metodološki osnovi istraživanja bezbednosti odbrane i terorizma

7 мај 2015 ... da su i empirijska istraživanja u okviru dotične nauke neophodna, nema. ... značenje put i način istraživanja; lat: methodus- smišljeno i plansko ...

metodološki osnovi istraživanja bezbednosti odbrane i terorizma - Srodni dokumenti

metodološki osnovi istraživanja bezbednosti odbrane i terorizma

7 мај 2015 ... da su i empirijska istraživanja u okviru dotične nauke neophodna, nema. ... značenje put i način istraživanja; lat: methodus- smišljeno i plansko ...

Metodološki problemi istraživanja darovitosti - Visoka škola Vršac

utvrdjivanjem (merenjem) mentalne sposobnosti, inteligencije ili postignuća, da bi se odredio dečiji opšti nivo zrelosti. ... slikovni test rečnika, Razvojni test – Bejlijeva skala razvoja ... Din Kit Simonton, Kalifornijski Univerzitet, Dejvis, SAD,.

osnovi ustavnog uređenja osnovi sistema državne uprave, radnih ...

se odnose na organizaciju države, kao i ljudska i kolektivna prava i slobode. Time ... Službenički sistem uređen je Zakonom o državnim službenicima i namje-.

Razlika između proizvoda na vodenoj osnovi i osnovi otapala - Jub

Na tržištu možemo naći dva tipa premaza za zaštitu drva, klasični alkidni premazi na osnovi ... JUBIN premazi za drvo na vodenoj osnovi su ekološki prihvatljiviji od premaza na otapalu, što ... lazura) ili JUBIN Lasur classic (tankoslojna lazura).

20. Pravo odbrane i međunarodno pravo u sistemu nauka odbrane

Позитивно право, које се примењује у систему наука одбране: право одбране, ме- ђународно хуманитарно и међународно кривично право, као важеће ...

terorizma

Danijela Lucić: Selekcijska i vrijednosna pristranost u istraživanju (državnog) terorizma. TERORIZAM I DRŽAVNI TERORIZAM – DEFINICIJSKI PRIJEPORI.

IZAZOV DEFINISANJA SAVREMENOG TERORIZMA Uvod

ku, a tekstovi o ovoj gorućoj temi se sve više umnožavaju. Semiotički ... Profesor dr Saša Mijalković kaže da je terorizam „smišljena, svrsishodna i često or-.

Sprječavanje terorizma i suzbijanje nasilnog ekstremizma i ... - OSCE

Dehumanizacija određenih žrtava na osnovu netolerancije, mržnje i negi- ... Njemački Viši sud je izrazio zabrinutost da ova preventivna provjera ima.

Kriminaliteta zoper umetnine in financiranje terorizma - Fakulteta za ...

V Evropi je znanih kar nekaj kanalov za tihotapljenje umetnin. Iz Rusije poteka pot preko Varšave v zahodno Evropo, po kateri pretihotapi ruska mafija ogromno ...

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Ovim zakonom uređuje se nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca (u ... novca ili finansiranju terorizma primenjuju listu indikatora iz stava 1. ovog člana ...

o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma - Paragraf Lex

Ovim zakonom uređuje se nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca (u ... terorizma primenjuju listu indikatora iz stava 1. ovog člana, i da uzima u obzir i ...

VRSTE PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVANJA Naučna istraživanja ...

Prema kriterijumu puta i pristupa u istraživanju, dele se na: 1. teorijska (istraživanja koja se služe deduktivnim načinom dolaženja do novih naučnih saznanja, tj.

Teoretsko-metodološki problemi produktivnosti

1 Dr. Vilko Šulterer: „Proizvodnost rada”, „Birozavod”, Zagreb 1960, str. 3. ... proizvodnje i rada utrošenog u. proizvodnju i ističe da „Princip produktivnosti.

Nina Kulenoviü Metodološki individualizam ... - AnthroSerbia.org

metodološki individualizam, metodološki holizam, razumevanje, relativizam ... nici retko tvrde da su uključeni u debatu individualizam/holizam, umesto toga.

metodologija morfonološkoga pravopisa (metodološki postupci u ...

iz 1892. godine, tada je u tome nizu priručnika Hrvatski pravopis iz 1944. go- dine (u nastavku rada: HP) jedini ... Metodologija normiranja morfonološkoga pravopisa razmotrit će se u ovo- me radu na temelju ... će, primit će te ~ primit ćete i sl.).

Metodološki uzorna sinteza iz neposrednog susjedstva

48 nikolina mađar. Začetnik hrvatskog identiteta? Ivan Kukuljević Sakcinski – začetnik hrvatskog identiteta, Hrvatski povijesni muzej,. Gradski muzej Varaždin.

Metodološki pristup izrade strateškog plana

14 ruj 2016 ... ostvareni. Kako bi iz SWOT analize odredile alternativne strategije te izbor strateških pravaca ... Različiti faktori iz okruženja, kao, na primjer,.

Suvremeni metodološki izazovi u tumačenju predsokratovske filozofije

između filozofije Heraklita i elejaca, dok Empedoklo, Anaksagora, atomisti i pitagorejci predstavljaju pokušaj rješavanja tog konflikta. Ipak, prema mno-.

metodološki priručnik za izradu kurikuluma - Institut za društvena ...

KURIKULUM MEĐUPREDMETNE TEME, 18. PREDMETNI KURIKULUM, 28. 6. ... Nacionalni okvirni kurikulum navodi da su odgojno-obrazovni ciklusi ...

metodološki i institucionalni okvir za razvoj elektronske ... - Infotech

elektronskog oblika državne uprave u kojoj značajno mesto zauzimaju elektronske javne nabavke kao G2B. (Government to Business) servis. U radu je prikazan.

metodološki pristup analizi dalmatinskoga gradskog plemstva

stojanje prezimena kojima su rodovi definirani u kasnijim razdobljima. Tadašnja ... 9 Obiteljsko stablo porodice Dojmi (kopija se nalazi u Muzeju grada Trogira).

03. Metodološki proces u pisanju naučnog rada, Gaćinović R.

соке мотивације). За избор проблема истраживања морају се уважити сле- дећи критерији: да ли се замишљени проблем може истражити (непостоја-.

Metodološki dokument ISSN 1840-104X - Agencija za statistiku BiH

26 svi 2017 ... dodane vrijednosti na nivou 3-cifre (nivo grane) djelatnosti prema KD BiH 2010. ... 4. ESS smjernice za SIMS. INDEKS FIZIČKOG OBIMA ...

metodološki pristup analizi relativnih cijena u turizmu / a ... - jstor

znih cijena u odabranim turistickim destinacijama na Sredozemlju. Zbog nedostatka pouzdanih ... which some 717 million people are expect ed to arrive in Europe, and ... from trade (or exchange) even if one party (e.g. re source-rich country ...

Metodološki priročnik Nabor orodij za poučevanje etike v športu

Deontološka etika oz. etika dolžnosti (ter pojem vesti v športu). Osnova deontološke etike je pojem dolžnosti, zato jo pogosto imenujemo tudi etika dolžnosti.

Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju

Hrvatski pravopis, prvi u nizu pravopisnih priručnika kojima je izgrađivana novija fonološko-morfonološka pravopisna norma (usp. i u Badurina, 2002: 64–67), i.

Metodološki priručnik urbane statistike - Državni zavod za statistiku

U europskom smislu stupanj urbanizacije i definicija grada vjerojatno će biti vrlo stabilni u tijeku vremena (spora promjena broja stanovnika i spor porast ...

O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

prevoz putnika, dozvoljen je saobraćaj vozila sa prvenstvom prolaza i vozila pod pratnjom, kao i saobraćaj vozila kojima se vrši održavanje puta ili radovi na ...

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

2) naplaćene novčane kazne za prekršaje predviđene propisima o ... zauzme položaj na saobraćajnoj traci predviđenoj za prolazak kroz ... Posebni svetlosni i zvučni znaci vozila pod pratnjom su crveno i plavo trepćuće svetlo koja se.

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI DEČJIH IGRALIŠTA

CEN/TR 16396:2012, Oprema za igrališta za decu, odgovori na zahteve za tumačenje. EN 1176:2008 i njegovih delova;. • CEN/TR 16879:2016, Lociranje ...

hroničan manjak bezbednosti - Bezbednost.org

Vojska. Tenkovi. Artilj. oruña. Borbeni avioni i hel. Ratni brodovi. Vojni budžet. Usd. Vojna ... litičke igre oko stvaranja tehničke (prelazne) vlade, raspuštanja.

o bezbednosti i zdravlju na radu - Paragraf Lex

obezbeđuje posao zaposlenom, izuzimajući lice, koje posao obezbeđuje u ... (3) konstrukcija i objekat za kolektivnu bezbednost i zdravlje na radu (zaštita na ... ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za ...

o bezbednosti saobraćaja na putevima - Paragraf Lex

[email protected] ... vozače, polaganje vozačkih ispita, uslovi za upravljanje vozilom, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila ... dozvola na njihov zahtev bez polaganja vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći, na osnovu ...

Pravilnik o bezbednosti decijih igralista - Terra-Pak

3) oprema za dečja igrališta je oprema i konstrukcija, uključujući komponente i konstruktivne elemente sa kojima, ili na kojima, deca mogu da se igraju na.

LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA ...

24 јан 2019 ... 245. DRUŠTVO ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA. RADU ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU. ŽIVOTNE SREDINE PREVING D.&M. PLUS DOO.

PRAVCI RAZVOJA KOLEKTIVNE BEZBEDNOSTI U OKVIRU UN Za ...

Za ostvarenje osnovnog cilja Ujedinjenih nacija - održanja međunarod nog mira i bezbednosti - Povelja predviđa dva osnovna instrumenta: mirno rešavanje ...

MOR 187 Konvencija o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja ...

ZDRAVLJA NA RADU. Generalna konferencija međunarodne organizacije rada,. Budući da ju je Administrativni savet Međunarodne kancelarije rada sazvao u ...

Rad u laboratoriji i pravila bezbednosti - Katedra za Elektroniku, ETF ...

Nulovanje. Nulovanje je izjednačavanje potencijala nultog provodnika i uzemljenja. Vrši se kratkim spajanjem nultog provodnika i provodnika za uzemljenje.

zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - Agencija za ...

12a) srednje stručne škole koje obrazuju vozače motornih vozila, odnosno instruktore ... 2. ovog člana, vozač vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika može zaustaviti vozilo i na ... 2) i 3) ovog člana, početna kvalifikacija se priznaje:.

Uredba o bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili ...

5) koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvoĊenja radova (u daljem ... bezbedan i zdrav rad na privremenim i pokretnim gradilištima (Prilog 4); ... i normativi zaštite na radu na gradilištima koji su propisani Pravilnikom o zaštiti na.

Znacenje koncepta bezbednosti i teorija sekuritizacije

ona takodje sažima značenje bezbednosti radi uspostavljanja jedinstvenog ... ne-bezbednosnog, koncept bezbednosti je trivijalan koncept koji iza sebe ostavlja ...

Uputstvo o osposobljavanju zaposlenih - Usluge bezbednosti i ...

da radnik ne sprovodi predviđene mere bezednosti i zdravlja,. - uzastopno povređivanje zaposleni u kraćem vremenskom periodu,. - i u drugim slučajevima.

osnove bezbednosti saobraćaja - Auto škola top drive

masa skupa vozila je zbir najvećih dozvoljenih masa vozila koja čine skup, umanjen za vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila, ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja ...

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. ... unapređenja znanja i izdatim, obnovljenim i oduzetim dozvolama (licencama) za.

Komparativna analiza sadržaja savremenih strategija bezbednosti

јединачне стратегије, систем и политику националне безбедности. Кључне речи: компаративна анализа, стратегија националне безбедности, садржај ...

Privredni kriminal i načini sprovođenja finansijske bezbednosti

spomene da korupcija na godišnjem nivou u svetu od- nosi na trilijarde dolara ili oko 5% globalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) postaje jasno da su kod.

Dokumentacija o efikasnosti i bezbednosti u postupku obnove dozvole

Nikola Radosavljević, dr med. Sektor za procenu efikasnosti i bezbednosti leka, ALIMS. Jelena Mitrašinović, mr ph. spec. Nacionalni centar za farmakovigilancu, ...

NOVI PUT SVILE - Fakultet bezbednosti - Универзитет у Београду

jednom mestu sakupili njihova iskustva i rezultate istraživanja u vezi sa bezbednosnim, dakle ... Stoga, u svetlu našeg iskustva u oblasti razvoja tokom prethodnih pet godina, u budućnosti će biti ... put Tibetanaca i Ujgura. Uz to, jedna od ... SAD Donalda Trampa iz perioda predizborne kampanje, kao i negativna iskustva i ...

doprinos bezbednosti informacionog sistema registra akcija i ...

1.4.1 Značaj Registra akcija i akcionara u funkcionisanju finansijskog tržišta. ... [37] Douglas Stinson, Cryptography, Theory and practice, CRC Press Inc, Boca ...

Znacenje koncepta bezbednosti i teorija sekuritizacije - Beogradski ...

ona takodje sažima značenje bezbednosti radi uspostavljanja jedinstvenog ... ne-bezbednosnog, koncept bezbednosti je trivijalan koncept koji iza sebe ostavlja ...

Partner - Ministarstvo odbrane

ske Crne Gore, Vazduhoplovne baze i Mornarice Vojske Crne Gore, te predstavnici Terminalne kontrole let- jenja Podgorica. Hadžija je objasnio da zaštita vaz-.

Jadran - Ministarstvo odbrane

14 окт 2018 ... Novi komandant školskog broda „Jadran“ je ... po redu komandant Jadrana, kapetan ... Svud se slavom pročuo: Komandant Sava Kovačević.

Download - Ministarstvo odbrane

11 јун 2011 ... NAJRAZORNIJI TENK DRUGOG SVJETSKOG RATA ppr T. Goranović ... (Tiger II ili Kraljevski tigar), najjači i najrazorniji tenk II svjetskog rata.

Untitled - Ministarstvo odbrane

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA. NA ADAPTACIJI ... Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na adaptaciji prostorija Ministarstva odbrane u ulici Jovana ...

otvorene baze podataka iz oblasti bezbednosti - Katalog baza ...

nadska agencija za istraživanje i razvoj u oblasti odbrane, Norveški centar za ... Komentar. Podaci se mogu prikazati na više načina: kao registar o ukupnoj trgo-.

07. Semanticko-leksikografski aspekti pojma bezbednosti, Predrag Ilic

раду је настојано да се утврди порекло и значење израза без- ... напаст, велика бол, подношење (боли/муке), смртна борба, трпња, калварија фиг.,.

Zakon-o bezbednosti-i-zdravlju-na-radu-nezvanicno-preciscen-tekst

(3) конструкција и објекат за колективну безбедност и здравље на раду (заштита на прелазима, пролазима и прилазима, заклони од топлотних и.

Migrantska kriza kao izazov socijetalnoj bezbednosti u Evropskoj uniji

ilj ovog rada je da se prikaže migrantska kriza kao realna pretnja socijetalnoj bezbednosti Evropske unije i spoznaja da je kolektivni identitet jedan od vodećih ...

Deset godina reforme sektora bezbednosti u Srbiji - Bezbednost.org

Petog oktobra 2010. godine navršilo se deset godina od po- četka „druge ... država propisima zabranjuje to da bivši pripadnici oružanih ... Ransom, Harry. ... čan je povezivanjem inicijative za bezvizno putovanje sa učin- ... Potter, Jonatan.

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Važniji satelitski programi sistematskog snimanja zemlje ......................... 70 ... YU INFO 2008 – Prikaz naučno-stručnog skupa . ... S0 – svi radio-uređaji su slobodni, ... plication must be submitted to a relevant defense authority having the ex-.