REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA ... - Grad Zadar

9 pro 2016 ... HDLU Zadar / Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula. 38.000,00. Hrvatsko filatelističko društvo Zadar. Časopis „Zadarski filatelist“ ...

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA ... - Grad Zadar - Srodni dokumenti

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA ... - Grad Zadar

9 pro 2016 ... HDLU Zadar / Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula. 38.000,00. Hrvatsko filatelističko društvo Zadar. Časopis „Zadarski filatelist“ ...

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ZUPANIJA OPCINA PREKO ...

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Preko (,, Sluzbeni glasnik Opcine Preko" broj: 1/16) utvrdenaje obveza izrade izmjena i ...

Grad Zadar - Službeni glasnik Zadarske županije - Zadarska županija

3 pro 2019 ... Čistoća d.o.o. je prvotno osnovana kao ustanova za održavanje javne čistoće grada Zadra. Ustanovu je osnovao Narodni odbor općine Zadar, ...

zadarska županija prostorni plan uređenja silba - Grad Zadar

POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA izgrađeni dio građevinskog područja neizgrađeni dio građevinskog područja. 70 m. 300 m. 300 m. 300 m.

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ...

U Gradu Mursko Središće u izvještajnom razdoblju ukupno je zaposleno 15 djelatnika. Grad Mursko Središće uključen je u program mjera Hrvatskog zavoda za ...

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN ...

URED GRADA. Klasa: 021-05/14-02/130 ... Vijećnca Alda Miletić je pitanje postavila u pisanom obliku, te se isto dostavlja u privitku ovog dopisa radi ... istog vijećnicima Gradskog vijeća uz pozivni materijal za sjednicu Vijeća. Sa poštovanjem,.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ ...

način obavješćivanja o stanju i prohodnosti nerazvrstanih cesta, o ograničenju u ... 12 h. 9. Karlovačka cesta- nogostup. 12 h. III. 10. Trška cesta- nogostup. 24 h.

Republika Hrvatska Varaždinska županija Grad Varaždin HNK u ...

22 stu 2016 ... Grada Varaždina“ broj 2/2012 i 4/2014), Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, raspisuje. JAVNI NATJEČAJ o davanju u zakup ...

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN ...

31 pro 2014 ... Ulica je u obliku slova „T“ u naravi cesta za objekte, tvrtke Marino i sinovi, Feroaluminij, Eltor, Pajca. Moto-ris, Viplast, Ghia Staff, Ghia Pro, Ghia ...

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ... - Grad Prelog

31 pro 2017 ... DOMET d.o.o. Prelog. 26.316,11. 25.943,36. 15. DRAKON d.o.o. Prudnice. 10.550,00. 10.550,00. 16. ELEKTRO-PANIĆ d.o.o. Donji Mihaljevec.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ ...

Istarski supermarketi d.o.o.. Gradonačelnik Edi Štifanić. 01.03.2017. 5. Le Parentine - grupa. IDS DDI Gradska podružnica Poreč 01.03. 2017. U raspravi je ...

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ... - Grad Vrbovec

Nositelj liste: VLADIMIR POLDRUGAČ dobila je 35 glasova. Kandidacijske liste ... Vladimir Poldrugač. 2. Marijan Kristić. 27. ... 1. Vlado Kožar. 2. Suzana Trninić.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA ... - Grad Karlovac

15 sij 2018 ... Lingua centar d.o.o., vl. Zdenka Vučković-Diklić,. Vladka Mačeka 28, Karlovac. Potpora za proširenje ili unapređenje proizvodnih, IT djelatnosti ...

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD IVANEC ...

u Ivancu, odnosno prenamjenu u dom za starije, potrebno je izmjenom uvjeta gradnje, odnosno namjene ... Ul. I. Kukuljevića - kod Caritas doma,. - Ul. ak.

1 REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA ... - Grad Ivanec

Obradu je vodila PU Varaždinska, u suradnji s nama, zajednički smo odradili. ... blagdana radno vrijeme tih objekata je od 6 ujutro do 1 iza ponoći, ostale dane ...

republika hrvatska krapinsko zagorska županija grad zlatar ...

NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Goluboveĉka 85, Donja Stubica u postupku nabave ... Zlataru odabire se ponuda ponuditelja NISKOGRADNJA HREN d.o.o., ...

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA GRAD SENJ ...

GRAD SENJ. Obala dr. F.Tuđmana 2. G R A D O N A Č E L N I K. Tel: 053 881 162; Fax: 053 881 119 e-mail: [email protected] KLASA:011-01/15-01/01.

republika hrvatska splitsko-dalmatinska županija grad omiš ...

6 stu 2013 ... Priča tajne zgode nestašne vode. ➢ Demonstracija postupaka pranja ruku s djecom. ➢ Demonstracija pravilnog postupka prilikom kihanja i ...

republika hrvatska bjelovarsko-bilogorska županija grad bjelovar ...

Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar. 9. Hrvatski ... proračunskom planiranjem spornih stavki pod komunalnom dijelom (Veterinarska stanica ...

republika hrvatska šibensko-kninska županija grad š ibenik ...

EDI GRUBIŠIĆ. 200. 30. 250. 10. 7. 497. 44. IVO ŠUPE. 200. 40. 250. 6. 496. 45. OLIVER ŠUBAŠIĆ. 200. 30. 250. 10. 6. 496. 46. JELENA LOVRIĆ. 200. 30. 250.

republika hrvatska splitsko-dalmatinska županija grad sinj

14 svi 2019 ... KARAKAŠICA. 1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ). Nositelj liste: Ivan Runje. Predsjednik. Ivan Medvid, dipl.iur.,v.r..

republika hrvatska krapinsko - zagorska županija grad zlatar ...

24 kol 2016 ... samoupravi (Narodne novine 28/10) na 10. sjednici, 27.09.2010. Gradsko vijeće Grada ... Oglasi i obavijesti gradskih tijela, gradskih ustanova i udruga, ne ... List će početi izlaziti kad se u Proračunu Grada. Zlatara osiguraju ...

republika hrvatska dubrovačko -neretvanska županija grad dubrovnik

2 stu 2017 ... Prihvaća se prijedlog o uvođenju povlaštene cijene karte studentima Sveučilišta u. Dubrovniku, RIT Croatia i Međunarodnog sveučilišta u ...

republika hrvatska splitsko-dalmatinska županija grad split ...

naravi trosoban stan na II. katu u zgradi u Splitu na adresi Hrvojeva 6. 1. ... ured za upravljanje državnom imovinom, Oežmanova ulica 10, 10000. Zagreb ...

republika hrvatska sisačko-moslavačka županija grad petrinja ...

19 stu 2019 ... Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava. IV. POREZ NA POTROŠNJU. Članak 4. Porez na ...

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija grad krapina ...

Prije 3 dana ... U Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“ Krapina do daljnjega se neće provoditi redovni programi, program ... Osnovna škola „Ljudevit Gaj Krapina.

republika hrvatska sisačko – moslavačka županija grad sisak ...

29 svi 2019 ... Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje. 3. ... zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje.

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA ... - Grad Senj

o ponuda tvrtke NEDA SENJ d.o.o. iz Senja, S, Radića 4, za lokaciju pod rednim brojem a) 3, površine 70 m2 , za mjesečnu zakupninu u iznosu 252,00 kn/m2.

republika hrvatska međimurska županija grad mursko središće

Uređenje gradskog groblja u Murskom Središću . ... pošte i ljekarne za potrebe udruga, kupnja instrumenata, programi udruga kroz umjetničke radionice ...

1 republika hrvatska županija primorsko-goranska grad vrbovsko ...

1 ožu 2017 ... Viadukt d.d. Kranjčevićeva 2., Zagreb, OIB: 74794390096 s ... Jure Matković – stečajni upravitelj Metal - mont d.o.o. Rijeka – u stejčaju. 13.

republika hrvatska županija primorsko-goranska grad vrbovsko ...

18 ruj 2014 ... sortimenata u visini od 2,5 % vrijednosti drveta na panju u proračun jedinice lokalne samouprave a koji je ... Rene Bitorajac. 15. Željko Šančić ...

republika hrvatska osječko – baranjska županija grad osijek ...

„Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2017. po ... Kako su se istodobno održali izbori za tijela Grada Osijeka i tijela Osječko-baranjske županije ... Odluka o uključivanju Grada Osijeka u Projekt „Lokalni projekti razvoja-.

republika hrvatska osječko-baranjska županija ... - Grad Osijek

30 svi 2016 ... U 2015. održani su izbori za Sabor RH, provedene su aktivnosti vezane za ... Projekciju za 2017. i 2018. godinu u iznosu od 442.120.000,00 kn. ... poduzetničke kredite iz programa kreditiranja poduzetnika „Lokalni projekti ...

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA GRAD SENJ ...

2. Za realizaciju točke 1. ovog Zaključka zadužuje se Odjel za financije i gradski proračun. GRADONAČELNIK. Darko Nekić, prof.,v.r.. Dostaviti: 1. M.N. iz Senja,.

republika hrvatska krapinsko zagorska županija grad krapina ...

4 pro 2015 ... Iako su prognoze bile prilično pesimistične početkom godine, situacija se u ... Najviše su se žalili na ova teška krizna vremena, na davanja koja ...

republika hrvatska splitsko dalmatinska županija grad split gradsko ...

PREDMET: Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za južni dio obuhvata ... Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. IZVJESTITELJ:.

Odluka o darovanju nekretnine, k.o. Zadar - Zadarska županija; 5.4 ...

5 tra 2019 ... o darovanju Zadarskoj županiji nekretnine označene kao kat.čest.br. 3686/5 k.o. ... dio Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

zadarska županija - Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar

6 lip 2016 ... Središnjem prijavnom uredu kako je navedeno u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu. 2016./2017. – Idemo u srednju!“.

zadarska županija program raspolaganja ... - Grad Pag

Pregled poljoprivrednih površina na području Grada Pag. Izvor: ARKOD na dan 4.05.2017. ORANICA. 2%. LIVADA. 10%. KRŠKI PAŠNJAK. 87%. MASLINIK.

Republika Hrvatska Trgovački sud u Zadru Zadar, Dr. Franje ... - ZSE

28 kol 2019 ... Trgovački sud u Zadru, po sutkinji Ani Markač, povodom prijedloga za otvaranje stečajnog ... stranici e-Oglasna ploča sudova (čl. 12. st. 1. i čl.

REPUBLIKA HRVATSKA - Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar

19 velj 2016 ... Radiologija. 2.Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi. 3.Hitni medicinski postupci (izborni). 32. Ime i prezime nastavnika ...

REPUBLIKA HRVATSKA - Zagrebačka županija

19 ožu 2019 ... Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Sektor upravljanja zračnim prometom, ... posebnih propisa, pravila tehničke prakse te uvjeta distributera iz ... Zagrebačke županije te građani grada Zaprešića tražimo brisanje i zabranu.

republika hrvatska - Varaždinska županija

Šumarija Varaždin, A.Šenoe 2, Varaždin, d o n o s i. R J E Š E N J E . I. Tvrtki, Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Koprivnica, Šumarija Varaždin,.

republika hrvatska - Istarska županija

30 ruj 2013 ... Slavica Benčić Kirac. Pula, kolovoz ... DOBRA ZA MALE BRODICE. 66.772,99 ... Današnji predmeti za buduće generacije''; John Reeve, voditelj kolegija. ''Muzeji i ... Ivo Lola Ribar Labin, OŠ Matije Vlačića Labin, OŠ Ivana Batelića Raša, OŠ Vitomir Širola ... aplikacija te priručnik za profesionalne skupine.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA ...

12 ruj 2018 ... Zagorski vodovod d.o.o., Opća bolnica Zabok, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Krapinske Toplice ... zapošljavanja. 2.1.4.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA ...

15 lis 2018 ... na području Splitsko-dalmatinske županije. Članak 1. Davor Vidan razrješava se dužnosti člana Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž ...

4 srp 2013 ... KRAPINSKE TOPLICE: zaprimljene su 3 anonimne pritužbe i 2 anonimne ... naručivanje pacijenata na kontrolne preglede (istovremeno je ...

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLICA DI ... - Istarska županija

Zajednice ponuditelja: Nove Istarske Knjižare d.o.o., Rakovčeva ulica 7, 52100,. Pula, OIB: 14390739509, Istarske knjižare d.o.o., Laginjina ulica 7, 52100, Pula, ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Na ...

31 svi 2019 ... 62) Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p voditeljice Ureda Sanje Škrinjar,. 63) Županijski savjet mladih, n/p predsjednika ...

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ...

Izvor: HGK ŽK Virovitica, Aktualnosti gospodarstva VPŽ, srpanj 2014. 2.3. Kretanje dobiti i gubitka ... Veterinarska stanica - Vet-Feliks. Poduzetnički impuls 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA IZVJEŠĆE O ...

20 ruj 2017 ... IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ... Varaždinskom, Krapinsko-zagorskom, a naknadno priključenom i Zagrebačkom županijom, ... oglasa te provođenje natječajnog odnosno oglasnog postupka, izradu ...

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA ...

10 pro 2018 ... upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida. - dostaviti ... MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU VARAŽDINSKA, Služba.

1 REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GIMNAZIJA ...

3 lis 2016 ... R.B. RADNO MJESTO ... mr. sc. prof. mentor biologije i kemije. 20. ... Zgrada Gimnazije Karlovac, Rakovac 4 ima ukupno 3400 m2 korisnog prostora. ... radno vrijeme učenika, početku i završetku nastave te drugim oblicima ...

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA ...

7 sij 2020 ... ... 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon ) i članka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA ...

30 lip 2013 ... 74) Đurđa Barić Dakić, Ured državne uprave u KZŽ, Krapina, ... predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. ... Ukupan prihod iznosi 133.939.186 kn što je 16.945.021 kn ili 11,23% manje u ... društva objavila je u veljači 2013. godine Pozivni natječaj za udruge.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA O P ...

10 pro 2018 ... o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik ("Službene novine" ... Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj;.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA ...

8 ruj 2019 ... ... izvora prihoda poljoprivrednim gospodarstvima, ali i mogućnost samozapošljavanja. Stručna predavanja održao je Ivan Šulog, vlasnik tvrtke.

republika hrvatska - Vukovarsko-srijemska županija

održavanja srednjih škola i učeničkog doma u 2017. godini. - dostavlja ... Zdravstvena i veterinarska škola,. Vinkovci. 197.570. 73.363. 117.979. 21.652. 410.564.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ... - Općina Severin

30 lip 2014 ... kupoprodaji nekretina između TROHA-DIL i Općine Severin. Tražena ... Cijena je 1.200,00 kuna u cijelosti plaćamo sami, a nemamo pravo na.

republika hrvatska - Sisačko-moslavačka županija

25 lis 2019 ... 25. listopada 2019. godine i traje 8 dana od dana objave. ... 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, uz obvezni ... 44000 Sisak, s naznakom: „ Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje,.