Procena stepena oštećenja miokarda u zoni infarkta u ... - doiSerbia

Uvod. Rana procena stepena oštećenja srčanog mišića u zoni infarkta neposredno nakon akutnog infarkta miokarda (AIM) klinički je važan podatak u ...

Procena stepena oštećenja miokarda u zoni infarkta u ... - doiSerbia - Srodni dokumenti

Procena stepena oštećenja miokarda u zoni infarkta u ... - doiSerbia

Uvod. Rana procena stepena oštećenja srčanog mišića u zoni infarkta neposredno nakon akutnog infarkta miokarda (AIM) klinički je važan podatak u ...

Elektrokardiografsko utvrđivanje infarkta miokarda sa elevacijom ST ...

aVF) ili lateralni/apikalni odvodi (I, aVL). Recipročne promene – obrnuta slika u recipročnim odvodima od slike u direktnim odvodima označava se kao „slika u ...

terapija akutnog infarkta miokarda sa st elevacijom - Ministarstvo ...

Authors/Task Force Members: Frans Van de Werf, Chairperson. (Belgium), Jeroen Bax (The Netherlands), Amadeo Betriu (Spain),. Carina Blomstrom-Lundqvist ...

Edukacija pacijenta nakon akutnog infarkta miokarda-uloga ...

26 ruj 2019 ... Srce je jedan od najvaţnijih organa koji je pokretač cijeloga ljudskog ... U ovom radu biti će opisani anatomija i fiziologija srca, navedeni će biti ...

rani laboratorijski biljezi infarkta miokarda - Repozitorij MEFOS

Priredili smo jažice za razrijeđeni standard, jažice bez sadržaja i s uzorkom. Dodali smo. 100 µL razrijeđenoga standarda u odgovarajuće jažice te smo ih ...

Registrovanje stepena resorpcije rezidualnog ... - doiSerbia

KRATAK SADRZAJ. Sistemski iuktori kontrolisu finalni stcpcn tesotpcije bezubog elvco- lamog grebena, a lokelni faktori dominiteju u prvoj fazi nakon vadenja.

Ruptura papil rnog mišiüa usled akutnog infarkta ... - doiSerbia

veštaşki; hemodijaliza; leşenje, ishod. Uvod. Mitralna insuficijencija kao posledica ishemijske bole- sti srca je relativno şesta i nastaje kod oko 20% bolesnika sa.

Finansijska globalizacija: Ponovna procena - doiSerbia

tržišta akcija, obveznica i novca, kao i direktno vlasništvo stranog kapitala ili ... 465–504. ______ , 2005, “Does Financial Liberalization Spur Growth?” Journal of ...

Procena zahvaćenosti aksilarnih limfnih nodusa u ... - doiSerbia

Limfni nodusi aksile sa tkivom dojke obrađivani su u Insti- tutu za patologiju Kliničkog centra u Nišu. Za analizu su korišćeni podaci iz istorija bolesti, opera-.

Procena kliničke depresije udružene sa posttraumatskim ... - doiSerbia

stresnog poremećaja (PTSP) i depresije je pojava često pri- sutna u kliničkoj praksi. ... were evaluated using Student t test and by means of the cor- relational ...

Procena morfoloških promena jetre izazvanih ... - doiSerbia

Uvod/Cilj. Proučavanje morfoloških lezija jetre kod heroinomana omogućava precizno ... ročito izražena (hronični hepatitis), ali i difuzna fibroza sa anarhičnom ...

Preoperativna procena težine izvođenja laparoskopske ... - doiSerbia

operacije imalo je 8 bolesnika iz grupe sa teškom operacijom (18,6%) i 9 bolesnika koji su imali laku ... gija, a posebno laparoskopska holecistektomija, i u našoj zemlji ulazi u ... Naša iskustva ukazuju na to da nalaz IVH ima veći prognostički ...

procena radne sposobnosti mentalno obolelih osoba u ... - doiSerbia

zahteva ocena preostale radne sposobnosti i određuje stepen invalidnosti ili ... Peršić N. Ocjena radne sposobnosti psihijatrijskih pacije- nata. U: Kecmanović D ...

Procena uticaja ispuštanja otpadnih voda na kvalitet ... - doiSerbia

15 апр 2014 ... pritisaka i uticaja na kanal DTD Bečej–Bogojevo. Pritisak zagađenja je ... vodostaja Tise i Dunava, a ulazi u obe prevodnice su upravni na tok ...

Procena terapijskog efekta lasera male snage i ... - doiSerbia

nju CRPS I, ali da je efikasnost terapije laserom statistički značajno veća nego ... metara u grupi u kojoj je primenjena terapija laserom uz ki- neziterapiju, nego u ...

stepena struene spreme

kulturnom istorijom, latinski jezik sa kulturnom istorijom i strani jezik. Član 30. Broj časova ... deklinacije; kontraktna o - deklinacija imenica i prideva; atička deklinacija. (8) ... l) Zakon XII tablica, Plutarh, Terencije, Tacit, Erazmo Roterdamski.

Značaj ranog prepoznavanja i pravilnog lečenja infarkta desne ...

znaci: segmentni ispadi u kontraktilnosti zida desne ko- more, različiti stepeni ... san, eupnoičan, acijanotičan, bled, na plućima norma- lan disajni šum, srčana ...

ANALITIČKE METODE ZA ODREĐIVANJE STEPENA ZRELOSTI ...

vrijednost rajčice ovisi o stepenu zre- losti plodova ... Kalij iz solno kisele otopine pe- ... dobivena je kod soka ploda zelene rajčice. Na osnovu dobivenih rezulta-.

Analiza stepena ezofagitisa, hromendoskopskog i histološkog ...

trakta ili ekstraezofagusni 5. Barrettov jednjak i razvoj ade- nokarcinoma jednjaka najznačajnija su komplikacija. GERB 7, pa je cilj prevencije adenokarcinoma ...

Ruptura stijenke lijeve klijetke zbog subakutnog infarkta ... - kardio.hr

udara s hitnim INR-om 2,7. Transtorakalnom ehokar- diografijom se verificira hipokinezija posterolateralne stijenke, ograničeni perikardijalni izljev iza posterola-.

Knjiga predmeta II stepena - Факултет техничких наука

24 јун 2019 ... Секулић Љ. Миленко, Редовни професор. Наставници: ... 2, M.R. King and N.A. Mody. Numerical and ... Врањковић С. Вук, Доцент.

46 AV BLOK TREĆEG STEPENA KAO UZROK SINKOPE U RADU ...

ostane bez efekta potrebno je uvođenje privremenog pejsmejkera u terapiju rad povećanja srčane frekvencije i popravljanja hemodinamike.Ako se primenom ...

MASTER RAD ”Merenje stepena iscrpljenosti u ... - Izgorelost | Burnout

Serbia News program took part in the research. After that, it was ... 2000-2006 Radio-televizija Santos, Zrenjanin ... Najopširnija razrada javne službe je bila u ...

konkurs za upis na akademske studije drugog stepena u školskoj ...

kriminalistika, bezbednost, pravne nauke i ekonomske nauke. Prijemni ispit. Prijemni ispit se sastoji iz tri od ponuđenih šest predmeta: • za upis na Master ...

ispitna pitanja iz kuvarstva za vanredne ucenike cetvrtog stepena ...

CUFTE U PARADAJZ SOSU. 4.SPARGLE SA SOSOM VINIGRET. 5.MUSAKA OD TIKVICA. 6.GOTOVA JELA OD IZNUTRICA-JAGNJECA SARMA U MARAMICI.

Prilog 2:Merenje stepena korisnosti malih ložnih uredjaja

30 мај 2014 ... sagorevanja koji se odvode kroz dimljak u atmosferu ili u pepelu i ugljenisanim nesagorelim komadima kao čvrstom ostatku sagorevanja ...

Prodaja u Crvenoj zoni - Mate.hr

3 svi 2007 ... Ja nisam samo stručnjak za prodaju. Ja sam ... Ali imajte na umu da sam ja rođen u New Jerseyu, ... •Razvijte novo stanje uma – stvorite nove.

PERFUZIJSKA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA

lateralne torakalne stijenke u pretilih osoba. Dojke u žena uzrokuju smanjeno nakupljanje radiofarmaka u podruĉju anteriorne stjenke i rjeĊe u podruĉju ...

Akutni infarkt miokarda

neg ponoviti EKG za 6 i 12h. PROCJENA OPŠTEG STANJA. NALAZ poz. TRETMAN AIM BEZ ELEVACIJE. ST SEGMENTA. TRETMAN AIM SA ELEVACIJOM.

implantoprotetska terapija u estetskoj zoni - Repozitorij ...

Ako su prisutni defekti u obliku recesija ili amalgamskih tetovaža, ... izradi samostalnih krunica, mosnih konstrukcija širega raspona, implantatnih nadogradnji i ...

infarkt miokarda desne komore

20 авг 2007 ... U drugoj grupi pacijenata vagalni manevar je bio uspješan kod jednog pacijenta, kod 2 pacijenta konverzija je nastupila tek nakon primjene ...

tjelesnih oštećenja

PROPISI – HRVATSKI SABOR. GLASOVNICA 12/2007. 29. ZAKONI. ZAKON. O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJA. Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuju tjelesna ...

Identifikacija rezidualne ishemije u zoni irigacije okludirane ...

tivizuje prisustvo ishemije i vijabilnost miokarda unutar ko- ronarografski ... jednofotonska; ishemija. ... Ishemijska bolest srca (IBS) i njene manifestacije ostaju.

parodontna plastična kirurgija u estetskoj zoni - Repozitorij ...

MUKOGINGIVNA PLASTIČNA KIRURGIJA. Gingiva ili zubno meso dio je usne sluznice koja pokriva alveolarne nastavke čeljusti i okružuje vrat zuba. Gingiva se ...

perfuzijska scintigrafija miokarda v mirovanju in po obremenitvi

8 mar 2019 ... Oznaka: DNM KLP 01. Klinična pot. Stran: 1/2. PERFUZIJSKA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA. V MIROVANJU IN PO OBREMENITVI. Velja od:.

Poremećaj deformacije miokarda procijenjen dvodimenzijskom ...

Prema standardiziranoj stopi smrtnosti od KVB (314/100 000 stanovnika), Hrvatska ... speckle tracking-a (osobito mjerenje longitudinalne deformacije) pokazalo se kao ... longitudinalni strain (GLS) to bolji što je vrijednost negativnija, dok u ...

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni ...

zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2, Zakona o morskom ... cjelogodišnji koji su aktivni tokom cijele godine. ... gliseri, gume za vučenje, fly.

Zaštita na radu medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u zoni ...

Život na zemlji razvio se i razvija se uz prisustvo zračenja. ... Život na zemlji se razvijao u ... Prilikom izlaganja tijela jednokratnoj velikoj smrtonosnoj dozi.

04 Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u ...

Plana objekata privremenog karaktera se donosi za period 2016. god. ... invaliditetom i teže pokretljivih osoba (pristupne rampe, rukohvati i druga pomagala) ... pokrivač drveni tipski suncobrani bijele ili bež ... stepenice za penjanje na objekat.

06 Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u ...

mogu urediti i koristiti kao kupališta, lokacije za privremene objekte u zahvatu ... 50 m2 za prikolice i kamp kućiće na točkovima i najmanje 30 m2 za šatore. ... sportsko-rekreativne aktivnosti na pijesku (tereni za odbojku, mali fudbal i sl.) ...

05 Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u ...

3. POLAZNI KONCEPT PLANA. Postojanje privremenih objekata nije odlika visokourbanizovane sredine, osim na vrlo ... ovim Planom predviđeno je ukupno 5 plaža (po jedna u opštinama Herceg Novi, Kotor, ... dijelu kupališta gdje je predviđeno postavljanje plažnog mobilijara (suncobrani i ležaljke). ... (4,5x3,0):2=8m2.

analiza koštanog i hrskavičnog tkiva u zoni okoštavanja miševa ...

su velike stanice s puno jezgara koje razgrađuju koštano tkivo, a nastaju stapanjem stanica porijeklom iz koštane srži. Proces razgradnje i stvaranja kosti često ...

03 Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u ...

Crkva sv. Mateja;. ‐ Crkva sv. Antuna (kpmpleks ljetnjikovca Pima) – Tivat; ... Đenovići cca 86m - 469m2. Plaža će se realizovati nakon dobijanja UTU- ...

02 Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u ...

postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena. Planom objekata privremenog karaktera se obuhvataju i dijelovi morskog dobra koji se mogu urediti i ...

01 Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u ...

roštilj: P = 5.5 m2 drveni i betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, ... zidani objekat pokriven crijepom, terasa popločana kamenim pločama, nadkrivanje.

tekstualni dio programa privremenih objekata u zoni morskog dobra ...

31 дец 2018 ... Mateja;. - Crkva sv. Antuna (kompleks ljetnjikovca Pima) – Tivat;. - Palata Verona;. - Crkva sv. ... Đenovići,. Herceg Novi. 0210-42/2. 2017-.

Popis gradova/naselja u I zoni GP Naselje/Place I zona ...

18 tra 2019 ... Daruvar. 43500. Daruvar. Daruvar HPE. GP2. Sisak. 44000. Sisak. Sisak HPE. GP2. Sisak-Caprag. 44010. Sisak-Caprag. Sisak HPE. GP2.

66 minutni volumen srca nakon revaskularizacije miokarda bez ...

Srčana frekvenca bila je veća za 5.2 % (p< .05). Nakon revaskularizacije miokarda sa upotrebom kardiopulmonalnog bajpasa minutni volumen srca je bio manji ...

Stres hiperglikemija u akutnom infarktu miokarda sa elevacijom ST ...

Stres hiperglikemija (SH) predstavlja povišen nivo glukoze u krvi kao rezultat neurohumoralne ak- ivacije u telu izloženom stresu. Neurohumoralni.

Sanacija pješačkih staza u gradskoj zoni - Opština Bijelo Polje

19 апр 2019 ... Poštanski broj: 84000. Sjedište: ... posteljice za postavljanje behaton ploča. Dubina ... Nabavka, transport i ugradnja behaton ploča debljine ...

OŠTEĆENJA KOLJENA KAO OZLJEDA NA RADU

predmeta, udarac o tlo pri padu ili rotacijskih kretnji koljena. Ozljede meniskusa nastaju pri učestalim traumama, a isto tako ozljeda se može dogoditi i pri duljem ...

Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja

Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Član 2. Telesna oštećenja od najmanje 30% i procenti tih oštećenja su: I. GLAVA, USNA DUPLjA I VRAT.

GENETIČKI UZROCI OŠTEĆENJA SLUHA

značajno utjecati na rad i društvenu prilagodbu. Stoga su nagluhost i gluhoća važan javnozdravstveni problem, koji se javlja u velikom dijelu opće populacije.

Razumjevanje oštečenja sluha - Bernafon.hr

uho je veoma kompleksan sustav analize zvuka sposoban ... Uho obično opisujemo kroz tri glavna dijela: vanjsko uho, srednje uho i unutarnje uho. Vanjsko uho ...

PRIJEDLOG JEDINSTVENE LISTE OŠTEĆENJA

dislokaciju postotak oštećenja se povećava za 10%. 50% ... Ako postoje dva ili više tjelesnih oštećenja predviđenih u ovoj Listi, ukupan se postotak oštećenja ...

Rane promjene u deformaciji i funkciji miokarda nakon ... - kardio.hr

Hrvatska. University of Zagreb School of Medicine, University Hos- pital Centre Zagreb ... deformacije kao što je globalna longitudinalna deformacija (GLS) su često reducirane ... longitudinalne deformacije (LS) metodom 2D speckle tracking.

Gated SPECT perfuzijska scintigrafija miokarda ... - Semantic Scholar

28 Feb 2010 ... scintigrafija miokarda. Gated SPECT myocardial perfusion scintigraphy. TABLE. OF CONTENTS. ♥ Idiopatska dilatacija desnog atrija pra ena.

rana primena različitih fibrinolitika u akutnom infarktu miokarda i ...

svesna, orjentisana, afebrilna, eupnoična, normalne prebojenosti kože i vidljive sluzokože. Akcija srca jana, tonovi tiši, bez šumova. Auskultatorno nad plućima.

Poremećaj funkcije miokarda u teškoj sepsi i septičkom ... - kardio.hr

3 kol 2014 ... cardioprotection in complicated sepsis is the subject of intense research. KLJUČNe rIJeČI: septička kardiomiopatija, teška sepsa, septički šok, ...

Regresija hipertrofije miokarda nakon zamjene aortne valvule - Core

Mane aortne valvulne, stenoza i insuficijencija, uzro- ... Aortic valve disease – stenosis and re- ... Izolovana aortna stenoza (SOAS) dijagnostikovana je.