VIJABILNOST POPULACIJA TEKUNICE Spermophilus citellus (L ...

Vijabilnost populacija tekunice Spermophilus citellus (L., 1766) na području Srbije. REZIME. Evropska tekunica (Spermophilus citellus, L. 1766) je endemična ...

VIJABILNOST POPULACIJA TEKUNICE Spermophilus citellus (L ... - Srodni dokumenti

VIJABILNOST POPULACIJA TEKUNICE Spermophilus citellus (L ...

Vijabilnost populacija tekunice Spermophilus citellus (L., 1766) na području Srbije. REZIME. Evropska tekunica (Spermophilus citellus, L. 1766) je endemična ...

Vijabilnost populacije tekunice (Spermophilus citellus) pod uticajem ...

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET. DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I. EKOLOGIJU. Tijana Nikolić. Vijabilnost populacije tekunice. (Spermophilus citellus) pod ...

monitoring tekunice - Kraljevac

alohtonih vrsta biljaka – magareći čkalj (Onopordum acanthium) i kiselo drvo (Ailanthus altissima; Karta 2). Istovremeno, da bi se u 2015. godini utvrdio areal ...

ZIMSKI SAN: tekunice, kosmonauti i Beogradska škola fiziologije

ZIMSKI SAN: tekunice, kosmonauti i. Beogradska škola fiziologije ... Godišnji ciklus prezimara. Zimski san ... ADULT RATS , DEEP. HYPOTHERMIA (15oC).

Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica ... - Hal

8 stu 2019 ... recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma dojke.

Vijabilnost stanične linije HEK 293 u prisustvu ... - Repozitorij PMF-a

su na embrionalne stanice bubrega čovjeka HEK 293, a vijabilnost stanica ispitana je testom MTT. Test MTT rađen je 24 sata i 48 sati nakon tretiranja HEK 293 ...

Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma ...

8 stu 2019 ... recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma dojke.

primena i vijabilnost autohtonih sprej sušenih potencijalnih ...

kao krajnji proizvod dobijaju polimerna kuglice prečnika 0.3-3 mm (Truelstrup Hansen ... and effect on the short-chain fatty acid content of faeces after ingestion of a rose- ... N., Garcia-Armesto, M. R., Ferrero, M. A. (2012): In vitro evaluation of.

Efekti ekstrakta kantariona (Hypericum perforatum L.) na vijabilnost i ...

Cilj ovog rada bio je da se utvrde efekti ekstrakta kantariona (Hypericum perforatum. L.) na vijabilnost i proliferaciju HeLa ćelija in vitro. U tu svrhu uraĊeno je ...

11. STRUKTURA POPULACIJA.pdf

Male populacije i genetički drift. • Genetički drift je proces slučajnih promjena u frekvencijama alela ... nove jedinke. (sve su jedinke genetički jednake – klonovi) ...

PROBLEM MALIH POPULACIJA

Minimalna vijabilna veličina populacije. Demografska i sredinska slučajnost: Parametar kome je nametnuto slučajno variranje, na primer stopa rasta populacije ...

POPULACIJA SRPSKOG ŽUTOG GONIČA

Naše autohtone rase goniča koje su standardizovne i priznate su srpski gonič i srpski trobojni gonič. One su klasifikovane u grupu VI, sekcija 2 (goniči), ...

populacija čaplji - Danube Transnational

Topoljski dunavac, Kopački rit – Čarna, Vardarac – Mali Dunavac, Bilje – Stara Drava i Darda – kanal. Barbara) i mrtvajama (5 kolonija - Jagodnjak – Duboka ...

Introdukovana populacija Kočijevog gekona (Mediodactylus ...

podion kotschyi) je relativno sitan (do 10 cm ukupne dužine) gušter nežne građe ... km udaljenosti) nađeni su zelembać (Lacerta viridis, Laurenti 1768) i slepić.

rezistentnost populacija krumpirove zlatice na organofosforne ...

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata Say) najveći je štetnik krumpira u. Hrvatskoj i svijetu. Moguće ju je suzbijati različitim metodama, meĎutim glavni ...

GENETSKA STRUKTURA POPULACIJA HRASTA KITNJAKA ...

Šumarski list, 3–4 (2016): 127–135. Sažetak. Hrast kitnjak [Quercus petraea(Matt.) Lieblein]jedna je od najvažnijih vrsta šumskog drveća u Bosni i Hercegovini,.

STAROST I POREKLO POPULACIJA VRSTE Salvia officinalis L ...

25 апр 2014 ... Panonsko more “ističe” kroz Đerdapski prolaz u Crno more (slika 1). ... “Adamović je označio nalazišta kadulje u Srbiji i Makedoniji kao ...

919 Melita ŠVOB, Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu ...

Melita ŠVOB, Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu, Židovska općina i ... u getu (kao u Splitu i Dubrovniku), nego su njihove kuće bile uz kuće drugih građana ... pripada i proučavanju imena (prezimena) koja su nastala bilo zbog prisilnih ...

Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu - Europe archive

Nastavljena su demografska istraživanja Židovske populacije u Zagrebu i Hrvatskoj čiji su ... 7 monter,tehničar. 79. 79 tekstilac. 10. 10 modistica. 6. 6 tapetar. 22. 22 četkar. 6. 6 fotograf. 18. 16. 2 frizer ... Trešnjevka-jug. Trešnjevka-sjever. Trnje.

Molekularno-filogenetička i filogeografska analiza populacija vrste ...

Filogenetski odnosi rekonstruirani su upotrebom različitih filogenetičkih metoda za svaku gensku regiju zasebno, kao i na konkateniranim setovima sekvenci.

vARIJABILNOST POPULACIJA dIvLJE TREŠNJE (Prunus avium L ...

Šumarski list, 7–8 (2016): 347–355. Sažetak. U radu je istraživana morfološka varijabilnost listova devet prirodnih populacija divlje trešnje (Prunus avium L.).

MORFOLOŠKA ANALIZA POPULACIJA VRSTA RODA Plantago ...

Precizna analiza morfološke varijabilnosti i ekološke diferencijacije populacija unutar vrste može ... Morfološka analiza vrsta Plantago lanceolata L. i. Plantago ...

autohtona mikrobna populacija riba i školjkaša - Repozitorij ...

očiju je karakteristični svijetlozlatni most. U Jadranskom moru se orade mrijeste u prosincu i djelomično u sječnju na pješčanim terenima. Orada je dvospolac.

Procjena rasprostranjenosti i obimnost populacija sitne plave ribe u ...

populacija sitne plave ribe na istočnom djelu Jadrana upotrebom izravnih opažanja ... ženama) na obali i otocima, sitna plava riba se također smatra osnovnom ...

Stanje populacija velikog tetrijeba (Tetrao ... - Wild Herzegovina

Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.) je vrsta koja gnijezdi u borealnim i umjerenim šumama „starog svijeta“ (Marti & Picozzi, 1997). Procjenjuje se da sveukupna.

varijable i tipovi varijabli populacija i uzorak distribucija frekvencija

•Nekontinuirane varijable – (diskontinuirane ili diskretne) izražavaju se cijelim brojem: broj cvjetova na biljci (5) broj zrna u klasu (60) broj zrna u klipu (360).

diskretni modeli dinamike populacija vrsta unutar tročlanih ...

10 velj 2017 ... Hranidbena mreža je skupina vrsta povezana međusobnim interakcijama, a opisuje puteve kojima biomasa protječe kroz zajednicu.

populacija crvenog voćnog pauka na razliĉitim sortama jabuke u zadru

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi, Koch) je prisutan štetnik na gotovo svim poljoprivrednim kulturama u Hrvatskoj, a jedan je od najopasnijih štetnika jabuke.