Biologija i ekologija krokodila - Repozitorij PMF-a

Gmazovi su bili prve životinje koje su u potpunosti napustile akvatički način života ... karakteristika povezuje krokodile i sa ostalim pripadnicima razreda gmazovi ...

Biologija i ekologija krokodila - Repozitorij PMF-a - Srodni dokumenti

Biologija i ekologija krokodila - Repozitorij PMF-a

Gmazovi su bili prve životinje koje su u potpunosti napustile akvatički način života ... karakteristika povezuje krokodile i sa ostalim pripadnicima razreda gmazovi ...

Biologija 4 EKOLOGIJA-3 - PMF

su isušivanjem, čiji je uzrok razvoj poljoprivrede, uzgoj domaćih životinja, ... hrvatska sibireja, zvjezdasti ljiljan, obična kockavica, runolist, božikovina, tisa i ...

Biologija i ekologija mora - IZOR

M. Šolić: Osnove ekologije. Sadržaji na WEB-u www.izor.hr. Hrvatski jezik. Nastavna djelatnost. Biologija i ekologija mora. Predmeti na studiju. OSNOVE ...

BIOLOGIJA I EKOLOGIJA BEZRIBICE (PSEUDORASBORA PARVA ...

1 Koštunjače (Osteichthyes), razred riba najsavršenije tjelesne građe. Koštunjače imaju koštani kostur, kralježnicu raščlanjenu na kralješke i dobro razvijenu ...

BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA» Mladen Šolić Interna skripta - IZOR

... koji je kasnije zamjenjen pojmom hranidbena mreža, ali je sadržaj ostao isti. - Eltonova "Piramida brojeva". A.J. Lotka: termodinamički pogled na ekosistem.

taksonomski sastav i ekologija zajednice ... - Repozitorij PMF-a

Dijatomeje (alge kremenjašice) su jednostanični eukariotski fotosintetski mikroorganizmi koje nalazimo u svim kopnenim, slatkovodnim i morskim ekosustavima.

Ekologija i etologija medojednog jazavca - Repozitorij PMF-a

macaklin Ptenopus garrulus i skočimiš Gerbillurus paeba . Važan dio prehrane ... roj iziritiranih pčela uspije otjerati jazavca od košnice. Također su poznati ...

Ekologija planinskog vodenjaka Lissotriton alpestris - Repozitorij ...

Planinski vodenjak je vrsta vodozemaca čija je sezona parenja pod velikim utjecajem vremenskih uvjeta, prvenstveno temperature zraka i količine padalina.

Socijalna ekologija i njena primjena u modernoj ... - FFOS-repozitorij

Isto tako, iznosi se povijesni pregled razvoja pedagogije i socijalne ekologije, s posebnim naglaskom na Republiku Hrvatsku. Socijalna ekologija je neizostavno ...

Biologija roda Hippocampus - Repozitorij PMF-a

medicine, kao akvarijske ribice te kao suveniri. Osim navedenih ... Poznate su dvije izumrle vrste morskog konjića: Hippocampus sarmaticus i. Hippocampus ...

problem vrste i suvremena biologija - Repozitorij Hrvatskih studija

nominalizam i konceptualizam. Drugo poglavlje posvećeno je statusu vrste. U sklopu tog poglavlja prikazat ću pozicije prema kojima su vrste klase, klaster-klase ...

Biologija Profil Klett d.o.o. BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za 1 ...

BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za. 1. razred gimnazije. Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin, Željko Krstanac. Engleski jezik, prvi jezik. Oxford University Press,.

EKOLOGIJA 4

Kruženje vode. (hidrološki ciklus) neprestano kretanje vode na Zemlji, iznad ili ispod površine Zemlje. (u tri agregatna stanja: tečno, čvrsto i gasovito).

EKOLOGIJA

Alenovo pravilo. Kod sisara u hladnihim krajevima postoji tendencija skraćivanja izbočenih delova tela, naroĉito ušiju, repa, vrata i ekstremiteta. - Glogerovo ...

ekologija 10

... u jesen, olistavanje u proleće,. • faze u razvoju insekata, kao i dijapauza insekata. • hibernacija – zimski san. • estivacija – letnja faza mirovanja (posebno pri.

www.ekologija.ba

Alma Kovačević, koordinatorica projekta ... Abida Ćosić, Saša Risfić, Alma Kovačević, Džemila Agić, Mirsad Pezić, Pero ... na nadmorskoj visini od 453 m.

ekologija 11

Ekološka niša – funkcionalni status vrste u ekosistemu. A – Stepen preklapanja ekoloških niša govori o stepenu kompeticije dve vrste. Dve vrste nikada nemaju ...

1 što je ekologija - PMF

eurivalentne vrste. • stenovalentne vrste. ČINBENIK. ŠIROKA. VALENCIJA. USKA. VALENCIJA. TEMPERATURA euritermna stenotermna. VLAŽNOST eurihigra.

Ekologija - Građevinar

GRAĐEVINAR 63 (2011) 8. MOBILNA EKOLOŠKA KUĆA ... Na krovu prenosivog kontejnera izrađenog od poliuretana ugrađena su tri kolektora za sunčevu ...

ekologija - vtsnis.edu.rs

(abiotički – klimatski, orografski, edafski; biotički; antropogeni faktori);. •Ekološka valenca; Biotop, životno stanište;. •Životna zajednica - biocenoza, ekosistem.

Ekologija biljaka

ekološke forme biljaka. Vodene biljke ... Ograničavajući faktori vodene sredine. - Nedostatak ... Kolini- materije koje stvaraju više biljke, a koje djeluju inhibitorno ...

SOCIJALNA EKOLOGIJA

SOCIJALNA EKOLOGIJA. Zavod za udžbenike i nastavna sred stva, Beograd, 1986, str. 213. Kao što je poznato, o ekološkim problemima se do sada uglavnom ...

EKOLOGIJA INSEKATA

Dotle je sve bilo u okviru drugih bioloških disciplina. Nije još postojao ni termin ekologija. Ubrzo, 1868 Ernst Heckel uvodi termin ekologija, od oikos (dom, mesto ...

Fizika i ekologija III

Kisela kiša nastaje kada ovi gasovi reaguju u atmosferi sa vodom, kiseonikom i drugim hemikalijama formirajući različita kisela jedinjenja. Sunčeva svetlost ...

EKOLOGIJA PONAŠANJA

EKOLOGIJA I PONAŠANJE. EKOLOGIJA PONAŠANJA – Proučava odnos između ponašanja životinja, ekologije i evolucije (Kako se životinje ponašaju u datim ...

Ekologija mora

Termoklina je sloj mora u kojem dolazi do naglog pada temperature (na srednjim ... spadaju ribe, morski sisavci, gmazovi (kornjače), glavonošci (lignje), ptice.

Okoliš i ekologija - Element

simbioza veličina populacije krivulja preživljavanja proizvođači potrošači razlagači kruženje ... Primjeri ugroženih vrsta su ciklama, kockavica. (sl. 1-1) i runolist.

Ekologija biljnih zajednica

biocenozu? Koje su funkcionalne komponente biocenoze? Kojim interakcijama se odlikuje biocenoza. Da se podsetimo: Šta je životna zajednica ili biocenoza?

ekoloģija - LU Bioloģijas fakultāte

(sugām, kurām lapas pārvērtušās ērkšķos). Kserofīti – sausu augteņu augi. Kodīgais laimiņš Sedum acre. Augu klasifikācija pēc ūdensprasīguma. Sukulenti.

ekologija - Veterinarski fakultet

(„limitirajućim faktorom“), a opisani mehanizam se zove i „pravilo minimuma“. Tako funkcionira svaki pojedini organizam pa i cijeli ekosustav. Sva poljoprivredna ...

ekologija špiljskih ekosustava - PMF

... LANCA / EKOLOŠKE. PIRAMIDE U ŠPILJAMA OTVORENIH SUSTAVA ... HRANIDBENA PIRAMIDA KOPNENIH ZAJEDNICA U ŠPILJAMA. Mnogi podzemni ...

EKOLOGIJA LOVNE DIVLJAČI

... a u Sardiniji svega 131 mm. Gavran ima na Himalajima raspon krila 500 mm, a na Sardiniji 310 mm. Alenovo pravilo. Izbočeni delovi tela su kraći kod sisara ...

ekologija i ekološki odgoj - PMF

svjetla: bljušt (Tamus communis), tetivika (Smilax aspera), zimzeleni broć (Rubia peregrina), sparožina (Asparagus acutifolius). Tetivika. Hrast crnika ...

MULTIMODALNA EKOLOGIJA – ČIMBENIK DJELOTVORNOGA ...

Ključne riječi: promet, ekologija, multimodalni transport, suvremene transportne tehnologije,okoliš, gospodarski i prometni sustav. *Prof. dr. sc. Ratko Zelenika ...

Ekologija i prirodna bastina - UniZD

održivost prirodnih znamenitosti Hrvatske. Vrjednovanje – kritički prosuđivati i sukladno najvišim ekološkim standardima donositi vlastite prosudbe glede ...

HIDRAULIKA MEHATRONIKA PNEUMATIKA EKOLOGIJA

BIBUS je od 2005. godine prisutan na tržištu Bosne i Srbije kao partner industriji za komponente i sisteme u području mehatronike, pneumatike, hidraulike, ...

Hrana i ekologija - Prijatelji životinja

odnosa razvijenoga svijeta sa zemljama u razvoju. EU i SAD najveći su proizvođači mesa u dvadesetom stoljeću, dok su zemlje u razvoju pogođene na više ...

Ekologija vodenih kukaca i emergencija - PMF

Vinson & Hawkins 2003, Spitzer & Danks 2006, Cantonati et al. 2012, Qi et al. 2019. CRETOVI. BROMELIJE. Diptera - Culicidae. Diptera - Tabanidae. MORE.

SISTEMATIKA I EKOLOGIJA LEKOVITOG BILJA

između pojedinih živih bića, nazivaju se prirodni ili filogenetski sistemi. • Naučna disciplina koja se bavi proučavanjem međusobnih srodničkih ili filogenetskih ...

SISTEMATIKA I EKOLOGIJA LEKOVITIH BILJAKA

Ranđelović, V., Matejić, J., Mitić, Z. (2012): Praktikum iz sistematike i ekologije lekovitih biljaka. Punta. Niš. Grupa autora, (1989): Lekovite biljke Srbije. Srpska.

EKOLOGIJA.pdf - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 нов. 2010 ... Slijepi miševi – korisni vampiri. (strana 5). PROJEKTI: Zeleni paket ... Zovu ih vampiri jer najčešće love noću ... energetski efikasne zgrade. Jed-.

URBANA EKOLOGIJA KAO TEMELJ SUVREMENOG ŽIVLJENJA3

onlinena web-stranicama multimedijskog projekta mrežne enciklopedije Rijeke i njezine šire okolice. Riječka enciklopedija Fluminensia tematski obuhvaća grad ...

primenjena ekologija - Green Limes Fondacija

31 дец 2014 ... Primenjena ekologija razmatra primenu ekologije na realnim pitanjima, odnosno ... U drugoj fazi svog razvoja ekologija proučava ekosistem.

Promet i ekologija - Veleučilište “Nikola Tesla”

Predmetni sylllabus informira studente o sadržaju i ciljevima predmeta Promet i ekologija, ishodima učenja, načinu održavanja nastave, obvezama studenata te ...

Ekologija kopenskih ekosistemov - UP FAMNIT e-učilnica

Uspevanje vrste v določeni fitocenozi je rezultat procesa, kjer so odločilni: ... ekološke prilagoditve, sukulenti, halofiti, fotosinteza. ▫ vrste, ekotipi, strategije.

Pejzažna ekologija - Prirodno-matematički fakultet

Pejzaži i ekosistemi unutrašnjeg pojasa Dinarida. Pejzaži i ekosistemi peripanonskog pojasa. 8 12 5 2 27. 6. 4. Pejzaži vertikalnog profila Bosne i Hercegovine:.

SAKRALNA EKOLOGIJA I ČOVJEKOV PRIRODNI OKOLiŠ

čudu prirode, njenoj ljepoti, iskonskoj snazi i bogatstvu - čovjek se prema prirodi ... društva i čovjeka, osobito ekološke, i tako daju svoj bitan prinos njihovom ... Što se tiče kršćanstva, ono je, na temelju poruka Sv. pisma (i novijih crkvenih,.

M. Šolić: Ekologija ponašanja Sebičnost i altruizam

Prirodna selekcija dizajnirala je jedinke koje se ponašaju u skladu sa svojim sebičnim interesima, a ne za dobrobit vrste ili grupe u kojoj žive. Ipak brojni.

ekologija za boljši jutri - RIS Dvorec Rakičan

31 mar 2017 ... Bil je pravi jesenski praznik. Otroci so bili po ... Skrbeli smo tudi za šolski pano in ga okrasili ob Dnevu Zemlje in Dnevu vode. Sodelovali smo.

Ekologija - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 дец 2010 ... različite životinje kao mravojedi, morske krave i slonovi. Odatle je riječ ,,slon” u imenu. Zato se naučnici zalažu da se ovaj red zove sengiji.

EKOLOGIJA - promet kot dejavnik onesnaževanja okolja - IV. OŠ Celje

Ugotovimo gibanje števila prepeljanega tovora in potnikov po železnici in v avtobusnem prometu. - Ugotovimo rast števila dnevnih migrantov v Celju. Navodilo: ...

Održivi razvoj i ekologija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

sveobuhvatnih definicija održivog razvoja glasi: održivi razvoj predstavlja integralni ekonomski, tehnološki, socijalni i kulturni razvoj, usklađen sa potrebama ...

Rasprostranjenje, ekologija i centri diverziteta slepih miševa ...

Radoslav Milić, det. Đorđe Mirić. 88; 1ž; juv ... 75; 3-; ad; 2011/8/19; Majdanpek, selo Blagojev Kamen, Markova Krčma; 254; EQ62; ruralna sredina; prikupljeni ...

rasprostranjenost i ekologija endemske makroalge fucus virsoides j ...

Ekologija smeđe alge Fucus virsoides. Lindarić (1949) je detaljno opisao ekologiju jadranskog fukusa. Vrsta Fucus virsoides je mediolitoralna alga koja ...

RIJEKA BEZ POVRATKA Ekologija i politike velikih brana

dolina kada se donose odluke koje utječu na gubitak njihovih rijeka, odluke koje ... Profil brane je ranije određen na staroj lokaciji ranije planirane brane He.

M. Šolić: Ekologija mora BIOLOŠKA RAZNOLIKOST Definicija

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST. Definicija: Biološka raznolikost je strukturalna i funkcionalna varijabilnost životnih oblika koja se manifestira na genetičkoj i.

Voda kao životni medij EKOLOGIJA VODENIH KUKACA - PMF

Vinson & Hawkins 2003, Spitzer & Danks 2006, Cantonati et al. 2012, Qi et al. 2019. CRETOVI. BROMELIJE. Diptera - Culicidae. Diptera - Tabanidae. MORE.

Ekologija sagorevanja Emisija ugljendioksida Gasovi koji su inače ...

Koeficijent emisije ugljendioksida određuje se na sledeći način : H g. 67,3. KCO c. 2 = gde su. 3,67 stehiometrijski koeficijent gc maseni udeo gorivog ugljenika ...

FIZIKA I EKOLOGIJA ULOGA FIZIKE U ZA[TITI @IVOTNE SREDINE

Potreban materijal: Lakmus pH papir. •. Kolor indikator ... b) Postaviti lakmus papir 2 sekunde na sveţi presek voća i odmah očitati pH ( u ... iseckan crveni kupus.

prirodni resursi na jadranu, ekologija i razvoj turizma u ... - jstor

KLJUCNE RIJECI: PRIRODNI RESURSI, EKOLOGIJA, RAZVOJ TURIZMA. SUMMARY: Modern social and economic development in the Republic of Croatia ...