natječaj arhitektonsko-urbanističkog rješenja poslovno-stambene ...

6816. 7528. 4333. 6825/12. 6825/13. 6825/10. 6825/11. 1. 2. 1 1. 1. 1 1. BANJAVČIĆEVA ULICA. ZAVRTNICA. HEINZELOVA ULICA. BRANIMIROVA ULICA. 1.

natječaj arhitektonsko-urbanističkog rješenja poslovno-stambene ... - Srodni dokumenti

natječaj arhitektonsko-urbanističkog rješenja poslovno-stambene ...

6816. 7528. 4333. 6825/12. 6825/13. 6825/10. 6825/11. 1. 2. 1 1. 1. 1 1. BANJAVČIĆEVA ULICA. ZAVRTNICA. HEINZELOVA ULICA. BRANIMIROVA ULICA. 1.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog ... - DAZ

Matulji se kao naselje spominje relativno kasno i to kao jedno od naselja u ... prostorije, pošta, ljekarna, banka, trgovački, uslužni i ugostiteljski sadržaji, drugi ...

program za javni urbanističko-arhitektonsko-oblikovni natječaj za ...

Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb, zona „A“- Područje izuzetno dobro ... te park-šume centra: Tuškanac - Dubravkin put - Cmrok, Zelengaj, Kraljevec,.

plakat 1 natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje I ...

planirani trg ispred stadiona nk osijek. 3PM. 13PM stadion nk osijek postojeća pješačka veza za ... osječka promenada>nastavak hipodrom-kampus nk osjek.

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi-rješenja

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА. (ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2014.ГОДИНЕ). ПРЕДМЕТ 5: ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ. I - ТЕСТ ПИТАЊА.

javni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja ...

5 ruj 2014 ... Prikaz šireg prostora grada na kojem se planira zgrada FBF ... usklađivanja satnica, iskoristivosti prostora, te fluktuacije broja studenata ...

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja ...

29 srp 2014 ... Kata Marunica, d.i.a.. Nenad Ravnić, d.i.a.. Dijana Pavić, mag.arch. Nikica Pavlović, mag.arch. Sandra Perić, mag.arch. Ivana Slavnić ...

HP-Hrvatska pošta d.d. NATJEČAJ za likovna/grafička rješenja ...

Balbijev luk. 7. 50. obljetnica kanonizacije sv. Nikole Tavelića – jedna (1) marka. 8. PUMed, tradicionalna mediteranska gastronomija – jedna (1) marka.

javni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja ... - DAZ

padni strmo prema kompleksu Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Rockfellerovoj ulici. Na središ- njem dijelu zemljišta planiranog za gradnju ...

Konačna rang-lista rješenja za natječaj 2018/2019 - Studentski centar

12 ruj 2018 ... Gradečak Tanja. 60,6. Čagalj Marijana. 60,0 ... Strgačić Marija. 60,0. 725. Šain Tomislav. 60,5. 450 ... Kraljić Robert. 47,0. 750. Lekić Filip. 600.

arhitektonsko i urbanističko projektiranje

IZVEDBENI PROJEKT. 3. TIPSKI PROJEKT. 4. PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE. Projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se kao elektronički zapis i.

1. PREDMER ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE na ...

skele, za radove u svemu po važećim propisima i ... FASADERSKI RADOVI. 15.1. ... REKAPITULACIJA ZA ARHITEKTEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE. 1.

PROBNA PODZEMNA EKSPLOATACLJA ARHITEKTONSKO ...

KAMENA U KAMENOLOMU "KANFANAR, ISTRA. Rudarsko-geoloSko- naftni zbornik. Ivan COTMAN. "KAMEN" d.d., Trg slobode 2, HR-52000 Pazin, Hrvatska.

3. podjela arhitektonsko-građevnog kamena

PODJELA ARHITEKTONSKO GRA EVNOG KAMENA. U svjetskoj i domaćoj ... Otuda i tri vrste metamorfnih stijena, epi , mezo i katametamorfne stijene.

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućim ...

strukturi prodajne cijene tehničko-građevnog kamena imaju dominantan ... javne prometnice, vodoprivredni objekti i uređaji, vojni objekti i groblja, te na ... To su gromadasti, sivosmeđi do bijeli vapnenci s brojnim grebenskim organizmima -.

4. ležišta arhitektonsko-građevnog kamena u hrvatskoj

To znači, da se tada kamen mogao eksploatirati i u onim dijelovima ... Slika 4.17. Kamenolom Plano sjeveroistočno od Trogira na dijelu grebena śto se od.

PREGLED ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH ... - Grad Zagreb

52 GRADSKI PROJEKT, SOPOT. 53 ZONA, VUKOVARSKA I HVARSKA ULICA. 54 DJEČJA USTANOVA, ŠPANSKO. 55 STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA, ...

arhitektonsko-građevinski kamen sa područja ... - e-ZBORNIK

10 pro 2015 ... Ključne riječi: arhitektonsko-građevinski kamen, eksploatacija, centralna Bosna, krečnjak, krečnjačka breča, amfibolit, gabro, gabrodiorit, ...

Pola stoljeća arhitektonsko- -kunsthistoričarske suradnje - Institut za ...

76 kvartal Xiii -1 | 2-2016. ↖. Rekonstrukcija izvornog stanja. Dvorca Eugena. Savojskog u. Bilju, tlocrt i presjek, institut za povijest umjetnosti, 2015.

arhitektonsko-konstrukcijski dizajn fasadnih sistema od ĉelika i ...

Bauhaus i preteča zid zavesa (Mislin 2009) Slika 2.3. Boley Clothing Company ... lokalizovanim sišućim dejstvom (uglovi, nadstrešnice…); - razlika pritisaka ...

ležišta arhitektonsko-građevnog kamena u republici ... - e-ZBORNIK

Ključne riječi: rudarstvo, arhitektonsko-građevni kamen, ležište, podzemna ... Ista vrsta kamena kao i u kamenolomu Sivac eksploatira se na zapadnoj strani ...

idejno urbanističko- arhitektonsko rješenje uređenja ulice ... - DAZ

18. Hamamelis aphrodite,. 'Aphrodite'. 19. Dryopteris sieboldii. 20. Djevojačko oko, Coreopsis. 'Mercury rising'. 21. Coreopsis. 22. Planinčica, Trollius chinensis.

Idejno arhitektonsko rješenje gimnastičke dvorane s popratnim ...

8.4. čisti hodnik. 8.4. nečisti hodnik. 5.1. 2.1. 5.6. 5.6. 3.1. 3.2 svlačionica ... uvjeti za gradnju i uređenje zapadnog, danas neizgrađenog dijela kompleksa, te za.

Urbanisti~ko-arhitektonsko rješenje stambenog podru ... - Grad Rijeka

30 kol 2010 ... Iva Martinis, stud.arh. Iva Marija Juri}, stud.arh. Mladen Majstorovi}, stud.arh. konzultanti: Mia Roth-^erina, dipl.ing.arh. Ton~i ^erina, dipl.ing.arh ...

Arhitektonsko-urbanistički natječaji 2003.-2016. - Grad Zagreb

14 STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA, BOROVJE. 15 NOVA ... 137 ŽUPNA CRKVA S PASTORALNIM CENTROM I HOSTELOM, ŠPANSKO - ORANICE.

GRAD CRIKVENICA IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG ...

20 ožu 2019 ... Crikvenice na adresi Ulica kralja Tomislava 85, Crikvenica, te na mrežnim ... HEP ODS d.o.o, ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, obavijest Klasa: ...

OBJAŠNJENJE o donošenju urbanističkog plana uređenja kao ...

Dana 1. siječnja 2014. godine stupili su na snagu Zakon o prostornom uređenju. („Narodne novine“, br. 153/13) - u daljnjem tekstu: ZPU i Zakon o gradnji („ ...

Izrada Urbanističkog plana uređenja Groblje Stenjevec

8 ožu 2019 ... Donosi se Odluka o izradi Urbanistickog plana uredenja Groblje Stenjevec (u daljnjem tekstu: Odluka). PRA VNA OSNOV A ZA IZRADU I ...

Izrada Urbanističkog plana uređenja GP ... - Ministarstvo graditeljstva

„Arburoža“ Novalja,. - Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije,. - HT-Hrvatski Telekom,. - T-Mobile Hrvatska d.o.o., Sektor za infrastrukturu mreža, Zagreb,.

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA ... - Grad Zagreb

Izvadak iz registra Trgovačkog suda u Zagrebu za tvrtku Urbane tehnike d.o.o. za ... tri duljine uličnog ormara, ulični ormar može se postaviti i uz rub nogostupa.

17.12.2018. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog ...

12 pro 2018 ... Opatija, Upravni odjel za prostorno uređenje, kao nositelj izrade ... HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, ...

URBANISTIČKOG PLANA VI. IZMJENE I DOPUNE ... - Grad Čakovec

Veterinarska stanica. BP. S. Rz. LATERALNI KANAL ... Varaždin-HŽ-Čakovec. TRNAVA. Kolodvorska ... ZA POSEBAN PROMET. ŽELJEZNIČKI KOLODVOR. ŽK.

Izrada Urbanističkog plana uređenja za sjeverni dio obuhvata ...

Gradskog projekta Duilovo koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 32. ... 115/15) dostavljamo vam. Odluku o izradi projekta Duilovo. VOD} ELJICA ...

12.02.2019. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog ...

6 lip 2018 ... pošte na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5., 21310 Omiš ... Zaposlite mene u zemljišnik i katastar i ja ću vam besplatno raditi.

Untitled - 70 godina Urbanističkog zavoda Beograda - Urbanistički ...

Икеа. Интересантно је да је први детаљни урбанистички план ... Razvoj vertikala prekinut je samo sa serijom horizontalnih sjenila od drugog do petog kata, ...

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ...

7 lis 2019 ... Grada Malog Lošinja (www.mali-losinj.hr) - 12.6.2019. godine ... Prostorni plan Primorsko goranske županije (,Službene novine PGŽ broj: ...

izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada dubrovnika ...

poduzetništvo i energetiku, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik. 11. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar, Ante Starčevića 23,. Dubrovnik.

iii. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja ... - Grad Vrbovec

3E PROJEKTI d.o.o., Maksimirska 81, Zagreb ... 3E PROJEKTI d.o.o., upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080793902; temeljni kapital ...

izvješće o javnoj raspravi urbanističkog plana ... - Grad Rovinj

26 sij 2018 ... na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr (od 14. ... Ali ćete se morati izboriti za to da se usklade gruntovnica i katastar.

Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog ... - Grad Zabok

17 pro 2018 ... daljnjem tekstu: Izmjene i dopune UPU-a – „CENTAR 3") izrađen od „Arting“ d.o.o.. Bjelovar. (2) Nositelj III. Izmjena i dopuna UPU-a ...

Izrada VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca ...

29 srp 2019 ... HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, ... IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, 42240 Ivanec. 14.

iii. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja ... - Grad Glina

1137 i 1112/2 k.o. Glina. (Majske Poljane). Zahtjev za proširenjem je podnijela Vivera d.o.o. za proizvodnju prehrambenih proizvoda Glina, Ulica kralja ...

izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja „petlja lučko“

5 ruj 2014 ... „PETLJA LUČKO“ 2019 G. OPĆI DIO ... IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „PETLJA LUČKO“ 2019 G ... 20/18) os.

Izrada II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

20.10.2017. godine, donijelo je. ODLUKU ... („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/17) članak 3. mijenja se i glasi: „Pravna osnova za izradu i ... rok za dostavu izvornika Plana je sedmi dan od dana objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku ...

izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja hrvatski leskovac

plana uređenja Hrvatski Leskovac - središnji dio naselja prema članku 83. Zakona o ... HRVATSKA POŠTA, Poštansko središte Zagreb. 24. HRVATSKA ...

strateška studija utjecaja urbanističkog plana uređenja „komolac“

Izrađivač UPU Komolac je tvrtka URBANIZAM DUBROVNIK d.o.o. za prostorno ... buduće aktivnosti na području zone „Frendy“ s pojačanom emisijom buke.

ii. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada vukovara

Odluka o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Vukovara: "Službeni ... URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Ulica braće Domany 4.

Izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito ...

Prostorni plan uredenja Grada Biograda na Moru ("SluZbeni glasnik Grada ... Uskladenje s Prostornim planom Grada Biograda na Moru ("Slu2beni glasnik ...

Izrada Izmjena i dopuna VI. Generalnog urbanističkog plana Grada ...

19 srp 2019 ... Statuta, Gradsko vijeće Grada Osijeka na 21. sjednici održanoj 12. srpnja 2019. godine donijelo je sljedeće Odluke koje su objavljene u ...

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ...

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZASTITU OKOLISA, Trg S. ... GRADSKA CETVRT PESCENICA - ZI1NJAK, Zapoljska 1, Zagreb;. 7.

izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja opuzena glavica

Geoprojekt d.d.. TD 627-U4/4. Sukoišanska 43. 21000 SPLIT. Izmjene i dopune UPU-a Opuzena glavica lipanj, 2019. Stranica 2 od 10. Naziv plana: IZMJENE I ...

izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi urbanističkog plana ...

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko kninske županije,. 2. Javna ustanova ... Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Šibenik,. 22.

izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja ... - Grad Zagreb

PROM-MAT d.o.o., Zagrebačka cesta 30, 10360 Sesvete. Izvršitelj: ... mjerno redukcijska stanica i regulacijske stanice (siva) sa oznakom Is. 2. UVJETI ... Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih objekata definirat će ... pregled profila prometnica sa rasporedom koridora komunalne infrastrukture. Za svaki ...

Izrada Urbanističkog plana uređenja Grada Kutjeva - Ministarstvo ...

Statuta Grada Kutjevo (,,Sl. glasnik Grada Kutjevo“ broj 4/09, 2/13 i 8/13) ... Za vrijeme izrade Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati ...

Obrazloženje Generalnog urbanističkog plana grada ... - Grad Rijeka

Sve navedeno ukazuje da je područje Grada Rijeke, bilo na razini jedinice lokalne samouprave, bilo na ... Plodine i Tvornica papira ... Tako je na relaciji Rijeka - Novalja cijena putovanja brodom 40 kn, a duljina ... kasnijim razdobljima, tako da je luka i danas zadržala gotovo isti izgled koji je imala prije više od pola stoljeća.

izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana splita - Društvo ...

(3) Grad Split je organizirao prikupljanje očitovanja, prijedloga i primjedbi (više od sto podnesaka) na rješenja važećeg GUP-a koja su razmatrana i kao poticaj ...

odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ...

29 pro 2017 ... bazen i aquapark; R1.2 – nogometno igralište'';. 8. promjena ... Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka.

iii. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana ... - Grad Petrinja

4 stu 2016 ... CPA CENTAR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ARHITEKTURU d.o.o. Zagreb. Direktor CPA: Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh. Odgovorna ...

Odluka o izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ...

24 srp 2019 ... Statuta Općine Klana («Službene novine Primorsko goranske ... ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Delnice, Šumarija Klana, Klana 185,.

ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana ... - Grad Varaždin

1451 k.o. Varaždin (ugao Kukuljevićeve i Preradovićeve ulice) ispitati ... JAVNE ZELENE POVRŠINE - uredeni parkovi ... PR - poslovna namjena i rasadnik. S. M.