Zadaci riječima - Djelitelj i višekratnik - matematika 5. razred - Artrea

Toni želi 28 plavih i 42 crvene knjige složiti na police tako da na svakoj polici budu samo knjige iste boje i da na svakoj polici ima jednak broj knjiga? Koliko će ...

Zadaci riječima - Djelitelj i višekratnik - matematika 5. razred - Artrea - Srodni dokumenti

Zadaci riječima - Djelitelj i višekratnik - matematika 5. razred - Artrea

Toni želi 28 plavih i 42 crvene knjige složiti na police tako da na svakoj polici budu samo knjige iste boje i da na svakoj polici ima jednak broj knjiga? Koliko će ...

Zadaci riječima - Razlomci - matematika 5. razred - Artrea

Tina je danas u školi imala 6 sati. 2/3 vremena provela je na tjelesnom. Koliko je Tina sati provela na tjelesnom? Marko je izračunao da svakog dana provede ...

Zadaci riječima - listići matematika 3. razred OŠ - Artrea

www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Varaždin. Hobotnica ima 8 krakova. U svakom kraku drži malenu hobotnicu. Koliko sve zajedno imaju krakova? Saša je ...

Zadaci riječima - Matematika - Artrea

Tina je izračunala da tata ima četiri puta više godina od nje, a ona dva puta više godina od svog brata koji ima 4 godine. Koliko godina ima tata? Na jednom je ...

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Zadaci riječima - Matematika - Artrea

Sanja je imala 50 kuna. Jučer je kupila časopis za 12 kuna, a danas sladoled za 9 kuna. Koliko joj je novaca ostalo? Janja, Darko i Luka dobili su zajedno 30 ...

Sve računske operacije - Zadaci riječima - listići matematika ... - Artrea

Koliko kg kruha prodaju za 6 dana? On-line škola artrea.com.hr. Edukativni sadr aji na jednom mjestu - ž www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Varaždin.

Zadaci riječima - listići matematika 3. razred OŠ - Artmedia

www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Varaždin. Hobotnica ima 8 krakova. U svakom kraku drži malenu hobotnicu. Koliko sve zajedno imaju krakova? Saša je ...

Zadaci riječima - Zbrajanje i oduzimanje do 20 - Artrea

Tihana je imala 10 kuna. Koliko joj je novaca ostalo ako je kupila olovke za 6 kuna? Saša je imao 12 jabuka. Koliko ih je pojeo ako mu je ostalo. 9 jabuka?

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Zadaci riječima - Listići za 2. razred

Page 1. On-line škola artrea.com.hr. Edukativni sadr aji na jednom mjestu - ž www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Varaždin. Od razlike brojeva 50 i 32, ...

Brojevi do 20 - Matematika - Listići za 1. razred - Artrea

1. 2. 3. 16. 17. 13. 19. 20. 6. 3. 4. 15. 11. 5. 18. 9. 7. 4. 5. 14. 15. 16. 17. 10. 6. 5. 6. 13. 18. 17. 15. 5. 7. 12. 11. 12. 13. 18. 19. 20. 8. 9. 10. 13. 8. 17. 11. 1. 2. 11. 12.

Likovi i tijela - matematika 1. razred - Artrea

Page 1. Koja geometrijska tijela vidiš? Prebroji ih. Kugla: Stožac: Kocka: Kvadar: Piramida. Valjak. On-line škola artrea.com.hr. Edukativni sadr aji na jednom ...

Vrste kutova - matematika 5. razred - Artrea

Kutovi. Pravi kut točno 90o. Šiljasti kut od 0 do 90 o o. Tupi kut od do 180o. 90o. Ispru eni kut točno 180o. Izbočeni kut od do 360o. 180o. Puni kut točno 360o.

Skupovi - matematika za 5. razred osnovne škole - Artrea

Elementi skupa A su: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11. To pišemo: A = b) Skup B ima 6 elemenata. Elementi skupa B su: 2, 4, 6, 8, 9, 10. c) Broj 7 je element skupa A. d) Broj 5 ...

Vrste trokuta - matematika za 4. razred osnovne škole - Artrea

Tko ima veći opseg, kvadrat čije su stranice a = 4 cm ili pravokutnik čije su stranice a = 3 cm i b = 4 cm? Izračunaj stranice kvadrata koji ima opseg 24 cm.

Popravni ispit-zadaci za vjezbu, matematika u struci 2. razred

Kvadratna jednadzba: x1 = -b . / b2 - 4ac. 2a. , x2 = -b -. / b2 - 4ac. 2a. Diskriminanta kvadratne jednadzbe D = b2 - 4ac. 1. (2 boda) Izracunaj diskriminantu i ...

Rebusi za djecu - igre riječima - Artrea

Page 1. Rješenje: Rješenje: Rješenje: 100. B. 100 L. Copyright 2017 Artmedia Varaždin • www.artrea.com.hr. REBUS. . . stonoga,bura,stol.

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Zadaci riječima ... - Artmedia

Sanja je imala 50 kuna. Jučer je kupila časopis za 12 kuna, a danas sladoled za 9 kuna. Koliko joj je novaca ostalo? Janja, Darko i Luka dobili su zajedno 30 ...

Sustavi linearnih jednadžbi - zadaci rijecima

Sustavi linearnih jednadºbi - zadaci rije£ima. 4. oºujka 2016. Page 2. Zadatak 1. Svjeºe gljive sadrºe 90% vode, a suhe 12% vode. Koliko se suhih gljiva dobije iz ...

Matematika 1-4 - Artrea

CD je izra en tako da dozvoljava djetetu da vježba i ponavlja gradivo interaktivno pomoću računala, ili da, prema potrebi ili želji, zadatke ispisuje na papir te ih ...

Zabavna matematika - zabavne računice i brojevi - Artrea

Telefonski broj. 1. Uzmi prva tri broja svog broja mobitela. 2. Pomnoži sa 40. 3. Dodaj 1. 4. Pomnoži sa 500. 5. Dodaj zadnja četiri broja svog broja mobitela. 6.

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom - matematika ... - Artrea

Rješavanje linearnih jednad bi. Svaka jednadžba koja se može svesti na jednadžbu oblika ax = b u kojoj su a i b poznati brojevi zove se . linearna jednadžba s ...

Početno čitanje - Prvo slovo - zadaci za predškolski uzrast - Artrea

O M K U N G B J I K H U M S T K P G E L. I S T L J S O K M O N D K I S T E R B S S. P U V O K O S T C K A A E I M T O S T I.

Matematičke mozgalice - Računamo do 1000 - za 3. razred ... - Artrea

Dodaj mi 20 i bit ću > 300. Oduzmi mi 20 i bit ću < 300. Ja sam parni broj. Koji broj sam ja? Ja sam > 8x9 26. Ja nisam 90 27. Možeš me dijeliti s 3. Koji broj ...

Zanimanja - Priroda i društvo listići 2. razred - Artrea

Poveži svaki mjesec sa brojem koji prikazuje koliko dana ima u tom mjesecu. Siječanj. Veljača. O ujak. Travanj. Svibanj. Lipanj. Srpanj. Kolovoz. Rujan.

Aktuarska matematika II Zadaci

Aktuarska matematika II. Zadaci. Page 2. POGLAVLJE 1. 1. Kompanija razmatra uvodenje nove klase osiguranja. Svi rizici biti ce na jednom od cetiri moguca ...

Finansijska i aktuarska matematika Zadaci za vježbu

manipulativne troškove od 10€, ali je eskontna stopa 5%. Koju će banku odabrati? 4. Banka kupuje dvije kratkoročne državne obveznice uz racionalni eskont ...

Matematika na dlanu Inicijalno testiranje Tekstualni zadaci ...

Inicijalno testiranje - Tekstualni zadaci - prepoznaj računsku operaciju. Antonija Horvatek http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 3. Matematika na dlanu.

Zagreb, 24. veljace 2003. FINANCIJSKA MATEMATIKA Zadaci za ...

FINANCIJSKA MATEMATIKA. Zadaci za vjezbu. Napomena: Zadaci u ovoj prvoj skupini se mogu smatrati pocetnima i sluze za uvjezbavanje pojedinih pojmova.

Matematika 1 Limes funkcije: Zadaci za vjezbu 1. Izracunajte ...

Ispitajte postoji li limes funkcije f : R<10l → R zadane formulom f(x) = 1 e1/x . u tocki a = 0. Rješenje: Ne. 5. Izracunajte sljedece limese: a) lim x→4 . 5 x - 4.

Matematika na dlanu Zadaci za zadaću ... - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Zadaci za zadaću - Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama. 1. Prepiši u bilježnicu i izračunaj:.

Rastavljanje polinoma na proste faktore - zadaci 2 - matematika.ba

Rastavljanje polinoma na proste faktore - zadaci ( II ). Z.1. Rastaviti na faktore sledeće izraze koristeći se osnovnim algebarskim identitetima, grupisanjem i ...

Matematika na dlanu Zadaci za zadaću - Množenje i dijeljenje ...

Zadaci za zadaću - Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim ... 3. Prepiši u bilježnicu i izračunaj: a) 6.3892 · 1000 d) 0.92 · 1000 g) 80 · 1000.

zadaci za vezbanje-razlomci-5.razred

РАЗРЕД – ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ. 1. Представи у облику разломка осенчени део фигуре: Page 2. 2. Следеће пазломке запиши у децималном запису:.

MATEMATIKA I 1. Zadaci za vjezbu 1.) Odredite vrstu krivulje drugog ...

Zadaci za vjezbu. 1.) Odredite vrstu krivulje drugog reda i skicirajte ju: (a) x2 y2 2x − 4y − 4=0. (b) x2 y2 − 20y 84=0. (c) 9x2 4y2 − 18x 16y − 11 = 0.

Matematika 4 - Diferencijalne jednačine - teorija zadaci i rokovi - suetf

Матричном методом решити систем диференцијалних једначина: dx. x y z dt dy. x y z dt dz. x y z dt. =− . = − . = . 2. Наћи опште решење парцијалне ...

ZADACI ZA ISPITIVANJE ZNANJA IZ GEOGRAFIJE – 7.RAZRED ...

ZADACI ZA ISPITIVANJE ZNANJA IZ GEOGRAFIJE – 7.RAZRED. EUROPA/ ZAVRŠNI TEST - grupa A. Ime i prezime: Bodovi: / 50 Postotak: %. Datum: Ocjena:.

8. razred Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje - zadaci za ...

zadaci za ponavaljnje i sistematizaciju na kraju cjeline. Ovo su zadaci koje možemo iskoristiti za ponavljanje i sistematizaciju na ... Napiši u obliku potencije:.

Zadaci za pripremu zatakmičenje iz geografije – VII razred

3. Koji kontinent nema ekumenu? 4. Upišite oko kog tla Sunčevog sistema se kreću navedeni članovi Sunčevog sistema: a) Mesec. b) Mars. c) Jupiterovi sateliti ...

2. uvodni ispit znanja - a 6. razred zadaci 1. 8. 10. - MIM-Sraga

Matematika 6. 2. www.mim-sraga. ... Odredi osmosimetričnu sliku točke s obzirom na pravac . A p p. iA. 8. 6 17 9. Izračunaj: 19 19 19 ... TESTOVA ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ... VI poglavlje. Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

Školsko takmičenje iz matematike 2009 Zadaci za 3. razred

Page 1. Školsko takmičenje iz matematike 2009. Zadaci za 3. razred.

Matematika za I. razred - Ministarstvo znanosti

12 stu 2008 ... iskazati i usvojiti Talesov teorem o proporcionalnosti i njegov obrat. - naučiti primjenjivati gradivo u različitim zadacima. - naučiti definiciju ...

Dodatna nastava iz matematike za 1. razred Razni zadaci Predavac ...

Dodatna nastava iz matematike za 1. razred. Razni zadaci. Predavac: Aleksandar Pejcev. 1. Data je funkcija f : R → R koja zadovoljava f(x 1) = f(x) − 5 f(x) − 3.

Materijali za učenje iz fizike za 1. razred ZADACI ZA VJEŽBU- PRVA ...

Što je jednoliko pravocrtno gibanje? V-t i s-t graf tog gibanja! 4. Što je akceleracija? Izvod formule i mjerne jedinice! 5. Što je jednoliko ubrzano/usporeno ...

Izborni nastavni predmet - Matematika za III. i IV. razred

13 srp 2009 ... KRUŽNICA I KRUG. GEOMETRIJA. PROSTORA. VEKTORI. 31.-32. ... 26. 27. 28.-35. Kut; Brojevna kružnica. Parnost i neparnost, periodičnost.

Likovi i tijela - matematika 1. razred - Artmedia

Sve zakrivljene linije zaokruži crvenom bojom, a sve ravne linije plavom bojom. Nacrtaj zakrivljenu liniju zelenom bojom i ravnu liniju žutom bojom. On-line ...

testovi matematika 5. razred - Antonija Horvatek

TESTOVI. MATEMATIKA. 5. RAZRED za samostalnu provjeru znanja. (slika je sa Microsoftovih stranica) ... U Hrvatskoj ima oko četiri milijuna i tristo tisuća ljudi.

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom - matematika 6. razred

Rješavanje linearnih jednad bi. Svaka jednadžba koja se može svesti na jednadžbu oblika ax = b u kojoj su a i b poznati brojevi zove se . linearna jednadžba s ...

matematika-inicijalni-test-v-razred - Друштво наставника ...

5. 1. У празна поља на бројевној прави упиши одговарајуће бројеве. 840. 850. 870. 900. 2. Израз на левој страни повежи са тачном вредношћу на десној ...

Priprema za popravni ispit Matematika 8. razred - Antonija Horvatek

Matematika 8. razred. Iz prethodnih razreda: Na kraju 8. razreda, osim gradiva 8. razreda treba dobro znati i neke osnove koje smo učili u prijašnjim razredima ...

Priprema za popravni ispit Matematika 6. razred - Antonija Horvatek

Priprema za popravni ispit. Matematika, 6. razred. 1/6. Antonija Horvatek. Matematika ... Iz 5. razreda: Na kraju 6. razreda, osim gradiva 6. razreda treba dobro znati i neke osnove koje smo učili u prijašnjim ... 6. cjelina: Četverokut. → opseg i ...

101830162-Razigrana-matematika-za-I-razred-udžbenik-Nove-skole

МАТЕМАТИКА. ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ. НОВА ... Одузимање бројева (1 - 4, 17 - 4).. Одузимање ... Разиграна математика........... Одузимање ...

Priprema za popravni ispit Matematika 5. razred - Antonija Horvatek

Matematika, 5. razred. 1/5. Pripremila: Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Priprema za popravni ispit. Matematika 5.

Udžbenci kakve želim ~ matematika, 5.-8. razred - Antonija Horvatek

sve znamenke djeljenika djeljive sa djeliteljem (39:3, 486:2, 663:3,... uključujući ... toga ne bi bilo loše uočiti da ako oba broja (djeljenik i djelitelj) pomnožimo ili ...

Priprema za popravni ispit Matematika 7. razred - Antonija Horvatek

Nacrtaj kružnicu radijusa 3 cm i u nju upiši: a) pravilni šesterokut ABCDEF b) kvadrat KLMN c) pravilni osmerokut ABCDEFGH. 8.) Nacrtaj kvadrat PRST stranice ...

Najmanji zajednički višekratnik - Antonija Horvatek

Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Zajednički višekratnici i najmanji zajednički višekratnik. Primjer 1.: Dopuni: a) Višekratnici broja 4 su: ...

Antenski djelitelj snage

Antenski djelitelj snage. Radio Klub Pazin. Adam Aličajić, 9A4QV. 1 www.rkp.hr. Antenski djelitelj snage. Posjećujući razne radioamaterske sajmove i na istima ...

Marko Babić IZVANREDNI DJELITELJ PRIČESTI

... je da se pričešćivanje svelo na veoma rijetke prigode. Najčešće na ispunjavanje izravne crkvene nared-. Marko Babić. IZVANREDNI DJELITELJ PRIČESTI ...

. Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred Hrvatski jezik 3 3 3 3 ...

Predmet. 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred. Hrvatski jezik. 3. 3. 3. 3. Strani jezik. 2. 2. 2. 2. Povijest. 2. 2. -. -. Zemljopis. 2. 1. -. -. Politika i gospodarstvo.

07 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 7. Podatkovne zbirke www.element.hr. Zadaci za vježbu.

05 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

... Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 5. Struktura programa u Pythonu www.element.hr. Zadaci za vježbu. RJEŠENJA.