kvaliteta i normizacija - Fakultet prometnih znanosti

vanjski uvjeti – klijenti, zakoni, normizacija na upravljačkoj razini predmeti kontrole kvalitete – odnosi s kupcima, financijski trendovi, odnosi sa zaposlenima ...

kvaliteta i normizacija - Fakultet prometnih znanosti - Srodni dokumenti

kvaliteta i normizacija - Fakultet prometnih znanosti

vanjski uvjeti – klijenti, zakoni, normizacija na upravljačkoj razini predmeti kontrole kvalitete – odnosi s kupcima, financijski trendovi, odnosi sa zaposlenima ...

Laboratoriji Fakulteta prometnih znanosti - Fakultet prometnih znanosti

ZUK Borongaj, Borongajska cesta 83a, objekt 70. VODITELJ LABORATORIJA: Karolina Krajček, dipl. ing. ([email protected]). NAMJENA LABORATORIJA.

sveuĉilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti analiza prometnih ...

Hrvatska pošta tako svoje usluge nudi i na kioscima Tisak, ali i u trgovačko- ... zračnim jastučićima sluţe za slanje materijala koji su osjetljivi na fizička oštećenja. ... Cijena slanja paketa svih veličina je sa početnih deset kuna, porasla na.

oz -oz-zm5 - Fakultet prometnih znanosti

donaciju racunala (radne stanice), primljene od tvrtke Lager Commerce d.o.o. u svrhu edukacije i skolovanja studenata. Sredstvo je zaprimljeno u Zavodu za.

PDF :5 - Fakultet prometnih znanosti

... sustava), dr. sc. Mladen Nikšić (voditelj Katedre za ... Marko Cegur i Matija Skobe; Mladen Požarić, dipl. ing. (voditelj ... Jozinović, Ivo, željeznički. Jukić, Ljubo ...

Fakultet prometnih znanosti 30.04.2016..pdf

31 pro 2018 ... za odabir mentora definiranim u Pravilniku FPZ-a. ... samostalni istraživački rad (uz konzultacije s mentorom i uz pomoć voditelja laboratorija) ...

Slajd 1 - Fakultet prometnih znanosti

28 stu 2016 ... Inteligentni transportni sustavi (ITS) mogu se definirati kao holistička, ... za sveučilišni studij: Inteligentni transportni sustavi i logistika.

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI - e-Student

20 lis 2016 ... [email protected] Doc. dr. sc. ... Raspored nastave po tjednima: Sveučilište u ... Predavanja: Četvrtak 12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45, …

Fakultet prometnih znanosti - unizg

preddiplomski. 27. Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti. Antunović. Ivan. 0135226044 preddiplomski. 28. Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih ...

statut - Fakultet prometnih znanosti

19 srp 2016 ... (2) Znak Fakulteta je u obliku triju stiliziranih slova "FPZ" plave boje, ... popis predmeta koje student može izabrati s drugih sveučilišnih studija, ...

Untitled - Fakultet prometnih znanosti

1 lis 2019 ... Plaćanje participacije redovitih studenata za ak. god. 2019./2020. definirano je Odlukom Vlade RH (NN 87/2018). Redoviti studenti koji u ...

1 Sveučilište u Zagrebu FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI ...

Marijana Greblički, predavač. Matematika II. Doc. dr. sc. Tomislav Fratrović. Dr. sc. Marijana Greblički, predavač. Mehanika I. Doc. dr. sc. Davor Sumpor. Mr. sc.

raspored ispita - Fakultet prometnih znanosti

RASPORED ISPITA. Izvanredni ispitni rok akademske godine 2018./2019. za studente preddiplomskih studija, 17. studenoga 2018. (subota). P r e d m e t.

parkiranje i garaže - Fakultet prometnih znanosti

2.4.4 Konflikt ponude parkiranja i ukupne prijevozne potražnje ...........................20 ... Pogrešno je tumačenje da su ta parkirališna mjesta komotnija s povećanim ... posebne prometne trakove za skretanje u garažu (trak za skretanje ulijevo i trak ...

SVEUČILIŠTE U ZAGEBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI ...

Zakona o cestama u kojim se definira Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi. Po prvi put se takvim pravilnikom definiraju načela po kojima se biciklistička.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

znanosti (FPZ), te ograničenju pojedinih mobilnih uređaja. Zahvaljujući ... definiranju sljedeće J2ME platforme, čiji popis JSR-a se nalazi u prilogu 3. 2.2. J2ME i ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - Fakultet prometnih znanosti

Izgradio je krila od perja i voska, ali je njihov let završio tragično za Ikara ... i Etiennea Montgolfiera kao prve „aeronaute“5 koji su poletjeli balonom u Parizu, 21.

Što su kooperativni sustavi? - Fakultet prometnih znanosti

25 tra 2013 ... Inteligentni transportni sustavi (ITS) su “prirodno okruženje” za razvoj kooperativnog pristupa ... Studij Inteligentni transportni sustavi i logistika.

preddiplomski studiji - Fakultet prometnih znanosti

Marijana Greblički, predavač. Matematika II. Doc. dr. sc. Tomislav Fratrović. Dr. sc. Marijana Greblički, predavač. Mehanika I. Doc. dr. sc. Davor Sumpor. Mr. sc.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI ...

OPTIMIZACIJA SKLADIŠNIH PROCESA I NACRTA SKLADIŠTA U ... taj način se utječe na učinkovitost pri podizanju robe sa skladišta. Smještanje roba zahtijeva ... izbjegavaju na prodajnim mjestima i time se povećava otpis iste. Kartonska ...

SVEUČULIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI ...

elements, priorites of vehicles of public tram transport in city of Osijek are ... Javni gradski prijevoz u gradu Osijeku služi za prometovanje unutar gradskog.

Naslovnica FINAL - Fakultet prometnih znanosti

1 Apr 2019 ... Traffic of ZET buses currently consists of 34 bus lines; 78 of them are city and 56 suburban lines. ... It refers to 330, 128 and 118 bus lines [6].

zrakoplovno informiranje - Fakultet prometnih znanosti

19 tra 2018 ... Skripta Zrakoplovno informiranje namijenjena je prvenstveno studentima preddiplomskog ... Zračna luka Osijek – Klisa. LDOS ... radno vrijeme, manevarske površine, objekti i postrojenja, zračni prostor, usluge, postupci i.

radiotelephony communications 1 - Fakultet prometnih znanosti

Make initial calls using the data from the table. ATC Zagreb. ACC. Dubrovnik. TWR ... 18. MULTIPLE CALL. Stations in the aeronautical mobile service may simultaneously call several stations. ... 319 from maintenance hangar to stand 12.

strategija FPZ.indd - Fakultet prometnih znanosti

Popis kratica. 66 ... predmeta, ocjenjivanje nastavnika među studentima i ... EU. Europska unija. FPZ. Fakultet prometnih znanosti. FV. Fakultetsko vijeće. IF.

tehnologija cestovnog prometa - Fakultet prometnih znanosti

DEFINICIJA TEHNOLOGIJE PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM ... Djelatnost prijevoza putnika i prijevoz za vlastite potrebe u međunarodnom cestovnom.

Just in time Kanban - e-Student - Fakultet prometnih znanosti

28 svi 2013 ... Just in time) ili kroz sustav "brzog odgovora". Sustav "brzog odgovora" teži eleminiranju svih pojava u opskrbnom lancu koje onemogućuju.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti Mjerenje ...

Mjerenje potrošnje energije malog električnog vozila s obzirom ... Onečišćenja mogu nastati jedino pri proizvodnji električne energije [1] što je još jedan od.

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti optimizacija ...

8 svi 2017 ... 4.4.1 Prijevoznik APP Požega d.d. . ... linijskog prijevoza putnika na liniji Zagreb-Osijek, kako bi se u petom poglavlju na temelju dobivenih ... početka obavljanja prijevoza dostaviti vozni red autobusnim kolodvorima na kojima.

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti analiza ...

Tehnološki elementi linije Zagreb – Osijek prijevoznika Čazmatrans – nova ... Vozni red je određivanje vremena kada će koje vozilo krenuti s početnog ... APP d.d. trenutno ima 160 autobusa renomiranih svjetskih proizvođača, kao što su.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti Valentina ...

Ovaj rad izrađen je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu ... dok je jedan zavoj bio označen žuto-crvenom bojom (prometni znak K14). Na ... dopunskom pločom 200 m prije raskrižja, dok su na samom raskrižju, s obje strane ... značajno duže u odnosu na drugu vožnju, što ukazuje na to da su se ...

Program doktorskog studija.pdf - Fakultet prometnih znanosti

Predloženi program doktorskog studija Fakulteta prometnih znanosti ... Pritom se izobrazba provodi kroz dva obrazovna procesa. ... Istraživačka skupina Zavoda za cestovni promet fokusirana je na sljedeća područja istraživanja: planiranje i.

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti odlučivanje u ...

između dvije ili više mogućih akcija te provedbu određene akcije kako bi se postigao unaprijed ... [12] URL: https://www.vulkal.hr/ [ Pristupljeno: srpanj 2018.].

upravljanje zalihama - e-Student - Fakultet prometnih znanosti

UPRAVLJANJE ZALIHAMA predavanja …“važnije je kupovati ono što prodajemo, nego prodavati ono što kupujemo”… …“problem odjevnih predmeta u.

nemotorizirani promet - Fakultet prometnih znanosti - unizg

prometu potaknuo autore na uvođenje kolegija Nemotorizirani promet na ... Ukoliko je promet velikoga intenziteta, zebra-prijelazom bit će nezadovoljni pješaci ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti unaprjeđenje ...

11. 3.1. Uvjeti za pristup programu osposobljavanju vozača . ... Nastavni predmet „Prometni propisi i sigurnosna pravila“ ................................ 13. 3.2.2. Nastavni ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti zadrţavanje ...

godine koji su prikazani na slici 1. moţe se vidjeti trenutno stanje na trţištu. Najveći udio ... Na slici 8. prikazane su najvaţnije tarife na bonove Tomato-a. Brutalna ...

Robno transportni centri - Fakultet prometnih znanosti

9 stu 2014 ... Potrebe za uslugama transportne i skladišno terminalske djelatnosti ........................ 51. 4.5. ... 67. 5.4.4. Transport, promet i kvartarne djelatnosti .

Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti DIPLOMSKI RAD ...

Osnovni dijelovi FTTH mreţe. ... programski paket uz osnovni SD paket. ... VipNet i Bnet zauzimaju 35,29% trţišta, dok Terakom zauzima 17,64% trţišta. Grafikon ...

Zavod za cestovni promet - Fakultet prometnih znanosti

Časopis Promet – Traffic&Transportation . ... poštansko-telekomunikacijski i zračni promet) kroz katedre za prometnu tehniku i ... Hubzin, Mladen, željeznički.

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti hochschule ...

Iznimno, parkirališta i garaže mogu se uređivati i graditi i kao zasebna ... III. izgradnja montažne garaže uz državnu cestu D1 (zapadni dio Podgrađa, Obala.

alternativna goriva - e-Student - Fakultet prometnih znanosti

PRINCIP RADA GORIVIH ČLANAKA. Gorivi članak je elektrokemijski motor koji izravno pretvara energiju goriva u električnu energiju za pogon vučnih motora, ...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti ZAVRŠNI RAD ...

14 kol 2016 ... Prometna infrastruktura i teretna cestovna prijevozna sredstva su čimbenici koji u ... infrastrukture u cestovnom prometu. 1 Osim navedene ...

sveučlište u zagrebu fakultet prometnih znanosti - Repozitorij ...

Dodatni načini spajanja opruga i amortizera se javljaju kao pushrod/pullrod ovjesi, kod kojih opruge djeluju na donju ili gornju poprečnu vodilicu preko polužnih ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti mogućnosti ...

15 kol 2018 ... kompletan sustav zato što je grana ITS-a relativno novi pojam u Republici Hrvatskoj, dodati zaključak o ... [8] Deal extreme gadgets, URL: ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti prometna ... - NSK

52. 6.1.3. Kritične vremenske praznine i vrijeme slijeđenja . ... istočno od autoceste A4 i koja spajajući Zagreb (Sesvete) i Varaždin prolazi kroz naselja s ... satu po pojedinim privozima, te separiranim ulaznim i izlaznim tokom vozila prikazan je.

Katalog laboratorijske opreme.pdf - Fakultet prometnih znanosti

Microsoft Windows Phone 8 platform, and supports NFC, WiFi and Bluetooth v4.0. ... mogućnost komunikacije s postojećim ERP, WMS ili drugim poslovnim sustavom u primjeni. • generiranje izvještaja ... Drenovac j.d.o.o., Zagreb, Hrvatska.

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti projektiranje i ...

3 ruj 2017 ... broja okretaja) i prolaznim režimima rada motora (dodavanje gasa, povećanje brzine vrtnje) ... Ručica gasa (PWM regulator) služi za zadavanje.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti University of ...

28 lip 2016 ... KLJUČNE RIJEČI: bicikl; biciklistička parkirališta; poslovna zgrada ... 2 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju biciklističkih staza i traka ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti određivanje ...

155/05, 14/11). [4] http://www.autoskola.com.hr/ucilica-prometni-znakovi-ob.shtml (Svibanj 2017.) ... [10] http://www.rally-dubrovnik.hr/files/pdf5.pdf (Lipanj 2017.).

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti trendovi u ...

8 ruj 2018 ... Rezerviranje kontejnera samo je početak logističkog posla. Ono slijedi nakon sklapanja ugovoru o prijevozu, a prethodi sastavljanju teretnice i ...

ZIRP 2017_Naslovnica - Fakultet prometnih znanosti - unizg

1 Jun 2017 ... Edward D. Garten, Delmus E. Williams, James M. Nyce (ed.). 2006 ... Information and Intelligent Systems; 2010 Sep 22-24; Varaždin, Croatia.

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti specifičnosti ...

DPD je u početku bila privatna tvrtka za distribuciju paketa, a danas je specijalizirana ... Usluga kojom se omogućuje dostava paketa na odredišta subotom.

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti standardni ...

Postoje četiri osnovna logička tipa bistabila: SR, JK, D i T. Slova kojima se oni označavaju standardizirana su i u općoj upotrebi. [14]. 4.2.1 SR bistabil. Sinkroni ...

sveuĉilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti organizacija ...

cilj nastoji ostvariti na naĉin da se što više snize nabavne cijene materijala i usluga, odnosno troškovi nabavljanja. ... proizvodnja PVC prozora proizvodnja PVC ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti višekriterijska ...

višekriterijske analize odabrana je optimalna varijanta te je provedena analiza osjetljivosti. Na kraju rada dan je osvrt glede izvora financiranja optimalnog ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti inteligentni ...

Slika 16: Digitalna Gatso kamera [28]. Na slici 16 vidljiva je digitalna verzija Gatso kamere. Ona koristi radarsku tehnologiju za mjerenje brzine vozila. Ako vozač ...

teorija prometnog toka - Fakultet prometnih znanosti

prometnih tokova povećava, odnosno smanjuje se propusna moć raskrižja. Manjim intervencijama u mreži (izgradnjom spojne ceste Siget - Trnsko rasteretila bi ...

Teorija leta helikoptera - Fakultet prometnih znanosti

13 velj 2012 ... napadnih kutova lopatica povećao efekt prigušenja poremećaja i osigurala stabilnost cjelokupnog sustava rotora. To je rješenje primijenjeno ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti analiza s ...

zato što je ono prepoznato kako temelj prometnog projektiranja. Podaci o ... Ona karakterizira razinu građevinsko-prometnih svojstava ceste. ... ceste), C131 (kilometarska oznaka za autocestu ili brzu cestu), C132 (oznaka dionice državne.