MATEMATIKA – geometrija 1. Nariši: daljico 5 cm 8 mm, premico in ...

MATEMATIKA – geometrija. 1. Nariši: daljico 5 cm 8 mm, premico in poltrak. Ne pozabi na oznake. 2. Kateri črti lahko izmeriš dolžino? a) premici b) poltraku.

MATEMATIKA – geometrija 1. Nariši: daljico 5 cm 8 mm, premico in ... - Srodni dokumenti

MATEMATIKA – geometrija 1. Nariši: daljico 5 cm 8 mm, premico in ...

MATEMATIKA – geometrija. 1. Nariši: daljico 5 cm 8 mm, premico in poltrak. Ne pozabi na oznake. 2. Kateri črti lahko izmeriš dolžino? a) premici b) poltraku.

11. GEOMETRIJA • elementarna geometrija likova u ravnini drediti ...

Mjera jednog kuta trokuta iznosi 138°, a mjere preostalih dvaju kutova ... Kolika je površina pravokutnika? ... Površina jednakostraničnog trokuta je 32.3 cm. 2.

Zašto je matematika mnogima bauk? - Matematika i škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Zašto je matematika mnogima bauk? - MiŠ — Matematika i Škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Državna matura i matematika - MiŠ — Matematika i Škola

getika, informacijska tehnologija, konstrukcijsko strojarstvo, računovodstvo i financije, trgovinsko poslovanje) i Filozofski fakultet (samo za studij fi- lozofije i ...

Zabavna matematika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

U jednom se kutu slike vidi mljekarica kako mu- ze kravu, u drugom je mljekara u koju ona ima is- poručiti mlijeko. Valja primijetiti kako mlada žena sa svojim ...

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3E, 3R Vjerojatnost ... - FER-a

U pojačalu sa slike zadano je: RC = 1 k i RE = 1 k . Tranzistor radi u normalnom aktivnom području i u statičkoj radnoj točki ulazni dinamički otpor je rbe = 1 k .

moja matematika 1 moja najdraža matematika 1 - Alka script

Udžbenički komplet MOJA MATEMATIKA 1 za nastavu Matematike u prvome razredu ... razred... ISHODI PREDMETA. • A. 1. 1 OPISUJE I PRIKAZUJE KOLIČINE ...

GEOMETRIJA

Nacrtaj neki pravac p i istakni neku njegovu točku T. Zatim istakni točku B koja ... Njihovo sjecište označi slovom C. 6. ... Slovom t obilježi sjecište pravaca a i b. 2.

ELEMENTARNA GEOMETRIJA

16 velj 2017 ... Dan je pravilni peterokut ABCDE. Neka su P, Q, R, S i T redom sjecišta pravaca. AC i BD; BD i CE; CE i DA; DA i EB; te EB i AC. Dokažite da je ...

Diferencijalna geometrija

N. Blažić, N. Bokan, Uvod u diferencijalnu geometriju,VESTA , Matematički fakultet,. Beograd 1996. A. Pressley, Elementary Differential Geometry, Springer, ...

nacrtna geometrija a - TTF

1. NACRTNA GEOMETRIJA A. I. Zlatni rez. II. Mongeova metoda. III. Perspektiva dr. sc. Mirna Rodić Lipanović – TTF – Nacrtna geometrija A ...

NACRTNA GEOMETRIJA

AKO JE OSNOVICA KVADRATIČNE PRIZME U RAVNINI n1, KAKO ĆE SE PROJICIRATI OSNOVICA U. NACRTU? 14. AKO JE OSNOVICA KVADRATIČNE ...

6 Analiticka geometrija

6 Analiticka geometrija. 6.1 Vektori. Svaki vektor odrežen je svojim pravcem, smerom i intenzitetom. Naime, ako je data neka prava p i na njoj dve tacke A i B, ...

Analiticka geometrija

Analiticka geometrija. Neka su dati vektori a = a1i a2j a3k = (a1,a2,a3), b = b1i b2j b3k = (b1,b2,b3) i c = c1i c2j c3k = (c1,c2,c3). Skalarni proizvod ...

NACRTNA GEOMETRIJA A

1. NACRTNA GEOMETRIJA A. I. Zlatni rez. II. Mongeova metoda. III. Perspektiva dr. sc. Mirna Rodić Lipanović – TTF – Nacrtna geometrija A ...

GEOLOGIJA — GEOMETRIJA

euklidska geometrija. Ta spoznaja imala je veliki utjecaj na budući razvitak ne samo geometrije nego i cijele matematike, pa i fizike. Pokazalo se da pojam.

1. Nacrtna geometrija

Nacrtna geometrija. Naučno područje: Grafičko pretstavljanje, konstruisanje i oblikovanje prostora u arhitekturi i inženjerstvu. Zadaci: Osposobljavanje kadrova ...

Opisna geometrija

Slika 6: Ortogonalna projekcija. • Π1 tlorisna ravnina → tloris,. • Π2 narisna ravnina → naris,. • Π3 tretja projekcijska ravnina (neobvezna) → stranski ris. Ravnini ...

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA

3 velj 2008 ... U drugom poglavlju odredujemo razne oblike jednadzbe pravca u ravnini, te jednadzbe pravca i ravnine ... Zadaci. 1. Koliko razlicitih. (a) orijentiranih duzina, (b) vektora odreduju ... Trazimo skalare α, β za koje je ta jednadzba ispunjena. ... tocaka pravca i kruznice svodi se na odredivanje rješenja sustava.

Geometrija - Arnes

kocka ✓ piramida ✓ valj✓ krogla✓ kvader✓ stožec✓. Skripta za ... 15.2.1..KVADER. Kvader je oglato geometrijsko telo, ki ga omejuje šest mejnih ploskev.

Taxicab geometrija

22 lip 2014 ... Taxicab geometrija je neeuklidska geometrija u širem smislu tog pojma (tj. nije euk- lidska), ali koja se zapravo i ne razlikuje puno od euklidske ...

diferencijalna geometrija - pmfst

4 lip 2008 ... Uvod u diferencijalnu geometriju. U njoj se izlaze elementarna klasicna teorija krivulja i ploha u trodimenzionalnom realnom euklidskom ...

ii. analitička geometrija prostora - TTF

sijeku se mimoilazni. Ako se 2 pravca sijeku, onda postoji ravnina u kojoj leže oba pravca. P . . . A x B y C z D = 0. 10. Sjecište dvaju pravaca. 1) Neka je: 1.

Diferencijalna geometrija - 2016/17 -

3.5.4 Gaussova i srednja zakrivljenost . ... Vektor normale i tan- gencijalna ravnina, Krivulja na plohi, Prva fundamentalna forma, Druga fundamentalna forma,.

Geometrija v osnovni šoli

Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18. Page 19. Page 20. Page 21 ...

ELEMENTARNA GEOMETRIJA 27. 09. 2005.

27 ruj 2005 ... 3. 2. U jednakokracnom trapezu duljine i srednjice i visine iznose 14 cm. Izracunajte polumjer trapezu opisane kruznice, ako se duljine ...

Analitička geometrija Zadaci

Analitička geometrija. Zadaci. 13. siječnja 2014. ... 3.4 Parabola . ... 2Bxy y. 2. = 1 elipsa/hiperbola/unija dvaju pravaca/kružnica? 4.2 Napišite jednadžbu ...

Analiticka geometrija prostora

U analitickog geometriji u ravnini se pomocu koordinata (uredenih parova realnih brojeva) proucavaju tocke ravnine i njihovi jednodimenzionalni skupovi: pravci ...

DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA — DIFERENCIJALNE ...

Dobivena jednadžba (12) homogena je diferencijalna jednadžba i rješava se na način koji smo gore pokazali, b) Ako je a xb 2 a 2b x = 0 , iz čega slijedi da je.

Nacrtna geometrija - Element

udžbenika na školskoj klupi neće smetati već će nam pomoći u ostvarenju ciljeva i konkretnih zadataka. Planom i programom predmeta nacrtna geometrija ...

Racunarska geometrija - Poincare

16 апр 2008 ... Teorema o sendvicu (diskretna varijanta): ako je dato crvenih i plavih tacaka u ravni, postoji prava koja razdvaja i skup crvenih i skup ...

DETERGENTI — DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA 251

biveni pravac je tangenta na krivulju u dotičnoj tački. Ka žemo stoga da je tangenta granični slučaj sekante. Jed nadžba tangente u tački (xoS y Q) neke krivulje ...

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA – formule

Jednadzba pravca (u ravnini) i ravnine (u prostoru): opci oblik. Ax By C = 0. Ax By Cz D = 0 vektor normale n = (A, B) n = (A,B,C) udaljenost tocke od.

Nacrtna geometrija Perspektiva

Claude Lorrain: Odmor na putu za. Egipat, 1647. - Atmosferska perspektiva ... 13. Anamorfna perspektiva, ulična i druge perspektive · 14. Izrada projekata · 15.

Odgovori na pitanja! Matematika na dlanu Matematika na dlanu

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Odgovori na pitanja! Ovdje možete naći mnogo jednostavnih kratkih rečenica.

SAKRIVENA GEOMETRIJA CRKVENIH OTACA

koje se u crkvenoj povijesti spominje kao Nicejsko-carigradsko Vjerovanje. Postoje teorije da je Vjeroispovjedni obrazac postojao prije sabora, odnosno da nije.

Diferencijalna geometrija površi - arXiv

19 stu 2017 ... Potsjetnik na sferne koordinate. Sferni koordinatni sistem ima za ideju orijentaciju na sfernoj površini. Sferu možemo podijeliti "paralelnim" ...

analitička geometrija prostora - Uniri

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA. Točka. Ravnina. Pravac. Točka u prostoru. Page 2. Ravnina u prostoru. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7 ...

Neeuklidska geometrija - Odjel za matematiku

... koja nas vodi do jednadzbe kuta paralelnosti. Njen znacaj je u tome što pokazuje da je euklidska geometrija zapravo poseban slucaj hiperbolicke geometerije ...

Prvi razred : Formule :Geometrija

Osnovne formule: Za svaki trougao. Za Pravougli trougao ... U četvorougao se može upisati kružnica ako i samo ako je . a c b d. = . Oko četvorougla se može ...

DESINATURA TKANINA DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA

presjeci valjka ili prizme sukladni i slično položeni likovi. Okomita projekcija na ... parnih kotlova, treba obično konstruirati i plašt valjka zajedno s prodornom ...

Geometrija pomaze algebri - Element

Konstruirajmo jedinicnu kruznicu cije je središte ishodište pravokut- nog koordinatnog sustava i u nju upišimo pravilan deveterokut A1A2...A9 , tako da pravac ...

Vektori. Analitička geometrija prostora.

Projekcija vektora na vektor. Neka su dani vektori J6 - [ ). 0,] .- J$ iJ7 - [ ). 0-]. Neka je toˇcka -, ortogonalna projekcija toˇcke - na pravac odre ˉden toˇckama $ i ,.

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA – Zadaci (1. dio)

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA – Zadaci (1. dio). 1. Prokomentirajte i skicirajte sljedeće ravnine: a). 0. 10. 3. 2. 5. = −. . − z y x b). 0. 2. 3. =−. zy x c). 6.

Euklidska geometrija II (2. dio) - Univerzitet u Zenici

Datu duz a podjeliti u omjeru 2:3. 10. Datu duz b podjeliti u omjeru 1:3. ... a) Kroz tačku C pravouglog trougla △ABC konstruisati pravu koja će trougao podijeliti.

Konstruktivna geometrija u nastavi matematike

logičkog zaključivanja, gradio sustav sve složenijih dedukcija. Ta, 2300 go- dina stara elementarna geometrija Euklida, tzv. Euklidska geometrija, je. 74 ...

Diferencijalna geometrija - 2016/17 - Unist

3.5.4 Gaussova i srednja zakrivljenost . ... Vektor normale i tan- gencijalna ravnina, Krivulja na plohi, Prva fundamentalna forma, Druga fundamentalna forma,.

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA – Zadaci (1. dio) - TTF

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA – Zadaci (1. dio). 1. Prokomentirajte i skicirajte sljedeće ravnine: a). 0. 10. 3. 2. 5. = −. . − z y x b). 0. 2. 3. =−. zy x c). 6.

Analitička geometrija - Geodetski fakultet

3 točke; pravcem i točkom izvan pravca; 2 ukrštena pravca; 2 paralelna pravca. ... Ako se dvije ravnine π i π sijeku, kut ϕ među njima jednak je kutu između ...

JBMO pripreme - Kombinatorna geometrija

(d) skup duzina kojeg formiraju putevi lopti ne sadrzi zatvoren poligon. 2. Dano je konacno mnogo tocaka u ravnini tako da površina svakog trokuta kojem su ...

Kompleksni brojevi i elementarna geometrija

Moduo kompleksnog broja z oznacavamo sa |z| i to je nenegativan realan broj ... koren svakog kompleksnog broja, štaviše vazi da jednacina zn = a pri cemu je.

Konstruktivna geometrija.pdf - Univerzitet u Tuzli

27 tra 2017 ... koristeći osnovna pravila i metode rješavaju zadatke iz oblasti konstruktivne geometrije,. - predočavaju likove i tijela (oblike) u ortogonalnoj i ...

Elementarni zadaci iz predmeta Euklidska geometrija 1

Definicija paralelograma: Paralelogram je četverougao akko ima paralelne one ... Svaka prava koja sadrži presjek dijagonala paralelograma i siječe jednu ...

ELEMENTARNA GEOMETRIJA Treca domaca zadaca

Tetiva vece kruznice kruznog vijenca duga je 4 cm i dira manju kruznicu. Kolika je površina tog kruznog prstena? 2. Dokazite da je zbroj radijusa opisane i ...

Geometrija i Sherlock Holmes - Odjel za matematiku

U zbirci kratkih prica Pustolovine Sherlocka Holmesa, koju je napisao britanski ... straznjeg kotaca i tocke na krivulji traga prednjeg kotaca zapravo je udaljenost kotaca bicikla ... Kongresa nastavnika matematike, Zagreb, HMD i Školska knjiga,.

Geometrija (I smer) deo 2: Afine transformacije - ALAS

Matrica Rφ = ( cosφ −sinφ sinφ cosφ. ) je matrica rotacije za ugao φ. Za nju vazi: 1) R. −1 φ. = RT φ. = R−φ;. 2) detRφ =1(> 0 zato što reperi imaju istu orjentaciju) ...

nacrtna geometrija - fakultet zaštite na radu

Ravan presek i mreža piramide /1.87/. 1.10.1.1. Presek kose piramide i ravni α(αx;αy;αz) /1.87/. 1.10.1.2. Presek normalne piramide i ravni ε(εx;∞;εz) /1.90/.

geometrija kugle i sfere - Repozitorij PMF-a - unizg

Buduci da je kugla geometrijsko tijelo, mozemo izmjeriti njen volumen. S ciljem otkrivanja volumena kugle, navest cemo sljedeci teorem koji nazivamo Cavali-.

Analiticka geometrija i linearna algebra - 2016/17 -

2.2.5 Jednadžba pravca kroz dvije tocke. Pravac p odre ¯den je i sa 2 razlicite tocke: T1(x1, y1, z1) i T2(x2, y2, z2). Tada vektor smjera pravca može biti.