ulazne fakture - Intersoft - Subotica

IPS „Ulazne fakture” omogućava evidentiranje i dalju obradu ulaznih faktura ... Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.

ulazne fakture - Intersoft - Subotica - Srodni dokumenti

ulazne fakture - Intersoft - Subotica

IPS „Ulazne fakture” omogućava evidentiranje i dalju obradu ulaznih faktura ... Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.

ulazne fakture - Intersoft

IPS „Ulazne fakture” omogućava evidentiranje i dalju obradu ulaznih faktura ... Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.

štamparija - Intersoft - Subotica

Prijemnica materijala, Trebovanje, Radni Nalog, Knjižno odobrenje za materijal, Knjižno zaduženje za materijal ... Izgled maske ekrana prikazan je na slici 7.

automatski prenos - Intersoft - Subotica

Odobreni nalozi se u identičnoj formi iz „Predsoblja” prenose u IPS „Finansijsko ... Slika 1. Napomena: Pre nego što uđemo u bilo koju opciju menija bitno je ...

osnovna sredstva - Intersoft - Subotica

Obračun amortizacije i ponovna procena osnovnih sredstava, i. 4. Pružanje svih izveštaja i pregleda vezanih za ovaj podsistem. Slika1. Pristup ovom IPS-u se ...

Linija 26 - SUBOTICA - MIŠICEVO -BAJMOK - Subotica Trans

05:40 R. 07:30 R. 04:40 R. 04:50 R. 05:55 R. 06:20 R. 06:20 R. 08:30 R. 05:30 R ... 12:25 R. 16:30 R. 08:10 R. 10:50 C. 15:00 R. 11:30 RĐ. 13:25 R. 18:25 R.

Profil zajednice Grad Subotica - Subotica.rs

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011 – prvi rezultati. * Podatak iz ... Trgovina i opravka motornih vozila. 889 ... Bunjevačka Matica - Bunjevački kulturni centar, Korzo 8. Mladost ... Robna kuća Centar, Trg Cara Jovana Nenada 2-4.

Fakture v2012 - Software Design

automatski popuni levu tabelu (dajemo - naši izlazni računi koji se zatvaraju kompenzacijom) i uzimamo (ulazni računi partnera sa kojim radimo kompenzaciju ...

1 Izlazni računi - Fakture - knjigovodstvene usluge

Izlazni računi - Fakture. Aktiviranjem stavke menija: Veleprodaja→Faktura→Unos dobija se maska za unos fakture. Opis dokumenta: Izlazni računi koji se ...

Općina Mala Subotica: Držimurec, Mala Subotica, Palovec, Romsko ...

Općina Mala Subotica: Držimurec, Mala Subotica, Palovec, Romsko naselje. Piškorovec, Strelec, Sveti Križ, Štefanec. ✓ Općina Belica : Belica, Gardinovec.

1 Izlazni računi - Fakture - Agencija za knjigovodstvene usluge

Izlazni računi - Fakture. Aktiviranjem stavke menija: Veleprodaja→Faktura→Unos dobija se maska za unos fakture. Opis dokumenta: Izlazni računi koji se ...

magacinsko i materijalno knjigovodstvo - Intersoft

IPS MAGACINSKO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO. Informacioni podsistem Materijalnog knjigovodstva (Magacinskog knjiženja) podrazumeva unos.

Ulazne jedinice CD-ROM - Znanje.org

Ulazne jedinice. CD-ROM. Kada su ranih 1980-ih godina u kompanijama Sony i Philips pronašli kompakt disk. (CD - compact disc), cak ni oni nisu mogli da ...

3. utrka općine mala subotica - Općina Mala Subotica

START I CILJ: Osnovna škola Tomaša Goričanca, Mala Subotica. STARTNI BROJEVI: Startne brojeve osigurava organizator, a preuzimaju se od 16:30 kod ...

ULAZNE PJESME ZA KORIZMENE NEDJELJE

ULAZNE PJESME ZA KORIZMENE NEDJELJE. N: o. Anselmo Canjuga.... 4. Veseli se Jeru. 5. Dosudi mi pravo. 1. Zazvat će me a ja ću ga u. 2.

data recovery training course material - Intersoft institute

Stellar Phoenix, R Studio, Data rescue, Get data back, Icare, Power data recovery,. Salvation, Encase, Kernel, Ptods, Hard disk Stennar, Hard disk Regenerator.

2.ulazne jedinice - Pomorska škola – Kotor

Najčešće ulazne jedinice za komunikaciju korisnika i računara su tastatura i uređaji za pokazivanje. Oni će u ovom poglavlju biti ukratko razmotreni. Tastatura.

uzlazni pretvarač za ulazne napone do 1 v - Fakultet elektrotehnike ...

Induktivitet zavojnice. 266.667 μH. 266.667 mH. 266.667 H. Valovitost napona na kondenzatoru. 0.293 V. 262.778 μV. 0.262 μV. Kapacitet kondenzatora.

Ulazne jedinice računala - Srednja škola Mate Balote Poreč

Ulazne jedinice računala. Ulazne jedinice služe korisniku računala da unosi podatke u računalo. Možemo reći kako su to uređaji koji prevode čovjeku razumljiv ...

1) Ulazne jedinice, centralnu jedinicu i izlazne jedinice zajedničkim ...

Tuzla, 01.07.2011. godine. 1) Ulazne jedinice, centralnu jedinicu i izlazne jedinice zajedničkim imenom nazivamo: a) računarski program b) softver c) hardver.

LEAP - Subotica.rs

29 мај 2002 ... clan. Tibor Loboda, diplomirani inženjer tehnologije clan ... atmosferskih padavina (letnji pljusak ili topljenje snega) kada na uredaj, zajedno sa.

24 525-195 Mob/Моб: 381 (0) - Bambino Subotica

There is a possibility to add one or two additional, movable shelves (pages 19 in the catalogue). Wardrobe and other parts of the furniture must be leaned to the ...

leksikon - (HAD) Subotica

Kabatulja:Upuj,varalice!Upuj, varalice! Kabatuljabacazanjimaniskoprutšto jedržalauruci.Čijunoguprutpogodi,taj ... nav(DTD)radikompleksnogarješavanja.

pravilnik - Subotica.rs

17 04 07 mešani metali. 17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama. 17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne ...

Obaveštenje - Subotica.rs

Pod PUTNIČKIM PRTLJAGOM se podrazumeva: kofer, putna torba, dečija ... akcije kojom omogućavamo đacima i studentima kupovinu mesečnih karata u ...

srpski - Subotica.rs

Na pašnjacima uglavnom dominiraju biljke niskog rasta koje dobro trpe gaţenje i ... biljnih vrsta, što dovodi do daljeg gubljenja prirodnih vrednosti na travnjaku.

subotica.info

gmazom, pa se to nakazno, ali uporno i istrajno darvinističko biće orodi s mišem ili pacovom, i ... se zadesile dugačke kifle sa jogurtom. Dugačke kifle su svi ...

Mašinstvo - VTŠ Subotica

ФТН, Нови Сад. 1991. 90. Önműködő szabalyozó rendszerek. Benjamin C. Kuo. Műszaki könyvkiadó,Budapest. 1979. 91. Priručnik iz industrijske pneumatike.

Sluzbeni List br.60 - Subotica.rs

3 дец 2003 ... GLJIVARI, CIPELARI, TAŠNAR-. KOŽAR,. TEXTILNA ROBA, CVECARA, KORE. ZA PITU. 500,00 din/m2/mes. 280,00 din/m2/mes. III GRUPA.

e"e-bry - VOJPUT - Subotica

qB Frfiv*ryl gias*, *to pnedstavija Sil.4S5$316 od ui<i-rprt* *lnisije *kcija Kompanije Vajp*t AD $ubotica, predlate r:cib*ri: cir*ktur* *ru$t';s *lerje** dodatne ta*ke ...

republika srbija - Subotica

1 мар 2019 ... BAKAR(II)SULFAT PENTAHIDRAT. 1000. 3. 3. 8. BARIJUM HLORID DVAHIDRAT. 250. 1. 1. 9. BORNA KISELINA. 500. 1. 1. 10. CINK-SULFAT.

službeni list - Subotica.rs

16 јун 2011 ... se uslov da se maksimalno 50% parking ili garažnih mesta može obezbediti na javnom parkingu ili u javnoj garaži, u skladu sa ... vratima, odnosno na kapiji, na vidnom mestu istakne ... rekreacioni centar FK “Spartak”.

СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА - Subotica.rs

План управљања ПИО “Суботичка пешчара“ 2011‐2020. За ово подручје је специфична ретка пресличица (Muscari botryoides subsp. kerneri). Индикатор ...

leksikon uvod B2.qxd - (HAD) Subotica

1947-1997: zapisi vremena, Novi Sad, 1998; Put jednog slikara, Novi Sad, 2004. M. Đanić. 34. BLESIĆ. P. Blesić, Kapija LIX, kombinirana tehnika, lezonit, 1998.

Rutava buba - PSS Subotica AD

... voćnih vrsta, uljana repice, kelj, karfiol, slačica... Ako nema tih cvetova, onda bilo šta samo da je cvet ili mlada tek izrasla biljka. /kupus, blitva, gorušica, raž.../ ...

plavo prskanje - PSS Subotica AD

zasadima i obavljaju zimsku rezidbu voćnjaka i vinograda. Isto tako uskoro će biti pravo vreme za izvoñenje zimskog - proletnog prskanja voća i vinove loze.

veterinarski zavod subotica

30 јун 2017 ... Tomislav Jakić. 100066418-210997380. 0042. Date: 2017.08.21. 08:17:51 02'00' ... ПОЗИТИВНЕ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ... рачуна,. ПОЗИЦИЈА. АОП. Напомена број. Текућа година. Почетно стање рачун.

kukuruzna zlatica - PSS Subotica AD

30 сеп 2011 ... kukuruzne zlatice jer mogu da podnesu štete u uslovima slabog i ... Pošto kukuruzna zlatica polaže jaja isključivo na polja sa kukuruzom ...

Ekonomski fakultet, Subotica

Tejlorizam i fordizam. 51. Transformacija rada: postfordizam, fleksibilna proizvodnja, grupe, timovi ... 52. Sociološke debate o automatizaciji. 53. Fenomen ...

Službeni list br. 39 - Subotica.rs

8 сеп 2004 ... Tomislav Stantić, 1964., lekar, Subotica, Braće Ribnikara 10. 3.) ... Aleksandar Terzin, 1964., mašinski tehničar, Subotica, Braće Radić 13/37.

Untitled - Vodovod Subotica

Ovim Pravilnikom o načinu rješavanja prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga (u ... Račun iz stavka 1. ovog članka mora sadržati osnovne podatke o:.

konkursna dokumentacija - Subotica.rs

18 јул 2014 ... Montaža na traktor IMT 539 1kom IMT 549 4WD ... Cena je fiksna i ne može se menjati, do konačne realizacije ugovora. Ako je u ponudi ...

Mehatronika specijalizacija - VTŠ Subotica

ZA NAPAJANJE STRUJOM. STROJ ZA SORTIRANJE ČEPOVA. PNEUMATSKI IZVIJAČ U RAVNOJ IZVEDBI. WATMETAR BR.580435,-6,444002,443999.

p r a v i l n i k o budžetskom računovodstvu i ... - Subotica.rs

Otpis nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava počinje po isteku meseca u ... vrednosti sitnog inventara u upotrebi i odobravanjem konta sitan inventar u ...

urbanistički projekat - Subotica.rs

18 јун 2019 ... Nastrešnice na autobuskim stanicama, perionice itd. 100% naziv prostornog // urbanističkog plana: Plan detaljne regulacije oivičen ulicama ...

Untitled - veterinarski zavod subotica

kalcijum jodid, antioksidans, natrijum selenit, stočna kreda,. MKF, stočna so, prafinsko ulje, kukuruzno brašno. Način primene: Dozira se mladim životinjama ...

bolesti kosticavog voca - Subotica.rs

Blumeriella jaapii - prouzrokovač rupičavosti lista višnje i trešnje. 17. Bakterijska ... napada sve biljne delove voćaka – list, plod,grančice. Naročito je opasna na ...

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DOM ZDRAVLJA SUBOTICA

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije - Organizacija sindikata Dom ... ugovor, ovaj Kolektivni ugovor i druga akta koja se odnose na prava i ...

nasljeduj krista - Franjevci Subotica

Toma Kempenac:”NASLJEDUJ KRISTA”. 7. 4. Kad bih znao sva znanja svijeta, a živio bez ljubavi – što bi mi to koristilo pred. Bogom, koji će me suditi prema ...

zastita uljane repice - PSS Subotica AD

repici. Aktivna materija. Preparat. Korovi koje suzbija. Doza. Vreme primene. Trifluralin. Treflan. Trifluralin. Herbitref. Trefgal i dr. 1-god.uskolisni. (travni) i 1-god.

интерни акт - Gradska biblioteka Subotica

19 феб 2018 ... и 68/2015 – у даљем тексту: Закон) а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар ...

Kolektivni ugovor.pdf - Dom Zdravlja Subotica

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije - Organizacija sindikata Dom ... ugovor, ovaj Kolektivni ugovor i druga akta koja se odnose na prava i ...

pravilnik - Muzička škola - Subotica

Geza Silvai: Žute stranice za violinu - II sveska "Osnove različitih ritmova i ukrasa ... kretanjima) i tirando tehnikom (simultani akordi i arpeđa). ... Lele dunje ranke ...

vademecum - Veterinarski zavod Subotica

DELOVANJE: POLIOVIN® stimuliše stvaranje aktivnog imuniteta kod ovaca i koza protiv dizenterije jaganjaca. (nekrotična enterotoksemija uzrokovana sa Cl.

izvod iz uputstva za uzorkovanje - Subotica

Odeljenje za kliničku mikrobiologiju. IZVOD IZ UPUTSTVA ZA UZORKOVANJE. UZORKOVANJE - je postupak odabira određenog uzorka iz određenog dela tela ...

Uputstvo za uzorkovanje zemljišta - PSS Subotica AD

Uputstvo za uzorkovanje zemljišta. Vršenjem osnovne agrohemijske analize zemljišta poljoprivredni proizvoñači dobijaju preporuku o pravilnom ñubrenju za ...

leksikon 1 ponovljen i dopunjen.qxd - (HAD) Subotica

vi porodice raseljavali u druge županije: Bačku, Baranjsku, Čongradsku ... najviše je u promicanju prezimena učinio ... svezak I, broj 12, Zagreb, 1950.; Šokačka.

suzbijanje korova u voćnjacima - PSS Subotica AD

korovi troše značajne količine vode, pa time isušuju i osiromašuju zemljište ... dominiraju uskolisni korovi, a kada su korovi visine 8-15 cm). Koriste se rastvoreni ...

ex pannonia - Istorijski arhiv Subotica

Melinda i profesori Pap Ljudevit i Palfi Ladislav. – 15. novembra u velikoj sali Gradskog pozorišta prire en je solistički koncert uz učešće češkog umet- nika na ...

поправке и одржавање пословних зграда ... - Subotica.rs

22 јул 2019 ... m². 100. 1.5. Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se ... poda. a) parket m². 200 b) itison m². 200 c) laminat m². 200 d) brodski pod m². 200.