Metabolička nuspojava antikonvulziva-prikaz bolesnice

kosti s posljedičnom hipokalcijemijom. Hipokalcijemija potiče sintezu i lučenje parathormona koji povećava ra- zinu kalcija u plazmi, ali i bubrežni klirens fosfata.

Metabolička nuspojava antikonvulziva-prikaz bolesnice - Srodni dokumenti

Metabolička nuspojava antikonvulziva-prikaz bolesnice

kosti s posljedičnom hipokalcijemijom. Hipokalcijemija potiče sintezu i lučenje parathormona koji povećava ra- zinu kalcija u plazmi, ali i bubrežni klirens fosfata.

HIPOKALIEMIJSKA METABOLIČKA ALKALOZA: PRIKAZ 6 ...

Hipokaliemijska metabolička alkaloza hiperreninemični hiperaldosteronizam.1–6 U patogenezi, osim direktnih tubularnih gubitaka soli zbog smanjene reapsorp ...

Sindrom Apert – prikaz bolesnice

Apertov sindrom je autosomno dominantno nasljedna bolest. Ovaj je sindrom prvi opisao francuski liječnik Eugène Charles Apert 1906. god. Karakteriziraju ga ...

BENIGNI HIPERMOBILNI SINDROM-PRIKAZ BOLESNICE ...

Paravertebralna muskulatura napeta je lumbal- no. Kretnje u lumbalnoj kralježnici blaže su reducirane i terminalno bolne. Lasegueov znak obostrano je negati-.

nuspojava terapije propranololom dojenačkih hemangioma

Riječ je o bolesnicima kod kojih hemangiom ugrožava život ili vitalnu funkciju, bo- ... CEREBRALNA PARALIZA U DJECE S KORTIKALNOM DISGENEZOM.

Sjemenke kajsije (marelice) ubijaju stanice raka bez štetnih nuspojava

Na primjer , Gersonova terapija liječenja raka sokovima, s pravim ... Obiman, indexiran i kategoriziran besplatan popis terapija protiv raka sa detaljima koji vam.

Metabolická acidóza u chronického onemocnění ledvin

Metabolická acidóza (MAC) je tradičně definována po- klesem sérové koncentrace bikarbonátu, často spojeným s poklesem krevního pH. Jedná se o běžný ...

Metabolička alkaloza-alkalemija u djece - Dr Med | Repozitorij ...

Metabolička acidoza je poremećaj u kojemu je pad pH primarno uzrokovan padom koncentracije bikarbonatnih iona, a metabolička alkaloza oznaĉava ...

Prikaz podataka Tablični prikaz podatka Slikovni prikaz podataka ...

kontingencijske tablice, stupčasti i kružni grafikoni. • kvantitativni podatci. • mjere prosjeka (središnjice) i odstupanja (raspršenja). • grafikon okvira s ručicama. 2.

Mitralna i trikuspidalna valvuloplastika u bolesnice s ...

INSUFICIJENCIJA MITRALNOG ZALISTKA – kirurgija, ... Daljnjom obradom dokazane su mitralna i trikuspidalna insuficijencija teškog stupnja pa je bolesnica ...

Mijelodisplastični sindrom u bolesnice s neliječenom kroničnom ...

U bolesnika s kroničnom limfoproliferativnom bolesti (LPB) veća je učestalost nastanka sekundarnih ... neoplazma (limfoproliferativna bolest i limfom mar-.

Grupiranje, tablični i grafički prikaz prikaz podataka vezanih za dva ...

alata: Histogram i Zaokretna tablica u MS Excelu. Podaci koje ćemo ... modaliteta promatranog obilježja, pa ćemo ih iz tablice i grafa očitati. Prvi korak u ...

Prvo invazivno monitoriranje i operacija mozga bolesnice s ...

Šulentić), neurokirurga (prof. dr. sc. Josip Paladi- no, mr. sc. dr. Goran Mrak, dr. Andrej Desnica), biomedicinskih inženjera (doc. dr. sc. Velimir. Išgum, dipl. ing.

Poremećaj čeljusnog zgloba u 12-godišnje bolesnice - TSpace

Ključne riječi: čeljusni zglob, magnetska rezonancija, pomak zglobne pločice, temporoman- dibularni poremećaji. ABSTRACT. Introduction: Functional disorders ...

Kožna i plućna tuberkuloza u bolesnice s miješanom bolesti ...

Ana Petrović Vlahović, Miroslav Nakić, Dina Rnjak, Ana-Marija Šola, Vitorio Vrčić,. Mihovil Vrčić*. Sažetak. Cilj ovoga rada je prikazati rijedak slučaj kožne i ...

intratorakalni lipom u bolesnice s familijarnom multiplom lipomatozom

torakalnog lipoma, a otprije je bolovala od familijarne multiple lipo- matoze. Pojavljivanje tih dviju ... uklanjanje lipoma, osobito onih ve}ih dimenzija koji uzrokuju ...

5. Naida Morić_Hidronefroza nativnih bubrega u bolesnice nakon ...

Porodična i soc.epidem. anamneza: bez osobitosti. ➢ Status presens: normotenzivna, afebrilna, eupnoična, pokretna, cor et pulmo b.o., ekstremiteti bez edema ...

Edem pluća kod bolesnice sa nekompaktnim miokardom leve komore

retka kardiomiopatija sa prevalencom od. 0,014 % do 1,3 % u opštoj populaciji prema rezultatima ehokardiografskih studija.1 Posle- dica je intrauterinog ...

Argon plazma koagulacija i inhibitori protonske pumpe u bolesnice s ...

Ključne riječi: Barrettov jednjak (BJ), inhibitor protonske pumpe (IPP), argon plazma koagulacija (APK). Summary. A treatment of Barrett′s esophagus by argon ...

Metabolička bolest kostiju u etabolička bolest kostiju u etabolička ...

terminalni ileum. Crohnova je bolest zajedno s ulceroznim kolitisom kronična, upalna bolest crijeva, u osnovi kojih je imunološki poremećaj. Ponekad manji.

PRIKAZ

Đakovačka i Srijemska biskupija. (1951.-1973.),Sabrana djela XII. – Đakovačko-osječka nadbiskupija,. Đakovo, 2014., 908 str. Nadbiskup u miru Marin Srakić ...

PRIKAZ KNJIGE

U izdanju Odjela za geografiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, objavljena je 2010. godine elektronska knjiga Udornice v Sloveniji, autora Uroša ...

PRIKAZ PODATAKA

Stupčasti grafikon. ◇ Obično grafikoni s jednim brojevnim pravcem. ◇ Prikaz brojnosti ili učestalosti jedinki unutar kategorija nominalnih ili ordinalnih ...

prikaz kalendara

gorila, panda, hijacintna ara... Međunarodni dan za sećanje na trgovinu robljem i njenu zabranu. Evropska noć slepih miševa. U poslednjih 15 godina površina ...

prikaz problema

21. 4.2 KRITERIJI ZA ISKLJUČENJE IZ STUDIJE. 22. 4.3 ANAMNEZA I KLINIČKI PREGLED BOLESNIKA. 22. 4.4 BIOMETRIJA OKA I IZRAČUN JAKOSTI.

PRIKAZ SLUČAJA

A recently avaliable new class of type 2 diabetes drugs – glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1 RA) – has opened new possibilities in diabetes ...

Prikaz - Srce

pravac kasnijeg pjesniπtva nazvan “marinizam”. Una-. toÀ golemoj fortuni, do Machiedovih prijevoda Mari- no je bio nepristupaÀan Àitateljima na hrvatskom.

prikaz vučetić/k

Tako radnja mora biti ostvarena u vanjskom svijetu (građanin koji razmišlja o počinjenju djela samo ... nakon počinjenja djela, pa je zato ta namjera određena. ... furtum violentum (nasilna krađa) koju karakterizira upotreba opasnih sredstava.

Prikaz casa u Wordu

реше анкету о арахнофобији или одиграју игрицу „ Паукова мрежа“можда смањимо отпор и страх ученика према пауцима.Пошто смо програмирали и ...

Kartografski prikaz 5 16102017 - Gov.si

399. Ex-Topolein-. Tržišče. Velike Rodne. Sveti Križ. Prnek'. Polajžer. Tržisce ... Os iš Čec. Prode sekel. Mekić. 182. Siget sub elica. I Trno Š Čak. Zeleni prudi.

prikaz pogodnosti 2019 - NYC.gov

u pozorištima koja su članovi udruženja. Barclays ... NYC Parks Department: 10% popusta na članarinu u rekreativnom ... Lincoln Center for the Performing Arts.

10-Prikaz-Javna dobra.qxd

JAVNA DOBRA I POLITIČKO ODLUČIVANJE, Zdravko Petak,. 2001, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 198 str. Prikaz*. Teorija javnog izbora i ...

DISPAREUNIJA- PRIKAZ SLUČAJA

od prvog spolnog odnosa dok sekundarna dispareunija predstavlja stanje kada se ... upućuju na često prisutnu dispareuniju nakon epizioto- mije (3, 4). Studija ...

1. SINTETIZIRANI PRIKAZ DJELA

PRIKAZ KNJIGE. Naslov: RESURSI I TRŽIŠTA HRVATSKOG GOSPODARSTVA. Autori: Prof.dr.sc. Ivo Družić. Izdavači: Politička kultura. Mjesto i godina izdanja: ...

Raspodjela i prikaz podataka

20 stu 2017 ... Krivulja normalne raspodjele ili. Gaussova krivulja. • simetrična u odnosu na aritmetičku sredinu. • zvonolika. • oblika koji ovisi o aritmetičkoj ...

GM1 GANGLIOZIDOZA – PRIKAZ SLUČAJA

kođe je i hiperakuzija česta. Makula boje trešnje. (cherry red spot) otkriva se kod 50% obolelih obično posle šestog meseca, uz zamućenje rožnjače, a ka-.

LIM.OMI [TITASTE @LEZDE (prikaz 3 slu~aja)

About 5% of malignant tumours of the thyroid gland are malignant lymphoma, most of them often being Non Hodgkin lymphoma which in about 30% of cases have ... nega ovih bolesnika (toaleta disajnih organa, nega traheostome, ishrana.

povijesni prikaz - zzpudnz

Dubrovnik i Dubrovačka Republika. Sažeti pregled povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike. Položaj u okruženju. Sustav obrane Dubrovačke Republke ...

6.1. prikaz podataka - e-Sfera

strukturni krug (kružni dijagram). - histogram kao posebna vrsta stupčastoga grafikona. - slikovni dijagram (piktogram). - statistička mapa (kartogram). Primjer 11.

Prikaz serije Tudori - Srce

je prikazana prva epizoda serije The Tudors (Tudori) snimane u Irskoj.2 Tvorac serije je engleski ... nominirani za Zlatni globus u kategoriji najbolje TV serije i glavnog glumca.5. Serija se prikazivala u periodu od 2007. do 2010. godine.

Hiperkalijemija -prikaz slučaja - dlums

Uvod. Kalijum - glavni intracelulalrni katjon odgovoran je za transmembranski i akcioni potencijal, intraćelijski transport glukoze, elektroneutralnost i osmotsku.

prikaz slučaja Glycerin Borax Tr

1 Jun 2016 ... Eksfolijativni heilitis rijetko je stanje koje zahvaća vermi- lion gornje i donje usnice ili obiju usnica. Obilježava ga stal- na proizvodnja debelih ...

Prikaz - M. Veber, Sabrani spisi ...

”Konfucijanizam i taoizam” istra`uje religijske uticaje na privredni `ivot. Kine. ... stavnici jedinstvene ortodoksne dok- trine poznate kao konfucijanizam. Veber.

WEGENER-OVA GRANULOMATOZA - PRIKAZ SLUČAJA I ...

ntisana, subfebrilna (t.t. 37,5o C), eupnoična u mirovanju, bez cijanoze, adinamična, pokretna, bleda, uznemirana, iskašljavala je svežu krv u tragu, tahikardična ...

PRIMARNI HIPERPARATIREOIDIZAM – PRIKAZ SLUČAJA ...

Vodeći znak bolesti je hiperkalcijemija koja se javlja zbog povećane resorpcije kostiju, smanjene urinarne eliminacije kalcijuma i povećane apsorpcije.

Prikaz znakova u računalu - Loomen

Prošireni ASCII – 1 znak 8 bitova (1B) ... Na pisaču se ispisuje tekst zapisan ASCII kodom ... kodiranje znakova upotrebljava se prošireni ASCII kôd? ▫ Rj: 1400 ...

KATALOG TENDE 2019 za prikaz.cdr

1 velj 2019 ... CJENIK OKOVA ZA TENDE. VRIJEDI OD 01. 02. ... MATERIJAL. PAK. CIJENA. KIT DIJELOVA KUTIJA 105 mm. 024274. AL. LEGURA. KPL.

TABELARNI PRIKAZ REGISTROVANIH LIJEKOVA U BiH ... - ADA BiH

PRILEN PLUS - PLIVA HRVATSKA D.O.O.. S 5. PRILINDA PLUS - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH. PROIZVODA, D.O.O. BANJA LUKA. S 5.

Prikaz - D. Djordjevic, Sociologija forever

je i ”Pismo indijanskog poglavice bije- lom ~ovjeku”, koje je godine 1854. pogla- vica Sijetl uputio ameri~kom predsjed- niku u Va{ington kada je ovaj izrazio.

Prikaz slučaja Ispitna prezentacija

Prikaz slučaja. Ispitna prezentacija. Predmet: Klinička parodontologija. Akademska godina 2015./2016. Page 2. SADRŽAJ. OSNOVNI PODACI. ANAMNEZA.

HALO NEVUS-PRIKAZ SLUČAJA

Melanom, vitiligo i atipični nevusi česti su kod bolesnika koji imaju HN . Prikazuje se 20-godišnja osoba ženskog pola sa depigmentovanom plažom.

Prikaz lista nepokretnosti - occrp

Nema podataka. Svojina. VRBICA MILO ZORAN. S OBALA 006 Budva. FIZIČKO ... PARISKE KOMUNE 33. FIZIČKO. LICE. 1/2. Susvojina. JOVANOVIĆ MILAN.

POSTPARTALNA INTRAABDOMINALNA HEMORAGIJA – PRIKAZ ...

Hemoragije u trudnoći, porođaju i nakon porođaja ... uterusu multigravida, čak i u ranoj trudnoći. ... gom literature saznajemo da su moguća krvarenja iz le-.

Prikaz knjige - OŠ Sveti Sava

Поводом Месеца школских библиотека и Месеца књиге у октобру 2018. ... Мислим да ћу се још неки пут вратити овој књизи јер она најбоље показује да ...

(Razvoj govora-prikaz slučaja)

1 ruj 2013 ... Bez obitelji, socijalne okoline, govor se ne bi mogao razviti, a samim time i ... provjeriti miče li dijete sve udove podjednako. Dijete ... puzenja. Osiguravanje stabilnog položaja na trbuhu i leđima preduvjet je za razvoj voljnog.

APSTINENCIJALNI SINDROM NOVOROĐENČETA – PRIKAZ ...

Apstinencijalni sindrom novorođenčeta (neonatal abstinence syndrome – NAS) pred- stavlja skup simptoma i znakova koje ispoljava novorođenče majke ...

biografski prikaz s. stefanovic 24-12-2017

24 дец 2017 ... Zapoĉeo je radno iskustvo 01.09.1994. godine, u ″EI-Niš″ u konstruktivnom birou fabrike mašinskih delova na poslovima konstruktora ...

Prikaz knjige „Betonske konstrukcije 2“

Ovoj su knjizi prethodila skripta autora Sorića, Kišičeka i Galića, objavljena prvi put pod naslovom „Betonske konstrukcije prema EC2 – 2. dio” 2009. godine, ...

Tuberkuloza peritoneuma – Prikaz slučaja

metodom, prikazana je granulomatozna upala. Učinkovito liječenje postignuto je primjenom antituberkulotika prvog reda izoniazidom (INH), rifampicinom (RIF), ...

prikaz CAP programa - Sigurno djetinjstvo

Svako dijete ima pravo biti sigurno - prikaz CAP programa. Udruga roditelja "Korak po korak", Ilica 73, Zagreb. 385 1 4855 578, www.udrugaroditeljakpk.hr, ...