Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

RIJEKA) za 2018. godinu, koji obuhvaćaju Bilanca na 31.12.2018. godine na obrascu BIL-NPF, Izvještaj ... 2018./. 2017. u %. 1 PRIHODI - Javne potrebe u sportu - GRAD RIJEKA. 1.1. ... Ostale donacije - HOMO SI TEĆ i RIJEKA PLIVA. 031.

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu - Srodni dokumenti

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

RIJEKA) za 2018. godinu, koji obuhvaćaju Bilanca na 31.12.2018. godine na obrascu BIL-NPF, Izvještaj ... 2018./. 2017. u %. 1 PRIHODI - Javne potrebe u sportu - GRAD RIJEKA. 1.1. ... Ostale donacije - HOMO SI TEĆ i RIJEKA PLIVA. 031.

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu - GRAWE Hrvatska dd

4 tra 2019 ... Društvo je član Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) i Udruženja ... Najmanje jednom godišnje vrši se provjera imovine vezano za ...

Revidirani financijski izvještaji za poslovnu 2018 ... - Villa Dubrovnik

31 pro 2018 ... Tečaj kune na dan dan 31. ... Hrvatska banka za obnovu i razvoj (i). 7.527. 16.928. Kent banka (ii). -. 5.685. Kent banka revolving (iii). -. 2.000.

Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu - RK Zagreb

RUKOMETNI KLUB ZAGREts, ZAGREB. REVIDIFIANI GODISNJI FINANCIJSKI IZVJE$TAJI ZA 2Ol7.GODINU. Zagreb, svibanj 2018. godine rwla. T€1,: i185 (1) ...

godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu sa ... - HOK Osiguranje

prodaje obveznog osiguranja automobilske odgovornosti i ostvarilo premijski prihod od ... Iznos garancijskog fonda za poslovnu godinu određuje HUO, a udjeli društava u ... Ključni aspekt rizika osiguranja kojem je Društvo izloženo je stupanj ...

Financijski izvještaji za 2018. godinu - Wüstenrot životno osiguranje

4 ožu 2019 ... Kentbank d.d., Zagreb te. - Imex banka ... Tečaj EUR/HRK na kraju 2018. godine je snižen za 1,28% u odnosu na kraj 2017. godine. Prosječni ...

Revidirani financijski izvještaji za poslovnu 2017 ... - Villa Dubrovnik

Tečaj kune na dan dan 31. prosinca ... Hrvatska banka za obnovu i razvoj (i). 16.928. 26.385. Kent banka (ii). 5.685. 11.300. Kent banka revolving (iii). 2.000.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu - Jadrolinija

UPRAVA DRUŠTVA. David Sopta, mag.ing.univ.spec.oec., predsjednik Uprave. Goran Frković, član Uprave. Vjekoslav Dorić, zamjenik predsjednika Uprave.

Revidirani Godišnji financijski izvještaj Istraturist ... - Plava laguna

27 tra 2018 ... Godišnje izvješće Uprave o stanju Istraturist Umag d.d. u razdoblju od. 01.01.2017. do 31.12.2017. godine. Rješenjima Trgovačkog suda u ...

Godišnji financijski izvještaji - Agrokor

30 tra 2019 ... ... Kornet, Soft Ice Cookie, Jelly, Cooler, Prvak svijeta i Ledo Medo Slavi ... promoviran je novi dječji proizvod i nagradna igra čije je zaštitno lice ...

Godišnji financijski izvještaji za mikro poduzetnike

Prikazan je i primjer izrada bilješka uz financijska izvješća na temelju ... KLJUČNE RIJEČI: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje. ... Poduzetnici o smislu zakona o računovodstvu dijele se na mikro, male, sranje i ...

godišnji financijski izvještaji dioničkog društva adriatic ... - ACI marine

društva Adriatic Croatia International Club d.d. Opatija za 2010. godinu, koji su određeni ... 5.4.1. ZEMLJIŠTE. MARINE. (u kn). SPLIT. 15.754.431. MILNA. 1.388.220. UKUPNO. 17.142.651 ... administracijski ured, restorani i trgovina u najmu.

NEXE GRUPA d.d., Našice Godišnji financijski izvještaji i Izvješće ...

Primijenjene su uobičajene tehnike vrednovanja koje se temelje na analizi diskontiranih novčanih ... Amortizacija razdoblja Našički auto centar d.o.o. Našice. 1.

Godišnji financijski izvještaji Hrvatskih voda za 2017. - Hrvatske vode

Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.. 7.987.605. 13.916.529. Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.. 993.561. 0. Sisak Sisački vodovod d.o.o.. 2.546.062. 5.086.017.

Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu ... - Zagrebački Holding

{zvještaj o promjenama glavnice Zagrebački Holding d.o.o., Zagreb. Izvještaj o novčanom ... Naziv podružnice. 1. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo.

Financijski izvještaji za 2017. godinu - Merkur osiguranje

Merkur osiguranje d.d.. Izvješće Uprave za 2017. godinu. 1. Izvješće Uprave. Rast BDP-a, smanjenje javnog duga i pad najvećeg trgovačkog lanca u Hrvatskoj ...

Odašiljači i veze doo Financijski izvještaji za godinu koja je ... - ZSE

31 pro 2008 ... U svibnju 2003. godine zaključen je aneks Ugovora o zakupu kojim su Odašiljači i veze kao pravni sljednik HRT-a preuzeli obveze proizašle iz.

Financijski izvještaji za 2016. godinu - Merkur osiguranje

Merkur Versicherung pazeći da ne budu u suprotnosti s važećim propisima Republike Hrvatske. U Merkur osiguranju korporativna načela se prakticiraju na ...

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu koja je ...

Auto klub Koprivnica, Koprivnica. Financijski izvještaji. (svi iznosi u kunama bez lipa). 7. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA. PRIHODI. AOP. 2016. 2017.

Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31 ... - Prosperus Invest

Prosperus - Invest d.o.o. za upravljanje fondovima (u nastavku „Društvo za upravljanje”) predstavlja Godišnje izvješće za Prosperus FGS - otvoreni alternativni ...

Financijski izvještaji 2018. - mev čakovec

RKP: 43749 OIB: 31444990605 Matični broj: 02382512 ... Adresa: 40000, ČAKOVEC, BANA JOSIPA JELAČIĆA 22 A. Kontrolni ... PODRUČNI URED ČAKOVEC.

godišnje izvješće i financijski izvještaji 2018. - ZSE

27 velj 2019 ... brenda Park Plaza® u 18 zemalja Srednje i Istočne. Europe (CEE regija) te ... luka u Švicarskoj, Francuskoj, Rusiji, Njemačkoj i. Ujedinjenog Kraljevstva. ... edukaciju fizioterapeuta u lokalnoj ustanovi za zdravstvenu njegu i ...

01.06.2018. Godišnje izvješće i revidirani godišnji ... - bc institut

Grupa Bc Institut, Rugvica. Konsolidirano godišnje izvješće i revidirani konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu. [email protected] godina s Vama!

GODIŠNJE IZVJEŠĆE I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2018. - Arena ...

27 velj 2019 ... radno vrijeme zaposlenika kako bi se dobila ukupna količina ... PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA.

Izvješće poslovodstva i financijski izvještaji za 2018 ... - PBZ Leasing

31 pro 2018 ... Sjedište Društva je u Zagrebu te aktivno posluje putem poslovnica u Osijeku, Rijeci, Zadru, Puli i Splitu. U poslovnicama Društva zaposleno je ...

godišnje izvješće i financijski izvještaji 2018. - Arena Hospitality Group

27 velj 2019 ... Konsolidirani i pojedinačni izvještaj o ostaloj ... organizirao dnevni izlet u Berlin za 50 djece ... PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA ... Zahnärztekammer (Mirovinski fond udruženja.

Godisnji financijski izvjestaj i bilanca za 2014 godinu - TLM-a

10 stu 2015 ... Verzija Excel datoteke: 2.0.4. Telefaks: 022/313404 ... BILANCA stanje na dan 31.12.2014. Obrazac. POD-BIL. Obveznik: 62244399525; ADRIAL PLUS d.o.o. ... Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine - bruto. 5.

godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu za ... - Inspire Investments

alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018, u nastavku „Zakon" ili „ZAIF") ... Sukladno odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, ...

godišnji program rada i financijski plan za 2020. godinu - Hrvatska ...

4 pro 2019 ... pratiti kampanje oglašavanja. Projekti su planirani za potrebe promocije pred i posezone, podrška brend kampanjama te za promociju nautike.

Finansijski izvještaji za 2018. godinu i izvještaj nezavisnog revizora ...

obaveze za fondove dobitaka i naknade za privređivanje igara na sreću. ... Najveći dio prometa čine igre Loto 7/39, te instant i ekspres srećke. Loto 7/39 i Loto ...

Financijski plan HRT-a za 2018. godinu

29 pro 2017 ... informativne emisije HRT-a (Dnevnik 1, 2, 3, Vremenska prognoza, Vijesti iz kulture, Sport). Manji dio opreme ugrađuje se i u režiju 4.

Godišnji financijski izvještaj Hrvatskih voda za 2018 ... - Hrvatske vode

15 velj 2019 ... Hrvatski zavod za zapošljavanje - za osobe na stručnom osposobljavanju bez ... 28.000. Zagorski vodovod d.o.o Zabok. 0. 112.000. 0. 28.000.

Financijski izvještaj za 2018. godinu - HNK Šibenik

Naziv obveznika: HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ŠIBENIK S.d.d.. Poštanski ... Knjigovodstveni servis: ... (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje).

financijski plan za 2018.godinu - NADA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G. Konto skupine ... Ostali prihodi. 5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija ... Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih.

bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu - Muzejski ...

112/2018. mijenjaju se obvezne Bilješke uz financijske izvještaje i u tom smislu MUZEJSKI. DOKUMENTACIJSKI CENTAR, dana 31.12.2018. donosi slijedeće ...

EURO DAUS dd SPLIT REVIDIRANI FINANCIJSKI ... - ZSE

31 pro 2009 ... EURO DAUS d. d. SPLIT. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE. 31. PROSINCA 2009. 1. REGISTRACIJA. EURO DAUS d.d. registrirano je ...

program rada i financijski plan za 2018. godinu - Turistička ...

Zagrebačka županija svojim turističkim proizvodima nadopunjuje proizvode susjednih ... infrastrukturne projekte u turizmu lokalne zajednice (TZG/TZO/TZP) s ...

financijski prijedlog plana za 2018. godinu - Turistička zajednica ...

7 pro 2017 ... PLAN RADA I FINANCIJSKI PRIJEDLOG PLANA ZA. 2018. GODINU ... PLAN ZA 2018. GODINU PREMA ZAKONU O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA . ... Kao najbolji primjer toga je razvoj. PPS-a ...

konsolidirani financijski izvještaj za 2018. godinu - Grad Kastav

2017. godine ostvaren je značajan prihod od MIMA namještaja za novu investiciju. ... odnosi se na 100.000 kapitalne donacije KBC Rijeka za uređenje prostora ...

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU i projekcije za 2019. i 2020 ...

21 pro 2017 ... Predsjednica Upravnog vijeća Ivana Parađiković. Članak 4. Ovaj Financijski plan objaviti će na na web stranici Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝,a stupa ...

6. Financijski plan za 2018.-2020. godinu - Dom zdravlja Valpovo

5. Posebno dežurstvo u djelatnosti opća/obiteljska/medicine - u Valpovu organizirana je sa Domom zdravlja Donji Miholjac, radeći naizmjence prema rasporedu ...

Program rada i financijski plan za 2018. godinu - Turistička Zajednica

Na području Varaždinske županije u prvih devet mjeseci 2017. godine zabilježen je porast broja dolazaka kao i porast broja noćenja turista. Tako je broj ...

Program rada i financijski plan za 2018. godinu - Središnja Istra

Sajmovi, studijska putovanja i posebne prezentacije ..................................................... 13. 5. INTERNI ... Izrada Strategije razvoja turizma središnje Istre 2018.-2025.

program rada i financijski plan za 2018. godinu - Grad Labin

Financijski plan Udruge Mediteranski kiparski simpozij za 2018. godinu. sastoji se od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduživanja i otplata te Obrazloženja ...

Financijski izvještaji - ZSE

1 sij 2013 ... Grupa vlasnik Kent Leasinga i Kent Factoringa, a osim financija, u vlasništvu ... Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 2013. godinu, Banka je ostvarila rast bilance, ali kontinuirano ... Neto gotovinski tokovi iz financijskih aktivnosti ... Krediti i potraživanja su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili ...

Godišnji izveštaj ZSMSRS za 2018. godinu

1 јан 2018 ... спортских терена у оквиру ње и реконструкцију Трим стазе, затим уређењем ... коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега –.

godisnji-finansijski-izvestaj-za-2018-godinu

ZLATKO. MILIĆ. KOVILJ. 78.000,00. 0,00. 78.000,00. 0,00. 78.000,00. Редован рад. MARINA. SELULIĆ. IVANJICA. 25.500,00. 0,00. 25.500,00. 0,00. 25.500,00.

godišnji izvještaj za 2018. godinu - Belupo

... program Belupovih proizvoda obuhvaća biljne lijekove (Silymarin, Hederan®), ... a omogućuje kvalitetnije vođenje pregovora i postizanje povoljnijih cijena.

godišnji izvještaj za 2018. godinu - Janaf

12 ožu 2019 ... kompanije (Glencore, Vitol, MOL, Crodux derivati dva i dr.) ... članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s Predsjednikom Uprave uz određena ...

Financijski izvještaji - EFZG

Dobit ili gubitak poslovne godine. Manjinski interes. Rezerviranja. Dugoroĉne obveze. Kratkoroĉne obveze. OdgoĊeno plaćanje troškova i prihod budućeg.

Financijski izvještaji - EFOS

Financijski izvještaji. Ponavljanje i ... Izvještaj o novčanom toku – cash flow – bavi se samo stvarnim ... likvidnost tvrtke je izravno ovisna o novčanom tijeku.

konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - mts

prestaje da bude usluga za kojom korisnici iskazuju potrebe. U segmentu ... Telekom Srbija Grupa je uspešne poslovne rezultate u 2018. godini ostvarila uz potpunu ... Svi su deo velikih telekomunikacionih grupa (T-Mobile, Telecom ... service uređaja“ u okviru kojeg će se nabaviti i postaviti 8 uređaja koji će pružati različite.

Godišnji opisni izvještaj za 2018. godinu - HZTK-a

svih sudionika na državno natjecanje, priprema i prikupljanje izjava o sudjelovanju učenika na ... sadržajem geografije, povijesti, hrvatskog jezika i vjeronauka.

KRK GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018 ...

1 ruj 2018 ... Broj voditelja ŽSV-a: 2 ... stručni suradnik - logoped(PŠ Punat, PŠ Baška, PŠ Vrbnik). 07,00 - 15,00. 40 ... Stručni skupovi po razredima u razrednoj nastavi (RN) aktivi ... Liječnički pregled, testiranje i savjetovanje izdvojenih.

Crnogorski Telekom Godišnji izvještaj za 2018. Godinu

u maju 2009. godine crnogorski telekom a.d, t-mobile crna Gora ... direktorice – glavne direktorice za marketing za poslovne korisnike, a od 2013. godine je ...

Godišnji plan za pastoralnu godinu 2018./2019.

15 ruj 2018 ... o 16:00 - sv. misa - predvodi varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak, a pjevanje animira. Zbor mladih Varaždinske biskupije o 18:00 - večer ...

Godišnje izvješće i financijski izvještaji - ZSE

9 velj 2016 ... te ulaganjem u usluge s dodanom vrijednošću za korisnike kartica i trgovce te tako zadržati vodeću poziciju na ... tehnologiju u implementaciji svojih PBZ 365 usluga. ... za razvoj proizvoda i Služba za kontakte s klijentima.

hpb grupa financijski izvještaji 2017 - ZSE

28 velj 2018 ... HPB Stambena Štedionica d.d.. Savska 58, 10000 Zagreb. Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB. Internet adresa: Konsolidirani izvještaj:.

3. financijski izvještaji - Alka script

Izvještaj o svim promjenama kapitala. 3.6. Bilješke uz financijske izvještaje. 3.7. Primjeri financijskih izvještaja s knjiženjem poslovnih događaja. 3. FINANCIJSKI ...

godišnji komunikacijski plan za 2018. godinu - Strukturni fondovi

Odbor za praćenje OPKK odobrio je Komunikacijsku strategiju Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i Komunikacijski plan Operativnog ...