odrednice za pisanje izvješca - Muzej Slavonije

27 ruj 2017 ... Osijek i šira okolica u osmanskom periodu u Požegi i Zagrebu. Ugostili smo ... Na indeksnoj stranici sada dominiraju aktualne izložbe i događanja, kojih u proteklih godinu dana nije ... Ukopi su kosturni, orijentirani zapad istok. Za nekolicinu ... Zbirka sitnog tiska (10), Zbirka osmrtnica (3). Zbirka grčkog ...

odrednice za pisanje izvješca - Muzej Slavonije - Srodni dokumenti

odrednice za pisanje izvješca - Muzej Slavonije

27 ruj 2017 ... Osijek i šira okolica u osmanskom periodu u Požegi i Zagrebu. Ugostili smo ... Na indeksnoj stranici sada dominiraju aktualne izložbe i događanja, kojih u proteklih godinu dana nije ... Ukopi su kosturni, orijentirani zapad istok. Za nekolicinu ... Zbirka sitnog tiska (10), Zbirka osmrtnica (3). Zbirka grčkog ...

odrednice za pisanje izvješca - Muzejski dokumentacijski centar

Auto kuća Porche Inter Auto, Velimira Škorpika 21, Zagreb, 18.4.2016. (fototeka 13418 – ... Oznaka na kapi pripadnika granične policije BiH, (ib 2753). 3.Plaketa posebne ... Kapa, policijska, Metropolitan Police (Velika Britanija)“ (ib 2987). 2.Kapa ... Zamijenjen je akumulator i očišćene su dizne ubrizgavanja goriva. 4.

Cjenik Muzeja Slavonije 2018 - Muzej Slavonije

26 ožu 2018 ... Osijek, ožujak 2018. godine ... Radni sati obračunavaju se fiksno, a svi zavisni troškovi obračunavaju se posebno (fotokopiranje, dnevnice,.

Zbirke Muzeja Slavonije - Muzej Slavonije

Zbirka nalaza Osijek – Vojarna – Studentski dom . ... Osijek-. Retfala, Selci Đakovački-Kaznica-Rutak, Stari Perkovci-Debela Šuma, Tomašanci-Palača, Đakovo-.

odrednice za pisanje izvještaja - MUO-a

Prikupljanje podataka i pisanje biografija i pojedinih natuknica za katalog ... M.H. x2 i Hina; najave), Glas Slavonije (novinari N.Vekić i Dražen Bađun; najava i ... Srećko Budek i Vedran Benović; dizajn projekta, fotografije i osvrt; istaknute ...

uputa za pisanje dnevnika rada i izvješća sa stručne prakse - FERIT-a

Dnevnik rada (sučelje za popunjavanje pojavljuje se na Stupu nakon što nositelj predmeta stručne prakse prihvati stručnu praksu) obavezno treba sadržavati:.

Osječki zbornik br. 1 - Muzej Slavonije

20 svi 2018 ... Potkraj neolita Slavonija je pozorište novog velikog etničkog pomi canja s istoka na zapad. ... O Francuzima, koji su u Osijeku umrli, govore nam matice umrlih tvrđavske župne ... cijama i potvrdili su samo njegov glas čudaka.

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez ... - Muzej Slavonije

Trg Svetog Trojstva 6, 31000 Osijek, Hrvatska tel: 385 (0)31 ... Magistar/magistra kulturologije, smjera kulturalni menadžment - 1 (jedan) polaznik/polaznica.

Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu - Muzej Slavonije

25 ožu 2019 ... Tominac: Položen stručni ispit za dokumentarista 11., 12. i 13.06.2018 pri MDC-u. Tema rada: „Pilot-projekt digitalizacije, cjelovite obrade i ...

1 Godišnje izvješće o radu za 2017. godinu Osijek ... - Muzej Slavonije

nastavilo s programom Muzejskog četvrtka. Sadržaji poput ... Dva nadgrobna spomenika s Aninog i Novogradskog groblja - Tvrtka Ukop, Osijek. Tehnički odjel.

Upute za pisanje životopisa Pisanje životopisa je ... - Moja stipendija

Tako za svaku novu stipendiju, novo radno mjesto i ostale natječaje trebate prilagoditi životopis preduvjetima i kriterijima specifičnoga natječaja. Ako pošaljete ...

muzej miroslava kraljevića 1961. u požegi - Gradski muzej Požega

27 svi 2013 ... te Grad Požega kroz otkupe predmeta iz obitelji Kraljević. ... JA. Grčevito nosi i lomi ko bujica snažna. Zamamni život slabu mi dušu, vuče.

odrednice oblaka:

reflektira svjetlo; (visoka jasnoća slike - velika debljina oblaka);. - toplinsko zračenje ovisi o temperaturi tijela. (niska temperatura - visoki vrh i velika debljina ...

PRIJAVNICA MUZEJ IZA KULISA - Arheološki muzej

MUZEJ IZA KULISA – ŠKOLA U MUZEJU. (prijavnicu je moguće popuniti na računalu prije printanja i ovjere potpisom). Prijavljujem se na sudjelovanje u ...

muzej u loncu i - Gradski muzej Požega

da je tjedni događaj u kući bio pečenje kruha u krušnoj peći ... čušpajzi) ili jela od tijesta, dok se zimi uglavnom ... kruha jednom tjedno, od ostataka starog kruha,.

trening za pripremu i pisanje eu projekata trening za pisanje ... - TMF-a

Vas poziva na treninge za pisanje projekata i pripremu budžeta za EU projekte sa fokusom na EU program Horizon 2020. TRENING ZA PRIPREMU I PISANJE ...

UČITELJ I ODREDNICE USPJEŠNOG POUČAVANJA

Važnost uloge učitelja kao nositelja promjena u 21. stoljeću, kada ... Zahtjevi koji se učiteljima postavljaju glede kompetencije i profesionalnosti u poslu, nameću ...

Demografske i javnozdravstvene odrednice razvoja porodništva i ...

kadra postupno se primaljstvo temeljeno isključivo na iskustvu, razvija u struku koja podliježe školovanju (aprobirane primalje). Perinatalna zaštita usko je ...

odrednice samopoimanja i samopoštovanja maloljetnika društveno ...

ali ne i uz samopoimanje i samopoštovanje pojedinca (koje se razvija upravo u dobi adolescencije i mladenaštva a ima značajan utjecaj na maloljetnikovo ...

Odrednice procesa profesionalizacije sestrinstva u Hrvatskoj

2 kol 2015 ... HKMS - Hrvatska komora medicinskih sestara. 4. HUMS - Hrvatska ... sestrinstva u Hrvatskoj iz službenih glasila i mrežnih (engl. online) stranica znanstvenih i ... Školsko učenje temelji se na slušanju predavanja, radu na.

sociodemografske odrednice zaposlenosti žena u hrvatskoj

19 srp 2010 ... prediktora – dob, obrazovanje, broj djece, bračni status žena i imanje ... ga ciklusa u ponudi rada žene i empirijskom analizom potvr-.

odrednice inovativne komunikacije u poslovnom okruženju

27 stu 2017 ... Hrvatska elektroprivreda d.d., Vipnet d. o. o. Hrvatska, Hrvatski Telekom ... istraživanju bili „najbolji“ su: dm-drogerie markt d.o.o., Deichman ...

vremenske predmetne odrednice u predmetnom katalogu ...

iskazivanja utvr|enog vremena, smje{taj vremenske oznake u strukturi slo`ene ... Kod vremenskih oznaka povijesnih razdoblja koriste se nazivi proiza{li iz.

MITSKE ODREDNICE VOJNOVICEVE »DUBROVACKE TRILOGIJE~~

Sarno naizgled »-Dubrovacka trilogija« je po'ijesna drama; povijesne ok,olnosti i Dubrovnik kao grad, odnosno vrijeme gubitka samostalnosti, samo su tvarni ...

INTERKUlTURAlNE ODREDNIcE SEKSUAlNE PEDAgOgIJE - CEEOL

Neven Hrvatić. Filozofski fakultet u zagrebu. Odsjek za pedagogiju. INTERKUlTURAlNE. ODREDNIcE SEKSUAlNE. PEDAgOgIJE. Sažetak. Ako seksualnu ...

PREDMETNE ODREDNICE U PODRUČJU KNJIžEVNOSTI U ... - Srce

književnosti, književne vrste/žanrovi i drugi teorijski pojmovi, posebne teme publika- ... Nije dopuštena geografska podjela, određuje hoće li tematska dodatna ...

BIOLOŠKE, PSIHOLOŠKE I SOCIJALNE ODREDNICE ZADUHE

Zaduha, kao neugodna svjesnost disanja, nedostatak zraka ili „glad“ za ... nelagodno disanje“, „disanje koje zahtjeva napor“, „osjećaj nedostatka zraka“ i „glad ...

odrednice inovativne komunikacije u poslovnom ... - darhiv - unizg

27 stu 2017 ... Hrvatska elektroprivreda d.d., Vipnet d. o. o. Hrvatska, Hrvatski Telekom ... istraživanju bili „najbolji“ su: dm-drogerie markt d.o.o., Deichman ...

Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkog nasilja među ...

4 pro 2012 ... Povezanost nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i njihovih korelata kod ... Doživljeno psihičko zlostavljanje od strane roditelja i (ne)zadovoljstvo.

odrednice potražnje za osiguranjem motornih vozila u republici ...

vrijednosti vozila trebali biti skloniji ugovaranju kasko osiguranja iz razloga što su ... korisne i za društva za osiguranje i njihovo bolje razumijevanje tržišne ... Tablica 1: Zaračunata bruto premija i likvidirani iznosi šteta kasko osiguranja ...

Demografske odrednice i posljedice starenja stanovništva Hrvatske

kretanje stanovništva (promjena broja stanovnika); (2) prirodno kretanje sta- novništva (natalitet/fertilitet, mortalitet, prirodna promjena); (3) mehaničko kre-.

bitne vrednote i odrednice za kvalitetu braĉnog i ... - KBF Đakovo

Analiza vrednota potrebnih za kvalitetu braĉnog i obiteljskog ţivota nakon ... vrednote o kojima govori Hvalospjev ljubavi (Usp. 1 Kor 13, 4-7) egzegetski ...

Dimenzije nacionalne kulture kao odrednice poslovne klime u ...

Učitelji su neprikosnoveni autoriteti koji prenose osobnu mudrost. Učitelji ... Slika 3.2. Indeksi dimenzija nacionalne kulture - prosjek Republike Hrvatske. RH-21.

Analitičke odrednice naknade za pravo puta za elektroničku ...

Opterećenost poslovanja naknadama za pravo puta i naknadama za služnost za ... za prolaz EKI preko javnog zemljišta se ne plaća naknada. ... Površinu zemljišta za koju se određuje naknada pri postavljanju kanala za kabele čini širina.

Demografske, bihevioralne i socio-ekonomske odrednice debljine ...

Središnja medicinska knjižnica ... Istraţivanja na štakorima pokazala su da masna prehrana, više nego dijeta iste ... pomoću dijeta s restrikcijom kalorija).

Populacijsko-genetičke i okolišne odrednice metaboličkog sindroma ...

najjednostavnija mjera OHG-a i predstavlja apsolutnu heterozigotnost neke ... konzumaciju svježeg voća, lisnatog povrća (npr. salata, kelj, špinat, blitva), ... Škotska (služi kao jedinica za genomiku) te IntegraGen iz Pariza, Francuska (privatna.

obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih ...

Jedna od danas najraširenijih igara na sreću, loto, ... su rezultati slični onima u drugim studijama u Australiji, a u kojima je također ... rizičnosti korišten je DSM-IV-J instrument, te je utvrđen udio od 4,7% mladih koji ... 39 rizičnosti kockanja najzastupljeniji motivi su zabava, uzbuđenje i novac. ... unutar škola bacana je kocka.

model izgradnje brenda kao odrednice privrednog razvoja

poslovni instrumentarij, odnosno model izgradnje brenda grada (ukoliko je grad subjekt na kojem će ... nacionalnog dohotka, 85% dohotka u bankarstvu, osiguranju i trgovini nekretninama. ... Henry Stewart Publications 1744–070X. ... Associate Partner the Custom Fit Communications Group. ... Privatna preduzeća (d.o.o.).

analiza marže profita kao odrednice profitabilnosti poslovanja ...

se može povezati sa sposobnosti poduzeća da ostvaruje visoke marže profita, ... dostupno u izvještaju o financijskom položaju, a drugi preferiraju izračun pro- ...

privrženost i rezilijentnost kao odrednice zdravlja djece i ... - BHIDAPA

Ključne riječi: djeca, mlađi adolescenti, privrženost, rezilijentnost, zdravlje u relaciji sa kvalitetom života, škola, holistički model, geštalt psihoterapija. 1. UVOD.

polazne odrednice programa rada s financijskim planom tz kvarnera ...

9 pro 2016 ... hrvatske strane, nastavlja s revitalizacijom pomorske, ribarske i brodograđevne baštine. Sjevernog Jadrana, što držimo od iznimne važnosti za ...

stilističke i žanrovske odrednice ranog film noira diplomski rad

Sveučilište u Zagrebu. Filozofski ... Nikica Gilić. Zagreb, srpanj 2018. ... ideju je potaknuo prvi privatni detektiv u glavnoj ulozi jedne kratke priče. Bilo je to u ...

Mogu li individualna obilježja biti odrednice zadovoljstva poslom ...

je zadovoljstvo poslom važno postići radi samih zaposlenika, ali i radi dobrobiti organizacije, ... Ključne riječi: zadovoljstvo poslom, odrednice zadovoljstva poslom, zadovoljstvo poslom ... Human Resources Management Review, 12,. 173.-194 ...

Prof. dr. sc. Ivan Santini NEKE ODREDNICE INTERNOG TRŽIŠTA ...

KLJUČNE RIJEČI: ekonomija razmjera, krivulja iskustva, ekonomika obuhvata, veličina internog tržišta kapitala, obuhvat internog tržišta kapitala. ABSTRACT: ...

razlozi razvoda braka kao odrednice sporazuma o roditeljskoj skrbi

razlozi za razvod braka koje partneri procjenjuju važnijima od želje za ... u Hrvatskoj je na snazi bio Obiteljski zakon iz 2003. godine (2003., 2004., 2007., ... iskazuju određeni negativni obrazac u svojem bračnom životu, koji primarno uklju-.

prirodno-geografske odrednice razvitka otoka kaprija, kakna i ...

21 ruj 2003 ... Otoci Kaprije i Kakan s pripadajućim otočićima (Borovnjak Veli, Borovnjak. Mali, Prčevac, Dupinić Mali, Dupinić Veli, Oštrica, Bavljenac, Kraljak, ...

perivoji slavonije - Šćitaroci

Po perivojnom naslijeđu Osijek je, poslije Zagreba, najbogatiji grad u Hrvatskoj. ... 3) Našice, perivoj maloga dvorca Pejačević, fotografija prije 1945. godine, ...

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d

troškovi doprinosa na plaće ... OSATINA GRUPA d.o.o. Semeljci ... odnose se na doprinose i poreze temeljem plaće iz prosinca 2016.godine, te za obvezu PDV- ...

11.3.2019. Glas Slavonije - Sve za nju

11 ožu 2019 ... Glas Slavonije, 11.3.2019, str. 22, A3. Evidencijski broj / Article ID: 18516481. Vrsta novine / Frequency: Dnevna. Zemlja porijekla / Country of ...

2 Stanovi - Glas Slavonije

15 ožu 2020 ... VW Polo Clasic, prodajem. 031/644-052. ŠKODA Fabia karavan 1. 9 sdi, 2003. , reg. 6/2020. , 1750 E. 098/776-741 kupnja. ALFA 147, 156 ...

Untitled - Glas Slavonije

CJENIK OGLASNOG PROSTORA. Glas Slavonije. LEADERBOARD ... Trg kao McDonald's (7 srpnia, 2012). Zagrebačkd Gomji grad s Markovim trgom ...

Glas Slavonije, 24.2.2020, str. 3, A4

24 velj 2020 ... Glas Slavonije, 24.2.2020, str. 3, A4. Evidencijski broj / Article ID: 19042145. Vrsta novine / Frequency: Dnevna. Zemlja porijekla / Country of ...

izvješća - CROPOS

Analiza preduvjeta za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica u katastar ... tikale, uz pomoć satelitske altimetrije ili GPS/Nivelmana iznađene geoidne ... pridruživanja nove visinske koordinate (apsolutna visina ili tzv. nadmorska visina) ...

MIGRACIJE LIČana na pODRuČju SLAVONIJE

Ličani dolaze do kuća i posjeda na dva načina - službenom do- djelom (diobom) i/ili kupnjom. Na ovaj način nastala su brojna “lička” sela, mjesta i naselja po ...

dvorci slavonije - FOOZOS Repozitorij

11 ožu 2016 ... se u dvorcu nalazi Zavičajni muzej Našice. Ključne riječi: dvorci, Prandau- Normann, Eltz, dvorac Pejačević. SUMMARY. This work deals with ...

PLINARA ISTOCNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci

PLINARA ISTOCNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci. OhridskalT, 32100Vinkovci / Hrvatska / e-mail: [email protected] / www.pis.com.hr. Telefoni: direktor 032/304-335 ...

NOŠNJE SREDIŠNJE HRVATSKE I SLAVONIJE

Kako znamo da nošnja više nije u aktivnoj uporabi, a da se svaki eventualno preostali primjerak čuva za osobne potrebe, ovaj podatak dodatno potvrđuje ...

srednjovjekovni i ranonovovjekovni pećnjaci slavonije

odudarala od najboljih kraljevskih radionica svojega doba. Slično kao ... Rijetko se može potvrditi kombinacija kamenog podnožja i. 7 Poznati ... toga da i jedni i drugi potječu iz neposredne blizine lokaliteta proizvodnje. Jame iz ... slip trailer) ...

Glas slavonije - Abeceda pismenosti

Ekonomska i upravna škola Osijek u četvrtak je službeno predstavila projekt “Abeceda pismenosti”, koji je nedavno odobrio Europski socijalni fond, a koji će se ...