Leksikon OR - Dop.hr

dop.hr gdje će se njegova elektronička verzija moći neprestano razvijati, ... relevantne dionike učinio odgovornima javnosti 24 sata sedam dana u tjednu. Po-.

Leksikon OR - Dop.hr - Srodni dokumenti

Leksikon OR - Dop.hr

dop.hr gdje će se njegova elektronička verzija moći neprestano razvijati, ... relevantne dionike učinio odgovornima javnosti 24 sata sedam dana u tjednu. Po-.

leksikon iz biologije

Jedini živi predstavnik i živi fosil je pilasti premosnik, jer se gotovo ništa nije promi- jenio već 150 milijuna godina . Danas živi uz obalu Novog Zelanda. Duž leđa ...

leksikon - (HAD) Subotica

Kabatulja:Upuj,varalice!Upuj, varalice! Kabatuljabacazanjimaniskoprutšto jedržalauruci.Čijunoguprutpogodi,taj ... nav(DTD)radikompleksnogarješavanja.

ŠKOLSKI GEOGRAFSKI LEKSIKON

BOGINJAVI KRŠ - krški krajolik s brojnim ponikvama. ... stvoreni krupni oblici reljefa Zemljine površine. Zemljina ... reljefni oblici oblikovani mehaničkim radom.

LEKSIK LEKSIKON IKON

Na temelju odluke vlade Države Hrvatske (nema onog: Nezavisna – op. ... Kako su umjetnici po svojoj prirodi, intuiciji i po poslanju žreci i vidovnjaci, kakovu.

Pravni leksikon.indb

i ću do re đa, te s nji ma po ve za nim druš tv., go sp., po lit., teh nič kim prob le mi ma. E. se obič no na zi- va po po čet nim ri je či ma lat. tek sta. en gles ka po ...

leksikon uvod B2.qxd - (HAD) Subotica

1947-1997: zapisi vremena, Novi Sad, 1998; Put jednog slikara, Novi Sad, 2004. M. Đanić. 34. BLESIĆ. P. Blesić, Kapija LIX, kombinirana tehnika, lezonit, 1998.

Leksikon održivog razvoja - Dop.hr

Leksikon je ponajprije namijenjen predstavnicima poslovne zajednice kako bi bolje razumjeli i lakše odgovorili na postavljena pitanja u upitniku Indeks DOP-a.

Leksikon: Jezici i pisma antike

Demotsko pismo, iz istog perioda, razvilo se iz hijeroglifa, kao nji- hov jednostavniji, svakodnevnom životu prila- gođen oblik. DORSKI dijalekti, skupina grčkih ...

leksikon - Hrvatsko akademsko društvo

župnik župe Savski Nart kraj Dugog Sela. 1943.-46. U NDH ... ska ustanova Zalagaonica d. d. (Zálogház. Rt.), vodili su je ... javnocestovni most. Planirano je da ...

mentalni leksikon i bilingvizam - darhiv

(2007: 268) navodi da je sljepoočni režanj od iznimne važnosti za mentalni leksikon te leksičko znanje ovisi o tom području uglavnom, ali ne i nužno, u dijelu ...

leksikon radija i televizije - Obljetnica HRT-a

pitanja predsjednika organizacijskog odbora Azijskih igara (BAGOC) u Bangkoku 1998. nadzirao pripremu i razvoj operativnog plana TV prijenosa igara.

leksikon 1 ponovljen i dopunjen.qxd - (HAD) Subotica

vi porodice raseljavali u druge županije: Bačku, Baranjsku, Čongradsku ... najviše je u promicanju prezimena učinio ... svezak I, broj 12, Zagreb, 1950.; Šokačka.

Leksikon osnovne građevinske mehanizacije

Bageri služe takoñer kao podvozja i pogonski strojevi za ostalu tehnološku opremu pri grañenju i ... Minibagger, m.), mali bageri slične ali umanjene konstrukcije.

Filosofskij leksikon - Институт философии СПБГУ

Были изданы 5 номеров сборника: три в Киеве (1888, ... седы о понятии бытия. ... тайны, которую я под присягой обязан хранить от непосвященных. Я.

filmski leksikon a ž - Leksikografski zavod Miroslav

... Maja Karšaj, Marija Kovačušić, Anica Skorin,. Dubravka Šalić, Olgica Zidanić. INFORMATIČKA OBRADBA. Zdravko Pondelak. DIZAJN. Goran Petercol.

primorski slovenski biografski leksikon - SIstory

Oče Miroslav, pekovski mojster, mati ... LEVAK. 284. LESTAN Veronika (Vera), kulturna delavka in pesnica, r. 3. febr. 1908 v Mirnu ... LOGAR Miroslav, učitelj in glasbenik, r. 9. sept. ... (z bibliografijo); Cv. A. Kristan, IdrR 4/1959, 53-. 58. B. Mar.

MALI LEKSIKON OPĆE KULTURE ZA OSNOVNOŠKOLCE

10 lip 2017 ... Cilj projekta je bio napraviti leksikon opće kulture i u njega staviti sve pojmove koje bi jedan osnovnoškolac trebao znati kad odlazi u srednju školu. ... SEKULARIZAM- vjerovanje da vjerska i politička uvjerenja treba razdvojiti.

LEKSIKON mANJE POZNATIH ZAČINA ZA MESo

sastojci su: đumbir, kardamon, korijandar, kurkuma, kim, muškatov cvijet, klinčići, papar i cimet. Ovisno o oštrini koju se želi postići dodaje se i čili, kumin, muš-.

175 leksikon održivog razvoja - Hrvatske vode

Indeks DOP-a, koji se sastoji od pitanja koja procjenjuju nefinancijske učinke poslovanja poduzeća u više kategorija. Posebno se razmatraju ekonomski, ...

leksikon uvod B4.qxd - Hrvatsko akademsko društvo

vatskih prezimena. Popisom iz 1696. u ... reb, 1950; I. Kujundžić, Bunjevačko-šokačka bib- liografija. ... Bunjevačka i šokačka vila, Kalača, 14/1874;. Subotički ...

leksikon hrvata bosne i hercegovine - HercegBosna.org

9 pro 2009 ... critiche; Sulla correzione dei nostri prossimi; Sveti Pavao apoštol (pjesma, 2642 stiha), Judita ovvaro Holoferno ... Antikvarijat (pjesme,. 1997.) ...

Ekološki leksikon Požeško-slavonske županije - Gimnazijski ...

2 pro 2014 ... u Požegi nakon preseljenja u novu zgradu opremljenu suvremenom ... ništa različitim vrstama orhideja svi suhi travnjaci ... vi u vrijeme cvatnje plivaju na površini, npr. krocanj ... Zabranjeno je branje, rezanje, sječa, iskopava-.

xi kratice i znakovi - Hrvatski biografski leksikon - Leksikografski ...

carsko-kraljevski cm centimetar. DA. Državni arhiv. d. d. dioničko društvo. DFJ. Demokratska Federativna Jugoslavija. DHK. Društvo hrvatskih književnika engl.

Leksikon medijskih i pravnih pojmova u Republici Srbiji

O PROJEKTU: Leksikon medijskih i pravnih pojmova nastao je u okvi- ... i da ih ne treba tumačiti kao sveobuhvatan i konačan odgovor na dato pitanje. ... stav 3 ZJIM-a), kao i primenom instituta „novinarske tajne“ koji podra- zumeva da novinar ...

Prilozi za novljanski biografski leksikon - Novi Vinodolski

Novije novljansko prezime, prvi Anić u Novom je Milan iz Kutereva kod Krasna, od. 1908. g.. 1. ANIĆ ... Veza: 73, Hukelj. 33. ... Općinski blagajnik i ispitani bilježnik u Općini Ledenice – Krmpote 1898, zatim bilježnik u. Našicama. ... list), a kao javni djelatnik pridonio je uređenju Krmpota i Klenovice i podizanju spomenika ...

leksikon 1 ponovljen i dopunjen.qxd - Hrvatsko akademsko društvo

Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca pripada tipu specijalnih lek- sikona, i to po dvjema osnovama: ... najviše je u promicanju prezimena učinio.

Mali leksikon europskih integracija - Ministarstvo vanjskih i ...

U kontekstu europskih integracija analiza troškova i koristi služi procjeni učinaka integracije na trgovinu, monetarnu i fiskalnu politiku te na pojedine sektore.

Predgovor - Nogometni leksikon - Leksikografski zavod Miroslav

trofeje, i strani treneri koji su u svijetu nogometa priznati kao utjecajni učitelji ... Natuknice u Leksikonu imaju najstariji hrvatski klubovi te svi prvoligaši, sudionici.

JOSIP BRATULIĆ, LEKSIKON HRVATSKE GLAGOLJICE, Zagreb ...

Tako u uvodnome dijelu piše daje Šimun Kožičić Benja, koji je 1530. osnovao u Rijeci glagoljsku tiskani, u njoj »tiskao sedam knjiga« (22), kojima se onda ...

Mali leksikon hrvatske pravne povijesti - Pravni fakultet

banderijalnu vojsku uspostavljaju Anžuvinci Karlo I. i. Ludovik u XIV. st. Vojsku je mogao povesti onaj tko je mogao skupiti 50 konjanika, a pravi su banderiji ...

Hrvatski šumarski životopisni leksikon dobiva ... - Hrvatske šume

šume«, p. o. Zagreb putem uprava šuma Vinkovci i Osijek i područnih ... Tehnika - visoka je cijena šumarskih strojeva, posebno onih u iskorištava nju šuma ...

Šime Pilić GRAĐA I PRILOZI ZA LEKSIKON DRNIŠANA - Srce

1 pro 2016 ... Izbor iz djela; Š. Pilić, Slobodna Dalmacija, 2. 8. 1987. ... te u Drnišu, gdje je ujedno bio i đakon do 1801. godine ... GABRIELA BAŠIĆ, rođ. 19.

Leksikon o Ružički - Hrvatsko društvo umirovljenih liječnika Zagreb ...

KARIJERA: Hitna medicinska pomoć (1997. - 1999.); KBC. Rijeka (2000. - 2004.); ... Nuklearna medicina u urološkoj onkologiji; Urološka onkologija; Effects of.

Nulti arak - Nogometni leksikon - Leksikografski zavod Miroslav

Zlatko Čičak. TEHNIČKI UREDNIK. Branka Komadina ... Otto Bobek, Branko Galeković, Zlatko Škorić, Zdeslav Vukas,. Hrvatski športski muzej, Zagrebački ...

Krsto Zoričić Prilozi za Novljanski biografski leksikon - Novi Vinodolski

Najstarije i najvrijednije matične knjige pohranjene su u Hrvatskom povijesnom arhivu u Zagrebu (1650 – 1852), a dio njih u ... Tapetar. Radio je u DIP-u Novi od 17. svibnja 1976. do 1994. kao poslovođa. ... Trešnjevka u Zagrebu. Veza: 2 ...

Knjiga-labirint ili knjiga držićološke strave.(Leksikon Marina Držića ...

U činjenici da je Dundo Maroje – a mislim da je tako bilo. i s Pometom – piše Tatarin – prikazan baš u Vijećnici, a ne, primjerice, Prid Dvorom, treba vidjeti osobit ...