1 Na temelju članka 22. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

24 lip 2016 ... za upis učenika u I. razred za 2016/17. školsku godinu ... Idemo u srednju!«. ... se upisuju u Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice provodi ...

1 Na temelju članka 22. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u ... - Srodni dokumenti

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

nazivom: Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera. Sjedište Škole je u Đurđenovcu . Adresa Škole je Kardinala Alojzija Stepinca bb, 31511 Đurđenovac. Škola ...

1 Na temelju članka 22. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

24 lip 2016 ... za upis učenika u I. razred za 2016/17. školsku godinu ... Idemo u srednju!«. ... se upisuju u Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice provodi ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i ...

Školski odbor Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, uz prethodnu suglasnost osnivača ... utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave,. - surađuje s ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3 Zakona o odgoju i ...

podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja ... skrbi o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada u razrednom odjelu,.

Na temelju članka 49. i 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

Statuta OŠ Fažana, Školski odbor OŠ Fažana donosi. Pravilnik o provođenju Programa produženog boravka u OŠ Fažana. Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje ...

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj odnosno skrbnik. ... U članku 147. stavku 2. riječi u zagradi: „ispričnicom roditelja ili skrbnika odnosno.

Na temelju članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

Osnovna plaća je umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je ... Osnovica i koeficijent za izračun plaće ne može biti niža od osnovice i ... dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25.studenog 2006. godine, ...

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

24 tra 2018 ... dječji vrtić utvrđuje sukladno odredbama zakona. ... iz sredstava sudjelovanja roditelja djece korisnika programa vrtića ... DUGI RAT, DV.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

20 ruj 2018 ... ... o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. (“Narodne novine” broj 124/09 ...

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.-3.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

9 velj 2019 ... prijavljenih na natječaj odnosno kandidata koje je Školi uputio Ured državne uprave u Osječko- ... opće i posebne uvjete za radno mjesto za koje se raspisuje natječaj; ... Javni natječaj će se poništiti i u sljedećim slučajevima:.

Na temelju članka 30. i članka 133. stavak 3. Zakona o ... - Krakom

29 sij 2019 ... Gradsko groblje u Krapini komunalni je objekt u vlasništvu Grada Krapine. Grobljem u Krapini upravlja trgovačko društvo KRAKOM d.o.o..

Na temelju članka 120. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i ...

19 velj 2009 ... Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07),. Popisa akademskih naziva i akademskih ...

Na temelju članka 13. stavak 4. i 5. Zakona o zaštiti od požara ...

20 pro 2017 ... potrebno je postavljati hidrante sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Izvršitelj: Gradovi i općine; kontinuirano.

Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih ...

28 pro 2019 ... SP Tatjana Laura. Marinić. Znanost i edukacija. 13.214,16. Spajanje krajeva za novi početak. SP Ema Bellulovich. Znanost i edukacija. 0,00.

Na temelju članka 1. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na ...

Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 59/96 - pročišćeni tekst) i članka 14,15 i 27 Statuta Grada Novog Marofa ("Službeni vjesnik ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi ...

ODLUKU o darovanju zemljišta površine 881 m2 u k.o. Vis Gradu Visu, ... S Gradom Visom sklopit će se Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

Na temelju članka 40. stavak 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ...

Za vrijeme službenog obavljanja posla, ribočuvar nosi opremu (odijelo, čizme, torbicu, ... kod korisnika ribolovne vode radi upućivanja poziva za pomoć, ukoliko ...

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i ...

31 srp 2019 ... O D L U K U o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Labud na dijelu k.o. Split, ...

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i ...

23 tra 2019 ... Mali Budikovac. k.o. Vis, predio O. Veli Budikovac i O. Mali Budikovac. Splitsko- dalmatinska županija. Koncesija na pomorskom dobru u svrhu.

1 Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o ... - Općina Pašman

23 pro 2019 ... škaranje tamarisa, pilanje topola, pilanje fafarikula, pilanje crnika, pilanje palmi, pilanje murvi,košenje igrališta, košenje parkinga, košenje i ...

Na temelju članka 107. stavka 9. i članka 118. Zakona o odgoju i ...

kandidatima za zapošljavanje u Školi kao javnoj službi. Članak 3. ... Ako posebni propis obvezuje da se u natječaju treba navesti prednost pri zapošljavanju, to će se navesti u natječaju, a također ako posebni propis to obvezuje stavit će se ...

Na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

15 ruj 2016 ... rujna 2016. godine donosi: PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH ... o umjetničkom obrazovanju. VRSTA RADNOG ...

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 2. Zakona o sustavu civilne ...

5 ruj 2019 ... Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN br. 82/15, ... Procjena rizika od velikih nesreća – Općina Tisno. 2. Sadržaj. 1. ... Hrvoje Marinac, dipl. ing. el. ... Kritična temperatura (heat cut point) je temperatura iznad koje se pojavljuje ...

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu ... - Grad Vodice

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99,. 117/01, 36/02, ... od 23. ožujka 2019. godine, koja se prilaže ovoj Suglasnosti i čini njezin sastavni dio. 2.

Na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o prijevozu u ... - Općina Tisno

3. "vozač autotaksi vozila" je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ima odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozača utvrđenu Zakonom, te položen ispit iz.

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 2. Zakona o ... - Općina Tisno

5 ruj 2019 ... Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku ... 7. PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU TISNO ... stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara ŠKŽ, DHMZ, Zagreb 2006.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i ...

(2) OŠ Bratoljuba Klaića upisana je u Trgovački sud u Osijeku 8. srpnja. 1991. godine. ... Bratoljuba Klaića, Bizovac, a u sredini pečata nalazi se grb Republike.

Na temelju članka 58. st. 2 Zakona o odgoju i ... - Gimnazija Pula

Dežurni učenici dolaze u Školu pet minuta prije početka sata. Dežurne učenike određuje razrednik abecednim redom, upisuje ih u dnevnik rada, upoznaje ih.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ...

29 tra 2016 ... strukturu zaposlenika, te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini primjenjuju ... utvrđenog opsega programa predškolskog odgoja i naobrazbe osigurati sredstva u visini plaća i ... vrtiću . (2) U ovoj Odluci, minimalno potreban broja stručnih i ostalih zaposlenika u predškolskoj ... Prosječna plaća po.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... Dubrovačka privatna gimnazija 12.000,00 kuna i Obrtnička i tehnička škola 2.000,00 kuna). Krajem 2017.godine donesen je novi Pravilnik o ...

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 132. stavak (1) alineja 5 ...

18 velj 2016 ... druge sposobnosti kandidata u procesu odabira za prijem policijskih službenika u ... poseban uvjet položen vozački ispit „B“ kategorije.

Na temelju članka 11., stavak 1. Pravilnika o ... - Općina Dragalić

6. UDVDR Ogranak Dragalić,. Šetalište braće Radića 5,. Slavonski Brod, OIB: ... Vjerske zajednice. –. „Multimedijalna učiona“. 10. Župa Duha Svetoga, Trg.

Na temelju članka 61. stavak 1. točka 3., a u svezi s člankom 60 ...

16 pro 2019 ... OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA,. MAKARSKA. Ante Starčevića 14. 21 300 Makarska. Klasa: 112-02/19-01/08.

Temeljem članka 42. stavak 1. Zakona o ... - Optima Telekom

4) Opći uvjeti, uvjeti korištenja, važeći Cjenik OT-a te obrazac za jednostrani raskid ... obavijest o obvezi i načinu mjerenja brzine u slučaju prigovora (ugovori za ...

Narodne novine«, broj 69/17), članka 20. stavak 2. Zakona o ...

2 svi 2018 ... polje 1 je ribogojilište pravokutnog oblika duže stranice 126 m i kraće 102 m, polje 2 je uzgajalište školjkaša, također pravokutnog oblika duže ...

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI. Članak 1. U Zakonu ...

zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u ...

RANIJI TEKST. • (1) Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

ususret izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u ...

DOPUNAMA. ZAKONA O ODGOJU I. OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I. SREDNJOJ ŠKOLI. Marija-Ana Zovko Tomaš. UTIRUŠ, Poreč, 26. listopada 2018.

Na osnovu člana 43. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

P R A V I L N I K o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, ...

NN 7/2017, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju ...

NN 7/2017, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Hrvatski sabor. 210. Na temelju članka 89. Ustava Republike ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 51. Zakona o vlasništvu i ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (''Narodne novine'', broj 91/96, ... o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom. 1. Utvrđuje se da su Grad Dugo ...

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu te članka 31. stavka 1 ...

22 tra 2015 ... ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ... U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac ne ...

Na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke ...

drugim lokacijama utvrđena je „Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave“ (Narodne novine 145/2004). Članak 2.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i ...

stanova, otuđenje zemljišta u poslovnim zonama i davanje na korištenje ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada, osim obveznog sadržaja ugovora.

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (NN 17/19), članka 2 ...

Općinske knjižnice Bistra raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za diplomiranog knjižničara/ku na neodređeno vrijeme. Općinska knjižnica Bistra. -. Diplomirani ...

te članka 98. Zakona o odgoju i obraz - Splitsko-dalmatinska županija

Škola je pravni slijednik Srednjoškolskog centra „Tin Ujević“ Vrgorac. ... škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub,.

i članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obra - Splitsko-dalmatinska ...

Škola je pravni sljednik Osnovne škole “Barišić Kajo-Rudin” Solin koju je osnovala Općina ... Naziv Škole je Osnovna škola don Lovre Katića. Sjedište Škole je u ...

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i ...

dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati). Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i ...

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 26 ...

kuhanje kestena, kokica i sl.), štandovi, transparenti, nadstrešnice, metalni nosači za konzolne reklame i tende, plastične reklame, oglasne ploče i stupovi, ...

Na temelju članka 227. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i ... - ZSE

Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i povećanje temeljnog kapitala. PRIJEDLOZI ODLUKA. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna ...

80 Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o dimnjačarskoj službi ...

27 stu 2012 ... vlastite ureñaje za čišćenje dimnjaka. Članak 2. Dimnjačarskim poslovima u smislu ove Odluke smatraju se: - provjera ispravnosti i ...

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN Br ... - HPD Sniježnica

Hrvatsko planinarsko društvo «Sniježnica» (u daljnjem tekstu HPD «Sniježnica») je dobrovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga (društvo) ...

Na temelju članka 33. i 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ...

1 sij 2019 ... županije, na sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine, d o n o s i. P R A V I L N I K o ortopedskim i drugim pomagalima koja se odobravaju ...

Na temelju članka 549. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111 ...

Statuta Grada Pula – Pola (Službene novine Grada Pule br. 07/09, 16/09, ... d.o.o. trgovačkom društvu KONZUM d.d. od dana 30. rujna 2015. godine i Odluke.

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i ...

1 srp 2018 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I. KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI.

Na temelju članka 24. i 30. Zakona o komunalnom ... - Zaprešić doo

15 velj 2019 ... trgovačko društvo ZAPREŠIĆ, d.o.o., isporučitelj komunalne usluge ukopa ... Gradsko groblje Zaprešić otvoreno je građanima za posjet: -od.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i ... - Grad Koprivnica

11 lis 2019 ... Koprivnice obavlja Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., M. P. Miškine 66, Koprivnica, a životinje koje su uhvaćene smještavaju se u Sklonište ...

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ...

16 tra 2018 ... Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj: 67/08 ... od 29. oţujka 2018. godine, Gradsko Vijeće Grada Zlatara na 9 ... Zagrebaĉka ulica (drţavna cesta D29:Novi Golubovec (D35) – Zlatar Bistrica – Marija.