Kada su dvije populacije ili vrste u interakciji ... - Repozitorij PMF-a

PRINCIPI KOEVOLUCIJSKIH PROCESA. PRINCIPLES OF COEVOLUTIONARY PROCESSES. SEMINARSKI RAD. Kristina Bilić. Preddiplomski studij biologije.

Kada su dvije populacije ili vrste u interakciji ... - Repozitorij PMF-a - Srodni dokumenti

Kada su dvije populacije ili vrste u interakciji ... - Repozitorij PMF-a

PRINCIPI KOEVOLUCIJSKIH PROCESA. PRINCIPLES OF COEVOLUTIONARY PROCESSES. SEMINARSKI RAD. Kristina Bilić. Preddiplomski studij biologije.

kompetencije odgojitelja u interakciji s djetetom - Repozitorij UNIPU

7 pro 2015 ... Verbalna i neverbalna komunikacija odgojitelja i djece . ... „Interakcija odgojitelja s djecom model je socijalne kompetencije“ (Mlinarević-.

Zadatak 081 (Majstor, gimnazija) Dvije vrste čelika imaju: prva 5%, a ...

Stoti dio nekog broja naziva se postotak. Piše se kao ... Kako se računa ''... p% od x...''? 100 ... Ako je 20% od 40% od nekog broja jednako 5, koji je to broj?

POPULACIJE DIVLJIH SVINJA - Repozitorij PMF-a

Glavne karakteristike divlje svinje su njezin kratak vrat, snažno mišičavo tijelo ... 4. Divlja svinja je nomadska životinja pa na raspolaganju ima veliki teren i nema problema sa ... Bekavac R. (2005): Doista, kamo idu divlje svinje. Lovački vjesnik ...

Kada Boze Kada Sazrevajući, tokom hrišćanskog života, mi učimo ...

prevod Biblija: Stari i Novi zavet, Lujo Bakotić, Novi Sad: Dobra vest, 1994. Na naznačenim mestima, pod navedenim skraćenicama, korišteni su i prevodi: ...

Znam kada sjedaš i kada se ustaješ - Pastoral mladih

U meni živiš, krećeš se i postojiš, jer sam te stvorio (Dj 17, 28). Znadoh te prije ... (Iv 1, 12-13). Čekam te... (Lk 15,11-32). S ljubavlju, tvoj Otac,. Bog Svemogući.

Dvije suvremene teorije o postanku glagoljice - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: glagoljica, Marica Čunčić, Slavomir Sambunjak, teorije o postanku. ... glagoljicu i bosanicu, a tek u XIV. i XV. tim se grafijama pridružuje i latinica.4.

Dvije mape građevinskih nacrta - Repozitorij Umjetničke akademije ...

gigantima ili Amazonkama (Partenon u Ateni, djelo Fidije i njegovih suradnika). U različitim inačicama timpan se primjenjivao i u kasnijim razdobljima, osobito ...

vrste mnogokuta - Repozitorij PMF-a

Takoder cemo spomenuti manje poznati tetivni i tangencijalni cetverokut. Do- kazat cemo brojna njihova svojstva od kojih je najzanimljiviji Japanski teorem o ...

VRSTE IZ PORODICE OŠTROLISTA - Repozitorij PMF-a

12 srp 2019 ... Symphytum officinale L. (ljubičasti gavez) trajna je zeljasta biljka koje naraste do 80 cm visine. Latinsko ime roda Symphytum složenica je ...

NAJČEŠĆE KOROVNE VRSTE GLAVOČIKA ... - Repozitorij PMF-a

Podjele korova. Budući da korovi obuhvaćaju različite biljne vrste, možemo ih podijeliti u različite ... One su gusto lisnate i visoke 20 do 80 centimetara (Slika 2).

SEMINARSKI RAD ENDEMIČNE VRSTE RODA ... - Repozitorij PMF-a

-hrvatska perunika (Iris croatica). -patuljasta jadranska perunika (Iris adriatica). -ilirska perunika (Iris illyrica). -jadranska ili blijeda perunika (Iris pseudopallida).

zaštićene i ugrožene vrste beskralješnjaka u ... - Repozitorij PMF-a

U ovome radu bit će razmatrane zaštićene i ugrožene vrste beskralješnjaka s ... pripadaju te vrste (Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske, 2004).

alohtone vrste slatkovodnih riba hrvatske ... - Repozitorij PMF-a

3.2 VRSTE UNESENE SAMO U JADRANSKI SLIJEV. Jadranski slijev zauzima površinu od 21 405 km. 2. i u njemu obitava ukupno 88 vrsta riba. Rijeke koje mu ...

analiza proizvodnje tri vrste ale piva - Repozitorij Veleučilišta u ...

piva/pivo/zmajska-pivovara/pozoj-ipa, pristupano 19.8.2016. 15:49). 2.4.3. English Porter ... Poslije dva tjedna temperatura se spušta na 4 do 5 °C i slijedi ...

Homo sapiens - evolucija vrste - Repozitorij UNIZD

Homo sapiens – evolucija vrste rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te ... Mehanizmi evolucije i njeno prouţavanje kroz povijest . ... Afrika - kolijevka čovječanstva. Neki su ... Tipiţne alatke tog stupnja kratka su grebala ... (https://www.jstage.jst.go.jp/article/ase/advpub/0/advpub_120927/_pdf).

invazivne vrste mekušaca u jadranskom moru ... - Repozitorij PMF-a

Puževi su, s obzirom na broj vrsta, najveća skupina mekušaca. Na tijelu se ... Neke vrste rakova hrane se ovom vrstom, međutim, to nije poticaj za ... zamjena ili kao alternativa za uzgoj autohtonih vrsta, posebno europske kamenice (Ostrea.

zaštićene vrste mahovina u republici hrvatskoj ... - Repozitorij PMF-a

10 srp 2019 ... skupina kopnenih biljaka u kojih je dominantna razvojna faza ... Hrvatskoj postoje 43 strogo zaštićene vrste pravih mahovina (Bryidae). Za bolji ...

apoptoza i ne-apoptotičke vrste stanične smrti ... - Repozitorij PMF-a

sa staničnom smrti iako to nije jedini i isključivi način na koji stanica može umrijeti. Već tada znanstvenici su je razlikovali od nekroze. Osim apoptoze i nekroze ...

HEMOCITI PAUKA vrste Geolycosa vultuosa ... - Repozitorij PMF-a

slobodni hemocijanin plazmatociti antimikrobijalni peptidi faktori zgrušavanja pretvorba u fungicidalni akantoskurini kaskada zgrušavanja fenoloksidazu.

Rehabilitacija rijeka za Ciprinidne vrste riba - Repozitorij PMF-a

Riječne ribe osiguravaju glavni izvor hrane i rekreacije, te su također bitne za karakterizaciju stanja okoliša u potocima i rijekama. Biološka raznolikost i prirodne.

Antioksidativna aktivnost vrste Salvia hispanica L. - Repozitorij ...

Priprema biljnog materijala . ... Chia sjemenke su jedan od najboljih poznatih biljnih izvora ω-3 masnih kiselina. Sjemenke su također i vrlo dobar izvor minerala ...

Glagolske vrste i razredi u suvremenim hrvatskim ... - FFOS-repozitorij

1 Glagolska vrsta – skupina glagola kojoj pripadaju glagoli s jednakim infinitivnim završetkom i istim načinom tvorbe prezenta i ostalih oblika. 2 Glagolski razred ...

Alohtone kopnene biljne vrste u Republici ... - Repozitorij UNIZD

11. 3.3.3. Robinia pseudoacacia L. (bagrem, obični bagrem) . ... Mitić B., (2008): Preliminary check-list of invasive alien plant species (IAS) in Croatia. 2. Horvat ...

Širenje vrste Amorpha fruticosa L. na području Županje - Repozitorij ...

Brassicaceae. Clepina irregularis (Asso) Thell. Nepravilna goruška. *. T. Brassicaceae. Capsella bursa-pastoris L. (Medik.) Prava rusomača. *. H. Brassicaceae.

Vrste riječi u hrvatskim gramatikama - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Sanda Ham, 2007.; Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Josip Silić i. Ivo Pranjković, 2007.; Gramatika hrvatskoga jezika, Stjepko Težak i ...

podrijetlo i razvitak vrste homo sapiens origin ... - Repozitorij PMF-a

Ljudska vrsta, znanstvenog imena Homo sapiens (lat. mudri, razumni čovjek), jedina je preţivjela vrsta plemena Hominina, koje se razvijalo kroz sedam milijuna ...

Drvenaste invazivne biljne vrste Hrvatske - Repozitorij Fakulteta ...

OBIČNI PAJASEN – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. 6. 3.1.Podrijetlo. 6. 3.2.Morfologija. 7. 3.3.Rasprostranjenost u Hrvatskoj. 8. 3.4.Ekologija vrste i utjecaj ...

problem vrste i suvremena biologija - Repozitorij Hrvatskih studija

nominalizam i konceptualizam. Drugo poglavlje posvećeno je statusu vrste. U sklopu tog poglavlja prikazat ću pozicije prema kojima su vrste klase, klaster-klase ...

4. Vrste računalnih igara - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

video igre „Computer Space“, prva video igra za igranje kod kuće i prva ... društvene sposobnosti.50 Iako postoje edukativne video igre, treba uzeti u obzir da se.

otrovne vrste kao moguća prijetnja predškolskoj djeci - Repozitorij ...

Difenbahija sadrži velike količine kalcijum oksalata. Cijela biljka je otrovna, a naročito stabljika. Ukoliko stabljika dospije do usne, otiče jezik i javljaju se smetnje ...

neverbalna komunikacija u socijalnoj interakciji - Sveučilište Sjever

Neverbalna komunikacija. ❖ Paraverbalna komunikacija. ❖ Ekstralingvistički znakovi. ❖ Otkrivanje laži kroz govor tijela. ❖ Metodologija i rezultati istraživanja.

vrjednovanje korisničkog iskustva u interakciji s računalnim igrama

volani, ribički štapovi, pištolji i puške. Kada bi arkadna ... određeni mjerni mehanizam (zadaci, tvrdnje i pitanja koji se odnose na problem istraživanja) odnosi na ... tempom ispunjavati upitnik i bez srama dati istinite odgovore. ... recimo svrhe toga da se u beta fazi igre ispita zadovoljstvo korisnika, trebalo bi dodati još neke.

RSS-1-1 Formalni opis i tumačenje teškoća pri interakciji korisnika ...

korisnicima samim. Ključne riječi-afordansa; interakcija; sistem aktivnosti; dizajn. I. ... Čovjek je taj koji očitava značenje onoga što tehnologije rade ili prikazuju.

Utilitarne biljne vrste kućnih vrtova kopnenog ... - Repozitorij UNIZD

Analiza autohtonih i alohtonih utilitarnih vrsta kućnih vrtova kopnenog dijela mediteranske ... trajnice, jednogodišnje i dvogodišnje vrste, sukulenti te penjačice.

Invazivne vrste algi iz roda Caulerpa u Jadranu - Repozitorij UNIZD

11 svi 2017 ... Caulerpa racemosa, te Caulerpa prolifera koja je autohtona vrsta (www.akvarij.net). Ime roda dolazi od grčke riječi “caulos“- stabiljka, i “erpo“- ...

Morfološka obilježja i značaj vrste vinova loza - Repozitorij Fakulteta ...

24 lip 2019 ... Morfološka obilježja i značaj vrte vinova loza (Vitis vinifera L.) ... List vinove loze ima važnu ulogu u procesu fotosinteze, disanja i transpiracije ...

nikal-titanske ortodontske žice u interakciji s oralnim ... - Crosbi

28 stu 2018 ... Optimalna razina sile za ortodontski pomak ona je koja omogućava staničnu stimulaciju bez potpunog prekida krvi u parodontnom ligamentu, ...

Invazivne vrste akvarijskih/terarijskih živali in ... - Tujerodne vrste

prisotne v določenih segmentih hobija. Osredotočila sva se predvsem na ribe, akvarijske in ribniške rastline, vključeni pa so tudi nekateri plazilci, nevretenčarji, ...

podrijetlo vrste homo sapiens origin of homo ... - Repozitorij PMF-a

evolucija zbivala. Latinski naziv za modernog čovjeka je Homo sapiens, a ime mu je dodjelio. Linne u svom djelu Systema Naturae. Čovjek spada u rod Homo, ...

08.06.2019. SEME ŽITARICA Naziv vrste Latinski naziv vrste Sorta ...

8 јун 2019 ... Vučji trn. Hipophae rhamnoides. Oblepiha organski. Evropska unija. 3.000. 18. 13307RS1800z01rs. Žuta malina. Rubus idaeus. Yellow King.

1. Dinamika populacije

Eksponencijalni rast je tada samo prva aproksimacija stvarnog rasta populacije. (ii) Diskretni oblik Malthusov modela. U ovom modelu pretpostavlja se da.

polna struktura Brojnost populacije

U savremenoj literaturi je prihvaćena nova podela na semelparne i iteroparne biljne vrste. Sempervivum erythraeum. Čuvarkuće žive i do 15 godina pre nego ...

Populacije raštike jadranskog priobalja

lokalnim nazivima kao što su «rašćika», «štalar», «brački kupus» i drugi. S obzirom na nutricionističku i dijetetsku vrijednost raštika je bogata slobodnim ...

zolpidem Posebne populacije - ZADA Pharmaceuticals

Hipnotici poput zolpidema ne preporučuju se za primarno liječenje psihotičnih poremećaja. Depresija. Kao i sa drugim sedativima/hipnoticima, zolpidem tartarat ...

Utjecaj toplinskih valova na zdravlje populacije - Dr Med ...

Utjecaj toplinskih valova na zdravlje ljudi može biti neposredan i posredan. ... Atmosferski uvjeti utječu i na sudbinu atmosferskih onečišćivača, čime neizravno ... krvi (što može uzrokovati poremećaje krvnog tlaka) i ubrzani rad srca (krvotok se.

DINAMIKA POPULACIJE NEMATODA U PŠENICI M. Brmež , M ...

polarni krajevi, dno jezera ili oceana). Njihov broj u tlu vrlo je veliki - stotine u 1 cm³ tla. Na brojnost nematoda u tlu, kao i na dinamiku populacije, utječe veliki ...

Demogeografska i sociokulturna obilježja romske populacije u ...

Roma constitute the largest ethnic minority in Medjimurje. Roma people in Meñimurje ... Može se očekivati da će. 23 Prognoza autora ... Prostorna i vremenska ...

Diferencijalne jednadžbe i model populacije - pmfst

Diferencijalne jednadžbe i rast populacije. • Vremenski kontinuirani eksponencijalni rast. ✓ Promjene uzrokuju samo ... Faktor proporcionalnosti (stopa rasta, r) ...

Diferencijalne jednadžbe i rast populacije - pmfst

Diferencijalne jednadžbe i rast populacije. • Vremenski kontinuirani eksponencijalni rast. ✓ Promjene uzrokuju samo stope nataliteta i mortaliteta. ✓ Zanemareni ...

PROCJENA PREZIMLJUJUĆE POPULACIJE CRVENOG VOĆNOG ...

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi Koch) ekonomski je značajan štetnik, koji se javlja u gotovo svim intenzivnim nasadima voćaka i ukrasnog bilja (Van de.

VRSTE NASTAVE Vrste nastave klasificiramo prema razlicitim ...

Razredna nastava - organizacijski oblik nastave u nizim razredima os- novne škole u kojima jedan ucitelj izvodi vecinu nastavnih sadrzaja. Dopunska nastava ...

Procjena aritmetičke sredine populacije - Kvantitativne metode

aritmetička sredina aritmetičkih sredina slučajno odabranih uzoraka jednake veličine ... Brzi vizualni vodič Microsoft Excel 2003 za. Windows. Zagreb: Miš, str.

dinamika populacije najznačajnijih ekonomskih štetnika masline na ...

Ključne riječi: maslina, maslinina muha, maslinin moljac, maslinin svrdlaš ... Krvavica. Uzgaja se na području Skradina, Drniša i Knina. Razvija bujno stablo ...

percepcija studentske populacije o financijskim proizvodima ... - unizg

Pitanje kvalitete dugotrajne skrbi za starije osobe razlikuje se od zemlje do zemlje, kao i unutar ... Dugotrajna skrb za starije i nemoćne skup je aktivnosti usmjerenih ka pomoći starijim ljudima smanjenih ... svoju nekretninu u zamjenu da netko ...

Vijabilnost populacije tekunice (Spermophilus citellus) pod uticajem ...

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET. DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I. EKOLOGIJU. Tijana Nikolić. Vijabilnost populacije tekunice. (Spermophilus citellus) pod ...

PRAĆENJE POPULACIJE ŠTEKAVCA Haliaeetus ... - Lonjsko polje

7/2006). Na području Hrvatske orao štekavac je rasprostranjen u poplavnim dolinama ... Park prirode zauzima površinu od 511,36 km2 izrazito nizinskog kraja s.

autohtone sorte i populacije voćaka kao nacionalno bogatstvo ...

uopće zastupljene. Većina primki nisu autohtone sorte, nego udomaćene sorte opisane u pomološkoj literaturi. Svrha je ovog prikaza napraviti pregled istraživa-.

Analiza mnenj in dovoljenj za posege v populacije zavarovanih ...

žival na mestu vznemirjanja preneha gnezditi, prezimovati, se razmnoževati, hibernirati, vzrejati potomce, mesto uporabljati ob selitvi ali zadovoljevati druge ...

Prijedlog programa za kontrolu populacije napuštenih pasa u ...

1 srp 2019 ... Sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavanju napuštene i izgubljenije ... Državna cesta D3 Zagreb - Rijeka, pogotovo u.