ЗАПИСНИК од триесет и трета седница на Совет на општина ...

31 окт. 2019 ... Претседателот на Совет го стави дневниот ред на гласање и Советот едногласно го усвои. Точка 1. Предлог-Квартален извештај за ...

ЗАПИСНИК од триесет и трета седница на Совет на општина ... - Srodni dokumenti

ЗАПИСНИК од триесет и трета седница на Совет на општина ...

31 окт. 2019 ... Претседателот на Совет го стави дневниот ред на гласање и Советот едногласно го усвои. Точка 1. Предлог-Квартален извештај за ...

ЗАПИСНИК од триесет и деветтата седница на Совет на ...

27 дек. 2019 ... Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот на Совет го стави дневниот ред на гласање и Советот со 19 гласа за го усвои.

Записник - 19 седница

Владата го именува Ѓоко Танасовски за вршител на должноста директор на. Царинската управа, орган во состав на ... Maja Старова. - Мемиши Шевал.

З А П И С Н И К oд 294-та седница на Судскиот совет на ...

државен советник во Судскиот совет на РМ, Наташа Јаневска-оператор на систем за гласање и Вера Андрејчин- советник за односи со јавноста.

1. ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ... - Општина Пожега

27 окт 2017 ... Ферги“. -позоришна представа „Две јелке“. -позоришна представа „Деда. Мраз и ... Позоришне представе за децу, цртани филмови.

ЗАПИСНИК Записник од одржана Јавна расправа за ... - МЖСПП

Записник од одржана Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз животната средина за спроведување на проектот „Изградба на парк на ...

ЗАПИСНИК Записник од одржаната Јавна расправа за ... - МЖСПП

На ден 06.04.2012 година, сала за состаноци на Општина Свети Николе, се одржа Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната ...

XIV Седница на ННС - Медицински факултет - уким

12 ноем. 2018 ... Ќе се користат дневн0-дефинираните дози на лековите ДДД, кое е арбитрирано одбрана техничка единица за мерење на ...

146-та седница на Владата на Република Северна Македонија

Полугодишен извештај за реализацијата на кредитната линија за микро, мали и средни претпријатија со дејност од областа на земјоделство (кредити ...

Врховниот суд на Република Македонија на Општата седница ...

„Стечајна постапка“ е колективна постапка што ја води надлежниот суд за реорганизација или за ликвидација на должникот. „Стечаен управник“ е лице ...

ЗАПИСНИК са састанка синдиката

ЗАПИСНИК са састанка синдиката. Дана 28.11.2019. године са почетком у 12 часова, одржан је састанак чланова Синдикалне организације ...

Записник од Вториот состанок на Главниот ... - Влада

16 март 2020 ... 389 2 3118 022 www.vlada.mk ... Во овој момент вкупниот број на позитивни случаи е 22 лица. Согласно информирањето и ...

записник о инспекцијском надзору - Почетна | Министарство ...

5 јун 2017 ... Записник је састављен дана 06.05.2017. године у 15 часова у Ужицу, у предмету вршења ванредног инспекцијског надзора државних ...

Образац 1 ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ...

Образац 1. КОМОРА ИНЖЕЊЕРА ШУМАРСТВА СРБИЈЕ. Комисија за полагање стручног испита. Број: Датум: ЗАПИСНИК. О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ...

општи образац записника о инспекцијском надзору записник о ...

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ. Напомена: Ако се овај образац користи у интегралном облику, у папирној форми, прецртати неуписана ...

Записник са I седнице Савета родитеља Техничке школе са ...

родитељски састанак у договору са одељењским старешинама уколико има потребе или уколико се појави неки проблем. Записник водила,.

Број: 03/17 Записник са састанка Форума за безбједност заједнице ...

9 јул 2017 ... Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног у великој сали Градске управе, 06.07.2017. године, ...

ЗАПИСНИК са састанка Управног одбора ... - Српски Кривак

Усвајање записника са претходног састанка УО од 31.5.2016. године. 2. Активности везане за организацију VI редовне годишње Скупштине. 3.

на Општина Струмица

1 јан. 2017 ... 93. 429. Буџет на Општина Струмица за 2017 година . ... на благајнички максимум за 2017 година. Се објавува ... пожари на минимум и.

Општина Ражањ

5.2.2.3 Потенцијални ефекти производњe шљиве, дуње и купине . ... на тржишту под одређеним називом: слатко, компот, џем, пекмез, мармелада, ...

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

Радна књижица (купује се у књижари),. • Лична карта-на увид ... изда подносиоцу захтјева у року од пет дана, у пракси издаје се за 15'-1 час. ИЗДАВАЊЕ ...

ОПШТИНА ОХРИД

радиоизотопи-Агенција за атомска енергија од Австрија и НАТО), докажано е дека водите од ... и да се користи за едукативна намена, но и селективна туристичка понуда. Нема ... of flora, vegetation, fauna and diatomeae (algae).

Bilten 11 - Општина Прибој

КОШАРКА - ЖЕНЕ. 1. ПРИЈЕПОЉЕ. 2. ПОЖЕГА. 3. ПРИБОЈ. КОШАРКА -. МУШКАРЦИ. 1. ПРИБОЈ. 2. ... као и Дечији диспанзер. Као гориво, котларница ...

БРОЈ 50 - ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

2 мај 2019 ... БРОЈ 50. ТЕМА БРОЈА: ОСНИВАМО. АГРОИНДУСТРИЈСКИ ЦЕНТАР. Реконструкцијом ... Управо из тог разлога се добро показао овај модел са мле- каром „Златка”, где ... школу, више волим манастир- ски изглед ...

информатор - Општина Сурчин

1 мај 2018 ... Одељење за инспекцијске послове прима странке од 7,30 - 15,30 часова, а инспектори странке ... KREVET 140X200. 16000. 1. 8533.33.

ПРОФИЛ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Постои и студентска менза со ... Германија, Сплит – Хрватска, Кременчук – Украина, Лерин, Воден, Кожани, Сикис ... Полиција – дежурна служба. 192.

pgr vlasotince - Општина Власотинце

Нормативи за реконструкци*у посто*ећих и планирање нових об*еката су: ... Остозуба - Чобанац (1533mnm) и Раскрс*е (1420mnm), према Чемернику, ...

ОПШТИНА ОХРИД - Ohrid.gov.mk

радиоизотопи-Агенција за атомска енергија од Австрија и НАТО), докажано е дека водите од ... и да се користи за едукативна намена, но и селективна туристичка понуда. Нема ... of flora, vegetation, fauna and diatomeae (algae).

Преузми - Општина Пожега

13 мар 2018 ... медиј (портал) „Пасаж – портал за културу и друштво“, назив ... назив пројекта „Пожешки поетски круг“, у износу од 50.000,00 динара. 7.

У П А Т С Т В О - Инспекциски Совет на РМ

педагошки картон и портфолио за наставници; Лична евиденци а за работа на стручен соработник). 7. СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА.

Совет Безопасности

29 мар 2019 ... постконфликтных и других кризисных ситуациях. Например, в Демократиче- ской Республике Конго Высокий военный суд оставил в ...

Совет директоров

Максин Сергей Валерьевич. Должность. Генеральный директор. ОАО «Швабе». Клебанов Илья Иосифович председатель совета директоров.

службени лист - општина ковин

2 окт 2019 ... BEZUBICA. 2.77870. 1.48400. ДА. 4. NjIVA 3. KLASE. Zakup. 2. Bavanište I. 3379. 4457/4. NjIVA 4. KLASE. 0.43340. BEZUBICA. 0.43340.

текстуални део плана - Општина Пожега

бициклистичке и трим стазе) и без изградње већих објеката;. - трајно решавање проблема комуналних објеката: -уређење комплекса гробља, пијаце.

ECOLogica Urbo - Општина Куршумлија

Пролетерских бригада бб. Куршумлија ... Планом се предвиђа проширење СП „Ђавоља варош” на површини од око 11 km2 до доношења новог акта ...

На основу члана 30 - Општина Блаце

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-. 41-08, Е-mail: [email protected] ПОМОЋНИК за М.11.1.: Ненад Игњатовић, моб.064/840-40-95, Е-mail:.

ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН

Општина Карпош. Со хорската рецитација на „ Биљана платно белеше“ , „. Болен ми лежи Миле Поп Јорданов“ , „ Зурли трештат на сред село“, како и.

Slu`beni glasnik - Општина Лакташи

Порез на пренос непокретности и права. 10.000,00. 10.000,00 ... помоћ, инспекц. прегледи, тендери и остали. 200.000,00 ... Образује се Форум за безбједност општине. Лакташи ... рачунару и положен возачки испит ''Б'' категорије.

Текстуални део Плана - ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

План туристичке дестинације Златибор – Златар ... Прогноза вршне снаге може се извршити директним поступком помоћу усвојеног специфичног ... основна програмска и временска нивоа, или три фазе и то: измену и ...

Sluzben Glasnik br.31 od - Општина Чашка

27 авг. 2018 ... Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” ... Уредник: Бојанка Мирова ... РМ“ бр.5/02), член 10, став 4 од Законот за.

ROP-RAK-34827-IUP-1-2018 - Општина Раковица

ROP-RAK-34827-IUP-1/2018. Заводни број: 351-187/2018. 23.11.2018. године. Б е о г р а д. Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне ...

Službeni glasnik 915 cir - Општина Дервента

Одлуке о организовању Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ Дервента у правној форми привредног друштва облика – једночлано ...

а. полазне основе - ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

План туристичке дестинације Златибор – Златар ... Прогноза вршне снаге може се извршити директним поступком помоћу усвојеног специфичног ... основна програмска и временска нивоа, или три фазе и то: измену и ...

Лока - Градска општина Обреновац

Драган Миловановић, Драгана Нешковић, Жарко Угарковић, ... Чланови тима: Вукица Попадић Њуњић, Зоран Ђукић, Ана Радисављевић,. Наташа ...

Република Србија - општина ковин

5 јул 2019 ... сигурности радника при монтажи,као и спречавање зарушавања рова. У циљу осигурања рова извођач је обавезан да врши.

стојалиште „болница“ - Општина Битола

Стојалишта: Дисконт, Ченто, Лавчанска, Трафостаница, ВЕРО 1, Болница, Бактериолошка, Касарна, Ракометно, Железничка станица 1, Руска црква, ...

javno zelenilo.rtf - Општина Струмица

2. 16 Собирање на отпад и износ. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 ... односно е од големо значење за ерозијата на почвата. Неопходно е чување на шумата.

процјена угрожености - Општина Шамац

Комунално предузеће „Комуналац Модрича“ а.д. ... СЦ 2 мп. СЦ 3 мш. Ријетко (2). 0,01-0,1 дог/год. Скоро никада. (1) мање од 0,01 год. ... Заштита биља и биљних производа на подручју општине Шамац спроводи се непосредно од.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1 АЕРОДРОМ ОПШТИНА

Локација за гласање. 2673. СКОПЈЕ ‐ АЕРОДРОМ. О. У. “ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ “ УЛ. “ВЛАДИМИР КОМАРОВ” 5. 2674. СКОПЈЕ ‐ АЕРОДРОМ.

општина љубовија општинска управа

8 мај 2019 ... malteru za debljinu od 50-60cm u dubini fundiranja 1,40m do 2,50m. ... pokrivaĉ za sve moguće nadstrešnice, magacine, kao zaštita i krov za drva i kućice ... prko rogova. ... bušenje i urezivanje ploĉica oko prodora cevi raznih.

KD balon Darosava.pdf - Општина Аранђеловац

14 феб 2020 ... Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим ... Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Плаћање се врши ... D.O.O. “STUDIO BAUHAUS“. OBILIĆEVA ...

Экономический и Социальный Совет

18 фев 2015 ... Aid for Trade Logistics (Помощь в интересах торговой логистики). Al-Fidaa ... Global Forum on Human Settlements (Глобальный форум по ...

ТЕР АПИЯ - Медицинский Совет

C-protein phosphatase 1» pathway in rats with heart failure. Biomed ... дуги. На выполненной серии рентгенограмм определяет- ся «застывшая» картина с ...

Исполнительный совет - WMO Library

30 сен 2018 ... Merida Aeropuesto Intl, 76644. 1898 ... тем чтобы дать возможность Членам перенимать друг у друга опыт и по необходимости.

оториноларингология - Медицинский Совет

D.M. PSHONKINA, O.YU. ... горла и носа ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский ... Memish Z.A., Alhakeem R., Stephens G.M. Saudi ... Советы по уходу за аспиратором: после каждого использования следует ...

Untitled - Совет муниципальных

13 янв 2015 ... Муниципальный округ Проспект Вернадского. 262. Муниципальный округ ... приуроченный к празднованию 8 марта. 03.03.2015. ГБУ ТЦ.

интернет - Совет Федерации

в разговорах часто используете сокращения: "Спс", "ТТ", "bb", "gl", "hf", "plz"; перед тем как лечь спать, уговариваете себя, что выйдете из игры после ...

Введение .............................................................. - Совет атеистов ...

18 май 2008 ... на вере. Сами атеисты не называют себя верующими. Утверждения, что атеизм – вера, атеизм – религия, а атеист – это. «верующий ...

апиксабан - Медицинский Совет

31 авг 2015 ... 2 «ООО Сити клиник» поликлиника, Краснодар. АПИКСАБАН – ... Acid to Prevent Strokes in Atrial Fibrillation Patients Who. Have Failed or ...

Tekst plana - општина Врњачка Бања

71. 2.2.6. КРОВОВИ . ... Искоришћен одличан текст из ГП Врњачке Бање 2005-2021-ИАУС, ... Мансардни кров не може имати испаде из фасаде објекта.