ŠUMARSKI LIST 11/1948

Brnistra ili žuka (Spartium junceum) je grm od 1—1,50 m visine, a. samo stari ... je ona neposredna tekstilna biljka, pa se sa njenih tankih i vanredno mno.

ŠUMARSKI LIST 11/1948 - Srodni dokumenti

ŠUMARSKI LIST 2-3/1948

помоћу два KOica ивера који граде угао од 90° одводи се смола у само ... чине 10X12 ом, или ако оу лончићи мањи и 8—10 ом. ... Nosivost mu je 5 m3, ".

ŠUMARSKI LIST 11/1948

Brnistra ili žuka (Spartium junceum) je grm od 1—1,50 m visine, a. samo stari ... je ona neposredna tekstilna biljka, pa se sa njenih tankih i vanredno mno.

ŠUMARSKI LIST 12/1948

svih vrsta, ogrjevno drvo svih vrsta, drvo za kemijsku preradbu, ekstrak ... rabi za vezanje, pletenje i tkanje. ... велике лубуре остављају се још и пређе, плетива, вуна, и др. ... Br. 1797: Möller Dr. A.: Der Dauerwaldgedanke, Berlin 1922. 3.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2000

OBNOVA PANJAČA HRASTA CRNIKE (Quercus ilex L.) ... Slika 1. Mlađi pomladak hrasta crnike iz sjemena. Photo 1 Younger crop of seed grown evergreen.

ŠUMARSKI LIST 2/1903

Borove daske i mostnice I. razreda. 38— 44. Hrastove daske i mostnice nesortirane. 80—• 90. Hrastove daščice za podove —• frize — (kratke bečke) . . 78— 90.

ŠUMARSKI LIST 3-4/1999

prije u Zagrebu, zapazio ju je Maceljski 1989. godine. Navedeni ... sljednjih godina (Maceljski 1996., 1999.). ... Maceljski, M., 1999: Poljoprivredna entomologija.

ŠUMARSKI LIST 10/1925

vrlo plodnu zemlju i goje konje, goveda, osobito svinje i ovce. Stoku ... neke pače i za 130 godina, skraćeno je doba njihove upotrebe na 40 za bolje, i na 20 ... muflona, (divlje ovce), kojoj je domovina Korzika i Sardinija, a koja je k nama ...

ŠUMARSKI LIST 4-5/1947

LIST. •. SADRŽAJ: Cland: Ing. Petar Ziani: Privatni šumski posed i zadrugarstvo. — V. Di ko vić: Šumarstvo Sovjetskog Saveza. — Ing. V. Beltram: Borov prelac.

ŠUMARSKI LIST 9-10/2004

Ključne riječi: cijena koštanja, šumske sadnice, hrast lužnjak, rasadnici. 1. UVOD - ... Osijek, U.Š. podružnice Osijek, rasadnik "Cernik". Šumarije Nova Gradiška ...

ŠUMARSKI LIST 3-4/1997

cvate gotovo tijekom cijele godine 12 sorata raznih bo ja hibiskusa. Tu se nalazi i zbirka rijetkih kaktusa. Ne davno je postavljen i mali staklenik koji se koristi kao.

ŠUMARSKI LIST 5/1879

ovcam otrovan, s toga da su pastiri onud zatrli tisovo grmlje*. Krušinu ili krkovinu (rhamnus frangula) i pasjak. (rhamnus catharticus) smatraju u gornjoj Italiji vrlo ...

ŠUMARSKI LIST 2/1890

jer je prije svega sadnja biljka puno skuplja od sadnje žira, pa onda nije ni ... 6. Čuvanje suma,. Kiseljak. — 7. Centralblatt 1882, 1883, 1884, 1885 i 1886.

ŠUMARSKI LIST 11-12/2002

Prvak svijeta i dalje je srnjak iz. Švedske s ocjenom od 246,90 int. točaka (Dubrovnik 1983.). Ključne riječi: rogo vije, srnjak, lovačke izložbe, vrhunske trofeje,.

ŠUMARSKI LIST 7-8/1973

I DRVNE INDUSTRIJE SR HRVATSKE. Redakcijski ... prirasta u nekim sastojinama jele — Correlation analyses of height increment, height, diameter ... DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE. GODIŠTE ... bini, moderna Tvornica namještaja u Otočcu, kao i pilana u Bjelopolju i. Mazinu. ... pokućstva ALPLES Zelezniki; Tvornica.

ŠUMARSKI LIST 12/1935

oođenja do danas u državnoj režiji, iznosi 3.214 ha 14 ara. Za vrijeme ... (daske, vezovi, dresovi, cipele i t. d.), mogu je nabaviti u Delnicama u vrlo kratkom ...

ŠUMARSKI LIST 7-8/2004

timentne tablice za krupno drvo iznad 7 cm debljine, na bazi 341 modelnih ... funkcija, proizvodnja fur- nirskih i pilanskih trupaca te ogrijevnog drva. Za utvr ... Standard, pogreška. Standard eror even. 0,419. 0,118. 0,004. 0,036. Raspon.

ŠUMARSKI LIST 9-10/2003

U rod pistacija spadaju tri vrste: tršlja - (Pistacia lentiscus L.), smrdljika - (Pistacia terehinthus L.) i prava tršlja - (Pistacia vera L.). Kako je rod pistacija predmet ...

ŠUMARSKI LIST 2/1898

Budud da se razprava W. Nikodema tiče hrastova, na- lazećih se na terrainu ... Stabla doznačiti će se i bez kore premjeriti, te izradjena gradja certificirati polag ...

ŠUMARSKI LIST 9/1933

želje idu u raskorak sa propisima zakona o šumama, interesima same ... korisnu divljač, a pogodni su snijegovi, nastaje lov na divlje svinje. Dobar i oštar.

ŠUMARSKI LIST 13/2003

Kluzijeva petoprsta (Potentilletum clusianae), Kitajbe- lov jaglac {Primula leitnibelianri), Kitajbelov pakujac. (Aquilegia kitnibeli), zlatan (Lilium martagori) i tam-.

ŠUMARSKI LIST 10-11/1914

Ovih zadnjih godina rod maslina propao nam je pred očima: ... U krajevima, gdje maslina tešto uspijeva, bilo radi pre ... cima jest klaštrenje stabala i rezanje.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2010

25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: [email protected] 1 Dinko Vusić, dipl. ing. ... Norma vremena se na traktorskom putu 1 kreće od 5,32 min/m3 (100 m) do. 13,17 min/m3 (1000 m) ... K l j u č n e r i j e č i : privlačenje, nagib, zglobni traktor, proizvodnost, troš kovi. 1. UVOD – Intoduction ... U tom se razdoblju provode istraži-.

ŠUMARSKI LIST 9-10/1902

na mnogim mjestima uvedena prodaja drva na malo, odnosno ... dioba, prodaja i t. d. imademo mi danas Vie, V33, Vci, Vg« i još ... Za Francuzima, koji su tek.

ŠUMARSKI LIST 5-6/1997

požaru teško stradao Arboretum Trsteno. Otok Lokrum tada nije zapaljen iako je više puta granatiran s Bosanke i Žarkovice. Od svih drvenastih egzota koje ...

ŠUMARSKI LIST 7/1932

Ing. S. S u r i ć : Poduzetnička dobit (Sur le profit de l'entre prise) — Ing. S. ... Kamatnjak (postatak ukamaćenja uloženih kapitala) je najbolje mjerilo privrednog ... да она главну помоћ очекује од снижења нгелезничких тарифа. По на-.

ŠUMARSKI LIST 11/1950

Daska na ručnoj blanji leži nepomično, a blanja struže po njoj horizon talno ... poziva se na Englerove pokuse, kerne se, istina, neke jelove rase nisu pokazale, ali ... Nadalje pored ustaljenih kratica FNRJ i AOR, koje su općenito razumljive.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2003

nosno visokokvalitetne neokrajčene, poluokrajčene i okrajčene piljenice. Uz ove piljenice izrađuju se i piljenice nešto niže kvalitete tzv. doradne piljenice.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2005

GRIVASTI SKAKAČ (Ammotragus lervia). MORFOLOŠKO, BIOLOŠKE I EKOLOŠKE OSOBINE. BARBARY SHEEP (Ammotragus lervia). MORPHOLOGICAL ...

ŠUMARSKI LIST 10-11/1899

111. istoga lista veli doslovce: »Jer je u gospodarstvenom ... se sušiti, i razpada se kod iztraživanja u same komade poput kolača i sva je upravo prepuna gljivica ... će to biti jedna od shodaih gospodarstvenih mjera a ne gospodarski pre kršaj.

ŠUMARSKI LIST 5-6/1952

ličnosti, koje svojim djelovanjem ubrzavaju razvitak društva, naučna historija bilježi zlatnim ... na tamnoj kori te se čini kao da su debla i grane pokriveni injem. —'. S druge ... osim zimi, jer ne podnosi nisku temperaturu kao što je slučaj sa spome ... Kod sobne temperature ... Spoimen cvijeće Matice Hrvatske, Zagreb, 1900.;.

ŠUMARSKI LIST 11-12/1961

stabla imaju srazmjerno dosta malen prinos smole (crni i bijeli bor), kao i stabla alepskog ... djelovanju bora kod acido'filno'g bilja, u zemljištu sa prevelikim sadr ... danas uvode, te da je cijena tadašnjih dvorukih motornih pila bila dvostruko.

ŠUMARSKI LIST 9-10/2001

Taj je brijest u stručnoj šumarskoj li teraturi bio pogrešno označavan kao sibirski brijest- Ulmus pumila. Ključne riječi: Ulmus pinnato-ramosa, dendroflora, ...

ŠUMARSKI LIST 5/1949

žaljke za izračunavanje drvnih masa i prirasta sastojina, drvno-gromadne tabele, prirasno-prihodne ... Sadrži: tablice za kubiciranje trupaca (klada), rudnog ...

ŠUMARSKI LIST 5-6/1995

vriština. Najzastupljenije vrste su obična smreka (oko. 55%), obični bor (oko 20%) i crni bor (oko 10%). U postojećim kulturama provode se intezivna istra-.

ŠUMARSKI LIST 1-2/1950

bi bio moguć uzgoj tartufa. Ipak je vrlo čudno, da tartuf vrlo dobro uspi jeva u motovunskoj šumi t. j. na obalama rijeke Mirne u Istri fQuieto), koja čitavu šumu ...

ŠUMARSKI LIST 11-12/1995

PRAVILNIK O UREĐIVANJU ŠUMA. INSTRUCTION FOR THE FOREST MANAGEMENT. Šime MEŠTROVIĆ*. SAŽETAK: Od prve instrukcije za uređivanje šuma ...

ŠUMARSKI LIST 5-6/2001

riječi: prirodno sušenje prostornog drva, gustoća drva, trend opadanja gustoće drva, dužine sortimenata, razdoblje sušenja. U raduje upotrjebljen izraz gustoća ...

ŠUMARSKI LIST 11-12/2001

Tržišna vrijednost šume. 9. Metoda analize troškova i koristi (CBA). Monetarne metode evaluacije krivulje potražnje. Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2000

poljski jasen (Fraxinus angustifolia Wahl.), obični ili bijeli jasen (Fraxinus ex celsior L.), crnu johu (Alnus glutinosa Garth. (Z.)), bijelu vrbu ('Salix alba L.),.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2009

ČEMPRESA (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) ... Sadnice običnog čempresa s korijenovim sustavom iz kontejnera Bosnaplast 12 i Bosnaplast ...

ŠUMARSKI LIST 9-10/1964

te granične uvjete ne ispunjava ni Gorski Kotar, ni Lika, ni Banija — Kordun, ... tornog malog gusjeničara koji se montira uz obične kružne pile i omogućuje.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2006

lo dobro rastu zimzeleni grmovi kineske hudike (Vi ... Tu su i grmovi kineske zimzelene mušmulice (Cotone- ... D. Kis (prilažem slike, pa neka građani kažu.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2001

K Ij učne r i/ e č i : Laudonov gaj, živi pijesak, hrast lužnjak. 1. UVOD -. "Laudonov gaj" je jedna od najstarijih kultura hras ta lužnjaka (Quercus robur), koju je ...

ŠUMARSKI LIST 7-8/2006

11 pro 2013 ... SAŽETAK: Američki bijeli jasen (Fraxinus americana L.) i pensilvanski jasen (F. pennsylvanica Marshall) unešeni su u Hrvatsku u 19. stoljeću ...

ŠUMARSKI LIST 11-12/2009

Obični bor (Pinus sylvestris L.) u Bosni i Hercego- vini široko je rasprostranjen u brojnim manjim popula- cijama, o čemu izvještava Stefanović (1958), ali ipak ne ...

ŠUMARSKI LIST 7-8/1950

Prema Aniću (4) dolazi alepski bor kod nas od prirode na dalmatin skom otočju, južnije ... u bijeli kroz sržne trakove na cijelom plastu. Vrijeme ... drugi ceJulozni lakovi; klorirani kaučuk i klorirana buna (umjetni kaučuk); razni poli- merizati kao ...

ŠUMARSKI LIST 12/1933

izlazi svakog prvog U mjesecu na 2—4 štampana arka ... poslovica pojavila u doba, kad je »gora« značila samo mons, a ne silva. ... godišnja potreba prnara za njih biti 125 m3pn. što će se morati delom pokrivati iz ... 19508 Poplun iz glota. s.

ŠUMARSKI LIST 1-2/1983

1 sij 1983 ... poduzeti zajedničke akcije uredništava stručnih časopisa i stručnjaka pilan- ... kod jelove građe — normalna građa II a, dužine 3—6 m.

ŠUMARSKI LIST 11-12/1958

terena i sastojine, vrsta drva, debljina stabala te njihove karakteristike (zdravost, pravnost, granatost) kao ... Efekat rada kod sječe i izrade stabala u eksploataciji šuma obično iskazujemo u jedinicama ... nji List, Lički kalendar, Priroda ... Čitamo.

ŠUMARSKI LIST 7-8/1983

P i š k o r i ć, O.: 0 klijavosti brijestovog i čempresovog sjemena (387). PUBLIKACIJE ... drveća, posebno četinjača da usvajaju fosfor iz teško topivih spojeva izvje štavaju mnogi autori ... Uzgoj božura ima ovdje tisućljetnu tradiciju i Kinezi se ...

ŠUMARSKI LIST 7/1935

Osim za ogrijev služi lovorovo drvo i za druge svrhe. Tako drvo ... (18) G r a č a n i n: Pedološka istraživanja Senja i bliže okolice, Glasnik za šumske pokuse ...

ŠUMARSKI LIST 1-2/2011

vništvo ovoga područja, tako i za Republiku Hrvatsku ... ostali koji su Zakonom zaštićeni u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prikazani su ta- blično te su navedene ...

ŠUMARSKI LIST 1-2/2010

Cornaceae japanski drijen. 101. Cornus mas L. Cornaceae drijen. 102. Corylopsis pauciflora Siebold et Zucc. Hamamelidaceae. 103. Corylus avellana L.

ŠUMARSKI LIST 1-2/1994

Tečajna lista NBH DEM/HRD. Prihodi i ras hodi prikazani su u HRD na dan kada je 1 DEM iznosila 1.997 HRD, što je u radu zaokruženo na 2.000. HRD.

ŠUMARSKI LIST 7-8/1995

Šumarije »Split« u njenom submediteranskom dijelu, u šumarskom predjelu. »Vrba« ... Na šibenskom i splitskom području sadnice su uzgojene u »bosnaplast«.

ŠUMARSKI LIST 3-4/1996

pila, kako u literaturi, tako i kod proizvođača strojeva, navode se u širokom rasponu. Za tračne pile trupčare preporučuju se zatezne sile koje u listu pile izazivaju.

ŠUMARSKI LIST 12/1902

stranom diluvialnog, stranom aluvialnog poriekla, boje sad za- mazauo biele, sad ... puceta, kutije, lutke, te kuhinjske opreme i t. d. u vriednosti od 180.000 K. na ... Kolica za djecu . Vrbove šibe . ... Kneževski šumarnik Antun Muller u Virovitici ...

ŠUMARSKI LIST 8-9/1903

koji ih je dao po svojim težacima izraditi u okrugle trupce, otesane grede, u ... radi samo ljepše dielove stabala, te je već za neznatniju okruž-. Ijivost tvrdio da ... sastava proračuna — što no rieč »posjeduje i sukno i škare« — i jer je veća vlast ...

ŠUMARSKI LIST 10-11/1947

(ogrevno' drvo, pragovi) strahovito se zamaraju i iscrpljuju konji i volovi. Jasno je samo po sebi, ... Htjeli bi da preporučimo, da se njihovo iskustvo oproba na našem terenu i da se poslije ... parenje pruge, 2 pruge i 5 cesta;. 3. NR Slovenija je ...

ŠUMARSKI LIST 3-4/1961

18 svi 2010 ... Sadnja bagrema se preporuča na rahla, pjeskovita, prozračna, topla i mi ... Da bi se mogla donijeti pravilna ocjena, potrebno je ispitati utjecaj ...