upute za izradbu završnoga/ praktičnoga rada - Srednja škola Glina

Završni /praktiĉni rad je uĉenikova samostalna struĉna obrada izabrane teme. Izradbom i obranom završnoga/praktiĉnoga rada uĉenik : pokazuje stupanj ...

upute za izradbu završnoga/ praktičnoga rada - Srednja škola Glina - Srodni dokumenti

upute za izradbu završnoga/ praktičnoga rada - Srednja škola Glina

Završni /praktiĉni rad je uĉenikova samostalna struĉna obrada izabrane teme. Izradbom i obranom završnoga/praktiĉnoga rada uĉenik : pokazuje stupanj ...

UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOGA RADA - Škola za medicinske ...

Mentor prati rad učenika i pomaže mu savjetima, a može zahtijevati doradu, izmjenu ili ... sadrže teorijske doprinose različitih autora i konkretan primjer ili slučaj.

upute za izradbu završnoga rada - Trgovačka škola – Zagreb

Završni rad je učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. Izradbom i obranom završnog rada učenik : • pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i ...

upute za izradbu završnoga rada - Škola za medicinske sestre ...

rada. Od uvoda počinje numeracija stranica završnog rada arapskim brojevima. ... sadrže teorijske doprinose različitih autora i konkretan primjer ili slučaj.

1 UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOGA RADA 1. Završni rad je ...

Završni rad je učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. ... d) naslovna stranica bez oznake broja stranice (ostaviti prazno Show number on first.

UPUTE ZA PISANU IZRADBU ZAVRŠNOG RADA - Srednja škola ...

( primjer izgleda naslovnice nalazi se u Prilogu br.9 ). 3.2. SADRŽAJ. Sadržaj završnog rada dolazi odmah iza naslovne stranice. Sadržaj prikazuje nazive cjelina ...

Upute za izradbu završnog rada - Srednja škola Vrbovec

Učenik izabire temu završnog rada u dogovoru s predmetnim nastavnicima ... sažetak (samo za ekonomiste). - uvod. - glavni dio – razrada teme. - zaključak ... dio je praktični dio u kojem se prikazuje konkretan primjer problema ili slučaj iz.

UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOGA RADA Zanimanje: prodavač ...

Završni rad je učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. Izradbom ... dio je praktični dio u kojem se prikazuje konkretan primjer problema ili slučaj iz.

NAPUTAK ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOGA RADA

Primjer naslovne stranice nalazi se u privitku ovog naputka. 2. Drugi list u sredini se napiše naziv teme završnog rada (slovima veličine 14 točaka). Primjer ...

odabir teme i mentora za izradbu završnog rada - Srednja škola ...

Jedinak Lorena. Društveno odgovorni marketing. Monika Markota, dipl.oec. 9. Jurilj Karla ... Križan Fran. Kvaliteta usluge. Kristina Najcer Bračevac, dipl.oec. 12.

Upute za izradbu i obranu završnog rada.pdf - Strukovna škola ...

Završni rad je učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. Izradbom ... dio je praktični dio u kojem se prikazuje konkretan primjer problema ili slučaj iz.

UPUTE ZA IZRADBU Zavrsnog rada Z_B - Obrtnička i tehnička škola ...

13 ožu 2014 ... Završni rad je učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. ... Fakulteta prometnih znanosti http://www.fpz.unizg.hr/elektrotehnika/.

upute za izradbu i obranu završnog rada - Strukovna škola Virovitica

Završni rad je učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. ... dio je praktični dio u kojem se prikazuje konkretan primjer problema ili slučaj iz ... turističko-hotelijerske komercijaliste i prodavače 7-10 stranica, a za kuhare, konobare.

Upute za izradu završnog rada - Srednja strukovna škola Vinkovci

Drugi dio je praktični dio u kojem se prikazuje konkretan primjer problema ili slučaj iz prakse. f) Tekst završnog rada završava zaključkom u kojemu ukratko treba ...

Upute za izradu zavrnog rada 2010-2011.pdf - Srednja škola "Ivan ...

Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad ... Izrada i obrana završnog rada, ovisno o podruĉju rada i zanimanja, traje najviše do. 40 sati ... Primjer naslovne stranice: ...

Upute za izradbu završnog rada

27 pro 2013 ... Učenik svoj završni rad piše na mađarskom jeziku jer se u srednjoj školi ... Prezentacija mora biti u skladu s prihvaćenom praksom za izradu ...

UPUTE ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA , šk.god. 2018 ...

12 lis 2018 ... UPUTE ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA , šk.god. 2018./2019. SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN, listopad, 2018. ... SMJERNICE ZA IZRADU PISANOG DIJELA IZRADBE ZAVRŠNOG RADA/ELEBORATA.

UPUTE ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA , šk.god. 2011 ...

12 lis 2018 ... Zanimanja: Prodavač, Ekonomist. ŠKOLSKA ... ŠTO JE ZAVRŠNI RAD, CILJ IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA - učenikov uradak čijom se ... dio u kojem se prikazuje konkretan primjer problema ili slučaj iz prakse.

UPUTE ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA , šk.god. 2016 ...

31 lis 2016 ... Zanimanja: Kuhar, Konobar, Pomoćni kuhar. ŠKOLSKA ... Teme za završni rad učenici biraju iz popisa tema nastavnih predmeta STRUKOVNIH ... Primjer izgleda naslovne stranice pisanog dijela izradbe završnog rada.

UPUTE ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA , šk.god. 2017 ...

31 lis 2017 ... ZAKONSKO REGULRANJE - Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009.) - ŠTO JE ZAVRŠNI RAD, CILJ IZRADBE I OBRANE ...

Upute za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada.pdf

Završni rad ne mora imati svojstvo originalnog rada, ali student ga mora samostalno ... stranicama Fakulteta https://www.fpz.unizg.hr/web/studenti/zavrsni-rad.

tehničke upute i smjernice za izradbu i obranu završnog rada

SREDNJA ŠKOLA LUDBREG. Trg Svetog ... ZAVRŠNI RAD. NASLOV ZAVRŠNOG RADA ... Primjeri bibliografskih podataka za knjige i časopise. 1. AKO JE ...

upute za izradbu i obranu završnog rada na kraju ... - KLIPER

Završni rad se sastoji od Izradbe i Obrane. Izr Izradbom ... završni ispit dva polaznika s istom temom završnog rada. ... usmena prezentacija osnovnih teza rada).

e-Dnevnik upute za administratore - Srednja škola Pakrac

e-Dnevnik upute za administratore tel: 385 1 6661 500 fax: 385 1 6661 630 mail: [email protected] url: carnet.hr/e-dnevnik stranica 1 od 20 e-Dnevnik upute ...

e-Dnevnik upute za razrednike i stručno osoblje - Srednja škola ...

e-Dnevnik upute za razrednike i stručno osoblje tel: 385 1 6661 500 fax: 385 1 6661 630 mail: [email protected] url: carnet.hr/e-dnevnik stranica 1 od 53.

godišnji plan i program rada - Srednja škola Valpovo

31 lis 2018 ... Popis nastavnika po nastavnim predmetima i aktivima ... Plan rada Srednje škole Valpovo za šk. god. 2018. / 2019. proizlazi iz planiranog i ... Gabrijella Stella 31 knjigu (osim lektire). ... vezanim za državnu maturu definiranim.

godišnji plan i program rada - Srednja škola Krapina

28 velj 2018 ... library.foi.hr/m3). Primjena novog ... danom od 13.30 do 21.00 sat. Sportska dvorana: svaki radni dan od 13.30 do 14.30 sati. ... Raspored korištenja određuje se na tjednoj bazi, a s obzirom na uvjete iz ugovora. f) TERETANA.

godišnji plan i program rada - Srednja škola Oroslavje

1 velj 2017 ... 13. Servis viljuškara „Hrastinski“, Zabočki bregi 58, Zabok. 1. 14. «EPO», Oroslavje, Gajeva 16 a. 1. 2. 15. «OMCO», Hum na Sutli, Maribor 40/1.

Godišnji plan i program rada - Srednja škola Koprivnica

3 pro 2018 ... OSNOVNI PODACI O ŠKOLI. Srednja škola Koprivnica osnovana je 1991. godine. ... Automobili i autodijelovi 70 0 2 0. 3. 70 0 2 0. 3. 64 0 2 0. 3.

godišnji plan i program rada - Srednja škola Pregrada

31 lis 2019 ... ... OPĆE NJEGE.... 17. III.5. NASTAVNI PLAN I RAZREDNO VIJEĆE PROGRAMA FARMACEUTSKI TEHNIČAR . ... POPIS RAZREDNIKA I ZAMJENIKA RAZREDNIKA. ... 5. razred – 24. • UKUPNO: 455 ... 5. sat 11:05 – 11:50.

Godisnji plan i program rada Srednje ... - Srednja medicinska škola

11 ožu 2020 ... Početak zimskog odmora za učenike. 24. prosinca. Badnjak ... B) RADNO VRIJEME: Nastava se odvija ... Ravnateljicu za vrijeme odsustava tijekom školske godine mijenja Zoran Harambašić, mag.ing.el. ... Pripreme za DM. 4.

Godisnji program rada 2013. - Srednja škola Isidora Kršnjavoga ...

4 srp 2014 ... Nastavna godina. 2. rujna 2013. petak, 16. svibnja 2014. (maturanti) petak, 13. lipnja 2014. Prvo polugodište. 2. rujna 2013. 20. prosinca 2013.

godišnji plan i program rada škole - Srednja škola Viktorovac

1 lis 2019 ... Srednja škola Viktorovac, Sisak, Aleja narodnih heroja 1, osnovana je Odlukom općine od ... Naziv i broj pošte: Sisak, 44000 ... KIK, Sisak .

metodologija izrade stručnog rada - Srednja Pomorska škola Kotor

Priručnik za maturante pisan je kako bi im olakšao izradu i pisanje stručnog rada. Sastoji se iz šest međusobno povezanih cjelina koje se odnose na radnu ...

godišnji plan i program rada - Srednja strukovna škola, Makarska

3 lis 2019 ... SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA. M A K A R S K A. GODIŠNJI. PLAN I PROGRAM. RADA. ŠKOLSKA GODINA 2019./2020. Makarska,.

godišnji plan i program rada škole - Srednja škola Viktorovac, Sisak

1 lis 2019 ... Srednja škola Viktorovac, Sisak, Aleja narodnih heroja 1, osnovana je Odlukom općine od. 28.05.1992. ... Naziv i broj pošte: Sisak, 44000. Telefoni: ... MLIN I PEKARE, Luka Lijeva . ... (nastavak obrazovanja i/ili zaposlenje). 8.

godišnji plan i program rada škole - Prva srednja škola Beli Manastir

1 sij 2020 ... Prva srednja škola Beli Manastir jedna je od tri srednje škole u Belom Manastiru. ... Posjeta poduzeću STARCO u Belom Manastiru (voditelji.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA.pdf - Osnovna škola ...

13 lis 2016 ... KAKO MORA IZGLEDATI SEMINARSKI RAD? Seminarski rad treba napisati jednom (istom) vrstom slova veličine (Times New Roman) 12.

Upute za izradu završnog rada - Ekonomska i trgovačka škola

Završni rad se sastoji od: IZRADE samostalno istraživanje i stručna obrada teme na sustavan, smislen, gramatički i pravopisno ispravan način. OBRANE.

upute za pisanje maturalnog rada - Privatna škola Futura

Završni rad potrebno je predati u tvrdom uvezu, a izraditi u dva primjerka. Jedan primjerak je za školu, dok drugi ostaje učeniku koji s radom može doći na ...

UPUTE ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA - Prva ekonomska škola ...

Završni rad kruna je četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja strukovnih škola. Završni rad predstavlja samostalan stručni rad u kojem učenik pod ...

upute za pisanje završnog rada - Ekonomska i birotehnička škola ...

EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR. Zanimanje: ekonomist. Nastavni predmet: Poduzetništvo. POSLOVNI PLAN PODUZEĆA. ZAVRŠNI RAD.

Upute za izradu završnog rada - Strojarska tehnička škola Frana ...

Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića. Zagreb, Konavoska 2. Završni rad. NAZIV RADA. Učenik: Ime i prezime. Program: Računalni tehničar za ...

Srednja škola – 2017. 1. Lana Sučec, 4. razred, Srednja škola ...

Lana Sučec, 4. razred, Srednja škola Petrinja, Petrinja, mentorica: Kata ... Josipa Lesinger, 3. razred, Srednja škola Otočac, Otočac, mentorica: Nikolina ...

program rada srednje škole metković - Srednja škola Metković

29 ruj 2017 ... 29 Zvonko, Keţić. Prof.TZK 36. TZK. 22. N. 30 Dalibor, Mateljak. Prof.TZK 9. TZK. 22. N. 31 Mario, Sršen. Prof.TZK 13. TZK. 14. N. 32 Ivan, Šprlje.

uputstvo za izradu maturskog rada - Mješovita srednja škola "Travnik"

izradom stručnih radova kao što su seminarski radovi, kao i sa izradom diplomskog ... Primjer izgleda podnaslovnice dat je na slijedećoj strani u [PrintScreen-u2.

prijavnica za izradbu i obranu završnog rada - Zavrsni PTT

POŠANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA. ZAGREB, TRG J.F. ... POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA U ZAGREBU. IZRADA ZAVRŠNOG RADA.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE GLINA ZA ...

15 stu 2018 ... 2019. Plan upisa učenika u 1. razred u školskoj godini 2018./2019. bio je: ... Pedagog. 3.7. 2019. Kolovoz. 13. sjednica Nastavničkog vijeća. 1. ... dm eta na sta vn ik do po lo že no g stru čn og is pita is pitn. i k oo rd in ato r vo.

godisnji plan rada doma za 2020 - Dom za starije osobe Glina

30 pro 2019 ... za Uskrs, prigodni ukrasi za Božić, nakit za kićenje borova, izrada čestitki za Uskrs i. Božić, te priprema izložbe radova korisnika povodom dana ...

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA Struktura rada koji ... - UFRI

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA. Struktura rada koji uključuje pregled dosadašnjih spoznaja. Sažetak: jezgroviti je prikaz cijelog rada. Piše se na ...

osnovna škola veli vrh pula - Srednja škola Mate Blažine

22 velj 2017 ... Ja, gljiva, rad učenice 7. razreda Saše Krajnović iz OŠ Veruda iz Pule, mentorica Jelena. Urošević-Husak. 7. Što je sreća, rad učenice 7.

Festival zavičajnosti srednjih škola Srednja škola Mate Blažine ...

27 tra 2018 ... TŠS – SMSI Leonardo da Vinci. Buje - Buie. Alla riscoperta del Buiese. 9. Škola za odgoj i obrazovanje. Istarski kolori. 10. Pazinski kolegij- ...

Samovrednovanje škola - Srednja škola Mate Blažine

učenika srednjih škola za planiranje školskih preventivnih programa. Vodič za samoanalizu. Ovaj Vodič sadrži opis i plan provedbe projekta, obrazac za ...

VODIČ za unapređenje rada nastavnika i škola - Osnovna škola ...

pano, školski list , vebmejl, sveske za poruke. ▻ roditeljski sastanci na početku školske godine i na kraju svakog klasifikacionog perioda. ▻ nedeljna i mesečna ...

Upute za korištenje web aplikacije za izdavanje ... - Srednja.hr

1 velj 2019 ... Studentski centar u Zagrebu ... Samostalna služba Student servis ... ugovora bitna je komponenta digitalnih javnih servisa Studentskog centra.

srednja [kola blato - Srednja škola Blato

čitanka. Frontalni rad povijest lektira. 18. Moliere: Škrtac. Knjiga, dnev. čitanja ... lektira. 57. H. de Balzac: Otac Goriot. Knjiga, dnev. čitanja. Interpretacija, dijalog.

srednja škola

Jednakokracni trapez, koji nema pravih kutova, podijeljen je dijago- nalom na dva jednakokracna ... 2 = 20122 i Vieteovih formula slijedi. (x1 x2)2 - 2x1x2 = ...

Srednja škola - PGŽ

27 svi 2019 ... t ro p o l o škim istraži va n j i m a u Gorskom kotaru, surad- nja na projektu Gra d ov i duhovi PGŽ-a, suradnja s. Nacionalnim parkom Ris-.

tehnicko uputstvo za izradu maturskog rada - Mješovita srednja ...

Maturski rad piše se na računaru na stranicama formata A4 (210 x 297 mm). ... treba da u nazivu ima: MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK“ U TRAVNIKU. ŠKOLA ... (Primjer: društveno-ekonomski), a odvojeno ako se koristi u neku drugu.

UPUTE ZA UČENIKE koji školske godine 2019./2020 ... - Srednja.hr

koje im dodjeljuje administrator imenika škole. Kada se učenik prvi ... je problem prijaviti na e-adresu [email protected] ili telefonom na broj: 01/4501 899.