Analiza kontejnerskog prometa u pomorskim robnim tokovima

Ključne riječi: pomorski robni tokovi, luka, kontejnerski promet. 1. Uvod. Više od ... Prema Tablici 4., kako se moglo i očekivati, luka Rotterdam ima najveći pro-.

Analiza kontejnerskog prometa u pomorskim robnim tokovima - Srodni dokumenti

Analiza kontejnerskog prometa u pomorskim robnim tokovima

Ključne riječi: pomorski robni tokovi, luka, kontejnerski promet. 1. Uvod. Više od ... Prema Tablici 4., kako se moglo i očekivati, luka Rotterdam ima najveći pro-.

Analiza stanja kontejnerskog prometa u Republici Hrvatskoj

kontejneri jedno vrijeme stoje na terminalu se javlja jer grana prometa koja je zadužena za otpremu ... Radno vrijeme. • Vrste roba. • Zastoji u ... Dio terminala koji je namijenjen za skladištenje frigo kontejnera odnosno kontejnera kod kojih je ...

Analiza kontejnerskog prometa Luke Rijeka u usporedbi s ... - Srce

Sanja Barić, Iva Devčić, Martina Valenčić riječke luke kao važne luke sjevernog Jadrana te prikazati njene afirmirajuće poten- cijale koji će je zasigurno smjestiti ...

analiza kontejnerskog prometa u ukupnom prometu luke rijeka iu ...

5 ruj 2016 ... Dalekog istoka.7 U tablici 2. prikazane su udaljenosti između važnijih svjetskih luka i luka sjevernog Jadrana (Rijeka, Kopar i Trst) i luka ...

1. dokumenta u meunarodnim robnim tokovima - fpm

meunarodni železnički tovarni list - CIM , meunarodni drumski tovarni list – CMR, vazdušni tovarni list – AWB, teretnica – konosman u pomorskom transportu, ...

1. dokumenta u meunarodnim robnim tokovima - Fakultet za ...

OTPREMNICA. Ovaj dokument se izdaje u momentu kada roba napušta skladište otpreme. Potpisuje je skladištar/vozač/kupac i time potvruje da je roba ...

Utjecaj razvoja kontejnerskog prometa na infrastrukturu terminala ...

Impact of Container Traffic Development on the Terminal. Infrastructure of ... Ključne riječi: Kontejnerski promet, kontejnerski terminali, robni tokovi. SUMMARY:.

analiza s prijedlogom poboljšanja upravljanja prometnim tokovima ...

SAŽETAK: Grad Velika Gorica predstavlja svakodnevnu atrakciju putovanja okolnog stanovništva radi ... Surrounding population of City of Velika Gorica represent everyday attraction of travel because ... [10] https://geoportal.dgu.hr/, 07.2018.

statistička analiza turističkog prometa 2017. - Dalmatia.hr

28 srp 2018 ... našoj Županiji u odnosu na druge turističke županije i Hrvatsku, ... Struktura turista i noćenja po važnijim turističkim Županijama u Hrvatskoj u 2017.g. ... Meksiko. 3744. 8161. 2563. 8190. 146. 100. 2,2. 0,1. 0,1. Ost.zem.juz i ...

Matija Kolarić ANALIZA PODATKOVNOG PROMETA MOBILNIH ...

[57] YtMp3, dostupno na: https://ytmp3.cc/ [pregledano: 7. 8. 2019.] [58] Eduroam, dostupno na: https://www.eduroam.hr/ [pregledano: 8. 8. 2019.] [59] Eduraom ...

statistička analiza turističkog prometa 2018. - Dalmatia.hr

naposlijetku kratka analiza broja turista i noćenja po zemljama iz kojih dolaze, ... naposlijetku Dalmatinska zagora koja je imala kao i u 2017. godini 1% udjela, ...

analiza mogućnosti unaprjeđenja sigurnosti prometa kod mladih ...

22 velj 2019 ... U Republici Hrvatskoj u većini autoškola takva praksa i dalje je nepoznanica. ... 12. 2018.) http://www.oryx-asistencija.hr (20. 12. 2018.).

Analiza turističkog prometa u srpnju i kolovozu te razdoblju siječanj ...

3 ruj 2019 ... Turistički promet I-VIII 2019. Tijekom razdoblja siječanj-kolovoz 2019. godine Hrvatska je zabilježila pozitivan rezultat turističkog prometa (u ...

Analiza riječnog prometa Republike Hrvatske i prognoza budućih ...

Luke unutrašnjih voda (luka Tranzit Osijek, luka Vukovar, RTC Slavonski Brod i. Pristanište i skladišta Sisak), u 2003. godini bilježe značajan porast prekrcaja ...

Statistička analiza turističkog prometa u 2018. godini - Dalmatia.hr

naposlijetku kratka analiza broja turista i noćenja po zemljama iz kojih dolaze, ... naposlijetku Dalmatinska zagora koja je imala kao i u 2017. godini 1% udjela, ...

studijska analiza gradskog prometa u gradovima splitu i dubrovniku ...

23 pro 2019 ... Grad Split. Split je drugi grad po veličini i značaju u Republici Hrvatskoj te najsnažnije regionalno ... koje su vezane uz pozicije na kojima se nalazila kamera. Na taj način su ... Trajektna luka s prometom od preko četiri milijuna putnika treća je ... [Online]. Available: https://portsplit.hr/wp-content/uploads/1_-.

analiza bittorrent protokola pomoću analizatora mreţnog prometa

Peer‐to‐peer (u daljnjem tekstu P2P) popularan je naĉin razmjene podataka i informacija. meĊu korisnicima, naime to je mreža u kojoj nema klijent-server ...

analiza europskog tržišta zračnog prometa obzirom na poslovni ...

prijevoznika koji polako ali sigurno osvaja tržište zračnog prometa. ... najveći utjecaj na sve promjene tržišta zračnog prometa te su navedene glavne promjene ... godine iznosile čak 80 - 100% u razdoblju od 1950. do 1970. godine stopa pada na ... Mišetić, I., Tatalović M., Malović Beganović I.: Konkurencija na hrvatskom.

analiza željezničkog prometa i stabilnosti voznog reda na relaciji ...

Analiza željezničkog prometa na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Karlovac . ... Zagreb – Dugo Selo – Novska – Vinkovci – Tovarnik – DG) na nadmorskoj visini od ... HŽ infrastruktura d.o.o.: Knjižica voznog reda za putnički promet, Vozni red ...

Predlog zakona o robnim berzama

Značenje pojedinih izraza ... Pojedini izrazi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje: ... U ukupnom trgovanju promet na promptnom tržištu iznosi 95%.

Izvještaj o novčanim tokovima

Novčani tokovi jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata. ... Prema indirektnoj metodi, neto novčani tok od poslovnih aktivnosti utvrđuje se. 20.

Pregled robnih marki cigareta upisanih u registar o robnim markama

Pregled robnih marki cigareta upisanih u Registar o markama duvanskih proizvoda ... Naziv robne marke. Vrsta ... TDR d.o.o., Obala, Nazora 1, Rovinj, Hrvatska.

organizacija kontejnerskog prijevoza- primjer iz prakse - Digitalni ...

28 lip 2017 ... brodovi, kontejnerski terminali i prekrcajna mehanizacija koja se koristi prilikom ... U nastavku rada prikazan je kontejnerski brod IDEAL X.

Tehnološki razvoj kontejnerskog broda kroz povijest Technological ...

4 ruj 2015 ... produktivnost. Kontejnerski brod današnjice je postao ... Kontejnerski brodovi prve generacije su ... je prvi kontejnerski brod koji je svojom.

manipulacije novčanim tokovima kao oblik prijevarnog financijskog ...

Izvještaj o novčanom toku dugo se vremena smatrao jednim od „čišćih“ financijskih izvještaja, ponajviše iz razloga što su se kroz protekla desetljeća prijevare.

procjena financijskih frikcija u investicijskim tokovima u republici ...

ograničenja kao značajki financijskih frikcija. Uporabom panel threshold regresije, novih varijabli za kontroliranje agregatne potražnje i gotovo cijele populacije ...

upotrbljivost informacija izvještaja o novčanim tokovima u uvijetima ...

Ključne riječi: novčani tokovi, slobodni novčani tok, kombinacija novčanih to- ... Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti ključni je pokazatelj razmjera u kojem je ...

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU ...

komunalnog redarstva i komunalnog druStva ,,Splitska obala" d.o.o., te uz pomo6 policije, gradevinskog inspektora i ostalih nadleZnih tijela. (2) Redovno ...

Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ... - CROSMA

(1) Obnova pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcavanje obavlja se temeljem zahtjeva imatelja pomorske knjižice, odobrenja za ukrcavanje odnosno ...

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018

1 sij 2018 ... Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2018. godinu (u ... štandovi za prodaju karata za brodice, skutere, pedaline, ležaljke i ... opreme i sl., terase ugostiteljskih objekata, štandovi za suvenire, igračke,.

NADZOR U POMORSKIM SUSTAVIMA PRIMJENOM VREMENSKO ...

Na kraju su doneseni zaključci. OBRADA SIGNALA I HEISENBERGOVO. NAČELO NEODREĐENOSTI / Signal processing and heisenberg uncertainty principle.

plan upravljanja pomorskim dobrom na ... - Općina Podstrana

15 tra 2019 ... području Općine Podstrana kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti. ... ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog ... Na modul terase vežu se tri modula, jedan za.

prikazivanje reljefa morskog dna na pomorskim navigacijskim kartama

Zlatimir Bićanić, Visoka pomorska škola u Splitu, Zrinsko- frankopanska 38 ... 1:2250000, Hrvatski hidrografski institut, Split, 2001. i Pomorska karta. 109/INT 302 ...

Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2018. godini

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu na području Grada. Raba sadrži: ... i ležaljke (50 kom.) sandoline ... terase ugostiteljskih objekata,.

Plan upravljanja pomorskim dobrom u ... - Dubrovačko-neretvanska

K.O. Lopud – dio otoka u naseljenom mjestu-CARDS. 3.13. K.O. Gruž - čest. zem. 1135 - otok Daksa. 3.14. K.O. Ploče – dio obale. 3.15. K.O. Šipan - Luka Šipan.

Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za ... - Grad Rijeka

4 pro 2019 ... UGOSTITELJSTVO. I TRGOVINA. AMBULANTNA. PRODAJA – škrinja, aparati za sladoled, palačinke i sl. PAUŠAL. 4.000,00. 1- „S“. ZAVOJ.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu - Grad Krk

kiosk do 12 m2 i ugostiteljska terasa od 5 m2( dio k.č. 2352/10 k.o. Krk) prodaja napitaka zabavni sadržaj (zip line ). -. 2. KUPALIŠTE PUNTA DE GALETO.

godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u općini medulin za ...

9 srp 2018 ... S. / Ležaljke. 40,00 kn/kom. Plaža AC Kažela - istok / 40 kom. 1 godina. 11. I.S. / Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. 30,00 kn / komad.

plan upravljanja pomorskim dobrom na području ... - Grad Makarska

22 svi 2017 ... 21. 2926 k.o.. Veliko Brdo. Ležaljke. 15. Sveti Petar, Cvitačka, Plaža. Blace ... a prodajna cijena za otkup zemljišta iz točke I. utvrđuje se u ...

Izvješće o izvršenju plana upravljanja pomorskim dobrom - Općina ...

Statuta Op6ine Solta (<SluZbeni glasnik Op6ine Soltu br.1/2018) i dlanka 5. ... 07l18 t. 40t18. PRETIOSUS TOURS. d.o.o.. Stekat 32m2 ispred FORTUNATO.

Zaključak i Plan upravljanja pomorskim dobrom za ... - Grad Rijeka

21 pro 2018 ... PRILAZA. POTHODNIKU. KOMERCIJALNO. REKREACIJSKI. SADRŽAJ. SUNCOBRANI,. LEŽALJKE. 20 kom. za 1 osobu. 20 kom za 1 osobu.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu - Grad Trogir

18 pro 2018 ... se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za ... ugostiteljstvo i trgovina: kiosk, prikolica-vozilo, montažni objekt do 12 ... komercijalno-rekreacijski sadržaji: jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani,.

analiza osjetljivosti i analiza rizika ostvarenja godišnjih varijabilnih ...

Ključne riječi: Varijabilni troškovi, analiza osjetljivosti, analiza rizika, Monte-Carlo metoda. SENSITIVITY AND RISK ANALYSIS OF POWER SYSTEM. ANNUAL ...

Analiza anionilor. Analiza unui amestec de anioni din grupele I-III in ...

CeilalŃi cationi formează cu un şir de anioni precipitate puŃin solubile, împiedicând astfel identificarea acestora. Înlăturarea cationilor grupelor analitice I-V se ...

180420 analiza analiza.xlsx - Dubrovnik Festiwine

125 Vinarija Bire. Grk "Bire". Bijelo. Korčula. Grk. 2016. 13,3 90,00. 59 Vinogradarstvo i vinarstvo Crvik. Tezoro. Bijelo. Konavle. Malvasija dubrovačka bijela.

Analiza kratkoročne finansijske ravnoteže i analiza likvidnosti

ANALIZA KRATKOROČNE FINANSIJSKE RAVNOTEŽE. Redni broj. POZICIJE. Tekuća godina. Prethodna godina. Iznosi u. 000 dinara. Udeo u bilansnoj sumi.

Analiza dugoročne finansijske ravnoteže, analiza zaduženosti i ...

Koeficijent finansijske stabilnosti se izračunava stavljanjem u odnos dugoročno vezanih sredstava ... Koeficijent zaduženosti se izračunava na sledeći način:.

MEĐUOVISNOST PROMETA I TURIZMA

19 lis 2016 ... Kopneni promet. Gotovo polovina prijevoza u turističke svrhe u svijetu realizira se cestovnim prometom, a posebice automobilima. Ne može se ...

Tehničar cestovnog prometa

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA - 140204. Nastavni predmet. Tjedni broj sati ... OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI. OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA. 2.

Oporezivanje prometa nekretnina

prijaviti stjecanje nekretnine na obrascu „Prijava prometa nekretnina“i platiti porez na promet nekretnina u roku 15 dana od primitka rje{enja o pla}anju poreza ...

tehnologija cestovnog prometa

STRUKTURA I ZNAČAJKE CESTOVNIH TRANSPORTNIH SREDSTVA U PUTNIČKOM ... tehnologije cestovnog prometa i transporta odnosi se primarno na ... punjenja i pražnjenja kontejnera i prijevoznih sredstava, transporta (prijevoza),.

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I ... - CVH

radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 75/2013 ) ... (1) Poslodavci su dužni voditi evidenciju radnog vremena mobilnih radnika, ... (2) Obrazac potvrde o aktivnostima vozača tiskan je u Prilogu 1. ovoga ...

razvoj pomorskog prometa

5 velj 2014 ... morskih luka. □ značajke ... luka je sistem (ali i podsistem većeg sistema) – ... luka mil. t. Rotterdam. 313,7. Singapur. 313,5. South. Louisiana.

Knjiga prometa - PUFBiH

Knjiga prometa stranica od. Podaci o poreznom obvezniku ili nosiocu zajedničke djelatnosti Podaci o registrovanoj djelatnosti. 1. JMB: 4. JIB: 2. Prezime i ime: 5.

2. čimbenici sigurnosti prometa

Tu se moţe ubrojiti: poznavanje zakona i propisa o reguliranju prometa. (vozaĉka ... automobila. Osnovna podjela guma je na: ljetne, cjelogodišnje i zimske.

Oporezivanje prometa nekretnina od 01.01.2015. - HGK

1 sij 2015 ... Obrazac. Prijave sadržavao je sve podatke potrebne za utvrđivanje poreznog obveznika te porezne osnovice poreza na promet nekretnina, ali i ...

Tehničar cestovnog prometa - ASOO

Sadržaj. 1. Razina, ključna svrha i opis zanimanja . ... Opis zanimanja: Tehničar ... referent sigurnosti prometa. ▫ linijski kontrolor. ▫ kontrolor prometa. ▫ disponent.

DIGITALIZACIJA PLATNOG PROMETA U HRVATSKOJ

21 ruj 2019 ... Platni promet ima vaţnu ulogu u modernom društvu. U doba velikih ekonomskih integracija i razvitaka raĉunalne tehnologije koja je postala ...

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

146/08, 61/11 i 56/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi ... PROGRAM IZOBRAZBE i ISPITA ZA VODITELJA BRODICE KATEGORIJE.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

22 lis 2018 ... 515-03-02-02/7-18-2 od 10. listopada 2018. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-. 01/18-01/168, ... MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU ... referent. 11. Lučka kapetanija Split.