Izvorni znanstveni članak UDK: 355.496.2(497.5 Split)”1943/1944 ...

Gradonačelnik Zagreba I. Werner uputio je 11. prosinca 1943. brzojav sućuti ... 62 Abdulah Seferović, Leteće tvrđave iznad Zadra, Slobodna Dalmacija (Split), ...

Izvorni znanstveni članak UDK: 355.496.2(497.5 Split)”1943/1944 ... - Srodni dokumenti

Izvorni znanstveni članak UDK: 355.496.2(497.5 Split)”1943/1944 ...

Gradonačelnik Zagreba I. Werner uputio je 11. prosinca 1943. brzojav sućuti ... 62 Abdulah Seferović, Leteće tvrđave iznad Zadra, Slobodna Dalmacija (Split), ...

Zavoda za znanstveni rad Izvorni znanstveni članak HAZU Varaždin ...

Kemiveš M.: Dolazak kapucina u Varaždin i znameniti kapucini tijekom 300 godina Varaždinskog samostana,. Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin ...

izvorni znanstveni članak УДК 811.163.42'373.7 811.161.1'373.7 ...

Ključne riječi: antropomorfizam, zoomorfizam, zoonimska frazeologija, hrvatski ... Antropomorfizam je pridavanje ljudskih obilježja životinjama, a zoomorfizam je.

Izvorni znanstveni članak Arboretum Trsteno – perivoj ...

20 tra 2015 ... The Croatian Academy of Sciences and Arts. MAJA ANASTAZIJA KOVAČEVIĆ. Arboretum Trsteno. Arboretum Trsteno – the Gardens of a.

Zavoda za znanstveni rad Izvorni znanstveni rad HAZU Varaždin ...

4. Početni meridijan. Početni meridijan ili nul-meridijan je polazni meridijan za mjerenje geo grafske duljine koja se u geografiji, kartografiji i geodeziji računa u ...

brigada u zimskim operacijama 1943—1944. godine - Znaci.net

za obavještajnog oficira 3. bataljona poručnik Zekan Ivan, do tada zamjenik ... SS puka u Studence a 1. brdska divizija preko Dinare u Sinj i Knin.) Razvučene.

izvorni znanstveni rad UDK:821.163.41-2.09 HASANAGINICA ...

Summary: The play Hasanaginica by Ljubomir Simović transposes the basic ... «Budući da beletristički tekst nema referenta u stvarnosti, to jest budući da ga ...

izvorni znanstveni rad UDK:811.163.42'367.625 KOLIKO SU ...

Jezična pojava koju ovdje obrađujemo, tzv. lagani glagoli, dospjela je u središte jezičnih ... predloženih glagola koji su po značenju bliski konstrukcijama. Od.

Izvorni znanstveni radovi - Core

brodskog Posavlja Slavonski Brod, Siniša Minichreiter iz Zagreba, te studenti i ... sile žrtve u velikim žrtvenicima.5 Nakon obreda svaka obi- telj ili kuća dobila je ...

70 izvorni znanstveni rad UDK: 821.163.42-1.09Slamnig, I ... - CEEOL

UDK: 821.163.42-1.09Slamnig, I. POLIFONIJSKA TEORIJA ISKAZIVANJA U LIRICI: SLUČAJ. IVANA SLAMNIGA. Andrea Milanko. Filozofski fakultet Sveučilišta ...

• UDK 808.62-14 Izvorni znanstveni rad Prihvaćeno 14.05.1998. Ivo ...

14 svi 1998 ... treba, prema načelu da se piše kao što se govori, i pisati ije. ... razlikovati dugi od produženoga refleksa jata (npr. diete i djedo). Tu neki.

UDK 808.62-48 Izvorni znanstveni rad Prihvaćeno 21.12.1999 Ivo ...

21 pro 1999 ... Ispitujući tri riječi - crtež, trg i prvi - pokušali smo dobiti nekakav početni kvanitativni uvid u ... riječi ljubičica i papričica (Tablica 10). Tablica 10.

UDK81'373.42 811.163.42'373 Izvorni znanstveni rad Branka Tafra ...

811.163.42'373. Izvorni znanstveni rad. Branka Tafra. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb. Hrvatska. LEKSIČKE POGREŠKE ZBOG SLIČNOSTI.

Izvorni znanstveni rad PAVAO PAV L I ^ I ] (Zagreb – Filozofski ...

Posveta Mihu Men~eti}u {to ju je Dinko Ranjina objavio na uvodnome mjestu svojih Pjesni razlikih1 nije privukla ve}u pa'nju filolo{ke struke. To~nije, nije.

Izvorni znanstveni rad DEAN DUDA PUTOPIS: OD ... - CEEOL

DEAN DUDA. PUTOPIS: OD POKUŠAJA ODREĐENJA ŽANRA DO KRLEŽINA. DISKURZA. UDK 82.091-992. 886.2.09-992. I. Površno određenje osnovnih ...

Izvorni znanstveni rad Original Scientific Paper HUMANIZAM U ...

RAFO BOGIŠIĆ. HUMANIZAM U SJEVERNOJ HRVATSKOJ. 1. Pojava i problem humanizma u sjevernim hrvatskim krajevima može se i mora se promatrati na ...

Izvorni znanstveni rad Original Scientific Paper KULTURNO ...

Tada je nizinski kraj oko njezina toka postao nova životna sredina neolitskih ljudi, a brdski okolni krajevi dopunski prostori odakle su se dobivali samo poneki ...

POMORSKI TOVARNI LIST ĐORĐE IVKOVIĆ Izvorni znanstveni rad ...

Pomorski tovarni list (waybill) čest je dokument u praksi. Pomorski zakonik nema propisa o pomorskom tovarnom listu, iako se propisi o istom pojavljuju u ...

929 Pavlović, Amadeja Izvorni znanstveni rad Ivan Armanda, dipl ...

Njemački vojnici ostali su na Josipovcu sve dok u Đakovo nisu došli partizani ... U: In memoriam, (1971.), str. 6-8. —. Sprovod. U: In memoriam, (1971.), str. 9-14.

92:930.26 Zavoda za znanstveni rad Stručni članak HAZU Varaždin ...

zaokupilo bila je špilja Vindija pa će upravo ovdje u istraživanjima provesti mnoge ljetne mjesece od 1928. do 1967. god. Terenska istraživanja pratilo je i ...

Zavoda za znanstveni rad Stručni članak HAZU Varaždin ...

Tenšek Z. T.: Kapucini, Katolički red u svijetu i kod nas, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, br. 12-13, 2001., str. 105-114. Začetnici Kapucinskog ...

012 Zavoda za znanstveni rad Stručni članak HAZU Varaždin ...

POZIV Varaždincima za osnivanje čitaonice« (Varaždinske vijesti, 20. XI. 1968.). Vanda. Milčetić također spominje Metela Ožegovića u »Monografiji Varaždin« ...

Dio 3. – Tantijeme i licencijske naknade Članak 71. CZU i članak ...

Pri odreivanju carinske vrijednosti prema članku 70., na stvarno plaćenu ili plativu cijenu uvezene robe dodaju se: .. .. (c) tantijeme i licencijske naknade vezane ...

ZNANSTVENI, KNJIŽEVNI I IZDAVAČKI ... - Književni krug Split

Predstavljanje knjige: Mladen Parlov: Speculum virtutis: Marko Marulić i njegova teološko-duhovna misao, Književni krug Split – Marulianum,. Split 2003.

klima uređaji split i multi split katalog proizvoda - Conditor doo Split

Double swing automatic-složeno njihanje krilaca ... Svi klima uređaji Fuji Electric prikazani u ovom katalogu su inverterski modeli ... Količina plina u sustavu.

COO 1/ Slava Raškaj" Split Radnička 2 21000 Split Split, 29.01.2016 ...

Šifra djelatnosti: 8899. Bilješke uzfinancijski izvještaj 2015.g. Uskladu sodredbama č1.47.Pravilnika oproračunskom računovodstvu iračunskom planu ičl.25.

October 1943

Six Jap- anese aircraft bomb Kienow air- drome, scoring. PACIFIC. THEATER. "I. ,'' _jS, ... commercial firms for public ... Koprivnica in hands of Partisans. Tow.

Izvorni radovi Original articles

Mirjana Kalauz, dr. med.),. Zavod za anesteziologiju i intenzivno lije~enje, Klinika za kirurgiju, Kli- ni~ki bolni~ki centar Rebro (prim. Vesna Vegar, dr. med.).

Guido Quien rođen je 1943

17 stu 2015 ... Galerija na otoku (Monografija Galerije umjetnina Branislav Dešković u Bolu), Centar za kulturu Brač, 2013.; Priče o stvarima, ULUPUH, ...

1943 год, Швеция Мебель для жизни - МИФ

магазине IKEA в городке Эльмхульт на юге Швеции. В 1951 году вышел первый каталог продукции (до 1963 года тексты писал лично. Кампрад), а с 1953 ...

1943 Год. Создание ЛатышСкоГо ЛеГиона SS

Письменный приказ Гитлера о создании Латышского легиона SS датирует- ... Н. М. Богачева. В другом месте валялся на дороге труп растерзанного.

AUTOHTONI PROIZVOD KAŠTRADINA - IZVORNI HRVATSKI ...

PROJEKT “KAŠTRADINA-AUTOHTONI PROIZVOD“ U. FUNKCIJI RACIONALIZACIJE STOČARSKOG KRŠA“ . Prije godinu dana počelo je provoditi kninsko.

Izvorni radovi Original articles - Srce

MIRAN CVITKOVIĆ, VIŠNJA IVANČAN, DRAŽEN JELAŠIĆ, JASNA STOIĆ BREZAK*. Deskriptori: Transplantacija srca – imunologija, komplikacije, smrtnost; ...

Preuzmi izvorni prilog - FFOS-repozitorij

osobnih imena (prezimena), vokativ muških domaćih i stranih (tuđih) osobnih imena, sklonidba stranih muških osobnih imena koja završavaju otvornikom i (i ...

izvorni naučni rad - Pravni fakultet Zenica

Ključne riječi: Formularni ugovori; zaštita potrošača, načelo savjesnosti i poštenja; tumačenje ugovora. * Doc.dr.sc., Pravni Fakultet Univerziteta u Zenici. * Mr.sc.

Air Service Newsletter 1943 - Department of Defense

A PERSONAL EXPERIENCE COMBAT REPORT FROM THE. 10. AIR FORCF ... .iw.tv, the tirst hits, blasting the airdrome and its l''luip- mcnt, and finally the ... ben I Flying boots are for f1ying----not ... jock. An orange flag means that papa will.

Пришвин М. М. Дневники. 1942—1943. М. - ImWerden

Книга М. М. Пришвина «Дневники. 1942–1943» продолжает публи- кацию дневника ... мали: придет весна, посмотрим, кто над кем посмеется. Записывать ... а когда-то со- ратник Маяковского и Хлебникова подошел к нашему обе- ... даваемой особым видом паука, приставленного к человеческой личности.

Великая отечественная война. 1943 год. - ImWerden

14 окт 2019 ... ста польского МИД и громкий антисоветский шум в польской печати в Лондоне. ... (Zbrodnia katynska w swietle dokument6w. Z przedmow ...

Sl. 1. E. Hébrard: Izvorni izgled Dioklecijanove palače, 1912. Fig. 1 ...

Dioklecijanova palača, jezgra grada Splita. Fig. ... Fischer von Erlach: Dioklecijanova palača, izvorni izgled, 1721. Fig. ... slika u palači21 (Sl. 20). Blizu ostataka ...

šumarski list 3/1943 - Hrvatsko šumarsko društvo

istog rezultata t. j. do čiste kulture gljive, kojoj ona daje ime Graphium ulmi M. B. Schw. Istodobno joj uspjeva ... Pojedinačno zaraženi su ti hrastovi od grmačice.

Križevci U loKalnim novinama „KriževačKi glas“ (1943.)

Petar, DELIĆ, Gimnazija u Križevcima ( Križevci: Matica hrvatska Križevci, 1999.). 831 Loctus, Prošlost križevačke gimnazije: Niža realna gimnazijan pod ...

Ремизов А. М. Дневник мыслей. 1943-1957 гг. Том 1 ... - ImWerden

«Дневник мыслей» Ремизова 1943—1957 гг., вслед за своим прообра- ... преподобный (в миру Петр Иванович Величковский; 1722—1794) — духовный.

II . . . BORBENA DEJSTVA U 1943. GODINI Brigada je poslije ...

Toga dana pristigle su vijesti da su jače snage neprijatelja krenule ka Levanj- ... Podgorač — Našice, istočna granica: Podgorač, Drenski. Slatnik — V. Nabrđe ...

šumarski list 1/1943 - hrvatsko šumarsko društvo

obćinske t. j. kada je proveden odkup prava služnosti na drvo, pašu i uživanje sporednih šumskih ... Š p o 1 j a r 1 ć Vladimir, Pokuplje Glina š p o 1 j a r Pero, ...

Dokumenti o partizansko-ustaškim pregovorima 1943. godine

(Види: Божидар Новак, Владо Стопар, Псето Јуре Францетић у рукама народа, Вјесник једин- ствене народно-ослободилачке фронте Хрватске, 1970, ...

Zlocini i teror u Dalmaciji 1943-1948 - Biblioteka

OZN-e u Splitu kojim se traži prepraćenje Ante Merčepa, Jerka Ursića ... je djelovanje ustaškog bojnika Vrban Ante koji se je iz Austrije ljeti 1946.g. prebacio u ...

šumarski list 6/1943 - hrvatsko šumarsko društvo

šiške ruj daje kožu vanređnih svojstava daje žutosmeđju kožu, koja postaje ... se preko ukoso položenog đrveta, te se tupim željeznim strugačima ostruže uz.

DESETA HERCEGOVAČKA BRIGADA Početkom januara 1943 ...

oko Jajca i Travnika, Deseta hercegovačka brigada otpočela je marš iz rejona Turbe — Travnik ka dolini reke Bosne. Ko zna po koji već put krstarimo bespućem ...

Zlocini i teror u Dalmaciji 1943-1948 - CroatiaRediviva

svim selima Kotara, o likvidaciji Mate „Jurova“ u Vinišćima. 279. 81. ... Bilobrk Nikolu, Bilobrk Vida, Bilobrk Juru, Bilobrk Tonči, Jura Ajdučić /radnik u mlinici/ ...

uvodnik izvorni radovi obnovimo znanje osvrti - HUOM

Monika Jeđud,Vedrana Ćosić, Ana Birtić, Martina Vuković .... 36. OBNOVIMO ZNANJE. Program istraživanja za opću/obiteljsku medicinu i primarnu zdravstvenu ...

Najstariji izvorni grad u Hrvata - Hrvatska matica iseljenika

099 61 15 116 n E-mail: [email protected] ... E-mail: [email protected] Web: www.matis.hr ... Na Danima hrvatskoga turizma dodijeljene su nagrade Adria.

Članak

Članak. Novinskih članaka ima više vrsta, a najčešći su: • UVODNIK. • KOMENTAR. • PROBLEMSKI ČLANAK: TEKST S POVODOM. Ove se vrste međusobno ...

01-1 clanak.qxp

15 ruj 2007 ... Sustav crkvenog poreza u Austriji nalikuje onom u Njemačkoj, ali s tom ... nalaze u poreznoj kartici - a to su podaci o poreznoj klasi, religijskoj ...

Русские участники Итальянской войны 1943—1945 : партизаны ...

Бывший партизан живет как бродяга, спит в бараках. В местечке Бурино, где по иронии судьбы жили военно- пленные итальянцы, он умирает в 1974 г., ...

Neki problemi narodnooslobodilačkog pokreta u Istri 1941-1943.

tretman istarskih narodnjaka potječe iz izvješća što ga je Anka Berus 14. 5. 1942. upu tila CK KPH u kome kaže: »Za situaciju u Istri važno je još to: tamo postoji ...

PETA DALMATINSKA BRIGADA Početkom januara 1943. godine ...

januara 1943. godine formirao na području Biokova 4. dalma- tinsku, a 27. ... bataljon se na položajima Pasje stijene sukobio sa jačim dijelo- vima njemačke ...

Nikola Tesla (1856-1943): El inventor que ... - Facultad de Física UC

29 Sep 2006 ... Tesla a Miss Pola Fotitch, 1939. Page 9. En 1862, la familia Tesla se traslada a Gospic, y Nikola.

NOP u Zagrebu od kraja 1943 do marta 1945 ... - Kartografija otpora

uključivale strijeljanje deset partizana, odnosno članova NOP–a, kao i njegovih simpatizera, za nasilnu smrt jednog dužnosnika NDH ako se nakon deset dana ...

Boravak i borbe Brigade na području Like od kraja decembra 1943 ...

povukao na položaje Kriva Draga - Žutulja (k. 984), sa kojih je spriječio neprijatelju dalji prodor u pravcu Gornjeg Babinog Potoka. Oko 13 sati 1. aprila stigao je i ...

OSS Classified British Intercept Documents, 1943-1945 Entry A1 ...

Group II/543, Zagreb to Vienna and Vienna to Zagreb, April 1943 to January 1944. Group II/5162, Bucharest to Vienna, October 1943 to May 1944. Group II/5182 ...