prosinac - Vodovod i kanalizacija Karlovac

1. GRAD KARLOVAC, Karlovac, Banjavčićeva 9, OIB 25654647153, zastupan po gradonačelniku Damiru Mandiću,. 2. OPĆINA DRAGANIĆ, Draganić ...

prosinac - Vodovod i kanalizacija Karlovac - Srodni dokumenti

prosinac - Vodovod i kanalizacija Karlovac

1. GRAD KARLOVAC, Karlovac, Banjavčićeva 9, OIB 25654647153, zastupan po gradonačelniku Damiru Mandiću,. 2. OPĆINA DRAGANIĆ, Draganić ...

Vodi za korisnike.ai - Vodovod i kanalizacija Karlovac

Besplatni telefon Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac - 0800 400 047 ... smješten u zajedničkoj prostoriji zgrade, dostupan za očitanje Isporučitelju.

glasnik karlovačke županije - Vodovod i kanalizacija Karlovac

3 ožu 2015 ... Odluka o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Karlovac ... Optika 12 stupnjeva za endoskopsku salu (1 kom) - Odjel za urologiju.

VODOVOD I KANALIZACIJA

PEHD 1000 gradske mješovite kanalizacije. . Poklopci su lijevano željezni, ispitnog opterećenja 400 kN, Ø 60 cm, u lijevano željeznom kvadratnom okviru dim.

0.3 PZI VODOVOD I KANALIZACIJA F2.pdf

9 феб 2018 ... да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере ... у купатилу: wc шољу са ниским надградним водокотлићем, каду, ... домаће производње, батерије стојеће (за монтажу на санитарном елементу), wc ... Сав остали развод, водоводне вертикале и хоризонтални развод у.

EJt - JP Vodovod i Kanalizacija doo Zenica

12 ožu 2018 ... 15.06.2018. operative i RJ. Radionica. 36. 23. DIJELOVI ZA PUMPE PROIZVOĐAČA. ELKO-ELEKTROKOVINA. ROBA [42124000-4. 20.000,00.

ZASUNI - KD Vodovod i kanalizacija

Red. Šifra Naziv materijala. Jed. Količina. Cijena. IZNOS broj mj. 1. 15979 Zasun eliptični - EVO kom. 2. DN 50 , PN 10 s ručnim kolom. 2. 15982 Zasun eliptični - ...

vodovod i kanalizacija - NP Brijuni

Fekalna kanalizacija iz građevina će se odvoditi u biopročišćivač i dalje u upojni bunar. Oborinska vode se ispušta na slobodnu površinu oko objekta. 2.1.2.

PJN 02/18 - TROŠKOVNIK VODOVOD I KANALIZACIJA

Nabava, doprema i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi , kao tip "HT", proizvod "PipeLife", spajanih međusobno naglavcima s gumenim prstenom, ...

Untitled - Vodovod i kanalizacija Split

21 ožu 2019 ... a) Poslovni centar Split 10.880) 10.815 5.034 5.785 10.819 100. Grad Split. 10.439 10.403 ... Antonio Kardum, dipl.ing. Drago Davidović, dipl.oec. ... 2018-R/15 Rezervni auto dijelova za osobna i teretna vozila. 34300000-0 ...

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN, I.G. Kovačića 14 Na ...

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin na području aglomeracije Grada Ogulina pruža vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u III ...

Untitled - JP Vodovod i Kanalizacija doo Zenica

nabavku dijelova zapumpe proizvođača Elko-Elektrokovina i prihvata se preporuka ... pojedinačne cijene prilikom fakturisanja umanjiti za navedeni procenat.

vodovod i kanalizacija - Ljekarna Zadar

sanitarna oprema: WC školjke, umivaonici, tuš kade, kada, sudoper. - sanitarna armatura ... Dobava i ugradnja podoravne PLITKE tuš kanalice bez poklopca ...

vodovod i kanalizacija - Nacionalni park Brijuni

Upojni bunar za “BIOMAT 15”. 3.19. Upojni bunar za ... a sastoji se od: - odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz objekta u biopročišćivač i dalje u upojni bunar.

Ponudbeni troškovnik - JV 71/2019 - KD Vodovod i kanalizacija

Antifriz koncentrat lit. 140. Sveukupno (bez PDV-a). Naziv. Jed. mjera Količina. Jedinična cijena kn, bez PDV-a. UKUPNO po stavci kn, bez PDV-a. 1. 4. 5 = 3x4.

cjenovnik usluga kjkp „vodovod i kanalizacija“ do.o ... - Amazon S3

Cijena ispitivanja vodomjera za potrebe prve i naredne verifikacije . ... Montaža ograde (univerzal pletivo) m 2 cijena utrošenog ... vibro nabijač sat. 1 h. 6,70. KV.

PLAN NABAVE ZA 2019. g. - Vodovod i kanalizacija Split

15 sij 2019 ... NABAVE PODJELITI. NA GRUPE ... JAVNE NABAVE NABAVE PODJELITI. NA GRUPE ... NABAVE PODIJELITI OKVIRNOG SPORAZUMA.

LETAK interni ili sekundarni vodomjer - Vodovod i kanalizacija ...

Vodomjer je vlasništvo Isporučitelja. Očitanje i raspodjelu potroška vode vrši i dostavlja predstavnik stanara. Očitanje i dostavu potroška vode vrši. Isporučitelj.

ABC DRUŠTVO _ Model napomena 2010 - "Vodovod i kanalizacija ...

Kao što je obelodanjeno u napomeni 6 uz finansijske izveštaje, nekretnine, postrojenja i oprema na dan 31. decembara 2015. godine iznose RSD 1.421.795 ...

Uspješno proveden HACCP sustav 2018 - Vodovod i kanalizacija ...

25.09.2018. – sanitaciju proveli Ivica Tonković, Zdravko Tonković, Stjepan Jarnjević i Matej. Ivanac; ; pranje i dezinfekcija bili su propisno napravljeni što je ...

Uspješno proveden HACCP sustav 2018 - Vodovod i kanalizacija

25.09.2018. – sanitaciju proveli Ivica Tonković, Zdravko Tonković, Stjepan Jarnjević i Matej. Ivanac; ; pranje i dezinfekcija bili su propisno napravljeni što je ...

Idejni projekt Petrinja, strojarske inst, vodovod i kanalizacija.pdf

Veteranski centar Petrinja. IDE]NO RJEIENJE. Bogomir Hrnaii, i.t.ovl.arh artprojekt. Br.proj.: s115044. Datuml. 11.2015. Nikola Zadravec, o. iC artprojekt d-o.o.

pravilnik o zaštiti osobnih podataka - Vodovod i kanalizacija Split

10 ruj 2018 ... provođenje Procjene utjecaja na privatnost (PIA) prije nastavka jedne ... primatelju u trećoj zemlji i razinu zaštite koja se daje podacima; ... Obrada koju provodi izvršitelj obrade uređuje se ugovorom ili drugim pravnim aktom u.

VODOVOD I KANALIZACIJA doo Split, Biokovska 3, 21000 Split, OIB

19 lip 2019 ... Društvo energetičara Split, Ruđera Boškovića 21, 21000 Split, OIB: 66345182652,. • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet , Ruđera Boškovića ...

"VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. VINKOVCI

15 ruj 2015 ... Potrošačko mjesto: 5301-066 Vinkovci, Bosutska 4. Kupac: S 027666. Pero Perić. Bosutska 4, Vinkovci korisnički broj (potrošačko mjesto).

vakuumska kanalizacija i kanalizacija pod pritiskom

kanalisanja naselja. Ključne reči: vakuumska kanalizacija, kanalizacija pod pritiskom. 1. ... Fleksibilno postavljanje cevovoda, cevni materijal nije krut pa je manja ... U ovom sistemu pad kolektora je od 0,2% do 0,7% u zavisnosti od prečnika ...

Izvješće o kakvoći vode u Vodovod d.o.o. - Vodovod Zadar

Ductil priključna mreža. 8055,00. Lijevano željezo priključna mreža. 820,00. Polietilen priključna mreža. 1348,00. Čelična pocinčana priključna mreža. 18580,00.

TROŠKOVNIK VODOVOD - v4 - SKINUTE ... - Zagorski vodovod

KRAPINA A. Mihanovića 29/ ZABOK K.Š.Gjalskog 2 DIREKTOR Milivoj Mikša, dipl.ing.arh ... GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT. MJ 1:100. LIST 2 ...

Izlazi prema potrebi Broj 10. Godina XLVII. Karlovac ... - Grad Karlovac

12 stu 2012 ... 11,23%, a broj stanovnika naselja Karlovac smanjen je za 2.225 tj. 4,59%. ... Karlovac, 5 Poliklinika (Poliklinika ''Vura'', Poliklinika ''Dr. Došen'', ...

Izlazi prema potrebi Broj 6. Godina XLVI. Karlovac ... - Grad Karlovac

11 svi 2011 ... (aquapark za djecu i ostalo). R0164. 48.780,49. 60.000,00. 80. Nabava robe i usluga za uređenje grada u turističke svrhe. R0166. 60.975,61.

Dječji vrtić Četiri rijeke Grge Tuškana 9a, Karlovac ... - Grad Karlovac

29 kol 2019 ... VRTIĆA „ČETIRI RIJEKE“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018. ... Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja tako da vrtić ... Tako primjerice plodine i prirodnine obogaćuju znanja i ... Blagdani, praznici i rođendani.

Izlazi prema potrebi Broj 3. Godina LI. Karlovac, 21 ... - Grad Karlovac

21 velj 2018 ... Tablica 18: Zaposleni u pravnim osobama u Gradu Karlovcu ... G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala ... troškovi vezani s poljoprivrednom djelatnosti, te rabljena oprema kupljena od fizičkih osoba.

Izlazi prema potrebi Broj 10 Godina LII. Karlovac, 14 ... - Grad Karlovac

14 lip 2019 ... 110/18), Autotransport Karlovac d.d., Gažanski trg 8, Karlovac, OIB: ... oznakama početnih i krajnjih stajališta mora biti istaknut vozni red.

Izlazi prema potrebi Broj 6 Godina LII. Karlovac, 22 ... - Grad Karlovac

22 ožu 2019 ... (3) Ograde se mogu izvesti kao metalni elementi (kovano željezo, željezna bravarija, aluminijske pregrade), mogu biti u kombinaciji sa staklom ...

Izlazi prema potrebi Broj 13 Godina LI. Karlovac, 31 ... - Grad Karlovac

31 kol 2018 ... o suglasnosti za prijavu projekta energetske obnove na objektima DV Dubovac,. OŠ Turanj i OŠ Braća Seljan na natječaj u okviru Poziva 4c1.4 ...

Izlazi prema potrebi Broj 21. Godina L. Karlovac, 22 ... - Grad Karlovac

22 pro 2017 ... pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za ... Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i ... 16 i 18, 18a i 18b i Sarajevska ulica.

Izlazi prema potrebi Broj 11 Godina LII. Karlovac, 10 ... - Grad Karlovac

10 srp 2019 ... WEB aplikacija - ... istoimenog projekta u kojem uz Grad Karlovac sudjeluju gradovi Ogulin i Ozalj i ... WEB aplikacija – programsko rješenje katastra ... urbane opreme, provedbu projekta „Javni bicikli“ i održavanje kamera,.

Izlazi prema potrebi Broj 7. Godina L. Karlovac, 29 ... - Grad Karlovac

29 ožu 2017 ... DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC. 11.932.453 ... rashodi za uslugu ˝javni bicikli ˝ - 35.000,00 kn. AKTIVNOST: ... KAUFLAND Hrvatska k.d.. 720.338.

Izlazi prema potrebi Broj 9. Godina XLX. Karlovac ... - Grad Karlovac

27 svi 2015 ... k.o. Karlovac 2, Dječjem vrtiću „Četiri rijeke“ iz Krlovca. 644. 131. ... o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Društva Zelenilo d.o.o.. 646.

Izlazi prema potrebi Broj 8. Godina XLX. Karlovac ... - Grad Karlovac

4 svi 2015 ... KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC. 5.106.283,00 ... Sufinancirajne "Karlovačkog tjednika" d.o.o. ... OPARNICA NADA-umrla.

Izlazi prema potrebi Broj 15 Godina LI. Karlovac, 12 ... - Grad Karlovac

12 lis 2018 ... Kušec Zdenko. Bašćinska cesta 37. INA. 652,86. 212,50. 0,00. 865,36. 92 ... Mihić Emil. Dvorište 20B, Krnjak. NKN. 6.449,38. 0,00. 151,10.

pokroviteljstvo HOO Karlovac open - Kickboxing klub Tigar Karlovac

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. dr.sc. Zdravko Hebel. Predsjednik HOO. Trasha Halil. Zagreb, 1. lipnja 2001. Broj: 1283.

Gradskog muzeja Karlovac - Gradski muzej Karlovac

3 srp 2012 ... No, još je važnije nastaviti raditi, koliko će radno vrijeme dozvoliti ... otvorenja ravnateljica Gradskog muzeja Karlovac, mr. sc. Hrvojka Božić ...

Karlovac, Karlovac - Ministarstvo kulture

Matoš, Antun Gustav: VIDICI I PUTOVI / NAŠI LJUDI I KRAJEVI. 39.000,00 ... Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik ... Morrall, Clare: Čudesni pljusak boja.

Kanalizacija

Kućna kanalizacija može u odreenim uvjetima sadržati i druge objekte: • Objekte i ureaje za djelimično ili potpuno prečišćavanje otpadnih voda prije njihova ...

kanalizacija - FDS trgovina doo

Kućna kanalizacija – PP cijevi i spojni komadi. 9. PVC kanalizacijske cijevi i PVC spojni materijali za uličnu kanalizaciju. 11. Ventili prirubnički za kanalizaciju.

KANALIZACIJA NISKOG PRITISKA

povremeno potiskuje prikupljenu vodu u mrežu, uvek ... Osnovne komponente sistema su: šaht sa pumpom, kontrolni elektro-orman, ulična mreža pod pritiskom i ... da poveže sve ulice, radi se od PE ili PVC cevi prečnika ϕ 250 do ϕ 400 mm.

Kanalizacija - Kovod Postojna

29 maj 2015 ... minimalne črpalne prostornine akumulacijskega bazena se mora ... manjša popravila jaškov, krpanje asfalta okoli pokrovov in podobno;.

infrastrukturna kanalizacija 11 / 2016 - Vargon doo

Drugi kraj odvodne cijevi slivnika priključuje se u revizijsko okno uz pomoć manžeta i prijelaznog komada (ostvaruje se slivnička veza) te na taj način odvodi ...

MRK_DNBol_ tender troskovnik_VODA I KANALIZACIJA.pdf

za mjesta prolaza instalacije vodovoda kroz konstruktivne zidove. Cijevi se ... Dobava i montaža, doprema i polaganje PVC kanalizacijskih cijevi debljine.

voda i kanalizacija - građani - komunalac županja

1 tra 2016 ... GRAD ŽUPANJA OPĆINA BOŠNJACI. OPĆINA. GRADIŠTE. OPĆINA ŠTITAR. Osnovna cijena vodne usluge - VODA - fiksni dio. (cijena ne ...

Antička kanalizacija Dioklecijanove palače u Splitu

10 tra 2014 ... Godine 305. rimski car Dioklecijan napustio je prijestolje u. Nikomediji da bi ostatak života proveo u svojoj domovini, u utvrđenoj palači ...

Građevinska dozvola-kanalizacija Novigrad ... - Komunalije Đurđevac

k.o. Virje, ovjeren od strane javnog bilježnika Vesna Pučar, Zagreb, broj: OV- ... su se na javni poziv odazvale sljedeće stranke i nakon uvida u spis dale izjave.

Cjenik za izradu priključka - Fekalna kanalizacija naselja ... - Albanež

naselja u Općini Medulin. Izrada priključaka po naseljima. U Pomeru, 01.01.2013. Ur.broj: /-A /2013. CJENIK ZA IZRADU PRIKLJUČKA jed.cijene: cijena:.

Prosinac

18,00 sati – Animirani film „Snježno kraljevstvo“ 3D ... 3. 12. (utorak). GRADSKA KNJIŽNICA KRAPINA. 18,00 sati – Promocija knjige Branke Buzine. 4. 12.

Regionalni vodovod

REGIONALNI VODOVOD VARAŽDIN. PODACI O IZMJERENIM TLAKOVIMA ... VARKOM d.d. Varaždin. Trg bana Jelačića 15 ... Kod Meteor Grupe. Kučanska 45.

prosinac 2 018 - Mapei

2 pro 2018 ... stitor je odabrao renomirane izvođa- če Alfaplan građenje iz Dubrovnika i ... Glavni izvođač: Alfaplan građenje d.o.o.,. Dubrovnik, Eding d.o.o. ...

prosinac 2017.

13 sij 2018 ... Pozitivni rezultati u prosincu, u usporedbi s prosincem 2016., ... Pula. 17.080. Rijeka. 13.588. Izvor: HTZ (podaci eVisitor integrirano eCrew) ...

prosinac 2018. - PGŽ

mjerama – NZZJZ PGŽ – realizirano u iznosu od 416.413,21 kn (100% realizirano u odnosu na plan razdoblja). Aktivnosti koje provodi Zavod za hitnu medicinu ...

Prosinac - MEF - unizg

Pejnovi )raneli Iva, dr med Sklonost studenata prve godine sveu ... Matija telija Fattorini dr.med. ¾$naliza ... nika u ,taliji Kako razvod nije bio dopu šten u ve ...