ხათუნა ბარბაქაძე - თსუ. ასოცირებული პროფესორი barbaq

კორპორაციული მართვა არის სისტემა, რომელიც გამოიყენება კომპანიის მართვისა და. კონტროლისათვის. კორპორაციული მართვის მთავარი ამოცანა ...

ხათუნა ბარბაქაძე - თსუ. ასოცირებული პროფესორი barbaq - Srodni dokumenti

ხათუნა ბარბაქაძე - თსუ. ასოცირებული პროფესორი barbaq

კორპორაციული მართვა არის სისტემა, რომელიც გამოიყენება კომპანიის მართვისა და. კონტროლისათვის. კორპორაციული მართვის მთავარი ამოცანა ...