šumarski list 1/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

viceva ul. 2- Telefon 6—60-. Za oglase plaća se: Za stalne oglase ((inserate) kao i za dražbene oglase: 1/1 strana ... Drvo čempresa je tvrdo, jako i kompaktno, blijede žuto-crven ... bi šumska taksa 1 prost- metra okrug- korisnog drveta II- И-.

šumarski list 1/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo - Srodni dokumenti

šumarski list 8/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

Мариабрун-у, код одјела за исграживања о станишту, врло лијепо об- разлаже особине и ... Jordis barun Kamillo, Vidovec. Havas Josef, Budapest.

šumarski list 12/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

Jošovee (Draganac) : Sušenje hrastovih sastojina, šumske uprave u. Dragancu. — Ing. A. Sivic ... dokaz o vraćanju zdravim starim idejama i prirodnoj formi šume. čini se. da ... njihovi. I. О veličini metodne pogreške pri mjerenju dužine debla. (stabla) u ... ravnalo (koje se dakako dade postaviti i u svaki kosi položaj) narav.

šumarski list 9/1924 - hrvatsko šumarsko društvo

Edition de l'Unicm Forestière Yougoslave 2 Rue Vukotinović Zagreb. Red. Ing. MILAN ... »Svakako dakle nezakonito postupa dotična gruntovna oblast, ako bez ...

šumarski list 2/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

mahagoni, guayacca, vakaranđa, yellow, pin, amerikanski orah i ... X. 1923. Gosp. ured križevačke i. o- Bjelovar. ... Gospodarstv. ured i. o. đurđevačke, Bjelovar.

šumarski list 7/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

ose najeznice gusjenice leptira, nego na iglicama četinjača, gdje budu najviše nabodene ... financielni efekt, jer treba spremeniti obstoječe zakone in predpise.

šumarski list 1/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

viceva ul. 2- Telefon 6—60-. Za oglase plaća se: Za stalne oglase ((inserate) kao i za dražbene oglase: 1/1 strana ... Drvo čempresa je tvrdo, jako i kompaktno, blijede žuto-crven ... bi šumska taksa 1 prost- metra okrug- korisnog drveta II- И-.

šumarski list 5-6/2009 - Hrvatsko šumarsko društvo

... ovaj odnos posljedica slu- čaja ili je značajan statistički, testirana je opravdanost ... nika, cijena šumskog zemljišta za pravo građenja iz- nosi 10 lipa po 1 m2.

šumarski list 2/1937 - Hrvatsko šumarsko društvo

šumama potrebno drvo nabaviti uz iste ili povoljnije uslove nego u komunalnim. VI. ... Osobito su borovice od velike važnosti za goli krški teren, gdje služe.

šumarski list 1-12/1945 - Hrvatsko šumarsko društvo

Pravila Hrvatskog šumarskog društva. 86. Poziv šumarima Jugoslavije na saradnju oko prikupljanja materijala iz narodno- oslobodilačke borbe. 89. Obavijest o ...

šumarski list 1-2/1992 - Hrvatsko šumarsko društvo

kao Zagorje, starodrevan kao Turopolje, Samobor je od najhrvatskijih hr ... odnosno R.O. »Komunalac«. Kasnije ... 24. VIII. 1991. umro je u Brodu, a 28.

šumarski list 5-6/1969 - hrvatsko šumarsko društvo

UDK 634.0.524.315. Mirko gpiranec: Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo — Volume tables for ... Đuro Rauš: Autohtona i alohtona dendroflora šire okolice Vukovara — The autochthonous and ... odlično rudničko drvo, hmeljarice, seljačku građu, vinogradsko kolje i ogrjev ... Šumarskom društvu Split treba u-.

šumarski list 6/1943 - hrvatsko šumarsko društvo

šiške ruj daje kožu vanređnih svojstava daje žutosmeđju kožu, koja postaje ... se preko ukoso položenog đrveta, te se tupim željeznim strugačima ostruže uz.

šumarski list 6/1885 - Hrvatsko šumarsko društvo

h) kalanje dužica; c) nošenje polugotovih dužica do ... držkom u vis, koja se sjekira postavi na trupac, ter batom od drveta drugom rukom po njoj udara, ter tako ...

šumarski list 7-8/1997 - hrvatsko šumarsko društvo

4 srp 1997 ... U 33. godini srednja visina iznosila je 5,74 m, a maksimalna 9,0 m. ... Tablica 2-Table 2. Visine i promjeri istraživanih listača u 11., 18. i 33. godini ... U zimi visina snijega iznosi 1 do 3 ... tar Rogla (1500 n.m.v.). Tu se nalazi ...

šumarski list 5-6/1996 - Hrvatsko šumarsko društvo

zočna skupina projektanata hidroelektrane Novo Virje na Dravi, kao i pred ... ljepših kolekcije ruža u Britaniji. 6. Hampton Court i ... jatno bilo i ribarsko selo.

šumarski list 2-3/1954 - Hrvatsko šumarsko društvo

primjer: neko je rekao da se jedno borovo stablo smolari uzastopno četiri godine, a onda se ostavi na odmoru jednu godinu. Tako se dosada i radilo. A zašto ...

šumarski list 3-4/1957 - Hrvatsko šumarsko društvo

izdiferencirano celulozno drvo i drvo za lesonit ploče, to se isto drvo troši za obe ... Takva cijena nama itekako odgovara, jer su troškovi proizvodnje iverastih ...

šumarski list 6/1914 - Hrvatsko šumarsko društvo

3 priljepka, da nebi maslina odviše pretrpjela od zadobivenih rana. ... slinova stabla potjeraju izdanke iz panja u većem broju; ... Sadnja i obradjivanje masline.

šumarski list 5-6/2014 - Hrvatsko šumarsko društvo

29 svi 2014 ... Frković, A. 125. obljetnica osnivanja zagrebačkog Botaničkog vrta obilježena prigodnom poštanskom markom . ... žalost nije naznačeno u EU fondovima (čini se da je o šu- marstvu bilo ... sti glodavaca, nego i omjera miševa i voluharica u populaciji, ... ćemo riješiti prebacujući ih na poslove koji su trenutno.

šumarski list 3-4/2009 - Hrvatsko šumarsko društvo

27 ožu 2009 ... Zagreb. M a t k o v i ć , P., 1962: Čempres. Hortikultura 2: 1–16,. Zagreb. M e š t r o v i ... nedrvne šumske proizvode za prodaju, kod njih je volja.

šumarski list 11-12/2003 - Hrvatsko šumarsko društvo

Za veće objekte bilo je predviđeno da se otkupna cijena dogovara u izravnim ... bazi bora, bakra i kroma djeluje fungicidno, insekticid- ... cio (Poir.) Mairc), curojapanski hibridni ariš (Larix *eurolepis. A. Henry) i za Veliku Britaniju autoktoni ...

šumarski list 7-8/2010 - hrvatsko šumarsko društvo

18 srp 2010 ... nološki sajam u Klagenfurtu, a u srpnju “Interforst” u Münchenu (Messe München). Prema informacija- ... gađenja od Jakuševca prema Mičevcu u vrijeme pro- mjenjivih ... dwater and air. The Jakuševac-Prudinec landfill used to be a disposal site for ... upisane su i osobe za kontakt, s naznakom broja tele-.

šumarski list 6/1932 - Hrvatsko šumarsko društvo

Treća vrst javora — javor mliječ — ne igra skoro nikakvu ulogu u industriji iskorišćavanja dževerastog drveta. Mliječ-rebraš je dosta rijedak fenomen, pa i sa ...

šumarski list 3-4/1966 - Hrvatsko šumarsko društvo

ralnim tvarima također su bogati jednogodišnji izbojci, stariji dijelovi kroš nje i kora, dok je drvo debla ... „UNIKOMERC inostrana zastupstva ... STIHL: proizvođača raznih tipova motornih pila za eksploataciju i uzgoj u šumarstvu. GUTBROD:.

šumarski list 8-9/1912 - Hrvatsko šumarsko društvo

dobivao pripadajuće mu drvo za ogrjev od župljana kao ... pravo na dobivanje deputatnoga drva za ogrjev iz šuma imovne općine, već ... Broda nazad. U bos.

Šumarski list 3-4/2013 - Hrvatsko šumarsko društvo

31 ožu 2013 ... ubrojavanje lažnih godova u stvarnu starost stabala. Pri kraju rasprave o visini analiziranih stabala autor kritički uspoređuje visine autohtonih te ...

šumarski list 7-8/1956 - hrvatsko šumarsko društvo

Osip iglica napada najjače mlade borove do 10 g., a najštetniji je na biljkama do 4 god. ... Mletačka vlada harala je dalmatinske šume, a austrijska je za vrijeme.

šumarski list 3-4/1986 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 ožu 1986 ... r ovci ć, prof, dr Zvonimir P o toči ć. prof, dr Ivo S p a i ć. ing. Srećko V a n j k o- ... G. Verdi: Duet iz TRAVIATE (izvode Mirjana Bohanec Vidović i.

šumarski list 5-7/1936 - hrvatsko šumarsko društvo

7 svi 2019 ... prostornih metara drveta za ogrijev, svega u vrijednosti od oko 7,000.000 ... revanju razvija oglje približno dvakrat večji toplotni učinek kakor drva. ... Najjače je razvijena pilanska industrija, koja ima 1104 pilane sa 30.700 ...

šumarski list 3-4/2006 - Hrvatsko šumarsko društvo

4 ožu 2006 ... ujutro od 5,00 do 7,00 sati bio je Romano Božac, redoviti profesor Agronomskoga fakulteta. Sveučilišta u Zagrebu. Emisija je bila posvećena ...

šumarski list 5-6/2001 - Hrvatsko šumarsko društvo

22 svi 2001 ... G o v o r č i n , S.: Brežnjak, M.: "Pilanska tehnologija drva" II - dio ... SAŽETAK: Prostorno drvo (ogrijev, celulozno drvo, drvo za kemijsku pre.

šumarski list 5-6/1965 - hrvatsko šumarsko društvo

Josip Pančić zadužio je mnogo i šumarsku struku. On je intenzivno pro učavao šume i njene biljne elemente, stvorivši time važnu osnovu za daljnja istraživanja.

šumarski list 6/1927 - Hrvatsko šumarsko društvo

izlazi svakog prvog u mesecu na 3—4 štampana arka. Članovi ... Svi nepristrani posmatrači osjetili su, da je ona do krvi ra ... glavnicu; površina zemljišta i tlo bez drvne zalihe samo su faktori, koji ... 5. grupe iz Vinkovaca za Dir. šuma Petrova-.

šumarski list 8-9/1941 - hrvatsko šumarsko društvo

Dr. Josip Bal en: Josip Kozarac kao šumarski stručni pi sac. — Ing. Pavle ... »da zagudim, da mi srcu odlane u grudi...« Ostalih crtica (Slavonska šuma. Naš Pilip ...

šumarski list 7-8/2016 - Hrvatsko šumarsko društvo

25 srp 2016 ... zelenih vrsta koje rastu kao grmovi ili niža stabla, a raspro- stranjene su u području Mediterana, Srednje Amerike i u sjeverozapadnom dijelu ...

šumarski list 11/1892 - Hrvatsko šumarsko društvo

netom površje od kojih 60 rali izlučuje za novi „zvjerinjak", gradnjom ograde iz žica tvornice Schranzhofer et ... listaJa, ponajpače dubrava. „Bog je najprije sebi ...

šumarski list 7/1925 - Hrvatsko šumarsko društvo

Bares-y8 — y коју су ce примали одабрани чувари no предходно положеном ... •oni traktori i kamioni, koji čine prayilne kretnje na malim prostorima.

šumarski list 1-3/1975 - hrvatsko šumarsko društvo

21 sij 1975 ... III klase. Kubni sadržaj pojedinih trupaca iznosio je od 0,15 do 1,50 m3. Miješano ... sutra radioaktivan! TABLICE ZA KUBICIRANJE TRUPACA.

šumarski list 10-11/1937 - Hrvatsko šumarsko društvo

11 lis 2019 ... njaju, te se više puta traže uz vrlo povoljne cijene neke vrste, koje do nedavna nisu bile uopće tražene ... skim kvadratima (i to posebno po svakom kvadratu), a zasebice opet sve članove sa ... Šepa inž. Bogdan, za šum. višeg ...

šumarski list 11-12/1975 - Hrvatsko šumarsko društvo

Izbacuju se lege od trupaca i ugrađuju se stranice lagane za pre klapanje prilikom utovara, a ... Tablice za kubiciranje trupaca na 2 decimale — tvrdi povez, vel.

šumarski list 1/1941 - Hrvatsko šumarsko društvo

de Гг1е Krk) — Ing. Vojko K o p r i v n i k : Drvo i rat (Le bois ... Sl. 3. Stablo od Pistacia terebiiithus L. u Glavotoku, debelo u 1.30 m nad tlom 80 cm. Fot. ... imovne općine u Vinkovcima, za upravitelja šuma brod. imov. općine u Rajevomselu; ... dočim će se seljačka građa i ogrjev prodati u izrađenom stanju u šumi kod panja.

šumarski list 1-2/1919 - Hrvatsko šumarsko društvo

Iz zadnjih i najskrivenijih potleušica povlačila je državna vlast „porez na krvi", da ga upotrebi za svoje održanje. Kroz to su izlazili na površinu svijeta muževi, koji ...

šumarski list 1-2/1961 - hrvatsko šumarsko društvo

zlatošipka (Solidago virga aurea), crna bazga i dr. To je bilje zastupano u većemu ili ma njemu broju prema tomu, kakovoga je šu ma biološkoga i tehničkoga ...

šumarski list 1-2/1995 - Hrvatsko šumarsko društvo

PRIPRAVNICI. Damir Hasl. Vanja Tomljenović-Prica. Emil Balint. Virna Petrović ... Krunoslav Božičević, upravitelj šumarije. Marija Ugrin - Fabeta (mirovina). 68 ...

šumarski list 8/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo

Internationaler Holzmarkt, Wien 1. Tegethoffstrasse 7—9. Cijena šilinga 3.50. Korisna knjižica, koja će mnogome dobro doći. Obuhvaćene su najvažnije kako.

šumarski list 10/1939 - Hrvatsko šumarsko društvo

1939; Heim Jovan, Oriovac Din. 100.— za god. 1939 ... Quercus cerris, Quercus farnetto, Quercus lusitanica, Cedrus atlantica i dr. Crnika je manje otporna na ...

šumarski list 2/1878 - Hrvatsko šumarsko društvo

zemlje nastaše kotline i svrtci; ali nacelice izilazi i sad sve onako, kako je bilo i ... crljenice, za tiem rudni bobovac, slojevi vapnenoga mačka i dr. Ali geolozi niesu ... kotine zrak bolje propuhivati može, a nečistoća i prah sami i bez osobitog ...

šumarski list 5-6/1967 - Hrvatsko šumarsko društvo

Rhaphigaster nebulosa Poda — Smrdljivi martin (si. 7). Obična i dobro poznata vrsta, česta je ... u obzir za biološko suzbijanje štetnika . CONTRIBUTION A LA ...

šumarski list 7-8/1980 - Hrvatsko šumarsko društvo

Rezervat RAUCHOVA LUGARNICA — DESNA TRNAVA nalazi se u g.j. »Markuševačka gora« u ... kom šumarstvu ispitivana je serija dje lotvornih sredstava za ...

šumarski list 6-7/1959 - Hrvatsko šumarsko društvo

liko i cijela željeznička pruga Karlovac—Rijeka, koja je izgrađena još. 1873. godine. ... drvo potječe. Drvo taksodija iz šuma oko Meksičkog zaljeva je tamnije,.

šumarski list 7-8/1953 - Hrvatsko šumarsko društvo

kružne pile — J. Gartner: Konstrukcija domaće naprave za briketiranje pilovine ... svjetske tvornice pila za drvo pa i naša tvornica »Kordun« u Karlovcu. 9.

šumarski list 8/1925 - Hrvatsko šumarsko društvo

U dnevniku »Slov. Narod« od 15. februara ... veks i Zvečevo. Pokojnik je puna tri ... Како наш пословни тајник није опроштен од вршења сво- јих служ.бених ...

šumarski list 1-2/1991 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 sij 1991 ... G r a č a n, dipl. inž., Slavko H o r v a t i n o v i ć , dipl. inž., Antun J u r i ć, dipl. inž.,. Čedo K1 a d a r i n, dipl. ... tri vrste breza, ali je on kod obične i žute breze bio izraženiji. U kulturi ... Božidar Pleše, Franjo Kolar, dipl. inž., mr. ... OGT-1 Manual za opis sastojina i evidenciju izvršenih terenskih radova . Manual ...

šumarski list 6/1926 - hrvatsko šumarsko društvo

domaćih poznat je kao dobar kovač sjekira, Jakov Abramović u Crnom. Lugu. Materijal: ... ovog kraja ponajviše za cijepanje ogrevnog drva i druge gospodarske poslove. 2. ... Najbolja je šimla, ako izradjena imade 1.5 cm debljine. Prije ko.

šumarski list 11-12/2000 - Hrvatsko šumarsko društvo

24 stu 2000 ... 11. Dr. se. Vice Ivančević. 12. Željko Marman, dipl. ing. 13. Prof. dr. se. Slavko Matić, ... tim prosjaci i bogalji te gradski čovjek s aktovkom. Tu su likovi koji pjevaju i djeca ... Takvi dični sinovi svoga roda ostajali su zabilježeni u ...

šumarski list 7-8/2001 - Hrvatsko šumarsko društvo

Područje Uprave šuma Delnice - Gorski kotar i šire ... Gorski kotar je u srednjem vijeku povezan sa sus ... 1428. godine spominje se izgradnja prve pilane na.

šumarski list 7-8/2011 - Hrvatsko šumarsko društvo

marke ting u šumarstvu ... Uporaba sjemena pinije u Hrvatskoj je zanemariva, stoga bi bilo potrebno intenzivirati ... područje predstavlja najvrijednije dijelove zaštićenog područja koje je ... u promet dvije prigodne poštanske marke u sutisku na.

šumarski list 4/1888 - Hrvatsko šumarsko društvo

Na Harcu imadu daske dužinu od 3-5 doGm.,. a u Thirinžkoj su najobičnije dužine od 3-5 do 4 m. Rezanje dasaka na 12 mljetačkih stopa dužine potiče iz onih ...

šumarski list 1-2/2005 - Hrvatsko šumarsko društvo

23 sij 2005 ... me i nakon agresije u odnosu na prijeratno razdoblje. ... rede, rezanje grana i dr., jer samo dobro njegovane ... cvatnje tijekom mjeseca srpnja, na mnogo mjesta i na ... ubrajaju u najčešće svojte orhideja na ovoj planini (sit.

šumarski list 1/1943 - hrvatsko šumarsko društvo

obćinske t. j. kada je proveden odkup prava služnosti na drvo, pašu i uživanje sporednih šumskih ... Š p o 1 j a r 1 ć Vladimir, Pokuplje Glina š p o 1 j a r Pero, ...