Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata

27 ruj 2018 ... Raspored useljenja objavit će Centar za studentski standard Veleučilišta. Studenti koji su već bili smješteni u Studentskom domu, a nisu ...

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata - Srodni dokumenti

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u ...

Studenti koji su vei bili smjeiteni u Studentskom domu Cakovec, a nisu podmirili svoje ... te prilikom izvodenja servisa opreme i uretfaja u studentskom domu.

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata

27 ruj 2018 ... Raspored useljenja objavit će Centar za studentski standard Veleučilišta. Studenti koji su već bili smješteni u Studentskom domu, a nisu ...

pravilnik o redu i uvjetima korištenja luke - luz ... - Lučka uprava Zadar

Ukoliko promjenom smjera vjetra i/ili struje dva usidrena broda dođu u ... stanicu ako brod uplovljava u luku uz pomoć peljara, odnosno ako brod uplovljava bez.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata ...

Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci. ... Izravan smještaj u studentski dom na temelju ostalih kriterija.

Pravilnik o organizaciji nastave produženog boravka...

1 мар 2018 ... Члан 3. Обухват ученика у продуженом боравку усклађује се са исказаним ... ормарима за друштвене игре и радове ученика, радним ...

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u ... - Azoo

9 srp 2019 ... Godišnji izvedbeni kurikulum produženoga boravka ... učenika uključenih u produženi boravak te je sastavni dio školskoga kurikuluma.

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Pravilinik o razredbenom postupku i uvjetima za prijem studenata

16 stu 2016 ... ocjene iz uspjeha na završnom ispitu (maturi) ili državnoj maturi. ... Prag prolaznosti na prijemnom ispitu (testu) iznosi 315 bodova (50% 1 ...

Odluka o uvjetima upisa izvanrednih studenata u I. godinu ...

godinu diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva, prijave, uvjeti upisa, ... Sestrinstvo - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu: ... (Karlovac i Rijeka): (180 ECTS bodova, 3 godine, izvanredni stručni studij). 5.

pravilnik o kućnom redu - Dom Nuštar

Po dolasku u Dom, korisnika prima socijalni radnik i glavna medicinska sestra. ... Iz sanitarno-higijenskih razloga po potrebi se pregledavaju noćni ormarići i ...

Pravilnik o kućnom redu KBC Osijek

Pacijent je obavezan prilikom dolaska u Klinički bolnički centar Osijek ... zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata i time nanesena šteta, istu će moći ... Pri svakom pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne ...

Pravilnik o redu u luci - Brodosplit

kančanica, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančanici;. - povlačni povraz ili panula, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) ...

Pravilnik o kućnom redu DZ PGŽ - Dom zdravlja Primorsko ...

Crikvenica, Čabar,Delnice,Krk, MaliLošinj, Opatija, Rab,Rijeka i Vrbovskou daljnjem ... dijagnostičkih i terapijskih postupaka izvan HZZO Doma zdravlja.

Pravilnik o redu u lukama lučkog područja ŽLU Rab

2. luke lokalnog značaja: luka ,Pudarica,,Goli otok Melna,Goli otok Tetina ,Sv.Grgur, ... Zapovjednici brodova, jahti ili brodica, prilikom uplovljenja ili isplovljenja ...

Pravilnik o kućnom redu - OŠ Petra Preradovića

16 pro 2019 ... na sjednici održanoj 12.12.2019. godine donio je. PRAVILNIK O KUĆNOM ... odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Pravilnik o redu u luci - Marina Punat

19 stu 1999 ... U recepciji marine postavljen je ekran za praćenje vremenskih uvjeta u marini Punat, te se nautičarima distribuira važeća vremenska prognoza ...

pravilnik o kućnom redu - Imunološki zavod

29 tra 2016 ... proces rada Zavoda tijekom svakog dana od ponedjeljka do petka. Članak 3. ... evidencije o radnom vremenu i za pridržavanje radnog vremena te organiziranje vođenja ... Ravnatelj Zavoda Upravnom vijeću podnosi izvješća, svaka tri mjeseca za prethodno ... OBRAZAC EVIDENCIJE O PRIPRAVNOSTI.

Pravilnik o redu u SP Galija - Lučka Uprava Osijek

kao plutajući restoran. U Prilogu 1 ovog Pravilnika nalazi se grafički prikaz lučkog područja Pristaništa s napravama za privez i objektima sigurnosti plovidbe.

Pravilnik o redu u luci - Lučka uprava Rijeka

Pravilnik o dopuni Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na ... Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (Narodne novine 42/96) i Odluke o dopuni odluke ... brodica, osim ratne brodice, namijenjena i opremljena za obavljanje.

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU - Srednja škola Valpovo

KUĆNI RED I PEDAGOŠKE MJERE. Članak 31. Ukoliko učenik iskaže neprihvatljivo ponašanje sukladno Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ...

Pravilnik o kućnom redu - Dom za starije osobe Oklaj

Pušenje je dozvoljeno samo izvan prostorija (na balkonu ili izvan zgrade). ... stolicama. Na balkonu nije dozvoljeno sušenje rublja kao ni držanje osobnih stvari.

Pravilnik o javnom redu na prostoru ... - Zagrebački Velesajam

13 velj 2019 ... Članak 29. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Zagrebačkog velesajma d.o.o.. Zagreb, 04.02.2019.

Pravilnik o unutarnjem redu Općinskog suda u Koprivnici

zemljišnoknjižnom odjelu, voditelj zemljišnoknjižnog odjela i zemljišnoknjižni ... Radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, a dnevni odmor od ...

Pravilnik o kućnom redu - Opća bolnica Dubrovnik

Dubrovnik, Upravno vijeće Opće bolnice Dubrovnik na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. listopada 2012. godine donosi. P R A V I L N I K. O KUĆNOM REDU.

PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog ... - Općina Gradište

12/09), načelnik Općine Gradište donosi: ... Općine Gradište (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) . II. ... niža stručna sprema ili osnovna škola. - vozačka ...

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati

5. lov liganja povrazom s kukom, ukupno do dva (2) komada, bez uporabe osvjetljenja;. 6. pridneni stajaći parangal do najviše 100 udica;. 7. osti, bez upotrebe ...

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU - Elektrostrojarska škola Varaždin

Ovaj Pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u Školi. ... Tijekom posjeta kazalištu, kinu, na izloţbama, izletima, ekskurzijama učenici su se ...

pravilnik o kućnom redu - Srednja škola Ludbreg

27 velj 2017 ... članka 36. Statuta Srednje škole Ludbreg, Školski odbor nakon provedene rasprave na. Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika, ...

pravilnik o kućnom redu doma za starije osobe bjelovar

5 tra 2016 ... Ovim Pravilnikom o kućnom redu Doma za starije osobe Bjelovar ( u daljnjem ... Kod prijema korisnika u Dom socijalni radnici upoznaju svakog ...

pravilnik o tržnom redu na gradskoj tržnici u ... - Grad Makarska

16 stu 2016 ... 2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb ... Radno vrijeme odnosi se na sve tržnice u ... radno vrijeme od onog iz članka 3. ovog Pravilnika.

pravilnik o unutarnjem redu ureda državne uprave u primorsko ...

Matični uredi na području Primorsko-goranske županije organizirani su u Uredu kao unutarnje ustrojstvene jedinice u Službi za opću upravu, Odjelu za osobna ...

pravilnik o kućnom redu učeničkog doma maksimir - Učenički dom ...

29 ruj 2015 ... 2015. i Vijeća roditelja održanog dana 23. 9. 2015. godine) ... Članak 1. Ovim se Pravilnikom o kućnom redu (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju prava, odgovornosti, ... davati mišljenje o pedagoškim mjerama poticanja učenika.

pravilnik o kućnom redu - Osnovna škola Malinska-Dubašnica

imovine Škole te mjere zaštite prava učenika sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno - obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera ...

Pravilnik o kućnom redu - Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu ...

icinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Cop", Zagreb, Mihanovićeva 3,. (u daljnjem tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 16. redovnoj sjednici ...

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave - Grad Vodice

Ukoliko je za obavljanje odreĊenih poslova (prometni redar, administrativni tajnik-arhivar i dr.) ... Vodice. Ĉlanak 15. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. ... Administrativni referent - upisničar:.

pravilnik o kućnom redu - Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek ...

30 ruj 2010 ... Koprivnica, Upravno vijeće Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica ... iako je njihovo radno vrijeme proteklo, ako bi time bila dovedena u ...

pravilnik o unutarnjem redu u parku prirode hutovo blato

Zaposlenici Javnog poduzeća “Park prirode Hutovo blato” (u daljnjem tekstu: Javno poduzeće), stanovnici Parka prirode, vlasnici i ovlaštenici prava na.

Pravilnik o kućnom redu - franjevačka klasična gimnazija u sinju s ...

zrednik ukoliko ocijeni da je to pedagoški opravdano. ... Gimnazije. Ako trebaju profesora, s njim mogu razgovarati za vrijeme odmora, na hodniku ili u kabinetu.

Pravilnik o kućnom redu Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

OSIJEK. I OPĆE ODREDBE. Članak 1. Kućni red Doma za starije i nemoćne ... Glavna ulazna vrata zaključavaju se u 21,00 sat u ljetom periodu i 20,00 sati u.

Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Antuna Gustava Matoša ...

Članak 1. Pravilnikom o kućnom redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuje se kućni red u Osnovnoj školi Antuna Gustava. Matoša u Zagrebu (u daljnjem tekstu: ...

pravilnik o kućnom redu škole primijenjene umjetnosti i dizajna osijek

10 stu 2014 ... članaka 47. i 58. Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Školski odbor u ... radniku odgovornom za zatvaranje ulaznih vrata. VII.

pravilnik o unutarnjem redu općinske uprave općine baška voda pdf

Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12), čl. 11. Odluke o ustrojstvu općinske uprave Općine Baška Voda (GL br. 2/11¸15/12 ) Općinski načelnik donosi.

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ...

Registrirane ustanove odnosno trgovačka društva za zaštitu na radu (u ... ako je on ili njegov ovlaštenik položio opći dio stručnog ispita za stručnjake zaštite na.

Pravilnik o uvjetima za zdravstvene ustanove

23 ožu 2012 ... Raspored prostora mora omogućavati odvajanje čistog od nečistog ... manžeta, ležaj za pregled pacijenta, paravan, ormar za instrumente i ...

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

(2) A kategorija radova. Radovi kategorije A jesu znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core. Collection). Potrebno ...

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA ... - Hakom

198.omjer neuspješnih SMS poruka: broj neuspješno poslanih/primljenih ... elektroničkoj komunikacijskoj mreži i ukupnog broja svih izdanih računa za iste ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ... (5) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru identiteta krajnjeg.

Pravilnik o uvjetima za pružanje poštanskih usluga u BiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ...

pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih ...

vrste ugostiteljskih objekata ovisno o pretežitosti ugostiteljskih usluga koje se u ... Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih.

PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA ZVANJA

15 pro 2014 ... docenta. Pristupnik mora ispuniti uvjete Rektorskog zbora: - da je u svojstw nasta,nika (stalnog ili gosrujudeg) na nekom visokom udiliStu.

Komentar HT-a na Pravilnik o tehničkim uvjetima za ... - Hakom

... zdenaca neće biti moguće montirati ulični kabelski ormar, bilo da nema prostora ili da će takav ormar biti preblizu prometnici, zbog čega može biti ugrožen u ...

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada - PMF

(NN 5/84). Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova.

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... potvrde o plaćama na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu plaće, ako ...

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ...

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala pod uvjetima i na način ...

82 01.07.2010 Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i ...

1 јул 2010 ... Закона о предметима опште употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 50/10), члана 6. т. а) и б) Закона о техничким.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. - MEF

4 tra 2017 ... Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_28_652.html. 1 of 19. 4.4.2017.

OBRAZLOŽENJE Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju ...

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu. Sukladno odredbi članka 51. stavka 7. Zakona o cestama („Narodne novine“,.

Ispravak Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA VATROGASNE PRISTUPE. U članku 3. stavku 1. alineja 3. umjesto riječi "pristupa" treba stajati riječ "prilaza". U članku. 5. stavku ...

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ...

(1) Ovim Pravilnikom ureduje se razvrstavanje ugostiteljskih objekata, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti, vrste ugostiteljskih objekata ...

PRV-20-03 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ... - TVZ

25 ruj 2018 ... Priprema Natječaj za dodjelu Stipendija TVZ-a, te ga objavljuje na oglasnim ... 2017. godine i Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ...

PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA (NN 5 ...

(NN 5/84). Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova.