Ishemijsko prekondicioniranje

gom intervencijom koja bi očuvala vijabilnost miokarda do primene reperfuzije. Ishemijsko prekondicioniranje se sve više nameće kao rešenje problema. Ako bi ...

Ishemijsko prekondicioniranje - Srodni dokumenti

Ishemijsko prekondicioniranje

gom intervencijom koja bi očuvala vijabilnost miokarda do primene reperfuzije. Ishemijsko prekondicioniranje se sve više nameće kao rešenje problema. Ako bi ...

Udaljeno ishemijsko prekondicioniranje kao metoda zaštite srčanog ...

udaljenog od srca povećavaju otpornost srčanog mišića na oštećenje tijekom ... krvarenja, tamponade perikarda, septikemije, uroinfekcije, pneumonije, infekcija.