Izvješće - Kakvoća zraka - HAOP

29 -. 2.2.2. PODRUČJE HR OS – GRAD OSIJEK . ... PODRUČJE HR ZG – GRAD ZAGREB . ... mjernoj postaji Slavonski Brod-1 usrednjeni na 24 sata i 1 sat.

Izvješće - Kakvoća zraka - HAOP - Srodni dokumenti

Izvješće - Kakvoća zraka - HAOP

29 -. 2.2.2. PODRUČJE HR OS – GRAD OSIJEK . ... PODRUČJE HR ZG – GRAD ZAGREB . ... mjernoj postaji Slavonski Brod-1 usrednjeni na 24 sata i 1 sat.

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH ... - HAOP

Sukladno Uredbi u aglomeraciji Osijek planira se uspostava nove mjerne postaje u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (lokacija Osijek za PPI PM2 ...

Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike ... - HAOP

Sukladno Uredbi u aglomeraciji Osijek planira se uspostava nove mjerne postaje u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (lokacija Osijek za PPI PM2 ...

Ocjena kvalitete zraka na području Hrvatske 2011.-2015. - HAOP

Bjelovar, Koprivnica, Đakovo, Vinkovci). – mjerenja bi se ... benzen satni. 2015. GRADIŠTE. HR 01. DHMZ. Pozadinska O3. 10-minutni. 2006.-2016. ZOLJAN.

izvješće o stanju kakvoće zraka za područje krapinsko – zagorske ...

1 svi 2007 ... Najgušće su naseljena gradska područja : Krapina, Oroslavje, Zabok (gustoća ... podaci od Državnog Hidrometeorološkog Zavoda (DHMZ),.

Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske ...

4 svi 2018 ... Cestar d.o.o. Slavonski Brod. NO2, CO2, CO. Drvna industrija Nova Gradiška d.o.o.. CO2, CO. | Đuro Đaković Trade d.o.o. Slavonski Brod.

Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka na postajama državne ...

Na naseljenom području Grada Osijeka, na mjernoj postaji Osijek-1, kakvoća zraka bila je I kategorije s obzirom na NO2, te II kategorije s obzirom na PM10.

Izvješće o zaštiti zraka za područje Zagrebačke županije 2012 ...

84,6 116 51,2 62,5 97,2 108 91,3 67,1. 141. 119. 105. 55,6. 1099. Samobor. 85,2 112 ... grijanja imaju gradovi Jastrebarsko, Samobor i Vrbovec. ... klub Bumbar.

izvješće o komunalnom otpadu - HAOP

20 stu 2017 ... Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, Zagreb ... su imale organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, za razliku od ... otpada koje organizira FZOEU, poput ambalažnog otpada, papira i kartona, ...

izvješće o tekućim naftnim gorivima - HAOP

27 lis 2017 ... Značajke kvalitete benzina za koje se propisuju granične vrijednosti jesu istraživački oktanski broj (u daljnjem tekst: IOB), motorni oktanski broj ...

Izvješće o primjeni odabrane metode - HAOP

arhitektonsko-građevni kamen (16) boksit (7) karbonatne mineralne sirovine ... KAMEN. BIJELI VIR. 25,74. OPĆINA ... PUSTO GROBLJE. 26 GIPS. KOSOVO, pk,.

izvješće o komunalnom otpadu za 2012. godinu - HAOP

za zaštitu okoliša i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. ... Javorov Vrh. 1 500. 1 500. 1 500. Kalebovac ‐ Vrpile. 1 815. 1 815. 1 815. Kik. 700. 700. 700 ... sagovi, pamuk, vata, jastuci, umjetna vlakna, juta, platno, otpad od svile ... glomazni otpad iz kućanstava, stolice – plastične, metalne,.

Izvješće otpadna vozila za 2014 godinu - HAOP

12 lis 2015 ... 40 "AUTO CENTAR BUZOVEC", BR RANKO BOJ, ČAKO. 41 AUTO CENTAR ... 112 AUTO-HRVOJE d.o.o. ... 206 HORVAT - DUBRAVA d.o.o..

Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2011 - HAOP

Direkt. stakl. plin. Kriterij za identifikaciju. Razina. Trend isključ. LULUCF ... mogu sadržavati male količine nečistoća, npr. magnezij, silicij, sumpor). ... praksu diljem zemlje dok je 2009. godine uzrok bio drastičan pad cijena poljoprivrednih ...

Izvješće o provedbi Protokola za dojavu i djelovanje u ... - HAOP

Marino Mirčeta – Veterinarska ambulanta Puntamika d.o.o. (Zadar) ... More i morski okoliš od strateškog su značaja za Republiku Hrvatsku, stoga je očuvanje ...

Izvješće o tekućim naftnim gorivima za 2015. - HAOP

19 pro 2016 ... Značajke kvalitete tekućih naftnih goriva za koje se propisuju granične vrijednosti jesu istraživački oktanski broj, motorni oktanski broj, tlak para, ...

izvješće o podacima iz registra onečišćavanja okoliša - HAOP

19 pro 2017 ... objavljen je Hrvatski nacionalni portal registra onečišćavanja okoliša 9 (u daljnjem tekstu: HNPROO). Izrađen je po uzoru na sustav Europskog ...

Izvješće o tekućim naftnim gorivima za 2014. - HAOP

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb, Radnička cesta 80/7. Naziv dokumenta: ... INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., LUKOIL CROATIA d.o.o., PETROL d.o.o. i TIFON d.o.o.) od ... Podatke o prometu goriva nisu dostavile 127 benzinske postaje ... Količina kisika u benzinima s 5% ili manje etanola % m/m. 5. 0. 1,2. 0. 0,24.

Izvješće o komunalnom otpadu za 2017. godinu - HAOP

20 01 36. 36,24. 20 03 07. 259,95. Reciklažno dvorište. Klara. 15 01 01. 5,05. 15 01 02. 4,70. 15 01 07. 1,60. 16 01 03. 3,72. 17 01 07. 66,04. 17 03 01*. 3,86.

Izvješće o provedbi Pravilnika o otpadnim baterijama - HAOP

1 svi 2007 ... KAPTOL CARGO d.o.o.. KEMIS d.o.o.. MAZIVA ZAGREB d.o.o.. Metis d.d.. Obrt EKO BLIC. S.T.R. AKUMULATOR. SIROVINA ODLAGALIŠTE ...

izvješće o gospodarenju otpadnim tekstilom i obućom - HAOP

30 ožu 2017 ... tekstila i obuće u komunalnom otpadu u 2015. iznose 50.809 t., što po ... otpadnog tekstila treba poticati mogućnost ponovne uporabe (prodaja,.

Izvješće o inventaru stakleničkih plinova 2010 - HAOP

dolomita (karbonati mogu sadržavati male količine nečistoća, npr. magnezij, silicij, sumpor). Nesigurnost procjene ... promjenom cijena sjemena. Srodne ... Direkt. stakl. plin. Bazna godina (1990) proračunata emisija (Gg eq-. CO2). Procjena ...

Izvješće o hlapivim organskim spojevima u bojama i ... - HAOP

31 sij 2019 ... CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova. 5. FASADER društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju ...

izvješće o stanju prirode u republici hrvatskoj - HAOP

Broj opisanih vrsta gmazova u. Hrvatskoj1. Broj opisanih vrsta gmazova u Europi2. Broj opisanih vrsta gmazova u svijetu3. Krokodili, gavijali, kajmani i aligatori.

izvješće o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak na ... - HAOP

30 -. 1.2. Institucionalni i organizacijski ustroj izrade proračuna emisija onečišćujućih tvari . ... A.2.e Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Hrana, piće i duhan o 1. ... Vino. Pivo. Žestoka alkoholna pića. Kolači, keksi, žitarice. Margarin i krute.

Izvješće o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz ... - HAOP

Hladnjak klinkera, VI/70 ... Proizvodne jedinice Hladnjak klinkera i Mlin ugljena udovoljavaju kriteriju graničnih vrijednosti emisija sukladno ... PEVEC d.d.. 16.

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje ... - HAOP

19 ruj 2019 ... ... električnih i hibridnih automobila te električnih skutera, motocikala i ... su korištenjem društvenih mreža, internetskih aplikacija (Njuškalo, Letgo i dr.) te ... zabilježen je za papir i karton, električni i elektronički otpad, plastiku i ...

Izvješće o provedbi Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih ... - HAOP

usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja u razdoblju ... životinja (u daljnjem tekstu: Sustav) i evidenciju koji vodi HAOP. Obrazac za ... ZOO Zagreb. Spašeno je ... POPIS I KONTAKTI OVLAŠTENIH OPORAVILIŠTA. 1. Udruga ...

Izvješće o stanju prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje ... - HAOP

Zavod za zaštitu okoliša i prirode (2019): Izvješće o stanju prirode u Republici ... Širenje hrastove mrežaste stjenice kroz godine (preuzeto iz Berta i sur., 2018) . ... čimbenika, fragmentacija/efekt prepreke i zamke te stradavanje u prometu, ...

Izvješće o prekograničnom prometu otpada u 2017. godini - HAOP

Izvoz otpada koji podliježe notifikacijskom postupku u 2017. godini . ... otpada u Republiku Hrvatsku, iz Republike Hrvatske i kroz Republiku Hrvatsku primjenjuje ... Meksiko. 44. 0,0%. Francuska. 25. 0,0%. Portugal. 24. 0,0%. Bugarska. 22.

izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2007. godinu - HAOP

VACOM d.o.o.. 2086. VAGA D.O.O.. 2087. VAGE d.o.o.. 2088. ... ŽELJEZARA SISAK - REMONT CAPRAG D.O.O.. 2226. 'ŽOLEK-TEHNOPROM'. 2227. 'ŽUŽA'.

Izvješće o podacima iz baze Registar postrojenja u kojima ... - HAOP

15 pro 2018 ... Zagrebu. U 2017. godini prijavljeno je 700 područja postrojenja obveznika Priloga II.A. Najviše ih je ... Žitnjak“ proveo prijavu kao „prijeteća opasnost od štete“, odnosno po svojoj vrsti i načinu odvijanja ne ... Kutjevo, Rasadnik.

Godišnje izvješće o praćenju emisija onečišćujućih tvari u ... - HAOP

31 ožu 2018 ... kruta goriva su: ugljen, briketi ugljena bez smole kao veziva i koks; piljevina i briketi od piljevine; prirodno drvo ... Ispust iz kupolne peći (dimnjak 75 m ispust br. 1.1.) SO2 ... Pevec d.d., Savska cesta 84, 10360 Sesvete. 2. 162.

izvješće - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša - HAOP

Šibenik. 15. Auto kuća Gašperov d.o.o.. Šibenik ... Autotransport d.d. Šibenik, Pogon održavanja vozila. Šibenik. 28. Barizon ... nije za uporabu kojoj je prvotno bilo namijenjeno, posebice rabljena motorna ulja, strojna ulja, ulja iz mjenjačkih ...

Kakvoća homeopatskih proizvoda

1 sij 2011 ... (2–7). Ponekad se homeopatski proizvodi primjenjuju kao pripravci niskog razrjeđenja ili kao matične tinkture te stoga sadrže molekule koje u ...

PROIZVODNJA I KAKVOĆA KOZJEG MESA

Randman se kreće između 35 i. 53 posto, a kakvoća mesa određuje na osnovi senzorskih pokazatelja. Ključne riječi: kozje meso, kategorizacija mesa, ran-.

KAKVOĆA SJEMENSKIH PŠENICA TVRTKE AGROMAIS d.o.o U ...

8 ruj 2017 ... Najzastupljenije sorte pšenice u 2016. godini i certificirane količine. Red.br. Naziv sorte. Količina u kg. 1. Kraljica. 4 882 950. 2. Srpanjka.

Kakvoća komarči iz uzgoja i slobodnog mora

Po svojim senzornim svojstvima, kemijskom sastavu ... po cijelom tijelu, dok je mast u bije- loj ribi uglavnom ... vrata, prvi lov se odvijao s noći 16. na. 17. veljaće ...

Proizvodnja i kakvoća domaćih istarskih kobasica

malvazija i češnjak) sirovina se nadi- jeva u tanko crijevo svinja. Kobasice se dijele na ... Cijena prirućnika iznosi 80 kuna poştarina, plaćanje pouzećem.

KAKVOĆA I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST KUHANOG SIRA

Kuhani sir proizvodi se termičkom obradom svježeg kravljeg mlijeka koji je ... Kuhani sir proizveden u domaćinstvima sve je češće obogaćen različitim.

KAKVOĆA MESA JELENSKE DIVLJAČI IZ UZGOJA

jelenske divljači s naglaskom na uzgoj za meso. ... sur., 2005) ili pak na formiranju kvalitetnih matičnih ... priznati od strane Međunarodnoga savjeta za lovst-.

Kakvoća vode u dunavskom slijevu: ostvaren je ... - Europa EU

Komisija pomno prati stanje, ali napredak ovisi o spremnosti država članica na ... Sredstva za zaštitu bilja: sredstva koja se upotrebljavaju za zaštitu bilja i ... EU izdvaja veliku količinu financijskih sredstava za ... 2013. u slučaju deterdženata za pranje rublja i od 1. srpnja 2017. u slučaju ... o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dragan Živković, dipl. ing. KAKVOĆA SVINJSKIH TRUPOVA I ...

Svinjske polovice podrijetlom s MF imale su veću masu i udio mišićnog tkiva ... formiranje cijena svinjskih trupova na osnovu utvrđenog postotka mesnatosti.

KAKVOĆA PRIRODNIH RESURSA VODA ... - Istarska županija

Izvori Istraskog vodovoda Buzet . ... podacima iz nacinalnog monitoringa, koji provode Hrvatske vode. Iako osnovu programa ... 12 x – program Hrvatske vode.

Kakvoća crnih vina (V. viniferaL.) dozrijevanih u bačvama od ...

vina su po varijantama pretočena u drvene bačve. Uzorkovanje vina tijekom perioda dozrijeva- nja bilo je nakon 1, 3, 6 i 9 mjeseci. U navedenim uzorcima ...

Kakvoća mlijeka i mliječnih proizvoda na tržištu ... - Semantic Scholar

U našoj zemlji mlijeko i mliječni proizvodi moraju ispunjavati uvjete koji su propisani odredbama Pravilnika o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih ...

Kakvoća plodova šipka (Punica granatum L.) - sa2020 . 55th ...

Potencijali prostora za uzgoj nisu dovoljno iskorišteni,. a u uzgoju je zastupljen veliki broj sorata koje nisu u potpunosti evaluirane. Konzumacija plodova šipka ...

kakvoća svežeg sirovog mlijeka na ulazu u mljekaru - Repozitorij ...

Sastav mlijeka može biti vrlo promjenjiv što ovisi o mnoštvu različitih čimbenika. Skupno mlijeko određenog područja uvijek je manje promjenjivog sastava nego ...

Kakvoća ploda breskve sorte - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

Kakavoća ploda breskve sorte Suncrest ovisno o tipu mreže protiv tuče ... prorjeđivanje plodova i orezivanje grana kako bi se postigla odgovarajuća veličina i ...

kemijski sastav i kakvoća pršuta - Repozitorij Veterinarskog fakulteta

Slika 10. Suho soljenje. Slika 11. Dimljenje. Slika 12. Prešanje. Slika 13. Sušenje. Slika 14. Zrenje. Slika 15. Prikaz kemijskog sastava istarskog pršuta. Slika 16.

Kakvoća podzemne vode u odabranim spiljama u Ravnim kotarima ...

in four caves in Ravni kotari (Croatia) and analyzed for mi- ... Geološka karta Ravnih kotara s karakterističnim profilom A-B (nije u mjerilu) i odabranim ...

Kakvoća mora na morskim plažama na području PGŽ u 2019.godini

07.08.2019. 14:37 [email protected] gmail.com. Molila bih vas da provjerite kakvocu mora n oznacenoj plazi buduci da imamo par slucajeva crijevne viroze medju ...

Kakvoća plodova jabuke sorte Fuji ovisi o čimbenicima staništa i ...

suhe tvari, sadržaj kiselina, tvrdoća mesa, škrobni indeks). U pokusu je bila ... voda i hraniva u tlu, a uključeni su i biljni hormoni etilen, apscizinska kiselina i ...

kakvoća mora na morskim plažama zadarske županije ... - Grad Zadar

6 lis 2019 ... Darija Milat, kem. teh. Renato Marđetko. Izvještaj pripremila: Anita Vucić, dipl. ing. Slika na naslovnici: ZD-38, plaža Vitrenjak, Zadar (izvor ...

kakvoća vode i uređenje delte i sliva rijeke neretve - Građevinar

KAKVOĆA VODE I UREĐENJE DELTE I SLIVA RIJEKE NERETVE. Zaštita okoliša ... Neretva je inače najveća rijeka sliv- ... utjecajem plime i oseke sve do Dra-.

ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta nigella damascena ...

20 pro 2017 ... Crnjika (Nigella damascena L.) i crni kim (Nigella sativa L.) svojim skromnim ... Uporaba sjemena i ulja u suvremenoj medicini, veterini i farmaciji . ... možemo naći i sjeme ove biljke u poljoprivrednim ljekarnama, iako vrlo rijetko. ... izvoznicama Italiji i Nizozemskoj za iste vrste povrća je znatno viša od cijene ...

Kakvoća ploda breskve sorte 'Suncrest' ovisno o tipu mreže protiv tuče

fotoselektivnih mreža različitih boja, veličine oka i sposobnosti puštanja ... Ključne riječi: breskva, fotoselektivne mreže, kakvoća ploda ... Zasjenjivanje negativno ...

Onesnaževala zraka - ZVD

... ogljikovodike in drugo. Onesnaževala v zunanjem zraku lahko ... onesnaženja v zrak (npr. iz dimnika tovarne ... Najnevarnejša sta dušikov oksid in dioksid, še ...

ONEĈIŠĆENJE ZRAKA

Unatoč nastojanjima za smanjenjem emisija štetnih tvari u zrak, danas u svijetu prema procjenama umire godišnje od posljedica zagaĎenja zraka oko 3 ...

Temperatura zraka i tla

ekološka valencija većina ratarskih kultura. MEZOTERMNE. STENOTERMNE uska ekološka valencija smokva, maslina. *Ekološka valencija kultura* ...