označivanje proizvoda i ambalaže - Metalurški fakultet - unizg

18 svi 2017 ... ambalažu stavljaju se posebne naljepnice koje između ostalog sadrže ... http://www.zirs.hr/znakovi-sigurnosti.aspx?category=3 (24.11.2016.).

označivanje proizvoda i ambalaže - Metalurški fakultet - unizg - Srodni dokumenti

označivanje proizvoda i ambalaže - Metalurški fakultet - unizg

18 svi 2017 ... ambalažu stavljaju se posebne naljepnice koje između ostalog sadrže ... http://www.zirs.hr/znakovi-sigurnosti.aspx?category=3 (24.11.2016.).

fizikalna kemija - Metalurški fakultet - unizg

7 ožu 2016 ... Sustav se može definirati kao sistem koji djeluje s nekom svrhom. ... Dogovorno vrijedi da entalpija kemijskih elemenata i hidratiziranih vodikovih iona u ... 48. http://glossary.periodni.com/glosar.php?hr=elektroda prvog reda, ... %206%20predavanja-PRINTANJE.pdf?ckattempt=1, dostupno 02.02.2016.

onečišćenje i zaštita voda - Metalurški fakultet - unizg

Voda predstavlja osnovu života. Odnosno čovjek, biljke, životinje, pa i mikroorganizmi, trebaju vodu za normalno odvijanje i održavanje životnih funkcija. U.

UTJECAJ AMBALAŽE NA PRODAJU PROIZVODA

Utjecaj ambalaže na odabir proizvoda pri kupovini je dokazano važan. Odraz je svih ... opremanje robe, pribor za pakiranje, materijal za pakiranje i slično.

Uloga ambalaže na kupnju prehrambenih proizvoda - Digitalni ...

Papirnata i kartonska ambalaža omogućuje suvremen način pakiranja na strojevima, što osigurava i najstrože higijenske uvjete i omogućuje kupcu da po.

klasifikacija atributa ambalaže kozmetičkih proizvoda prema kano ...

Proizvodi nisu testirani na životinjama. Cilj Biobaza proizvoda je bio osmisliti liniju proizvoda koji sadrže visiko kvalitetne tvari za svakodnevnu njegu kože.

RAZVOJ I BUDUĆNOST AMBALAŽE U CILJU ZAŠTITE ... - UniZG

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. GRAFIČKI ... okidač odluke o kupovini na mjestu prodaje. ... Staklene boce mogle su se lako zatvoriti plutenim čepom, ali problem.

Tehnološko-metalurški fakultet

Granulisani aktivni ugalj izabran je zbog široke upotrebe i velike efikasnosti. Za razliku od aktivnog uglja, koji je skup, prirodni sorbenti (u koje spada i zeolit) su ...

Fizikalna metalurgija I.pdf - Metalurški fakultet

objasniti ravnotežne odnose između tih faza, odnosno ravnotežni dijagram stanja. ... Dijagram stanja Fe-Fe3C nije pravi stabilni ili ravnotežni dijagram, jer on.

opća kemija - Metalurški fakultet

specijalizacija, nužno je kvalitetno savladati opću kemiju. Opća kemija temelj je i za sve druge grane kemije. Kemija je prirodna znanost koja proučava materiju ...

ispitivanje materijala - Metalurški fakultet

Cilj ispitivanja materijala je odreÿivanje temeljnih i uporabnih ... Puzanje - dugotrajno statićko naprezanje ... Puzanje materijala je toplinski aktivirani, ireverzibilni.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET

Dakle, kod transformacija 2. reda specifični toplinski kapacitet pokazuje diskontinuitet u ... Promjena specifičnog toplinskog kapaciteta i entalpije za željezo s.

ruda željeza - Metalurški fakultet

3.1.2 Karbonatne rude željeza. Siderit. Kemijska formula siderita je FeCO3. Teorijski sadrţi 48,2 % ţeljeza, 41,43 % kisika i 10,37 % ugljika. U prirodi se rijetko ...

SPECIJALNI ČELICI - Metalurški fakultet

Konstrukcijski čelici s niskim sadržajem perlita ili bez perlita. 37. 3.3. ... tona čelika. Čelik je deformabilna željezna legura koja pored ugljika sadrži i određene.

fizikalna kemija - Metalurški fakultet

Galvanski članak je kombinacija elektrolita i dviju različitih metalnih elektroda ... I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1 – osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, Školska.

metalurgija aluminija - Metalurški fakultet

6.4.2 Hladni hod. 121. 6.4.3 Poremećaj regulacije anoda ... stanje i efekt površine, imitirati plemenite metale, porculan i dr. Danas je aluminij. takoĊer i glavni ...

AKADEMSKA ZVANJA POSTIGNUTA NA ... - Metalurški fakultet

Pavle Pavlović, izv. prof.) 12. Miloš Petrović. Utjecaj temperature i vremena cementacije u čvrstim sredstvima na dubinu cementiranog sloja čelika Č. 1220, ...

osnove lijevanja metala - Metalurški fakultet

Direktni uljevni sustav s klinastim ušćem primjenjuje se za lijevanje odljevaka s vrlo tankim stjenkama, gdje se zahtijeva velika brzina lijevanja (slika 2.7, desno).

metalurgija obojenih metala ii - Metalurški fakultet

se između anode i katode stavlja dijafragma, koja odvaja tekući metal, koji pliva na ... temperatura (najniža od svih toplinskih procesa), a mana je visoka cijena ...

održivo gospodarenje otpadom - Metalurški fakultet

... trg 19, 10000 Zagreb. Izdao: Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak, 2015. ... ovaj planet opterećuje otpadom, bavio se sustavom zaštite okoliša od otpada tisućljećima prije nego što je ... iootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadne ...

1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET Vjeran ...

ZAVRŠNI RAD. Sisak, rujan 2018. ... Od lipnja 2016. zaposlen je kao student na mjestu prodavača u tvrtki Tehno 2000 d.o.o. , prodajnog zastupnika za partnere ...

UVOD U EKOLOGIJU- INTERNET.pdf - Metalurški fakultet

21. 3.4.1 Vodeni ekosustavi. 22. 3.4.2 Kopneni ekosustavi. 23. 3.4.2.1 Šume. 24. 3.4.3 Oligotrofni, eutrofni i distrofni ekosustavi. 27. 3.5 Biogeokemijski ciklusi.

TOPOMATIKA Precizno industrijsko 3D ... - Metalurški fakultet

18 stu 2016 ... Zagreb; Staklo Rogaška, Rogaška; TEH CUT, Zagreb; TPS, Labin; TTK, Karlovac; TŽV Gredelj, Zagreb; UNIOR. Components, Kragujevac ...

proceedings book - ifc simet - Metalurški fakultet

15 May 2019 ... Karlovac, 2017. [14] H. Kim, J. Kang, D. Son, ... Keltex, Croatia (CM 300/300, ρ = 610 g / m2) was purchased. TiO2 and MWCNT is applied to ...

ETIKA I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE predavanja - Metalurški fakultet

indijanski poglavica Seattle uputio tadašnjem američkom predsjedniku. Možemo biti braća, poslije svega. Kako možete kupiti ili prodati nebo, toplinu zemlje?

metalurgija teških obojenih metala - Metalurški fakultet

3. , dodaje se želatina (0,68 kg/t katodnog olova), inače se dobiva olovo manje gustoće. Iskorištenje struje je 90-93%, gustoća struje 180. A/m. 2. , a napon 0,5 V.

6. UTRKA SOLARNIH AUTOMOBILA SOELA ... - Metalurški fakultet

20 lip 2018 ... zbivanja je Tehnička škola Sisak koja je ujedno i voditelj projekta. Održana je ... Natalija Dolić, Lana Vanić, dipl.iur., Marija Badovinac Škrinjar, ...

kristalna struktura metala i legura - Metalurški fakultet

Kubična-plošno centrirana - A1 (engl. fcc) na slici 1.1. ... plošno centrirane rešetke. ... Realna kristalna rešetka metala i legura sadrži različite i brojne defekte o ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET Vesna Perković

Osim svoje uloge u živom organskom svijetu, ugljik je od goleme važnosti kao glavni kemijski sastojak ... brusiti, dijamant je najvrijedniji dragi kamen. Izbrušene ...

METALURGIJA PRAHA I SINTER MATERIJALI - Metalurški fakultet

Sinter materijali na bazi lakih metala. 104. 6.5.1. Sinterirane legure aluminija ... [28] https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/files/1426758853-0-pred2_bm.pdf.

sekundarna metalurgija i kontinuirano lijevanje - Metalurški fakultet

1.7.4.3 Proizvodnja nehrđajućih čelika AOD postupkom. 70. 1.8 ... 1.11.4 Mjere za poboljšanje čistoće čelika tijekom sekundarne metalurgije 93.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET Marta Nikić ...

[6] https://omnimerkur.hr/prodajni-program/crna-metalurgija/konstrukcijski-celici/ (7.4.2019). [7] http://tyheavyforgings.com/1-wind-turbine-shaft/ (26.4.2019).

Metalurški fakultet na XIV Festivalu znanosti Znanost i umjetnost

23 tra 2016 ... suradnih ustanova poput Tehničke škole Sisak i Gradskog muzeja Sisak predstavili široku paletu tema ... Mirko Malešević, Pizzeria Gema.

Mioč UVOD U EKOLOGIJU predavanja Sisak ... - Metalurški fakultet

21. 3.4.1 Vodeni ekosustavi. 22. 3.4.2 Kopneni ekosustavi. 23. 3.4.2.1 Šume. 24. 3.4.3 Oligotrofni, eutrofni i distrofni ekosustavi. 27. 3.5 Biogeokemijski ciklusi.

Nr Ime i prezime Institucija/tvrtka Grad Država 1 ... - Metalurški fakultet

24 stu 2017 ... Zdenko Nazalević. Strojopromet d.o.o.. Zagreb. HR. 42. Daniel Novoselović. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u. Osijeku Strojarski fakultet.

Sisak, 15. travnja 2019. godine Predmet ... - Metalurški fakultet

15 tra 2019 ... Predmet: Izvještaj o sudjelovanju Metalurškog fakulteta na 17. Festivalu znanosti 2019. godine. Ovogodišnji 17. Festival znanosti zasjao je u ...

Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Sandra Mitić Utjecaj ...

Osnova hipoteza rada je da dvofazni konstrukcijski čelik oznake HCT450X pokazuje bolju korozijsku otpornost u kiselom mediju te bolju otpornost prema ...

PROCEEDINGS BOOK Hi-tech casting solution ... - Metalurški fakultet

18 svi 2018 ... In vivo testing ... Noževi, glodala, pile svrdla. Metala, nemetala. Ukovnji, kokile, tlačni lijev, prešanje. Udarni alati. Tokarski noževi, svrdla ...

Upisni kriteriji preddiplomski studiji 2019-2020.pdf - Metalurški fakultet

Matematika (osnovna razina). Izborni predmet: ili Kemija ili Fizika ili Informatika* c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti d) Na temelju dodatnih učenikovih ...

PREDMETNO OzNAČIVANJE GRAĐE PODRUČJA FILMSKE ...

Oblikovana je odrednica filmske vrste i rodovi, te su uz nju kao niži pojmovi vezani različiti filmski rodovi, vrste i kategorije koje su se pojavile kao sadržaji, teme ...

DRUŠTVENO OzNAČIVANJE I KNJIžNICE COLLECTIVE TAGGING ...

se često koristi u sprezi s društvenim označivanjem jest folksonomija koju definiramo kao cjelokupnost oznaka proizašlih iz postupka društvenog ozna- čivanja.

vremenski prilozi za označivanje sadašnjosti, bliske budućnosti i ...

2 ožu 2014 ... com n'igda donosi se primjer — N'igda ga tȗ nȋ b'ilo. ... 3 »Obično se smatra da su prilozi djelomično promjenjive riječi jer da imaju stup-.

skladištenje ratarskih proizvoda - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

Zrno sa sadržajem vlage iznad kritične: nepoželjno za skladištenje. ▫ Ovisi o: ... Koeficijent temp.provodljivosti (brzina zagrijavanja ili hlađenja) – formula:.

maketa sustava za sortiranje proizvoda prema boji - Fakultet ...

Kad se pokretna traka koristi za sastavljanje uređaja, onda se podrazumijeva da brzina trake ... Kevlar se inače koristi u proizvodnji brodova, aviona, svemirskih ...

izrada aplikacije za oglasnik ponude i potražnje proizvoda - Fakultet ...

kako se može brzo razviti oglasnik korištenjem Laravel MVC okvira. ... za nju se očekuje da će imati ispravke grešaka (engl. bug fixes) i sigurnosne nadogradnje ...

Šumarski fakultet - unizg

15 ožu 2017 ... Zrinka. Abramović. 0068230138 preddiplomski. 2. Marko. Abrlić. 0068222592 preddiplomski. 3. ... Martišković. 0068222251 preddiplomski.

Medicinski fakultet - unizg

Bienenfeld. Jaka Emanuel studij medicine na ... Karlo studij medicine na hrvatskom jeziku. 230 51Z15020. Bojanić. Martina. PSIHIJATRIJA. 231 108066280.

Ekonomski fakultet - unizg

14 ruj 2017 ... Pavlinović, Marijana. 06/07/1993. 0311 - Economics. S. WS 2017/18. 5 ... Matešić, Dunja. 23/09/1994. 041 - Business and administration. S.

Agronomski fakultet - unizg

Tea. Agronomski fakultet. Preddiplomski. Bašljan. Dora. Agronomski fakultet ... Agronomski fakultet. Preddiplomski. Kličinović. Karmen. Agronomski fakultet.

Kineziološki fakultet - unizg

10 ožu 2017 ... 0034077863 Bare. Marko. 47 ... Petra. 91. 0034054592 Bešenić. Stjepan. 92. 0034071896 Bešić. Salem. 93 ... 0034045021 Dugandžić. Dario.

Geodetski fakultet - unizg

Ana. Babić. VII-8537. Diplomski. 0007176542. Samanta. Bačić. VII-8668 ... Vuković. VII-8466. Preddiplomski. 0007179079. Ana. Vukšić. VII-8627. Preddiplomski.

Veterinarski fakultet - unizg

21 stu 2019 ... ristici u kojemu je obrađeno akvarijsko bilje (Đ. Sulimanović, Zagreb), članak Iz života pingvina u kojem se piše o magelanskim pingvinima (I.

Učiteljski fakultet - unizg

Ana. I-141/16. Preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ... Kurtanjek. Mateja. 35-2016-11. Diplomski sveučilišni studij ranog i ...

Stomatološki fakultet - unizg

16 ožu 2017 ... Marcela Daria 0053207674-IPDS-DM. 4. 27. Balić. Merima. PDS-303/16-17. 1. 28. Balta. Martina. 0065039298-IPDS-DM. 3. 29. Baltić. Mirela.

Arhitektonski fakultet - unizg

VIRAG. NINO, DIA. AF-ZAGREB. 0911000013 [email protected] ZAGREB. 13.11.1978. 2004._SVEUČILIŠTE U. ZAGREBU AF. AKTIVAN. 1111. VUKIČEVIĆ.

Pravni fakultet - unizg

POPIS STUDENATA. Rbr. JMBAG. Studij. Sastavnica. 1. 0007181726 integrirani preddiplomski i diplomski Pravni fakultet u Zagrebu. 2. 0009056569.

Filozofski fakultet - unizg

193 Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Bajkuša Mario ... Doris. 2223076337. 322918 diplomski. 776 Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Brala Ante.

2015. - Agronomski fakultet - unizg

31 srp 2016 ... U proljeće 2015. obavljena je sadnja matičnog nasada Graševine na površini od 0,55 ha, isto tako ... proizvode od smokava, badema i rogača.

Glasilo - Stomatološki fakultet - unizg

Prof. dr. sc. Darko. Macan, prodekan za nastavu i studente. Prof. dr. sc. Ivan ... Ivan Milas. Robert Pavlović. Lucija Petrač. Elizabeta Pinter. Vildana Skenderi.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet - unizg

26 ožu 2015 ... 0058207442 Marko. Baruškin preddiplomski. 33 ... 0035155937 Marko. Čombor preddiplomski. 145 ... 490. 0058197218 Marija. Majstorović.