Vijabilnost populacije tekunice (Spermophilus citellus) pod uticajem ...

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET. DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I. EKOLOGIJU. Tijana Nikolić. Vijabilnost populacije tekunice. (Spermophilus citellus) pod ...

Vijabilnost populacije tekunice (Spermophilus citellus) pod uticajem ... - Srodni dokumenti

Vijabilnost populacije tekunice (Spermophilus citellus) pod uticajem ...

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET. DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I. EKOLOGIJU. Tijana Nikolić. Vijabilnost populacije tekunice. (Spermophilus citellus) pod ...

VIJABILNOST POPULACIJA TEKUNICE Spermophilus citellus (L ...

Vijabilnost populacija tekunice Spermophilus citellus (L., 1766) na području Srbije. REZIME. Evropska tekunica (Spermophilus citellus, L. 1766) je endemična ...

monitoring tekunice - Kraljevac

alohtonih vrsta biljaka – magareći čkalj (Onopordum acanthium) i kiselo drvo (Ailanthus altissima; Karta 2). Istovremeno, da bi se u 2015. godini utvrdio areal ...

leksika u srpskom jeziku pod uticajem engleskog u žargonu ...

Instagram, selfi, suportovanje, stilovanje, nznm, msm, lol i sl.). Žargon se definiše ... Srpska leksema koja izražava značenje lekseme hejter jeste mrzitelj, ali uz ...

komponente hrane zacina i ljekovitog bilja sa posebnim uticajem na ...

30 ruj 2017 ... Riblje ulje (2 kašikice ili 2 g omega 3 na dan). • Polifenoli ... Lebovitz HE. Therapy for Diabetes Mellitus and Related Disorders. 3th ed.

ZIMSKI SAN: tekunice, kosmonauti i Beogradska škola fiziologije

ZIMSKI SAN: tekunice, kosmonauti i. Beogradska škola fiziologije ... Godišnji ciklus prezimara. Zimski san ... ADULT RATS , DEEP. HYPOTHERMIA (15oC).

Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica ... - Hal

8 stu 2019 ... recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma dojke.

Vijabilnost stanične linije HEK 293 u prisustvu ... - Repozitorij PMF-a

su na embrionalne stanice bubrega čovjeka HEK 293, a vijabilnost stanica ispitana je testom MTT. Test MTT rađen je 24 sata i 48 sati nakon tretiranja HEK 293 ...

Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma ...

8 stu 2019 ... recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma dojke.

primena i vijabilnost autohtonih sprej sušenih potencijalnih ...

kao krajnji proizvod dobijaju polimerna kuglice prečnika 0.3-3 mm (Truelstrup Hansen ... and effect on the short-chain fatty acid content of faeces after ingestion of a rose- ... N., Garcia-Armesto, M. R., Ferrero, M. A. (2012): In vitro evaluation of.

Efekti ekstrakta kantariona (Hypericum perforatum L.) na vijabilnost i ...

Cilj ovog rada bio je da se utvrde efekti ekstrakta kantariona (Hypericum perforatum. L.) na vijabilnost i proliferaciju HeLa ćelija in vitro. U tu svrhu uraĊeno je ...

1. Dinamika populacije

Eksponencijalni rast je tada samo prva aproksimacija stvarnog rasta populacije. (ii) Diskretni oblik Malthusov modela. U ovom modelu pretpostavlja se da.

POPULACIJE DIVLJIH SVINJA - Repozitorij PMF-a

Glavne karakteristike divlje svinje su njezin kratak vrat, snažno mišičavo tijelo ... 4. Divlja svinja je nomadska životinja pa na raspolaganju ima veliki teren i nema problema sa ... Bekavac R. (2005): Doista, kamo idu divlje svinje. Lovački vjesnik ...

Populacije raštike jadranskog priobalja

lokalnim nazivima kao što su «rašćika», «štalar», «brački kupus» i drugi. S obzirom na nutricionističku i dijetetsku vrijednost raštika je bogata slobodnim ...

polna struktura Brojnost populacije

U savremenoj literaturi je prihvaćena nova podela na semelparne i iteroparne biljne vrste. Sempervivum erythraeum. Čuvarkuće žive i do 15 godina pre nego ...

PROCJENA PREZIMLJUJUĆE POPULACIJE CRVENOG VOĆNOG ...

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi Koch) ekonomski je značajan štetnik, koji se javlja u gotovo svim intenzivnim nasadima voćaka i ukrasnog bilja (Van de.

DINAMIKA POPULACIJE NEMATODA U PŠENICI M. Brmež , M ...

polarni krajevi, dno jezera ili oceana). Njihov broj u tlu vrlo je veliki - stotine u 1 cm³ tla. Na brojnost nematoda u tlu, kao i na dinamiku populacije, utječe veliki ...

Utjecaj toplinskih valova na zdravlje populacije - Dr Med ...

Utjecaj toplinskih valova na zdravlje ljudi može biti neposredan i posredan. ... Atmosferski uvjeti utječu i na sudbinu atmosferskih onečišćivača, čime neizravno ... krvi (što može uzrokovati poremećaje krvnog tlaka) i ubrzani rad srca (krvotok se.

Diferencijalne jednadžbe i model populacije - pmfst

Diferencijalne jednadžbe i rast populacije. • Vremenski kontinuirani eksponencijalni rast. ✓ Promjene uzrokuju samo ... Faktor proporcionalnosti (stopa rasta, r) ...

Diferencijalne jednadžbe i rast populacije - pmfst

Diferencijalne jednadžbe i rast populacije. • Vremenski kontinuirani eksponencijalni rast. ✓ Promjene uzrokuju samo stope nataliteta i mortaliteta. ✓ Zanemareni ...

Demogeografska i sociokulturna obilježja romske populacije u ...

Roma constitute the largest ethnic minority in Medjimurje. Roma people in Meñimurje ... Može se očekivati da će. 23 Prognoza autora ... Prostorna i vremenska ...

zolpidem Posebne populacije - ZADA Pharmaceuticals

Hipnotici poput zolpidema ne preporučuju se za primarno liječenje psihotičnih poremećaja. Depresija. Kao i sa drugim sedativima/hipnoticima, zolpidem tartarat ...

percepcija studentske populacije o financijskim proizvodima ... - unizg

Pitanje kvalitete dugotrajne skrbi za starije osobe razlikuje se od zemlje do zemlje, kao i unutar ... Dugotrajna skrb za starije i nemoćne skup je aktivnosti usmjerenih ka pomoći starijim ljudima smanjenih ... svoju nekretninu u zamjenu da netko ...

Prijedlog programa za kontrolu populacije napuštenih pasa u ...

1 srp 2019 ... Sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavanju napuštene i izgubljenije ... Državna cesta D3 Zagreb - Rijeka, pogotovo u.

PDF 5. Prijedlog Programa kontrole populacije napuštenih pasa na ...

8 svi 2019 ... Stručna služba Skupštine Zagrebačke županije / 10000 Zagreb / Ulica Ivana Lučića ... Sklonište za životinje -Veterinarske stanice Jastrebarsko,.

Kada su dvije populacije ili vrste u interakciji ... - Repozitorij PMF-a

PRINCIPI KOEVOLUCIJSKIH PROCESA. PRINCIPLES OF COEVOLUTIONARY PROCESSES. SEMINARSKI RAD. Kristina Bilić. Preddiplomski studij biologije.

Analiza mnenj in dovoljenj za posege v populacije zavarovanih ...

žival na mestu vznemirjanja preneha gnezditi, prezimovati, se razmnoževati, hibernirati, vzrejati potomce, mesto uporabljati ob selitvi ali zadovoljevati druge ...

Program kontrole populacije napuštenih pasa u Primorsko ...

1 srp 2019 ... Grad Delnice, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Krk, Grad Mali Lošinj, Grad Novi. Vinodolski ... Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Sklonište.

Procjena aritmetičke sredine populacije - Kvantitativne metode

aritmetička sredina aritmetičkih sredina slučajno odabranih uzoraka jednake veličine ... Brzi vizualni vodič Microsoft Excel 2003 za. Windows. Zagreb: Miš, str.

autohtone sorte i populacije voćaka kao nacionalno bogatstvo ...

uopće zastupljene. Većina primki nisu autohtone sorte, nego udomaćene sorte opisane u pomološkoj literaturi. Svrha je ovog prikaza napraviti pregled istraživa-.

percepcija zadovoljstva studentske populacije ponudom internet i ...

bankarstvo su klijenti dviju najvećih banaka, PBZ i ZABE. Hipoteza je prihvaćena jer 37,05% ispitanika koristi usluge PBZ-a i njih 18,71% koristi usluge ZABA-e ...

PRAĆENJE POPULACIJE ŠTEKAVCA Haliaeetus ... - Lonjsko polje

7/2006). Na području Hrvatske orao štekavac je rasprostranjen u poplavnim dolinama ... Park prirode zauzima površinu od 511,36 km2 izrazito nizinskog kraja s.

Dinamika populacije, seksualni indeks i štetnost crvenoglavog ...

oblika crvenoglavog repičinog buhača te štetnost ličinki i odraslih na lokalitetu. Šašinovečki ... Red: Coleoptera – kornjaši ... IOBS/wprs Bull 16(9): 185-192. 38.

ZAŠTITA POPULACIJE ORLA ŠTEKAVCA (Haliaeetus albicilla L.) U ...

Jede i kornjače, zmije, žabe, školjke. Često se hrane jajima kolonijalnih ... Šume rijeke Drave u Slavoniji, od Požege do Koške. 7. Dravske šume uz rijeku Dravu.

dinamika populacije najznačajnijih ekonomskih štetnika masline na ...

Ključne riječi: maslina, maslinina muha, maslinin moljac, maslinin svrdlaš ... Krvavica. Uzgaja se na području Skradina, Drniša i Knina. Razvija bujno stablo ...

Oralni status odrasle populacije u hrvatskome gradu Kninu ...

15 tra 2015 ... presječno istraživanje. The Oral Status of Adult ... Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 414 ispitanika u dobi od 18 do 65 godina.

navike čitanja i kupnje knjiga sveučilišne studentske populacije

Hrvatskoj kao i prodaja knjiga u prošlih nekoliko godina u procesu je stagnacije. ... kao i rabljenih naslova koji su dugo vremena skladišteni, kako bi se kupcima.

Biologija i dinamika populacije pagellus ... - Studia Marina Journal

Salzen (1957) koji je ispitivao ribolovna područja Ghane, nalazi najbogatija naselja Pagellus erythrinus na dubinama od 30 do. 50 m, i to na kamenitom dnu sa ...

metode praćenja populacije grinje varroa destructor u pčelinjoj ...

2. OPIS I BIOLOGIJA GRINJE VARROA DESTRUCTOR. Grinja je prešla s istočnjačkih pčela medarica, koje je mogu podnijeti, na zapadnjačku pčelu medaricu ...

veza između genetskog porekla populacije i njenih lingvističkih ...

primetio da dentalni frikativi prate populaciju sa izraženom distribucijom nulte krvne grupe u Evropi. Međutim, od nekoliko starosedelačkih, neindo- evropskih ...

Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom ...

24 tra 2011 ... I. Kiss, Faktorska analiza stavova odrasle populacije... napredak 153 (1) 77 - 94 (2012). 78. Metodološki pristup i instrumentarij istraživanja.

Biometrijske značajke populacije obične hobotnice, octopus vulgaris

Ulov hobotnice obavljao se na dva područja, oko naselja Brsečine i s unutrašnje ... ribarstvo može dopustiti lov nedoraslih morskih organizama na određenom ...

Frane Škeljo DINAMIKA POPULACIJE KNEZA, Coris julis ...

donekle razlikovati, povraze korištene za potrebe ovog istraživanja svrstavamo u grupu kančanica (Cetinić & Swiniarski 1985; Cetinić & Milišić 1987). Obično se ...

Glamuzina: Status populacije jegulje, Anguilla anguilla-prilog ...

Status populacije jegulje, Anguilla anguilla - prilog planovima upravljanja. Branko Glamuzina, Tatjana Dobroslavić, Vlasta Bartulović. Odjel za akvakulturu.

ZNAČAJKE POPULACIJE VIDRE Lutra lutra L. U HRVATSKOJ ...

Vidre su sisavci (Mammalia) koji pripadaju redu zvijeri (Carnivora) i porodici kuna. (Mustelidae). Vidra ili euroazijska vidra (Lutra lutra Linnaeus, 1758.) pripada ...