Knjiga primljenih (ulaznih) računa (Obrazac U-RA) - Porezna uprava

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI. PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI). (PDV ID. BR./OIB). KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH RAČUNA).

Knjiga primljenih (ulaznih) računa (Obrazac U-RA) - Porezna uprava - Srodni dokumenti

Knjiga primljenih (ulaznih) računa (Obrazac U-RA) - Porezna uprava

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI. PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI). (PDV ID. BR./OIB). KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH RAČUNA).

Knjiga izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA) - Porezna uprava

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI. PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI). (PDV ID. BR. / OIB). KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH RAČUNA). - IZNOS U ...

Knjiga primljenih računa - saop.rs

Uputstva za upotrebu SAOPprac. Knjiga primljenih računa. SAOP d.o.o. ... nabavke izvoziti u excel datoteke (program pripremi toliko različitih datoteka, koliko ...

Knjiga primljenih računa - saop

Uputstva za upotrebu SAOPprac. Knjiga primljenih računa. SAOP d.o.o. ... nabavke izvoziti u excel datoteke (program pripremi toliko različitih datoteka, koliko ...

Bez računa se ne računa! Počinje nagradna igra ... - Porezna uprava

13 srp 2018 ... Počinje nagradna igra Porezne uprave. Ministarstvo financija - Porezna uprava 15. srpnja 2018. godine pokreće novu kampanju i nagradnu.

NAGRADNA IGRA „BEZ RAČUNA SE NE ... - Porezna uprava

ovim putem vas pozivamo da kuverte s fiskalnim računima za sudjelovanje u nagradnoj igri šaljete na adresu Hrvatska Lutrija, p.p. 493, 10001 Zagreb, uz.

Uputa o obvezi izdavanja računa prema propisima ... - Porezna uprava

22 srp 2013 ... Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom ...

Obrazac RPO - Porezna uprava

POČETAK. PRESTANAK. IME I PREZIME. POSTOTAK UDJELA. IME I PREZIME. PRIJAVA RADI UPISA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA. Obrazac RPO.

Obrazac TI - Porezna uprava

Rezidentnost u porezne svrhe. Označite tvrdnje koje opisuju vašu situaciju: □ rezident ste u porezne svrhe države s kojom Republika Hrvatska nema u primjeni ...

Obrazac PO-SD - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.

Obrazac PD-PO - Porezna uprava

Obrazac PD-PO. IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU za razdoblje od ______ do__________. I. PODACI O POREZNOM ...

Obrazac PD - Porezna uprava

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja. Potvrda primitka prijave. (popunjava Porezna uprava). (Nadnevak). (Potpis) ...

Obrazac PD-IPO - Porezna uprava

Obrazac PD-IPO. Naziv / ime i prezime poreznog obveznika. Adresa sjedišta / prebivališta. Osobni identifikacijski broj (OIB). IZVJEŠĆE O POSLOVNIM ...

Obrazac PP-MI-PO - Porezna uprava

Obrazac PP-MI-PO. Nadležna ispostava Porezne uprave: NAZIV/IME I PREZIME: ADRESA: OIB: Iznosi u kunama i lipama. NAZIV. 1. 3. 4. 5. 6. 7 (5x6). M.P. ...

Obrazac PDV - Porezna uprava

Obrazac PDV. POREZNI OBVEZNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj). POREZNI ZASTUPNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj).

Obrazac EP - Porezna uprava

Obrazac EP. EVIDENCIJA O PROMETU. 1. Opći podaci o poreznom obvezniku. 1.1. Ime i prezime: 1.2. OIB: 1.3. Mjesto prebivališta/boravišta: 1.4. Adresa ...

Obrazac KPR - Porezna uprava

Obrazac KPR. KNJIGA PROMETA. I. OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU. 1. NAZIV DJELATNOSTI. ŠIFRA DJELATNOSTI. 2. IME I PREZIME ...

Obrazac PDV-S - Porezna uprava

OBRAZAC PDV-S. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. (1). PDV identifikacijski broj. (3). HR. ISPOSTAVA. (2). Porezni obveznik. (naziv/ime i prezime). (4).

Obrazac PUR - Porezna uprava

Prilog 1. Obrazac PUR. MINISTARSTVO FINANCIJA. REPUBLIKE HRVATSKE. CARINSKA UPRAVA. Carinski ured ______. PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR ...

Obrazac - fiskalizacija - Porezna uprava

OBRAZAC PRIJAVE PODATAKA U SUSTAVU FISKALIZACIJE. Podaci o obvezniku fiskalizacije: OIB. Ime i prezime/Naziv. Adresa. Oznaka poslovnog prostora.

Obrazac POR-503 - Porezna uprava Federacije BiH

3. Podaci o jedinstvenom identifikacijskom broju. 3.2. Izvedeni PJIB : 4. 4. Podaci o vlasništvu. 4.1. Prezime (ime roditelja) ime vlasnika: 4.2. JMBG vlasnika : 4.7.

Obrazac Punomoć - Porezna uprava

PUNOMOĆ da u njegovo ime može u poreznom postupku pred Poreznom upravom poduzimati radnje koje se odnose na korištenje sustava FATCA u svrhu ...

Obrazac OPZ STAT 1.pdf - Porezna uprava

OPZ-STAT-1. S T A T I S T I Č K O I Z V J E Š Ć E. O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA NA DAN |__|__| |__|__| god. |__|__|__|__| KOJI NISU ...

Obrazac JOPPD - Porezna uprava

16 lis 2016 ... 8.3 Primjeri podnošenja JOPPD Obrasca za neoporezive primitke ... obrasca JOPPD) upisuje se stvarni broj dana u osiguranju (za razliku od ...

MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA Obrazac TZ 2 ...

9 lis 2011 ... POREZNA UPRAVA. Obrazac TZ 2. OBRAČUN članarine turističkoj zajednici za razdoblje do godine. R.BR. IZNOS. UKUPNO. 1. 4. 5(3*4). 1. 2.

MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA Obrazac P-PDV ...

Obrazac P-PDV. PODRUČNI URED. ISPOSTAVA. 1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA. NAZIV/IME I PREZIME. OIB. POREZNI BROJ U DRŽAVI ...

OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U ... - Porezna uprava

PRIZNAVANJE PRAVA NA POREZNE OLAKŠICE U POSEBNOM ... Uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece i njihove invalidnosti/tjelesnog oštećenja. R. br.

MINISTARSTVO FINANCIJA Obrazac TZ POREZNA UPRAVA

MINISTARSTVO FINANCIJA. Obrazac TZ. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. ISPOSTAVA. (nadležna prema sjedištu pravne osobe ili prebivalištu fizičke ...

Obrazac TU UTVRĐIVANJE PROMJENE ... - Porezna uprava

(Sukladno zahtjevu poreznog tijela, dužni ste priložiti potvrdu rezidentnosti kojom se potvrđuje rezidentnost u porezne svrhe druge države te time i status ...

Obrazac JOPPD - ePorezna - Porezna uprava

Porezna uprava je i do sada nudila mnoge e-usluge preko sustava ... građane, Kratke upute za građane – Obrazac JOPPD, Korisnički priručnik SNU, Korisničke ...

MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA Obrazac TZ 1 ...

MINISTARSTVO FINANCIJA. POREZNA UPRAVA. Obrazac TZ 1. OBRAČUN članarine turističkoj zajednici za razdoblje od do godine. R. BR. IZNOS. 1. 3. 1. 2.

Obrazac GPD-1051 - Porezna uprava Federacije BiH

POREZNA UPRAVA. Obrazac GPD-1051. Godišnja prijava poreza na dohodak za period od |_|_|_|_| do |_|_|_|_|. Dio 1 – Podaci o poreznom obvezniku. 1) JMB.

Obrazac JS3540 - Porezna uprava Federacije BiH

Ostvarena bruto plaća kod navedenog poslodavca. 4 Priloženi dokazi. Ugovor o radu. Platna lista. Izvodi iz banke. Ostalo (upisati ispod) ...

MINISTARSTVO FINANCIJA Obrazac TZ POREZNA UPRAVA Split ...

Obrazac TZ. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. Split. ISPOSTAVA. (nadležna prema sjedištu pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe). Split.

Upute za Excel PDMO obrazac - Porezna uprava

ZA PDMO OBRAZAC. Upute za podnositelje izvješća. Aplikacija je namijenjena podnositeljima izvješća o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ...

obrazac po-sd izvješće o paušalnom dohotkuod ... - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKUOD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.

Obrazac PRIJAVA ČINJENICA BITNIH ZA ... - Porezna uprava

Obrazac. PRIJAVA ČINJENICA BITNIH ZA OPOREZIVANJE. 1. Opći podaci o poreznom obvezniku (fizičkoj osobi). Ime. Prezime. Spol. OIB. Prebivalište. (država ...

Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije - Porezna uprava

OBRAZAC PRIJAVE PODATAKA U SUSTAVU FISKALIZACIJE. Podaci o obvezniku fiskalizacije: OIB. Ime i prezime/Naziv. Adresa. Oznaka poslovnog prostora.

zaprimanje i evidentiranje ulaznih računa - HNK

Ulazni računi se prvo evidentiraju u Urudžbenom zapisniku. - Nakon evidencije u ... jesu li uz račun dostavljeni, izdatnica/otpremnica, ponuda, tehničke i druge.

PROCEDURA ZAPRIMANJA I EVIDENTIRANJA ULAZNIH RAČUNA

26 lip 2013 ... zakonski elementi računa i vrši matematičku kontrolu ispravnosti iznosa na računu. Račun koji je neispravan, vraća se dobavljaču na ispravak.

Naputak o postupku zaprimanja i kontrole ulaznih računa

Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice / ugovora na temelju kojeg su ... Službena osoba za svaki ulazni račun obavlja matematičku kontrolu ...

Pisana procedura za obradu ulaznih računa - Poduzetničko razvojni ...

Sadržaj računa u skladu je s čl. 79. Zakona o PDV-u ( provjera se odnosi na račune koje su izdali porezni obveznici koji su u sustavu PDV-a ); na računu su ...

Porezna uprava POREZNA UPRAVA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s ...

POREZNA UPRAVA. I. MIŠLJENJE. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Porezne uprave ...

lični odbitak i porezna kartica - Porezna uprava Federacije BiH

Zahtjev za izdavanje porezne kartice i obrazac porezne kartice propisani su: • Zakonom o ... Pored navedenih propisa, u vezi s poreznom karticom i načinom.

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

PP-MI-PO - Porezna uprava

Page 1. PRILOG (uz članak 23.) Obrazac PP-MI-PO.

PDV-P - Porezna uprava

11. pravo na povrat PDV-a ne odnosi se na isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe.

PK - Porezna uprava

NADNEVAK IZDAVANJA ______. OIB ______. OSOBNI BROJ UMIROVLJENIKA ______. KARTICA POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA.

porezna uprava

{to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave na web adresi www.porezna-.

ZPP-DOH - Porezna uprava

Obrazac ZPP-DOH. OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU ZA ____. GODINU. III. PRIZNAVANJE PRAVA NA POREZNE ...

DI - Porezna uprava

RAČUNALNE MREŽE, 011 - MOBILNI TELEFONI, 012 - ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013 - OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA.

PO-SD-Z - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD-Z. IZVJEŠĆE NOSITELJA O PAUŠALNOM DOHOTKU OD ZAJEDNIČKE SAMOSTALNE DJELATNOSTI I SUPODUZETNICIMA U ...

Porezna uprava PDV

porezni obveznici iz drugih država članica i trećih zemalja. •Plaćaju PDV ... U Obrascu PDV vrijednost primljene usluge i obračunani PDV iskazuju se na rednom ...

P-PPI - Porezna uprava

Obrazac P-PPI. PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVARENIH U. GODINI ...

PDV & EU - Porezna uprava

1 srp 2013 ... www.porezna-uprava.hr ... Kralje vine Nizozemske i Porezna uprava ... VIES. VIES (VAT Information Exchange System) je informatička baza ...

RPO - Porezna uprava

POSTOTAK UDJELA. POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. DOMAĆA RADINOST ILI SPOREDNO ZANIMANJE.

POD-RDG - Porezna uprava

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe. 5. Ostali poslovni prihodi. II. POSLOVNI ...

oib - Porezna uprava

dataka u nadležnim registrima te se stoga radi prethodna provjera podataka. Osobe koje nisu preuzele svoje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju mogu ...

JP-Čakovec - Porezna uprava

20 ruj 2019 ... POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ČAKOVEC. Služba za naplatu i ovrhu. Čakovec, Otokara Keršovanija 11. Čakovec prodaja, RUJAN ...

EPOM - Porezna uprava

Obrazac EPOM. Evidencija o primicima od nesamostalnog rada u ____. godini. I. Opći podaci o članu posade broda u međunarodnoj plovidbi. Ime i prezime.