(ciklus) Dodiplomski studijski program - PMF

10 stu 2012 ... Oksidativna fosforilacija. Razgradnja polisaharida. Razgradnja lipida i masnih kiselina. Razgradnja aminokiselina i ciklus uree. 2. 2. 2. 1. 1. 3. 3.

(ciklus) Dodiplomski studijski program - PMF - Srodni dokumenti

(ciklus) Dodiplomski studijski program - PMF

10 stu 2012 ... Oksidativna fosforilacija. Razgradnja polisaharida. Razgradnja lipida i masnih kiselina. Razgradnja aminokiselina i ciklus uree. 2. 2. 2. 1. 1. 3. 3.

Dodiplomski studijski program - PMF

Koordinacijski princip veza, koordinacijski broj i koordinacijski poliedri. Fizičke osobine kristala, metode istraživanja kristaliziranih supstanci. Optička svojstva ...

- 13 - Studijski program Vrsta studija (ciklus) II ciklus Naziv ...

II ciklus. Naziv studijskog programa Teorijska kompjuterska nauka. PREDMET. Naziv predmeta. Formalne metode i izračunljivost. Šifra predmeta. Semestar.

Studijski program Vrsta studija (ciklus) I ciklus studija Naziv ... - PMF

Kontakt sati. G – 369/I. V. Obavezni. 5 ... Nastavna jedinica. Kontakt sati. P V S K. 1. ... će svijet izgledati 2050, Naklada, Ljevak, Zagreb. Preporučena: 1.Agencija ...

Socijalni rad STUDIJSKI PROGRAM drugi ciklus ... - Univerzitet u Tuzli

Filozofski fakultet. Studijski odsjek: Socijalni rad ... sve druge poslove vezane za socijalni rad i socijalnu politiku ... Revija za socijalnu politiku, Studijski centar.

(prvi ciklus) Studijski program Naziv studijskog programa ... - PMF

HEMIJA – opći i nastavnički. PREDMET. Naziv predmeta. NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Šifra predmeta. Semestar. Status predmeta. ECTS bodovi.

(prvi ciklus) Studijski program Naziv studijskog programa HEMIJA

HEMIJA – opći i nastavnički. PREDMET. Naziv predmeta. NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Šifra predmeta. Semestar. Status predmeta. ECTS bodovi.

studijski program agrarna ekonomija i ruralni razvoj drugi ciklus ...

STUDIJSKI PROGRAM. AGRARNA EKONOMIJA I RURALNI RAZVOJ. DRUGI CIKLUS STUDIJA. /DIPLOMSKI STUDIJ/. (2 GODINE) ...

studijski program agrarna ekonomija i ruralni razvoj prvi ciklus ...

STUDIJSKI PROGRAM. AGRARNA EKONOMIJA I RURALNI RAZVOJ. PRVI CIKLUS STUDIJA. /DODIPLOMSKI STUDIJ/. (3 GODINE) ...

Naziv kolegija Anatomija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Sustavna anatomija: obilježja organa, njihova opskrba krvlju i inervacija. Prema ovom ... Naslov: Topografska anatomija trbušne šupljine I. Kratki opis: Regiones ...

Naziv kolegija Mikrobiologija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Nastava predmeta Mikrobiologija sastoji se od 20 tematskih jedinica ... Zagreb, 2013. 2. Praktikum iz medicinske ... Jawetz, Melnick i Adelberg "Medicinska mikrobiologija”, 1. hrvatsko ... Naslov: Medicinska parazitologija: helminti. Kratki opis: ...

Studijski program - PMF

BAZE PODATAKA U HEMIJI ... Pretraživanje litearture, baza podataka, koristenje ... Bibliografske i citatne baze podataka (ISI Web of Science, Science. Direct ...

Študijski program - FF UM

Študijski program sociologija in ... je dvopredmetni pedagoški program za ... 4 zahtevani izpiti (Sociologija kulture, Socialna psihologija, Sociologija mladine,.

studijski program - KIF

Naziv studijskoga programa. Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera ... Igre uz glazbu, šaljive igre, diplome i dr. (1P 2V). 13. Modeliranje ... Živčić Marković K. (ur.) Zagreb: LIP PRINT, Međimursko veleučilište u Čakovcu. 10.

Studijski program

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Šifra predmeta. Semestar ... Upoznavanje studenata sa nomenklaturom organskih spojeva. Trivijalni nazivi i ...

Studijski program - UFRI

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci. 5. ... samostalno izvođenje nastave iz svih predmeta i područja zastupljenih u ... Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Novi studijski program FER-a

tetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Za- grebu potkraj 2012. su počeli ... file (matrica granula - profil) te određuju preduvjeti znanja. Novi studijski ...

Studijski program - Stomatološki fakultet

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je samostalna ... Vođenje medicinskih zapisa pacijenata; Stomatološki kartoni; Naručivanje pacijenata;.

preddiplomski studijski program biologija - PMF

Kolegiji za sve tri godine studija složeni su po abecedi, najprije obavezni, a nakon ... rasprostranjivanje životinja; Promjene faune tijekom geološke prošlosti, ...

studijski program turizam i hotelijerstvo

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО. НАСТАВНИ ПЛАН (туризам и хотелијерство). Заједничке основе (I и II година). ПРВА ГОДИНА.

INTEGRISANI PETOGODIŠNJI STUDIJSKI PROGRAM ...

Arhitektonske konstrukcije 2. II. 2. 1. 1. 5. 9. Mehanika i otpornost materijala. II. 2. 1. 1. 4. 10. Istorija arhitekture 2 (srednji vijek). II. 2. 0. 0. 2. 11. Digitalne metode ...

studijski program teorijska fizika - PMF

I. Supek, Teorijska fizika i struktura materije, II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1977. - L. D. Landau, E. M. Lifšic, Teoretičeskaja fizika. Tom III: Kvantovaja mehanika.

STUDIJSKI PROGRAM sveučilišnog - KBF Đakovo

bogoslovna škola mijenja naziv u Teologija u Đakovu, usklađujući nazivlje sa Zakonom o visokim učilištima Republike Hrvatske iz 1993. U sastavu Teologije u ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - Internacionalni ...

Betonske konstrukcije I. 3 2. 8. 22. Čelične konstrukcije ... Drvene konstrukcije I. 3 2. 7. 3. Organizacija ... Armirano-betonske arhitektonske konstrukcije. 3 2. 7.

Studijski program i ishodi učenja - RiTeh

4. 5. Osnove elektrotehnike I. 3. 2. 1. 6. 7. Programska podrška u inženjerstvu. 2. 2 ... Calder, N. Boatowner's Mechanical and Electrical Manual, International Marine, Camden, ... B. Kuzmanović: Osnove elektrotehnike 1, Element, Zagreb, 2000.

Studijski program - Stomatološki fakultet - unizg

Niederkorn K, Sinanović O, Rundek T; Ad hoc Committee of the Croatian ... Mechanism of hormones activity; Pituitary gland: growth regulation and the growth.

magistrski študijski program arhivistika in dokumentologija

študijskim programom tretje stopnje Arhivistika in dokumentologija v obsegu 180 ECTS kreditnih točk. Podiplomski študijski program vsebuje predmetnik, ...

STUDIJSKI PROGRAM sveučilišnog (do)diplomskog ... - KBF Đakovo

KBF u Đakovu nastavlja tradiciju studija filozofije i teologije u biskupskom gradu ... Pomoćna literatura: Wilhelm Windelband, Povijest filozofije, Zagreb 1990., ...

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. stopnje STROJNIŠTVO ...

industrijska praksa (nekatere smeri). Predavanja, vaje, seminarji, ... Industrijska praksa v nekaterih ... Država: Hrvaška. Spletni naslov: http://www.fsb.hr/.

studijski program sestrinstvo - Univerzitet Bijeljina

Anatomija,histologija i embrilogija. 7. Biohemija. 8. ... Anatomija, histologija i embriologija, Biohemija, Fiziologija. Matičnost predmeta ... http://www.mefst.unist.hr/.

DNA TECHNOLOGY Študijski program in stopn - FKKT

16. Rekombinantna DNA v medicini. Gensko zdravljenje. Vaje – laboratorijski del: 1. Mutageneza. 2. PCR na osnovi kolonije. 3. Hitra izolacija genomske DNA,.

Studijski program - Sveučilište Jurja Dobrile

Tablica R. Nastavni plan integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija (p o s t o j e ć ... knjižice, izvedbeni nastavni planovi i programi, dokumentacija o slobodnim aktivnostima, izvananastavnim ... http://ahyco.ffri.hr ...

preddiplomski studijski program molekularna biologija - PMF

Skripta, PMF, Zagreb. 40886 EVOLUCIJSKA BIOLOGIJA. 0 0 0 2 2 1. NASTAVNI SADRŽAJI: Evolucija kao znanstvena disciplina i njen povijesni razvoj.

EKONOMSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA ...

STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA, studijska godina 2015/2016. Avgust 2017. EKONOMETRIJA. Uvid u radove u ponedjeljak, 11.09.2017. u kabinetu 312, ...

studijski program psihologija - Univerzitet Bijeljina

Razvoj psihologije kao nauke i struke Istrijski uvod u psihologiju. Uvod u psihologiju. Psihologija kao znanost i struka. 2. Metodologija psiholoških istraživanja.

Kao studijski program s karakterom“, SPDS OiM se zasniva na ...

Ivan Bartulović, MBA, Vipnet. (Glavni direktor za ljudske resurse i korporativne ... Institute. Ivan Krajina, MBA, Podravka. (Direktor globalnog razvoja poslovanja)

nastavni plan i program dodiplomskog studija (i ciklus) - Islamski ...

04K04-173 Metodika medijske kulture. 2 2 – – 1 5. 04K04-174 ... 1. CILJ. PREDMETA. Cilj predmeta je pružiti studentima temeljna znanja iz znanosti o odgoju,.

preddiplomski sveučilišni studijski program ranoga i predškolskoga ...

Popis obveznih i izbornih predmeta i / ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za ... organizaciji studija predškolskoga odgoja, a Učiteljski fakultet u Osijeku prepoznatljiv je. Hrvatskoj po ... Učiteljski fakultet Zagreb. Kineziologija.

Studijski program u ak. 2005. - Građevinski fakultet Osijek

Odjel Više tehničke škole aktivan je u regiji do 1976. godine kada se, kao dio Građevinskog školskog centra, otvara. Viša tehnička građevinska škola Osijek.

5.10. jednogodišnji master studijski program razredna nastava

JEDNOGODIŠNJI MASTER STUDIJSKI PROGRAM RAZREDNA NASTAVA (60 ECTS). I SEMESTAR. A. OBAVEZNI KOLEGIJI (2 od 5). R/br. Nastavni predmet.

Studijski program specijalne pedagogije - Filozofski fakultet

Specijalna pedagogija 4. Povijest pedagogije i skolstva BiH. Pedagoska psihologija 2. Pedagoska stittistika 2. Metodologija istrazivanja odgoja i obrazovanja.

poslijediplomski specijalistički studijski program „vođenje i ... - UniZd

4 srp 2016 ... MOTIVACIJA, RADNO PONAŠANJE I. DOBROBIT izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić doc. dr. sc. Ana Slišković. 30. 15. 5. Izborni. RAVNATELJ U ...

studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija ... - RiTeh

ECTS. P aV lV kV P V. Matematika I. 3. 3. 6. 7. Uvod u modernu fiziku. 2. 1. 3. 4 ... Slapničar I.: Matematika 2, Sveučilište u Splitu FESB, Split 2002., online ...

studijski program stručnog studija fizioterapije - Zdravstveno ...

Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena Državna matura. (osnovna razina) iz hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika, dokaz o ... Vrcić-Kiseljak, Lj.: Fizioterapija u liječenju oboljelih od tumora-skripta, Zagreb 2007. ZVU ... Sadržaji vježbi u praktikumu: Rad s operativnim sustavom Windows XP/Vista.

Magistrski študijski program 2. stopnje Geografija Master of ...

migracije in litoralizacija obalnih območij, turistični in prometni tokovi v Sredozemlju, varovanje ekosistemov in zavarovana območja narave, ukrepi za ...

STUDIJSKI PROGRAM DRUGOG CIKLUSA ... - Univerzitet u Tuzli

Razumjevanje procesa građenja, metoda za projektovanje i ... Razumjevanje pravne i profesionalne prakse vezane za industriju građevinarstva,.

Četverogodišnji studijski program Razredna nastava (240 ECTS)

Ratredna nastava. 64. 5.5. Četverogodišnji studijski program razredna nastava (240 ECTS). I SEMESTAR. R/br. Nastavni predmet. Broj sati po semestru (P V S).

Studijski program Preddiplomskog studija računarstva - FERIT-a

kao što je preddiplomski studij računarstva, vrlo brzo nalaze zaposlenje, kako zbog ... Perić, N., Automatsko upravljanje - predavanja, Zavodska skripta, FER, ...

STUDIJSKI PROGRAM: SOCIJALNI RAD PRVA GODINA I semestar ...

STUDIJSKI PROGRAM: SOCIJALNI RAD. PRVA GODINA. I semestar. Rb. Predmet. P. V. (E)CTS. 1. Osnove socijalne politike. 3. 0. 6. 2. Psihologija socijalnog ...

Preddiplomski i diplomski studijski program pedagogije - Odsjek za ...

Nositelj studija: Filozofski fakultet Zagreb – Odsjek za pedagogiju. 2.3. Trajanje ... Klapan, A. (1996), Učenje u učeničkom domu, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci. 3. Rosić, V. (2001) ... A. Peko i V. Mužić). Osijek: Pedagoški fakultet, str. 1-27.

l Diplomski studijski program: prehrambena tehnologija Smjer ...

Diplomski studij Prehrambena tehnologija, smjer Prehrambeno inženjerstvo ukupno traje 2 godine, odnosno 4 semestra i nosi ukupno 120 ECTS bodova.

informator – akreditovani studijski program osnovih akademskih ...

СЈЕНИЦИ. Акредитовани студијски програми основних академских студија. АГРОНОМИЈА и. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА. СЈЕНИЦА. 2017 ...

studijski program nastavničkog modula na ... - Filozofski fakultet

Opća pedagogija dr. sc. ... forme (molba, žalba, poslovno pismo, izvještaj itd.). ... o odgoju i obrazovanju u kontekstu odgoja za demokratsko građanstvo. (Opća.

preddiplomski studijski program geodezije i ... - Geodetski fakultet

Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu priznati su stručnjaci u zemlji i ... Cigrovski-Detelić,. B. Četverodimenzionalna geodezija. 0 4 1. 6. 7. Džapo, M.

medicinski fakultet studijski program - Univerzitet u Tuzli

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli · Ul. Univerzitetska br.1· 75000 Tuzla · Bosna i ... Na Medicinskom fakultetu u Tuzli studij je ustrojen prema studijskom ...

Studijski program Prostorija Matematika Fizika NAPOMENA - FERIT-a

Vinko. GRAHOVAC. ENA. Galić. Jure. Đurkov. Filip. Husnjak. Zvonimir. GELEŠIĆ ... Viljušić. Veronika. Veseli. Domagoj. Vuković. Domagoj. Vukadin. Bernarda.

Studijski program Arhitektura i urbanizam - Građevinski fakultet Osijek

Visokoškolsko obrazovanje graĊevinara u podruĉju istoĉne Hrvatske zapoĉinje 1967. godine u Osijeku osnivanjem odjela Više tehniĉke škole iz Zagreba.

Studijski program - Građevinski fakultet Osijek - Sveučilište Josipa ...

GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK. Studijski program. Sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva - smjer Prometnice. (Izmjene i dopune 2015). Osijek ...

Erasmus program ključna aktivnost 1 – studijski boravak - unizg

15 svi 2014 ... 2. ispuniti na vrijeme obrazac za odustanak koji se nalazi na ... Ulaskom Hrvatske u EU, sve osigurane osobe HZZO-a ostvaruju pravo ... Međutim, osnovno osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica možda nije.

Studijski program - Diplomski sveučilišni studij ZAŠTITA PRIRODE I ...

U izradi predloženog diplomskog studija Zaštita prirode i okoliša sudjelovali su: ... Uspješno izrađen i prezentiran seminarski rad donosi 10% konačne ocjene.