Utjecaj navodnjavanja na rodnost, randman ulja i dinamiku rasta ...

7 kol 2017 ... Tlo u nasadu je crvenica, glinasto-ilovaste teksture. Pokus je postavljen na tri talijanske sorte maslina (Olea europaea L.): 'Leccino', 'Ascolana ...

Utjecaj navodnjavanja na rodnost, randman ulja i dinamiku rasta ... - Srodni dokumenti

Utjecaj navodnjavanja na rodnost, randman ulja i dinamiku rasta ...

7 kol 2017 ... Tlo u nasadu je crvenica, glinasto-ilovaste teksture. Pokus je postavljen na tri talijanske sorte maslina (Olea europaea L.): 'Leccino', 'Ascolana ...

Utjecaj kvalitete ovčjeg mlijeka na kvalitetu i randman paškog sira i ...

Uzorci skupnog ovčjeg mlijeka prikupljani su u Sirani Gligora d.o.o., u mjestu Kolan na ... Tehnološki postupak proizvodnje paškog sira i skute u sirani Gligora.

Daria Galić Subašić, dipl. ing. UTJECAJ NAVODNJAVANJA ...

Ključne riječi: soja, navodnjavanje, gnojidba dušikom, genotip, prinos, kakvoća zrna soje. Datum obrane: 12. prosinca 2018. Povjerenstvo za obranu: 1. prof. dr.

utjecaj navodnjavanja i sorte na prinos i kvalitetu salate - Repozitorij ...

Lisnata salata hrastov list (izvor: www.pinova.hr). Dugolisna salata. Ima uspravnu rozetu uskog glatkoga lišća, s izraţenim srednjim rebrom. Kako bi unutarnji.

utjecaj inovacija organizacije na performanse rasta proizvodnih ...

inovacija organizacije, a najzastupljeniji su: inovacije poslovnih modela, ... 39 Hammer, M., Champy, J. (2004), Reinženjering tvrtke, Mate d.o.o, Zagreb ... Poslovanje s nekretninama. 9. 0 ... result in poor outcome which can put at risk the very survival of the company. ... Conway, S. i Steward, F. (2006), Managing Innovation.

Utjecaj regulatora rasta na multiplikaciju mladih listova pelargonije

u zemljama porijekla su višegodišnji sukulenti. Početkom uzgoja pelargonija botaničari su često Pelargonium zonale (sin. Pelargonium x hortorum) svrstavali u ...

Utjecaj led osvjetljenja na prinos i parametre rasta rajčice Influence ...

Influence of led lighting on yield and growth parameters of tomato. Vinković, T. ... Biljke su bile dodatno osvijetljene prosječno 5 sati dnevno tijekom. 112 dana, tj. ... Potražnja je za kvalitetnim plodom rajčice značajna ... ski uzgoj rajčice na OPG-u Vidaković Krasanka u ... je primijenjena LED rasvjeta nedovoljno energetski.

Utjecaj roka sjetve i poboljšivača rasta na morfologiju presadnica ...

(1999) idealne presadnice za sadnju na otvoreno ili u zaštićene prostore su one sa ... nije moguće, kontejneri se iznose van na nekoliko sati dnevno ĉime se ...

Marija Jovanovac UTJECAJ ETERIČNIH ULJA KAO ...

... trap using 1-octen-3-ol as attractant and lavender, peppermint, citronella ... Lavanda (Lavandula angustifolia) je biljka s područja sunčanih kamenjara ...

UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA PRINOS I KVALITETU ULJA ...

može miješati sa stajskim gnojem, kuhinjskim ostacima i drugim sastojcima ... 2014. godine izvršena je gnojidba ovčjim gnojem druge trećine maslina, a ostale.

Utjecaj genotipa na kemijski sastav maslinovog ulja

Ključne riječi: maslinovo ulje , kvaliteta, sorte maslina. Slika 2. ... te doprinose „zelenom“ mirisu i trpkosti maslinovog ulja. Esti i sur. ... oraha, zelenu papriku ili papar, ananas, list rajčice, prirodnu vaniliju ili na zeleno voće (Jiménez. Herrera i ...

Utjecaj razrjeđenja motornih ulja gorivom na njihovu viskoznost ...

karakteristika ulja odabrani su viskoznost, plamište i gorište. Razrjeđenje ulja gorivom kretalo se u rasponu od 0% do 10% masenoga udjela (wt) goriva.

utjecaj biodizelskih goriva na mazivost motornih ulja putničkih ...

nedostatak FAME-a postaje vidljiv: gotovo se može reći da FAME ima jedno vrelište, odnosno nema rastuću krivulju vrenja. Rastuća krivulja vrenja pogoduje ...

uslovljenost stopa ekonomskog rasta kvalitetom rasta - Ekonomski ...

19 авг 2014 ... Svaka konkretna stopa ekonomskog rasta ukazuje na relevantne karakteristike tekućih ... To znači da deceleracija rasta nije slučajnost, već.

ulja i tecnosti za obradu metala ispravke ... - Rafinerija ulja Modriča

Termol S - 15 primjenjuje se za kalenje niskolegiranih čelika, Mn - Si čelika za opruge, te ... Marica Dugić ing. tehn. Branka Kojić dipl. ing. tehn a MODRICA.

ulja i maziva za poljoprivrednu mehanizaciju - Rafinerija ulja Modriča

SPECIJALNO MOTORNO ULJE ZA KOSILICE. 11. PERMANT LONG ... vima svjetski poznatih proizvođača traktora i mehanizacije kao što su: John. Deere, New ...

PREDNOSTI HC BAZNIH ULJA U FORMULACIJI TURBINSKIH ULJA

Ovako dobivena bazna ulja odlikuju se dobrom termooksidacijskom stabilnošću, visokim indeksom viskoznosti, niskim sadržajem sumpora te visokim stupnjem.

Sadržaj šećera u voću I randman 100% etanola, 50% I ... - Des kazani

Drenjina. 8 – 11. 9,5. -. 5,6. 11,2. 12,4. Borovnica. 10 – 11. 10,5. -. 6,2. 12,4. 13,8 ... ''Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta'' - Drugo dopunsko izdanje ...

rodnost v sloveniji od 18-21 stoletja.pmd - SURS

Slika 52: Starostna razlika med povprečno starostjo žensk, ki so bile ob rojstvu ... Diferencialna rodnost je izraz s katerim označujemo razlike v ravneh rodnosti ...

izrada deklaracije za ulja i masti te proizvoda na bazi ulja i masti

Umjesto Pravilnika o jestivim uljima i mastima iz 2010. godine koji je prestao važiti, na snagu je stavljen novi pravilnik kojim su propisani zahtjevi kakvoće kojima ...

RODNOST I KVALITET GROŽĐA SORTE ŽIŽAK U PODGORIČKOM ...

2014.godini, štoje posljedica obilnih padavinatokom vegetacije vinove loze. Ova istraživanja su pokazala da su elementi rodnosti i kvalitet grožđa sorte žižak.

rodnost sorti bresaka najkasnije epohe sazrevanja ploda

podlozi vinogradske breskve. Ispitivanjima su obuhvaccne sorte Aurelia, Lovell, Maria Delizia, Autumn glo, uz standardnu sortu J.H.Hale i Fairtime, vrlo kasne ...

vpliv gnojenja z različnimi dušikovimi gnojili na rast in rodnost ...

1 apr 2010 ... Biosol and Plantella Organik increased dry matter content in fruits, a higher dose of nitrogen fertilizers Kan and Biosol is significantly delayed ...

Naravni apnenec za boljšo rodnost vaše zemlje LQ YLU ... - Lafarge

Trgovine Jager (Prekmurje in Prlekija: Franci eek, 031 718 034; mariborski in podravski okoliц: Vili Lupцe, 041 725 985, in Jernej Peterцi«, 031 506 325),.

IRRI– Projekt navodnjavanja

18 stu 2013 ... sustava, s obzirom na to da je za potrebe 1 ha povrtnjaka potrebno od 5 000 m do 10 000 m, voćnjaka 2 000 m do 4 000 m, a rasadnika 3 000 ...

GARDENA rješenja navodnjavanja

Pretvara male prostore u oaze užitka. • Dodaje prostoru zelenilo i vedri ... kutne točke kako biste lako mogli programirati ... Priključna garnitura. Profi-System.

uputa za instalaciju navodnjavanja (pdf)

Na posebnom listu nacrtajte tlocrt vrta i naznačite ... tlocrt vrta u mjerilu 1:100, 1:200 ili u najprikladnijem ... Da biste dobili učinkoviti sustav za navodnjavanje.

Plan navodnjavanja - Varaždinska županija

meteoroloških postaja od kojih su glavne: Varaždin, Lepoglava, Ludbreg i Novi Marof. ... divlja ruža ruska ječam (silažni) vlasulja, repa, proso, ljulj talijanski, sirak ... Rasadnik. 12. 29. 27. Mješoviti trajni nasadi. 65. 53. 50. 46. Ostalo zemljište.

ENERGETSKI ASPEKTI NAVODNJAVANJA KIŠENJEM

sistema za kretanje se koriste elektro motori, a sem toga ovaj sistem radi sa znatno ... brazdama, prelivanjem), nakon toga sistemi za navodnjavanje veštačkom ...

analiza povećanja učinkovitosti sustava navodnjavanja ...

Suvremene drenažne cijevi izrađene su od PVC-a koje funkcioniraju na način da suvišna površinska i/ili podzemna voda ulazi u njih kroz perforirane otvore ...

Plan navodnjavanja za područje Dubrovačko ... - zzpudnz

Mario Sraka. Zavod za ... Gradovi su: Dubrovnik, Korčula, Ploče, Metković i Opuzen, a ... reuzeti su iz FAO publikacije (FAO Irrigation and Drainage Paper, No.

EFEKAT NAČINA NAVODNJAVANJA NA INTENZITET POJAVE ...

napada Phytophthora capsici je kap po kap. Ključne reči: navodnjavanje, paprika, plamenjača. Uvod. Plamenjača paprike je rasprostranjena širom sveta tačnije ...

potreba navodnjavanja masline na području istre - Repozitorij ...

Maslina je jedna od najstarijih biljnih kultura na planeti Zemlji, smatra se ... Domaća sorta, najviše se uzgaja u juţnom dijelu Istre (Vrsar, Rovinj, Vodnjan).

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja ...

7. Slika 1.2 Planirani sustav navodnjavanja Varaždin zapad (Izvor: Plan) ... karakteristike sljedeće: temperatura najhladnijeg mjeseca kreće se između -3°C i ... Perivoj uz dvorac u Jalkovcu danas je samo djelomično očuvan u izvornom obliku.

Plan navodnjavanja Brodsko-posavske županije - Hrvatske vode

Treba također naglasiti da su Investitori takvih zadataka bili bivši Kombinati: "Jasinje" - Slavonski Brod i Poljoprivredno industrijski kombinat –. Nova Gradiška.

vodič za izradu studija izvodljivosti projekata navodnjavanja koji se ...

sufinanciranjem (čiji prilog je i izrađena Studija izvodljivosti) bio razmotren od ... tipa, kao što je projekt koji je predmet analize u okviru Studije izvodljivosti.

Sustav navodnjavanja Orljava-Londža u Požeško-slavonskoj županiji

Polja za navodnjavanje podsustava Orljava ... Na četvrtu ustavu predviđeno je spajanje dovodne cijevi, kojom bi se ... o Uređaj ima alkaten cijev promjera Ø.

RODNOST SREDNJE KASNIH I KASNIH SORTI KAJSIJE U ...

najbolja. Period ispitivanja je podeljen na početnu rodnost (starost stabala tri i četiri godine) i punu ... oblik je piramidalna kruna, a razmak sadnje je 4,5 m × 3 m.

godina rasta - Podravka

1 velj 2017 ... Podravka po prvi puta bilježi prihode od prodaje veće od. 4 milijarde ... iz okvira domaćeg tržišta i Adria regije na internacional- no tržište. ... Mesne konzerve jedna su od najznačajnijih ... kates namaz od slanutka hummus,.

03 OCJENA RASTA I VIJABILNOSTI 005

Ključne riječi: zametanje ploda, postotak klijanja, vijabilnost polena, poboljšanje uroda. INTRODUCTION. Tomato (Lycopersicon esculentum) a member of the ...

Voda kao faktor rasta

4 lip 2017 ... Dokazati da je voda jedan od faktora rasta biljaka. Cilj ovog rada je utvrditi odnos između kvalitete vode klijanja i vegetativnog rasta graha.

regulatori rasta - Agromarket

BLUE BORDO. Aktivna materija: 200 g/kg Cu joni iz smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida ... ishranu paradajza kroz sistem kap po kap. ... navodnjavanje ili preko zemljišta, a može i folijarno. Može se ... nija da i čvrste formulacije pakuju u boce od tvrde plastike, koje se nakon pražnjenja mogu ispirati.

VON BERTALANFFYEVA KRIVULJA RASTA CRVENPERKE ...

7 ruj 2011 ... M. Piria i sur.: Von Bertalanffyeva krivulja rasta crvenperke. 127. ISSN 1330Y061X. UDK:597.551.2:591.526](285)(497.5). CODEN RIBAEG.

INTERKONEKCIJA POTROŠNJE ENERGIJE I RASTA BDP-A

proiozvodnja s obzirom na feudalna gospodarstva i povećan broj zaraznih bolesti doveli su do feuldalnih kriza krajem 15. i početkom 16. stoljeća (Wallerstein,.

Strategija rasta malog poduzeća - PSP

Zahvalna sam profesoru Allanu Gibbu koji mi je kroz kolegij “Strategije rasta malih i srednjih poduzeća” pomogao u pisanju ovog rada, zatim voditeljici studija i ...

DINAMIKA RASTA KRANIOFACIJALNIH STRUKTURA ...

Osnovni oblici lica prema anomalijama. Slika 4. i 5. Iznos i smjer promejna širine glave i lica kod pojedinih ano- anomalija. Acta stomatol. croat., Vol. 23, Br. 1 ...

PONIZNOST I LJUBAV PUT DUHOVNOGA RASTA

Kušnje, suhoće, noći i pustinje, razvojni put molitve, javljanje dublje čežnje za Bogom, ... Dok čeka povratak biskupa, Marija Terezija ne gubi vrijeme. ... revnošću hite od kuće do kuće tražeći izgubljene ovčice, ili kad od rana do kasna njeguju ...

Preuzmi PDF about Sustavni prikaz duhovnog rasta PUT ...

Ivan od Križa sedam glavnih grijeha shvaćenih duhovno. (T I, 1-8) I upravo im zato da bi očistio i pripravio na jedan viši stupanj kontemplacije, Bog šalje različite ...

Kretanje BDP-a u Hrvatskoj – izvori rasta i posljedice - HGK

1 ožu 2017 ... u Hrvatskoj – izvori rasta i posljedice. Uvodno. Ukratko o kretanju BDP-a – od osamostaljenja Hrvatske do krize. Rast BDP-a u razdoblju 1996.

tržište sa najvećim stopama rasta - Tavija

Koja Vam je zadnja investicija? To je Epson SC F-2000, t-shirt pisač za direktni tisak na majice. S njime smo kupili i stroj za precoating majica. Pisač SC F-2000.

STUDIJA RASTA MORSKE DIJATOMEJE U MONOKULTURI With ...

Dijatomeja Phaeodactylum tricornutum Bohlin 1897 spada u red onih morskih fitoplanktonskih alga koje se zbog svoje eurivalentnosti (U k e- les 1976), brzog ...

Resorpcija ili prekid rasta korijena zuba

Resorpcija ili prekid rasta korijena zuba. V. LAPTER i D. POLIĆ. Klinički nalaz manjka korijena zuba etiološki možemo prom atrati s dvaju aspekata: ili do form ...

Europa 2020.: europska strategija rasta

Vanjski poslovi i sigurnosna politika. Zapošljavanje ... omogućiti podržavanjem prijelaza iz škole na posao ... Cilj je programa „Tvoj prvi EURES posao” pomoći.

Margarita Čuljak INTRAUTERINI ZASTOJ RASTA KAO KLINIČKI ...

Porođajna masa je prva masa novorođenčeta izmjerena neposredno po porodu, ... centimetrima, između 16. i 36. tjedna trudnoće odgovara navršenim tjednima ... Gestacijska vrećica (engl. gestational sack - GS), iako vidljiva krajem četvrtog i.

Uloga citokina i čimbenika rasta u nastanku i napredovanju ...

Normalne vrijednosti hormona i tumorskih biljega. Pretraga. Raspon normalnih vrijednosti. CEA. 0-5 ng/mL. CA 19-9. <37 U/mL. AFP. <6.0 ng/mL β-HCG. <2 IJ/L.

savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta

Grupa za Baby handling od 2011. Dom zdravlja Zagreb - Centar /. Hrvatsko društvo za optimalizaciju razvoja neurorizičnog djeteta. “Osmjeh”. “Rana intervencija ...

Povezanost dinamike rasta opsega glave i neurorazvojnih ...

Nepravilan razvoj posteljice utječe na rast ploda. Ukoliko dođe do ... IUGR nepovoljno djeluje na prenatalni razvoj mozga i ima negativan utjecaj na.

modeli latentnog rasta u longitudinalnim istrađ đivanjima

zaključka da promene nije bilo, iako svaka pojedinačna razvojna krivulja pokazuje ili rast ili opadanje. Čemu služe modeli latentnog rasta? Modeli latentnog ...

KVANTITATIVNE OSOBINE DINAMIKE RASTA ALGI Scenedesmus ...

predikcijski matematički model rasta populacije alga Scenedesmus sp. 3. ... System (CELSS)) za meĎuplanetarna putovanja, zbog svojih nutritivnih vrijednosti i.

1 Prednost rasta nesporogenih bakterija tijekom produljene ... - PBF

bakterije su vrlo slični uvjetima stacionarne faze rasta tijekom uzgoja u ... Krivulja rasta. Log.faza. Lag. Stac. faza. VRI. VRIJEME. Log uk.broja stan/mL ...