Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik ... - Grad Zadar

6 pro 2017 ... Zadar, Zadarskom komornom orkestru i HPGD-u „Petar Zoranić“ te kulturnim manifestacijama ... Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik ... - Grad Zadar - Srodni dokumenti

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik ... - Grad Zadar

6 pro 2017 ... Zadar, Zadarskom komornom orkestru i HPGD-u „Petar Zoranić“ te kulturnim manifestacijama ... Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra - Grad Zadar

6 pro 2017 ... Gledališče Koper i SNG Nova Gorica; Robert Harling „Čelične magnolije“. • Kazalište Moruzgva; Nina Mitrović „Kako život“. • Zagrebačko ...

Na temelju članka 22. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik ...

11 sij 2011 ... Dajana Arbanas, Sisak, Bitoljska 1a. 36 i članovi domaćinstva - kći Martina Arbanas. - sin Hrvoje Arbanas. - snaha Anita Arbanas.

glasnik grada zadra - Grad Zadar

28 ožu 2008 ... Zadra zabranjeno je postavljanje rashladnih i drugih uređaja koji su vidljivi s javnih površina, bez ... Cijena usluge utvrđuje se na temelju planiranih – ostvarenih troškova s ... Urbanistički plan uređenja zone Pevec-Ričina. 59.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Dubrovnik prioritetno skrbi o ... Mjerom subvencija najma stana osobama slabijeg materijalnog ...

1 Na temelju članka 39. Statuta Grada Samobora - Grad Samobor

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Samobora, u okviru ... zapošljavanje, Područni ured Zagreb, Ispostava Samobor te podacima ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 39. Statuta Grada ... - Grad Samobor

ODLUKU. O DAVANJU U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NEIZGRAĐENOG ... koja je potpisala ugovor o zakupu sa zakupodavcem. Članak 3.

1 Na temelju članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl ... - Grad Čakovec

5 pro 2019 ... [čhv] ili. [m2]. 1. UPU MI-Martane. Istok. "Trokut". Mješovita stambeno poslovna M1 i. M2. 1135/4/1/1/6/1/3/2. 6224. Čakovec. 4128/27. 1.036 m2.

GLASNIK GRADA ZADRA Str.:144 broj: 6 08.lipnja ... - Grad Zadar

8 lip 2018 ... Za vrijeme pripravničkog staža pripravniku pripada osnovna plaća u visini od 85% od najniže osnovne plaće za radno mjesto njegove stručne ...

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba ... - Grad Zagreb

Nositelj: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Sunositelji: savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, Gradski ured.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ... - Grad Pula

14 ožu 2013 ... Pozitivan ritam - Outlook u Areni. 6. Los Angeles d.o.o. - Josipa Lisac. 7. Morris d.o.o. - 2Cellos. 8. Delumbo d.o.o. - Vaya con dios. 9. Delumbo ...

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ... - Grad Pula

stolovi, stolice, cvjetne vaze, elementi za zaštitu od sunca (suncobrani ili tende). - izuzetno, u posebnim slučajevima i pod posebnim uvjetima, opremu terase ...

Na temelju članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni ...

S obzirom na to da se Program temelji na Razvojnoj strategiji Grada Zagreba za razdoblje do ... Izvori financiranja proračun Grada Zagreba i državni proračun ...

Na temelju članka 56. i 109. Statuta Grada Umag („Službene novine ...

17 tra 2019 ... Sipro d.o.o. Umag – za gospodarstvo. - Branka Grgantov –za odgoj i obrazovanje. 2. POČASNI GRAĐANIN GRADA UMAGA – UMAGO.

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Zagreba ...

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba. 1. ... oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1-.

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba ... - HUPT

Nositelj: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Sunositelji: savjetovalište, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Studijski centar socijalnog rada,.

Na temelju članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske ...

Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine" broj 8/01, 7/02, 10/04, 1/06 i ... Poštanski uredi koji pripadaju središnjoj pošti Zagreb su u Sv. Ivanu Zelini, ...

GRADSKA KNJIŽNICA IVANIĆ-GRAD Na temelju članka 14. Statuta ...

Grad (u daljnjem tekstu: Knjižnica) uređuje se ustrojstvo ustanove i sistematizacija radnih mjesta te uvjeti za sklapanje ugovora o radu.“ III. Ova Odluka stupa na ...

Na temelju članka 24. Statuta Centra za ... - Zdravi grad Poreč

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo. Ulica dr. Mauro Gioseffi 4, 52440 Poreč-Parenzo. Telefon 052/452-335; Fax 052/428-077.

grada zadra - Grad Zadar

Plan je sadržan u elaboratu: ”Prostorni plan uređenja Grada Zadra – Izmjene i dopune ”, koji se ... DV/KB 35 kV Kožino - Ugljan - TS Dugi Otok. - KB TS Silba - ...

Strategija razvoja grada Zadra - Grad Zadar

Proces brendiranja grada Zadra, može biti jedna od akcija ... Vikend-kuće ... Kaufland, Trgovinski centar Zadar, Merkur, Mercator, Interspar, Lidl, Supernova i dr.

gradskom vijeću grada zadra - Grad Zadar

14 stu 2018 ... Saziv Gradskog vijeća 2017- 2021 godine broji 31 vijećnika . ... Raspisuje se natječaj za dodjelu 115 novih stipendija od kojih 15 stipendija za učenike ... -aktivnost 1011-02 Stipendije učenicima i studentima ... rata te jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji.

Statut Grada Zadra - članak 27. - Grad Zadar

17 svi 2019 ... Grad Zadar je proveo projekt „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije. Sjeverna ... Škornica, Sabunike, Tureta, Ostaci crkve sv.

prostorni plan uređenja grada zadra - Grad Zadar

13 pro 2016 ... fel: 01137 82-444. Faxi 01137 72-822 ... zastupan po direktoru: Zeljko Predovan, dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje strudnih ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra - Grad Zadar

7 ožu 2011 ... ... trgovini pridružili su se veliki domaći i strani trgovački lanci poput: Getro, Pevec, Solin graña, ... Ptihodi od usluga otkupa ambalaže i odvoza plastične ... 3949. Otpadne gume,limovi, limene bačve. MJESNI ODBOR MOLAT.

izvješće o stanju okoliša grada zadra - Grad Zadar

1 sij 2016 ... benzinske postaje INA Industrija nafte d.d. i Tifon d.o.o. te Jolly Autoline d.o.o.. 3.2. Ostvarenje ciljeva i mjera strateških i planskih dokumenata.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA – PREDMET ... - Grad Zadar

13 svi 2016 ... Trgovačko društvo SIGMA MODUL d.o.o. uputilo je, dana 22. veljače 2016. godine. Gradu Zadru prijedlog Ugovora o izgradnji komunalne ...

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET ... - Grad Zadar

18 ožu 2019 ... aplikacije Zadar Bike Magic,. • sudjelovala na Europskom tjednu mobilnosti 2018. godine u Zadru gdje je predstavila projekt MOBILITAS i ...

program zaštite okoliša grada zadra - Grad Zadar

ženskog stanovništva. Radni kontingent u Zadru čini 50.709 osoba. ... benzinske postaje INA Industrija nafte d.d. i Tifon d.o.o. te Jolly Autoline d.o.o.. 3.2 Ciljevi i ...

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - Prijedlog ... - Grad Zadar

17 velj 2015 ... učila su se pravilnoj prehrani; pravilnom odabiru odjeće i obuće u skladu s promjenom sredine i ... Planet Zoe, Zagreb. - Dennison, P.E. (2013): ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje ... - Grad Zadar

16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije. 0.11. 0.07. 0.41. 0.35. 20 01 34. 0.02 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod. 20 01 33.

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Zadra za 2017 ... - Grad Zadar

31 pro 2017 ... Predmet se po žalbi društva Centrogradnja d.o.o. Zagreb nalazi na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu). Tužba – Tužitelj: Montmontaža d.d., ...

Gradonačelnik Grada Valpova na temelju članka 19 ... - Grad Valpovo

položen državni stručni ispit),. - dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana osobna izjava kandidata),.

Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ... - Grad Pula

16 pro 2009 ... ne prima mirovinu prilaže dokaz o visini primanja uzdržavatelja. Za umirovljenika do 65 godina starosti izdana godišnja karta vrijedi od dana ...

Na temelju članka 58. i članaka 124.,125., 126. Statuta Osnovne ...

Statuta Osnovne škole braće Radića Pakrac. (u daljem tekstu: Škola) u skladu s člankom 83. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(„NN“ br.

1 Na temelju članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i ... - FOI

(1) Redoviti studenti I. godine stručnog studija PITUP mogu upisati II. godinu studija pod uvjetom da: - su položili sve predmete I. semestra. - su položili barem tri ...

1 Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za ...

STAN – TIZIANOVA ULICA 37, RIJEKA, upisan u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci,. Zemljišnoknjižnog odjela u Rijeci, površine 53,98 m2, nalazi se ...

Na temelju članka 26. Statuta, Pravilnika o izmjenama i dopunama ...

za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu stručni suradnik za ... lipnja 2013. godine može kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti i presliku radne ...

Na temelju članka 48. stavka 1. alineje 12. Statuta Hrvatskoga ... - HTS

HTS u svom postupanju dužan je primjenjivati ITF i TE teniska pravila. II. UVJETI ZA ... u kategoriji djevojčica i dječaka do 14 godina – svi igrači koji u tekućoj.

1 Na temelju članka 34. Statuta Ekonomskog fakulteta u ... - EFZG

27 lis 2015 ... Studentska referada. • Referada za poslijediplomske studije. • Služba za arhivu i potporu poslovnim procesima. • Informatička služba.

1 Na temelju članka 22. Statuta Agencije za bankarstvo Federacije ...

OBRAZAC RAČUN DOBITI I GUBITKA - OBRAZAC RDG. U računu dobiti i gubitka banaka prikazuju se prihodi i rashodi izvještajne banke i ostvarena dobit koja ...

1 Na temelju članka 13. i 50. Statuta Županijske bolnice Čakovec i ...

28 lis 2019 ... ŢUPANIJSKE BOLNICE ĈAKOVEC ... se unutarnje ustrojstvo Županijske bolnice Čakovec (u nastavku teksta: ... MR- magnetska rezonanca ...

Na temelju članka 20. Statuta Energetskog instituta Hrvoje ... - EIHP

potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu s iskustvom u korištenju ... potvrdu, svjedodžbu, preslik Indexa ili osobnu izjavu o znanju i aktivnom ...

PRIJEDLOG SENAT Klasa: Urbroj: Na temelju članka 21. Statuta ...

8 tra 2019 ... Sveučilište u Zagrebu rasporedit će uprihođena sredstva sastavnicama prema istom kriteriju po kojem se sredstva povlače iz državnog ...

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (''Službeni vjesnik ...

16 srp 2019 ... KUD „Hatić“ Tisno,. - KUD „Koledišće“ Jezera,. - KUD „Zora“ Betina. - Udruga „Tišnjanski tovar“. - „Argonauta“. - Udruga „Betinska gajeta 1740“,.

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Dugi Rat“(u nastavku ...

Statuta Dječjeg vrtića „Dugi Rat“(u nastavku teksta Dječji vrtić), Upravno vijeće. Dječjeg ... b) Djeca iz obitelji poginulog branitelja domovinskoga rata-90 bodova.

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja ... - DZ Donji Miholjac

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac, ravnatelj Doma zdravlja Donji. Miholjac objavljuje: NATJEČAJ za prijam u radni odnos: 1. doktor/ica ...

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika ...

29 sij 2015 ... 17.12.2014. godine, Hrvatska komora socijalnih radnika donosi. ETIČKI KODEKS SOCIJALNIH RADNICA I SOCIJALNIH RADNIKA.

Na temelju članka 71. Statuta Ekonomske škole Mije Mirkovića ...

Marijana Prpić Vukajlović, prof. Pravilnik o obrazovanju učenika sportaša u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića Rijeka objavljen je na oglasnoj ploči i stupio na ...

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske liječničke komore, Skupština ...

o stalnim sudskim vještacima za odgovarajuće područje u medicini. Osim kandidata iz članka 1. ovog Pravilnika, stručnoj obuci mogu pristupiti i liječnici koji nisu.

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za ... - Tportal

mirovinsko osiguranje o pokretanju postupka prodaje stanova u vlasništvu ... STAN – ULICA IVANA BAKRANA 9, SISAK, upisan u zemljišnim knjigama ...

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije - Istarska županija

Irena Grahovac, Ljekarna Irena Grahovac. 18. Gordana Antić, Zavod za hitnu medicinu Istarske županije. 19. Snježana Grgurev, liječnica obiteljske medicine.

Na temelju članka 78. Statuta Doma učenika srednjih škola Bjelovar ...

Procedura ugovorne obveze Doma učenika srednjih škola Bjelovar ... pitanja važna za obavljanje poslova vezanih uz postupke javne nabave u Domu učenika.

Na temelju članka ___ Statuta Osnovne škole - Dječji vrtić Ivančice

organizaciju i uvjete rada, prava i obveze Vrtića i radnika, plaće i novčane ... uznemiravanja ravnatelj je dužan upozoriti radnike putem oglasne ploče u Vrtiću.

Strategija razvoja grada Zadra - INOVAcija Zadar

Krešimira IV. Uz bedeme se nalazi srednjevjekovna "Kapetanova kula", a najprepoznatljiviji i najatraktivniji dio bedema čine Kopnena vrata na „Foši“ iz 1543. g., ...

Na temelju članka 56 - Lučka uprava Zadar

adsorbense, emulzije, otpadne boje i lakovi, kao i razne vrste drugih opasnih otpada;. 4.4. Popis koncesionara i kontakt osoba, radno vrijeme i vrste otpada koje ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 49. stavka 4, članka 51 ... - Grad Sisak

postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse. Ako se pas mora povremeno vezati, pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od ...

i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba - Centar za praćenje ...

sektore industrije, opće potrošnje i transporta. Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za razdoblje 2017. - 2019. sadrži popis aktivnosti koje su ...

glasnik grada zadra - Zavod za prostorno uređenje Zadarske ...

24 tra 2017 ... GLASNIK GRADA ZADRA www.grad-zadar.hr. Str.: 5 broj: 4. 24.travnja 2017. Članak 7. ... Sportski i rekreacijski centar , površine 5 ha i više:.

Na temelju članka 35. st. 2. i st. 8. članka 391 ... - Grad Čakovec

15 pro 2011 ... razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u suvlasništvu Grada ... Suvlasnici sporazumno određuju način razvrgnuća, u granicama ...