laboratorijski izvori magnetskih polja - Fakultet elektrotehnike ...

26 velj 2018 ... Također, magnetsko polje može biti homogeno i nehomogeno. Homogeno magnetsko polje jest polje čije su silnice paralelne i jednako ...

laboratorijski izvori magnetskih polja - Fakultet elektrotehnike ... - Srodni dokumenti

laboratorijski izvori magnetskih polja - Fakultet elektrotehnike ...

26 velj 2018 ... Također, magnetsko polje može biti homogeno i nehomogeno. Homogeno magnetsko polje jest polje čije su silnice paralelne i jednako ...

proračun induktiviteta magnetskih krugova - Fakultet elektrotehnike ...

dijamagnetizam, paramagnetizam i feromagnetizam. Dijamagnetizam nastaje zbog promjena magnetskih dipola kada se narine vanjsko magnetsko polje dok ...

neke karakteristike magnetskog polja i magnetskih materijala

29 lip 2018 ... -7. Tm/A, predstavlja relativnu permeabilnost sredstva,to je bezdimenzionalna veličina. ⃗⃗ je jakost magnetskog polja koja se mjeri mjernom.

numerički proračun magnetskog polja i magnetskih sila u ...

Magnetska indukcija je gustoća magnetskog toka i ona je vektorska veličina, ... pretpostavi da za neki Bmax proizvodi sila Fmax formula će glasiti ovako:.

analiza magnetskih krugova korištenjem ansys-a - Fakultet ...

Mjerna jedinica za jakost magnetskog polja je amper po metru (A/m). ... te formula (3-9) prikazuje izračun za magnetski tok ako polje prolazi kroz površinu S koja ...

fakultet elektrotehnike i računarstva fakultet strojarstva i brodogradnje

PREDUVJETI ZA UPIS SU POLOŽENI SLJEDEĆI. PREDMETI NA DRŽAVNOJ MATURI: • Hrvatski jezik – osnovna ili viša razina. • Matematika – viša razina.

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I ...

UVOD. Sinkroni strojevi pripadaju obitelji električnih rotacijskih strojeva koje karakterizira okretno magnetsko polje u zračnom rasporu stroja, čija sinkrona brzina ...

Elektronički izvori prava EU - Pravni fakultet

27 tra 2017 ... Sudska praksa Suda EU. • Nacionalna ... SUD PRAVDE EU - praksa. Dva pristupa ... IUS INFO – odluke suda EU i ESLJP. Sentence, puni ...

Fakultet elektrotehnike i računarstva - unizg

14 ožu 2017 ... Donatella. 0036500583 preddiplomski studij. 9 ... Dekanić. Krešimir. R-1/2013 poslijediplomski doktorski studij. 589. Delač. Josip. 0036502684.

Preuzmi PDF 1.63 MB - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

količina šećera u vinu instrumentom zvanim moštomjer (Sl.2.1.). Moštomjer daje podatak koliko se kilograma šećera nalazi u 100 litara mošta, međutim mora se ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I ...

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. Ime: ... 1 Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, čl.

elektrostatski filter - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

daljnju oksidaciju do SO3 (sumporov trioksid). SO3 plin se zatim ubrizgava u struju dimnih plinova kroz set sondi koje se nalaze u kanalu. Umjesto sumpornog ...

Proizvodnja - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

U pogonu za proizvodnju cijevi za ventilaciju (Slika 2.2) proizvode se spiralne i pravokutne cijevi. Za svaku od te dvije vrste cijevi postoji poseban stroj. Spiralne ...

zaštita fotonaponskih elektrana - Fakultet elektrotehnike ...

9. 2.3.2. Fotonaponski moduli i paneli. Pojedinačna FN ćelija je obično mala i ona proizvodi oko 1-2 W energije. Da bi se dobila veća izlazna snaga FN ćelije se ...

Diplomski Rad - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

http://spvp.zesoi.fer.hr/seminari/2007/seminari/JakovcicMaric_PametnaKuca.pdf. [6] Ledart, 12.9.2016. http://www.ledart.hr/pametne-kuce/o-pametnim-kucama/.

tankoslojni fotonaponski moduli - Fakultet elektrotehnike ...

18 ruj 2017 ... Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Tankoslojni fotonaponski moduli izrađen pod vodstvom mentora Doc.dr.sc. Danijel Topić.

projektiranje niskonaponske mreže - Fakultet elektrotehnike ...

radu može smatrati kao provjera izabranih kabela (vodiča) uz male izmjene nekih od ... neće imati opasnosti po ljudske živote kao i njihovo zdravlje.[1] ... odabir približnih veličina elemenata mreže kao što su presjek vodiča, snaga, kao i tip ... P =0,46 kW , što je ne znatno, a nastala je zbog procjene faktora istodobnosti.

laseri u dermatologiji - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Zbog sporijeg limfnog protoka tetovaže na listovima i podlaktici se sporije uklanjaju od tetovaža na leđima ili abdomenu. Idući važan čimbenik je starost tetovaže ...

c# aplikacija za generiranje testova - Fakultet elektrotehnike ...

36. 5.2.2. Generiranje testa osobnim odabirom i baza pitanja . ... Različiti testovi i upitnici predstavljaju glavni oblik provjere određenog znanja i prikupljanja podataka o istom. Budući ... Na njoj je pored općeg teksta o samoj aplikaciji dodan i ...

knx ili klasična električna instalacija - Fakultet elektrotehnike ...

13 srp 2018 ... ... tj. visoke cijene. Slika 2.1 - Spajanje vodiča [1] ... kupaonski indikator 16A P/Ž kom. 1.00 ... 14 Ugradnja i spajanje rasvjetnih tijela kom. 14.00.

SVEUCˇ ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I ...

Dizajn tiskane pločice: električka shema, Bill Of Materials, nacrt tiskanih veza i plan bušenja napravljeni su u Altium[9] alatu za dizajniranje tiskanih pločica.

Pčelarska SMS vaga - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

19 ruj 2019 ... Zadatak diplomskog rada je razviti pčelarsku SMS vagu koristeći. Atmel studio ili Arduino IDE platformu za realizaciju. Pčelarska. SMS vaga ...

mikromreţa vjetroparka - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Osijek, 2019. ... odlučivanju, na primjer, mogu poboljšati prognoze vjetra i analize ... Primjer scenarija temperature po satima u optimizacijskom horizontu [14].

web aplikacija za narudžbu pizze - Fakultet elektrotehnike ...

podataka, HTML i CSS za oblikovanje web stranice, Javascript (jQuery) za dodavanje ... PHP je vrlo pogodan za programere-početnike, ... Ovaj završni rad imao je za cilj izraditi web aplikaciju koja će korisniku omogućiti da uz svega nekoliko ...

Moj Croduino - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

Croduino je prva hrvatska Arduino kompatibilna pločica. ... “Croduino Basic” s ciljem da povoljne elektroničke pločice budu što dostupnije u Hrvatskoj. Do danas ...

algoritmi za ispitivanje djeljivosti - Fakultet elektrotehnike ...

Najveći zajednički djelitelj (NZD) dvaju brojeva se ne mijenja ukoliko se manji broj oduzme od većega, prema čemu se odredi najveći zajednički djelitelj novog.

analizatori snage - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

8 srp 2016 ... Trokut snage. Za trokut snaga sa slike 2.2 vrijede najčešće korišteni izrazi: gdje je cosφ faktor snage. Trofazni sustav može biti četverožični ili ...

rekuperatori zraka - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

26 ruj 2018 ... Rekuperacija topline. Svako kućanstvo nastoji održati postojeću toplinu unutar prostorija ili zgrada u zimsko doba, pa se izbjegava dugotrajno i ...

2d interaktivna igra - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Zadatak završnog rada. Zadatak završnog rada je izraditi 2D računalnu igricu. ... Ideja je bila napraviti 2D interaktivnu igru za jednog igrača. Na temelju ideje je ...

gui aplikacija za vođenje knjižnice - Fakultet elektrotehnike ...

okruženja što je otežavalo stvaranje aplikacija za svako od njih. Ideja je ... administrator, employee information and can add or delete them if he wishes to do so.

Razvoj dodataka za web preglednik - Fakultet elektrotehnike ...

Od 2012. godine instalirano je 750 milijuna proširenja i drugih sadržaja iz web trgovine. Iste te godine Chrome je postao najpopularniji internet preglednik, ...

UNIVERZITET U TUZLI FAKULTET ELEKTROTEHNIKE STUDIJSKI ...

UNIVERZITET U TUZLI. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE. STUDIJSKI PROGRAM I CIKLUSA STUDIJA. /OPĆE ODREDBE/. Tuzla, oktobar 2011. godine ...

rasipni induktivitet transformatora - Fakultet elektrotehnike ...

zakon, Faradayev zakon indukcije i drugi Gaussov zakon to jest nepostojanje slobodnih magnetskih naboja [2]. Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku ...

aplikacija za popunjavanje obrazaca - Fakultet elektrotehnike ...

Osim što aplikacija sprema obrazac kao. PDF dokument, također sprema taj popunjeni obrazac u bazu podataka koja ga čuva ... addtolength extheight{-2in}.

Pokazivači u C jeziku - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Cilj ovog završnog rada je napraviti program koji će raditi s poljima i pokazivačima na njih gdje će se vidjeti primjeri kako se kreira nova matrica, učitavanje ...

NAPONSKIH KARAKTERISTIKA JFET-a - Fakultet elektrotehnike ...

9 lis 2018 ... JFET – Unipolarni tranzistor s potencijalnom barijerom. Područja rada tranzistora dijelimo na: 1. Linearno područje rada. 2. Triodno područje ...

gradovi u hrvatskoj - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

11 ruj 2019 ... IZRADA APLIKACIJE ZA PRIKAZ GRADOVA HRVATSKE . ... bi shvatili proces nastajanja web aplikacije u kojoj na iscrtanoj karti Hrvatske se.

android aplikacija za autoškolu - Fakultet elektrotehnike ...

20 ruj 2018 ... godine od dana završetka osposobljavanja kandidata za vozača. Autoškola Hertz Požega služi se obveznom matičnom knjigom od strane ...

fotonaponski sustav za navodnjavanje - Fakultet elektrotehnike ...

U našem slučaju fotonaponski sustav koristimo za solarno navodnjavanje u ... [2]http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/PRINCIPRAD/princip-rada-solarne- ...

Završni rad - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

POGON ZA PROIZVODNJU STOČNE HRANE TVORNICE SANO . ... Tvornica stočne hrane Čakovec se nalazi u gradu te je problem nabave sirovine, iako.

Diplomski - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

14. 3.2.1. Električni i mehanički dijelovi letjelice i upravljača letjelice . ... mehanički dijelovi i njihove karakteristike. Zatim će biti ... Proučavanje vulkana. 2.3.

udaljeno programiranje mikroupravljača - Fakultet elektrotehnike ...

te WiFi. Cilj je udaljeno programirati često korištene makete: Arduino Mini, Uno i Mega. Potrebno ... Samo programiranje Arduino makete ostvareno je fizikalnom ...

transformator uređaja za zavarivanje - Fakultet elektrotehnike ...

Opisati funkciju i način rada transformatora uređaja za zavarivanje. Definirati tipične ... PRINCIP RADA TRANSFORMATORA ZA ZAVARIVANJE I NJEGOVE.

rad hidroelektrane s tri jednaka agregata - Fakultet elektrotehnike ...

13 srp 2017 ... potrošnja električne energije mala tokom noći i kada su na trţištu manje cijene električne ... Hidroelektrana Vuzenica (agregati su u stupovima brane) [3]. 2. ... sekundarni napon transformatora potjera struju kroz sekundarni ...

elektromagnetsko oklapanje - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

kad se na staklenu ploču iznad magneta posipa željezna strugotina što je ... Jedinica za magnetsku indukciju je tesla [T], T = Wb/m2. ... Adapter: Nm-SMAf.

1. Uvod - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

Od sirovog graška iz prirode kroz postupke sortiranja, pranja, blanširanja i naposlijetku zamrzavanja dobijamo konačan zamrznuti proizvod spreman za trţište.

fakultet elektrotehnike i računarstva sveučilišta u zagrebu

Osnovne matematičke operacije u računalnoj grafici. Linearna algebra dio je matematike koji se bavi vektorima i matricama. U računalnoj grafici želimo prikazati ...

virtualni instrumenti - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

3.1 Analogni osciloskop. Kod analognog osciloskopa oblik mjernog signala crta tanki snop elektrona po luminiscentnom zaslonu katodne cijevi (engl.

linearizacija proporcionalnog ventila - Fakultet elektrotehnike ...

14 ruj 2017 ... Osnovne vrste podataka. 3.2.Rješenje problema ne linearnosti proporcionalnih ventila. Za razvijanje programa za upravljanje proporcionalnim ...

3d ispisne tehnologije - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Selective laser sintering (SLS) –selektivno lasersko sinteriranje,. • Direct metal laser sintering (DMLS) – direktno lasersko sinteriranje metala. • 3D print (3DP) ...

sveučilište u splitu ekonomski fakultet završni rad dugoročni izvori ...

... sve su vrste financiranja objašnjene, odnosno opisane. 1 Limun.hr (2015) : Izvori financiranja, [Internet], raspoloživo na: http://limun.hr/main.aspx?id=32754. 4 ...

primjena senzora u električnim strojevima - Fakultet elektrotehnike ...

Sl. 3.11. Beskontaktni senzori. 3.4.1 Induktivni i kapacitivni senzori pomaka. Induktivni senzor pomaka je beskontaktni senzor koji radi na principu vrtložnih struja ...

metode i uređaji za mjerenje vlage - Fakultet elektrotehnike ...

Kalcijev hidrid. Princip mjerenja. Metoda kalcijevog hidrida slična je metodi kalcijevog karbida. Mješavina uzorka materijala i kalcijevog hidrida (CaH2) se stavi ...

fakultet elektrotehnike i računarstva sveučilišta u zagrebu ... - caddy

autonomnog podvodnog robota i autono- mnog površinskog robota", ističe Nikola. Mišković, koordinator projekta, inače. 32 I SCUBAlife.hr I PROSINAC 2013.

računalni sustav osobnog automobila - Fakultet elektrotehnike ...

Unutar automobila na raznim komponentama nalaze se senzori koji mjere različite ... 9) Senzor tlaka u gumama – Prati tlak u gumama kako bi radi sigurnosti ...

pouzdanost osobnih računala - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Osnovni dijelovi procesora: • aritmetičko-logička jedinica. • upravljačka jedinica. • registri. U testiranja su ulazili podaci rada procesora pod punim opterećenjem.

web aplikacija za kupnju i čitanje e-knjiga - Fakultet elektrotehnike ...

28 ruj 2016 ... Prkaz e-knjige putem usluge Amazon Kindle Ebooks ... cijena, valuta i web adrese na koje će biti preusmjeren korisnik u slučaju uspješne i ...

Matej Maligec - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih ...

pojmova kojima opisujemo mrežu, odnosno graf na kojima će se najkraći put ... Prema [3] i [4], Dijkstrin algoritam je postupak kojim se pronalazi najkraći put ...

opis pogona – pilana konjuh doo - Fakultet elektrotehnike ...

Kada priključimo trofazni asinkroni kavezni motor na mrežu, struje koje poteku iz mreže u namote statora ... jednofazni motor: cos f. P U I ... Elektrokovina. Napon.

jednostavan detektor laži - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Rezultati detektora za istinite odgovore. Prethodni rezultati ukazuju na prosječnu točnost jednostavnog detektora laži od 61% za neistinite tvrdnje i 77% za ...