Rješenje o biračkim mjestima na području Općine Jalžabet

6 pro 2019 ... DRUŠTVENI DOM LEŠTAKOVEC, LEŠTAKOVEC na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. LEŠTAKOVEC: LEŠTAKOVEC, PIHOVEC: ...

Rješenje o biračkim mjestima na području Općine Jalžabet - Srodni dokumenti

Rješenje o biračkim mjestima na području Općine Jalžabet

6 pro 2019 ... DRUŠTVENI DOM LEŠTAKOVEC, LEŠTAKOVEC na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. LEŠTAKOVEC: LEŠTAKOVEC, PIHOVEC: ...

rješenje o biračkim mjestima IŽ - Grad Pazin

22 lis 2015 ... Krasica, Krč, Mužolini Donji, Mužolini Gornji, Plac, Punta, Stancija ... Cetinići, Divšići, Kužinići, Matelići, Negričani, Stancija Celija, Filipana:.

POPIS ULICA / TRGOVA PO BIRAČKIM MJESTIMA izbori za EU ...

26 svi 2019 ... MJESNOG ODBORA, TRAKOŠĆANSKA. 24. Ivanečka ulica. Mali plac. Perivoj biskupa Marka Culeja. Trakošćanska ulica 1-13 (neparni).

Oglas o biračkim mjestima za izbor članova vijeća i predstavnike ...

5 svi 2019 ... prebivalištem u naselju Kuršanec, Novo Selo na Dravi,. Šandorovec i Totovec. - biračko mjesto broj 2. u prostorijama Grada Čakovca,.

proračun općine jalžabet za 2019. godinu i. opći dio - Općina Jalžabet

20 stu 2018 ... 4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine. 2.500.000,00. 45. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 2.500.000,00. 454.

Strateški razvojni program Općine Jalžabet - Općina Jalžabet

Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave je strateški planski dokument politike lokalnog razvoja. Ovim dokumentom usvaja se vizija srednjoročnog ...

Poljoprivredna zadruga Jalžabet, Suhodolska 21 ... - Općina Jalžabet

20 ožu 2013 ... 69. Ugovor o kupoprodaji nekretnine. 06.12.2013. 6.122.601,00 kn. Wollsdorf Components d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 f, 10000. Zagreb.

Cjelovito rješenje na području gradbene ... - Balavto.com.hr

Volvo građevinska mehanizacija • Lannen kombinirke • McCloseky drobilice i ... Volvo strojevi na gusjenicama daju ... Procesorske glave za obradu drveta. 33.

Cjelovito rješenje na području gradbene mehanizacije - Balavto

Volvo građevinska mehanizacija • Lannen kombinirke • McCloseky drobilice i ... Volvo strojevi na gusjenicama daju ... Procesorske glave za obradu drveta. 33.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada ...

9 tra 2019 ... 47. GIZNIK-ANINDOL-SAMOBOR. PROSTORIJE STAROG ŠKOLSKOG CENTRA, SAMOBOR, MILANA LANGA 35 na kojem će glasovati birači ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Lipika

5 tra 2019 ... na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. LIPIK: BARANJSKA ULICA, ČAKOVEČKA ULICA, INDUSTRIJSKA ULICA, JADRANSKA ULICA, ...

rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada siska

2 pro 2019 ... 12. biraĉko mjesto broj. 12. SISAK. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR SISAK, ZAGREBAČKA 8A na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u.

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Ploče

21 svi 2019 ... Na području Grada PLOČE određuju se biračka mjesta. 1. Biračko mjesto broj. 1. PLOČE. SREDNJA ŠKOLA FRA A.K.MIOŠIĆA, PLOČE.

Domovinski rat na području bivše općine Pakrac

općina Bjelovar, dok bi u današnje vrijeme bila u sastavu ... Dana 12. svibnja 1991. na području općine Pakrac održan je ... 10 Navođena protuoklopna raketa.

stećci na području općine lukavac - bastina.ba

16 ožu 2017 ... Ključne riječi: Stećci, srednji vijek, kameni nadgrobni spomenici, Mramor,. Lukavac, Brijesnica, Šikulje. Uvodna razmatranja. Na Tuzlanskom ...

Speleološka istraživanja na području općine Dubrovačko Primorje

Zahvaljujući izradi speleološkog ka- tastra RH, koordinaciji speleoloških udruga i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te na posljetku Ministarstva unutarnjih ...

Pravovaljane liste kandidata za članove VMO na području Općine ...

16 tra 2019 ... KRISTIJAN MARČEC, HRVAT, MALA SUBOTICA, BRAĆE RADIĆA 26, rođen ... IVICA MIKULAJ, HRVAT, GLAVNA 160, PALOVEC, rođen ...

Odluka o nerazvrstanima cestama na području Općine Blato

na nerazvrstanim cestama: Grad Kastav. Poslove iz prethodnog stavka koji se odnose na nerazvrstane ceste vrši nadležni upravni odjel Grada Kastva (u ...

Semir Hadžimusić, Stećci na području općine Lukavac

16 ožu 2017 ... Ključne riječi: Stećci, srednji vijek, kameni nadgrobni spomenici, Mramor,. Lukavac, Brijesnica, Šikulje. Uvodna razmatranja. Na Tuzlanskom ...

graditeljska baština od kamena na području općine posušje s ...

vrsta kamena se naziva „muljika“, svrstava se u istu geološku formaciju kao oolitni vapnenci koji su nastali od nanosa mulja, a koji je cementiran s oolitnim ...

11.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj

badminton, umjetničko klizanje, veslanje ,kajak kanu, skokovi u vodu i mnogi drugi. ... Alpsko skijanje, bob, brzo klizanje, curling, hokej na ledu, nordijska ...

Karbuni u dužini 2 800 m na području općine Blato, Korčula

09/2016 „Proširenje ceste Sitnica-Karbuni općina Blato“ kojeg je izradilo ... Danas se česta plavljenja na otoku javljaju samo na području Donjeg blata kod ... objekta, a za vrijeme izvođenja radova mora omogućiti normalan protok u njima.

ODLUKA o groblju na području Općine Vidovec od 29.03.2018.

29 ožu 2018 ... nasljeđivanje i ustupanje grobnih mjesta, ... groblja, na način da se ukupni godišnji iznos bez poreza na dodanu vrijednost dijeli na sve.

popis nerazvrstanih cesta na području općine tuhelj

Križanje Mihalić - mesnica - nadvožnjak. 420. 420. 997/1, 1513/1, 1512/3, 688/6, 689/16. KRIŽ10. Pavlinić - Posavci. 770. 770. 810/2, 1026, 698/10, 698/11, ...

domovinski rat na području bivše općine pakrac - FFOS-repozitorij

... preostalih okupiranih dijelova bivše općine Pakrac. Ključne riječi: Domovinski rat, Pakrac, pobunjeni Srbi, Republika Hrvatska, Zapadna Slavonija ...

procjena rizika od velikih nesreća na području općine đurđenovac

Značajan je i sektor građevinarstva s udjelom od 14%. Nakon raspada nekadašnjeg drvnog giganta DIK-a Đurđenovac danas imamo nekoliko manjih pogona: ...

praćenje štetnika u aronijama na području općine gornji vakuf ...

hruštevi, lisne uši, octena mušica ploda, savijač kožice ploda, dudovac i japanski pivac. (Anonymus, 2014). 2.7.1. Zlatne mare (Cetonia aurata). Zlatna mara ...

Plan djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih ...

sredstva i oprema Vatrogasne zajednice Općine te po potrebi JVP Grada. -. Vatrogasna zajednica ... Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja ... križa Ivanić – Grad,. Hrvatska Gorska služba spašavanja – Stanica Zagreb. ... Svi tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovnom i.

Razvrstavanje otpada u zelena otoke na području općine Veliki ...

U ŽUTI KONTEJNER ZABRANJENO JE ODLAGATI ---> spužve, četkice za zube, stiropol, tapete, plastičnu ambalažu motornih ulja, višeslojnu ambalažu ...

Odluka o grobljima na području Općine ... - Općina Koprivnički Ivanec

vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta,. - način ukopa nepoznatih osoba,. - održavanje groblja i uvjeti upravljanja grobljem,. - druge mjere u vezi ...

Analiza postojećeg stanja na području Općine ... - Općina Baška

6 stu 2015 ... Ugostiteljsko-turistička namjena (T) – namijenjena za smještaj hotela i ... zaposlenih) i djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanje otpadnih voda, ...

održivi razvoj zdravstvenog turizma na području općine topusko

moslavačke županije za razdoblje od 2014.g. do 2020.g. te Strategiju razvoja turizma Općine. Topusko. Ključne riječi: održivi turistički razvoj, zdravstveni turizam ...

strategija omladinske politike na području općine ... - Općina Vareš

dok 43% informiše se preko općinske web stranice i radio Bobovca,. ➢ 36% mladih bi sa ... Mediji u Varešu: Radio Bobovac, List Bobovac,. Web stranice: ...

informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području općine ...

Lov i ribolov se smatraju djelatnostima od značaja za gospodarstvo, ... lige i jedno kolo Federacije BiH u disciplini lov šarana i amura, što je još jedan vid ...

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica

9 stu 2017 ... IZRADA: GEO6 d.o.o.. Bolnička cesta 34E, 10 090 Zagreb tel: 385 (0)1 3438-586, e-mail: [email protected] NAZIV CESTE: OZNAKA CESTE:.

registar sportskih objekata na području općine ... - Općina Brdovec

Sportski dom NK Sava. Drenje ... Ukupna bruto povšina prizemlja (dio koji koristi NK BSK Brdovec) iznosi: 158,08 m². ... Prostor koristi NK Savski Marof. Ukupna ...

plan djelovanja općine tuhelj u području prirodnih nepogoda za ...

Cvergl konzumni kg. 27,13. 27,13. 215. Deverika dvogodišnja kg. 22,00. 22,00. 216. Deverika jednogodišnja kg. 28,00. 28,00. 217. Deverika konzumna kg. 9,21.

Strateški plan razvoja turizma na području Općine ... - Općina Bistra

Zljevanka. Zljevanka je vrsta kolača od kukuruznog brašna i vrhnja. Niska. Žganci. Žganci su tradicijsko jelo od kukuruzne krupice, a posluživalo se na razne ...

procjena rizika od velikih nesreća na području općine ... - Općina Bilje

građana. Asanacija animalna je postupak prikupljanja, zbrinjavanja, uklanjanja i ukopa životinjskih leševa i namirnica životinjskog porijekla. Asanacija humana ...

Plan mreže dječjih vrtića na području općine Veliki Bukovec

obavlja Dječji vrtić Veliki Bukovec kojem je osnivač Osnovna škola Veliki Bukovec. Mrežu dječjih vrtića na području Općine Veliki Bukovec čine: naziv.

žrtve četničkog terora na području općine senj u tijeku drugoga ...

oslobodilačkom pokretu. Senjski zbornik, Senj 1989, XVI, str. 199-206. "^ Navodim samo nekoliko važnijih radova: Marijana Čorić, Omladinka Neda Knifić, Senj.

Ljudski gubici na području sadašnje općine Duga Resa tokom NOR-a

Pali borci na području općine Duga Resa. Područje općine Duga Resa dalo je 543 pala borca. U ovaj popis uvršteni su svi poginuli ili umrli borci jedinica NOV i ...

stanje sigurnosti, javnog reda i mira na području općine virovitica ...

69/91.G., Virovitica, od 7. I. 1991. 8 „Zašto se oružje uzima samo Hrvatima“, Večernji list, (Zagreb) 19. I. 1991., 8.; „Protestni skup“, Virovitički list, (Virovitica) 25.

Odluka o komunalnom redu na području Općine Lopar - Općina Lopar

Vanjski dijelovi zgrade (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, garažna vrata, prozori, ... .u slučaju kad se upotrebljava umjetno cvijeće, vaza i dalje mora biti ...

Na području OPĆINE BRCKOVLJANI određuju ... - Općina Brckovljani

4 svi 2017 ... koje obuhvaća birače s prebivalištem u. BOŽJAKOVINA: ANDRILOVEČKA CESTA, BOŽJAKOVEČKA ULICA, DOMAĆINSKA ULICA, ...

Katastarska izmjera na području Općine Bibinje za dio K.O. Bibinje i ...

katastarske općine Zadar, katastarsku izmjeru u svrhu izrade katastra ... d.d. iz Zagreba, Borongajska 71 uz suradnju Područnog ureda za katastar Zadar.

OPĆINA BRDOVEC Na podruĉju općine Brdovec odreĊuju se ...

3 sij 2012 ... OPĆINA BRDOVEC. Brdovec, Trg dr. Franje TuĊmana 1,. Tel: 33 10 350, fax:33 10 322 e-mail: [email protected] Povjerenstvo za ...

rješenje federalno ministarstvo pravde 215 rješenje agencija za ...

27 velj 2019 ... za postavljenje, zahtjev za objavu javnog natječaja podnosi. Agenciji. ... rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima ispita, vrši se sukladno ... (2) Obveza, iz stavka (1) ovog članka, unosi se u obavijest o postignutom ...

MATEMATIČKI KLOKAN Pitanja za 3 boda: Rješenje: B Rješenje: D ...

Natjecanje za Ecolier (IV. i V. razred OŠ). * Natjecanje je pojedinačno. Računala su zabranjena. * Svaki zadatak ima pet ponuñenih odgovora od kojih je samo ...

PODACI O OBRAČUNSKIM MJERNIM MJESTIMA Obračunsko ...

Obračunsko mjerno mjesto. RB NAZIV OBRAČUNSKOG MJERNOG MJESTAADRESA. Model kod HEP ODS-a. Godišnja potrošnja kWh max / vršna snaga kW.

prodajnim mjestima - Snow Queen Trophy

CROATIA RECORDS d.d.. • RIJEKA - Užarska 3, Rijeka. • ZAGREB - BOGOVIĆEVA - Bogovićeva 5, Zagreb. DAMIR D.O.O.. • POSLOVNICA UMAG - Trgovačka ...

PODACI O OBRAČUNSKIM MJERNIM MJESTIMA ... - Crocontrol

20 HKZP D.O.O. RP MONTE KOPE. MONTE KOPE, PULA. CRVENI. 50.000. 20. 4 RIJEKA. 21 HKZP D.O.O. PODRUŽNICA RIJEKA. OMIŠALJ, AERODROM.

izračun prijenosnih gubitaka na obračunskim mjernim mjestima ...

G0 – strujno vođenje izolacije,. 2. Gd – gubici u izolaciji zbog izmjenične polarizacije ... Otporno i RC dijelilo. Karakteristike naponskih mjernih transformatora [27]:.

kazalo nakladnika po mjestima - Sveučilišna knjižnica u Splitu

ŠTOVANI NAKLADNICI ! Sveučilišna knjižnica u Splitu zadužena je za izradu CIP-zapisa ... Književna izdavačka zajednica ”Tin Ujević”. Kružićeva 2. SPLIT – 21 ...

Prihvat kartica na rent-a-car prodajnim mjestima - OTP Banka

popunite ugovor o najmu vozila i upoznajte korisnika kartice s uvjetima najma ... **za trošak koji se podmiruje MasterCard ili Visa karticom provodi se zasebna ... dana od zatvaranja Ugovora o najmu i u obavijesti navesti iznos, valutu i opis ...

Procjena Jalžabet.pdf

17 lis 2016 ... Stalna sudska vještakinja za graditeljstvo i procjenu nekretnina. Datum: listopad ... (podaci s prodajnog oglasa – agencija MEN- Ars d.o.o.) ...

SADR Ž AJ - Općina Jalžabet

29 svi 2018 ... 4221 Uredska oprema i namještaj. 14.148,38. 38.442 ... namještaj...) Ostalo (madraci, kauči...) ... na www.fzoeu.hr) prima se povratna naknada.

općina jalžabet - Glasila

S A D R Ž A J. OPĆINA JALŽABET. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine. Jalžabet za 2004. godinu. 4. Proračun Općine Jalžabet ...

općina jalžabet - cistoca-vz

skupljanje i odvoz. 1x tjedno. (kn/posudi) bez PDV-a zbrinjavanje otpada. (kn/posudi) bez PDV-a sakupljanje i odvoz. zbrinjavanje otpada. (kn/posudi).

jalžabet između prošlosti i budućnosti

općina. Varaždin, a za početak istraživanja odabrano je njezino naselje Jalžabet. Oba su uzorka odabrana namjerno. Nesumnjivo je da je bilo moguće odabrati ...