema za e učenje prema stilu ...

Cjeloživotno učenje knjižničara - NSK

6 stu 2009 ... Izbor iz dokumenata i hrvatski prijevod Ana Barbarić ............. 171. Prilog B: ... i programe Europske unije), Zrinka Hrupelj (Creativa), dr. sc.

Učenje usmjerenim opažanjem

24 kol 2012 ... TVRDNJA: Ako pravokutnik i kvadrat imaju jednake opsege, tada ... trokuta i kvadrata jednakog opsega, vedu površinu ima kvadrat.) 5. Od svih ...

Hipokampus i učenje - HIIM

limetara, a glave između 15 i 20 milimetara. Spada u limbički sustav i ima važnu ulogu u učenju i pamćenju te prostornoj orijentaciji. Strukture limbičkog sustava ...

E-učenje i hrvatski jezik

E-učenje i hrvatski jezik. Obrazovanje ... HrvatSKi JeziK 2016. – broj 3 ... u nastavi interaktivne slike i karte, mrežni testovi za samoprocjenu, virtualne simulacije,.

Učenje i pamćenje - fasper

uslovljavanje. • Emocionalni odgovori - amigdala. • Skeletna muskulatura - cerebelum. • Neasocijativno učenje - refleksni putevi. • Habituacija. • Senzitizacija ...

KOMPETENCIJE ZA CELOŢIVOTNO UČENJE

Kompetencije kao pojam i koncept ulaze „na velika vrata“ u svet obrazovanja ... da se u obavljanju posla kreću kroz različite funkcije i organizacione jedinice, ...

Aktivno učenje u nastavi

2018.) • Video (upute za slaganje bora s pomoću salveta) - https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=4ylCYM9bi4U (posljednji pristup: 5. 12. 2018.).

Cjeloživotno učenje knjižničara - e-LIS

Daniela Živković. Jedinstvenost projekta “Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost (CUK)” u odnosu na ostalih pet odobrenih projeka-.