empatija, suosjećanje i milosrđe: psihološke i teološke ... - Srce

24 ožu 2016 ... pojmovna pojašnjenja u kojima se analizira značenje empatije i suosjećanja s ... Ključne riječi: empatija, suosjećanje, milosrđe, ljubav, osoba, ...

empatija, suosjećanje i milosrđe: psihološke i teološke ... - Srce - Srodni dokumenti

empatija, suosjećanje i milosrđe: psihološke i teološke ... - Srce

24 ožu 2016 ... pojmovna pojašnjenja u kojima se analizira značenje empatije i suosjećanja s ... Ključne riječi: empatija, suosjećanje, milosrđe, ljubav, osoba, ...

BOŽJE MILOSRĐE U NAUKU POSLIJEKONCILSKIH PAPA - Srce

28 lip 2016 ... Ključne riječi: milosrđe, nježnost, ljubav, opraštanje, pravednost, ... postavljena zlu, kojega je čovjek tvorac i žrtva, u konačnici Božansko mi-.

samonadilaženje – polazište teološke antropologije - Srce

To ne znači da je čovjek tvorac vlastite religije samo zato što toj težnji nudi ... svojega nagona stvori maštoviti objekt vlastitoga traženja koji bi nadišao sve postojeće u svijetu. U svojoj ... kojim čovjek mora hoditi kako bi spoznao svoje potrebe i da bi mu bilo jasno tko on zapravo jest.26 ... Beskonačnost čovjekove upućenosti ...

milosrđe u nauku ivana pavla ii. - pape milosrđa - Srce

Sažetak. Božje milosrđe prema naučavanju pape Ivana Pavla II. je oči- ... lo čini vidljivim ono što je u čovjeku duhovno i božansko.27 Slika označava biće – život ...

milosrđe mu je ime - Mladi HBK

2 pro 2015 ... jer ti si Bog, moj Spasitelj: u tebe se pouzdajem svagda. Gospodin je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. On ponizne u ...

EMPATIJA U FREUDOVIM TEORIJSKIM RAZMATRANJIMA I ...

empatija / empathy, psihoterapija / psychotherapy, psihoanaliza / psychoanalysis, ... zna definicija, koherentna teorijska konceptualizacija i učinkovita klinička.

Milosrđe i duhovnost srca - Hrvatski institut za liturgijski pastoral

9 ruj 2016 ... Milosrđe je božansko, više se odnosi na sud nad našim grije- hom. Suosjećanje pak ima više ljudsko lice. Ono znači patiti s, patiti zajedno, ne ...

OKOLIŠNA BIOETIKA IZ TEOLOŠKE PERSPEKTIVE Diplomski rad

miješani oblik, pri ĉemu biocentrizam proširuje teološki. Ta teologija iz pretpostavljene samorealizacije ţivoga unutar etike prirode, oblikuje moralne duţnosti.

Slavko Jukić EMOCIONALNA KOMPETENTNOST I EMPATIJA ...

Prema mišljenju samih autora, ova definicija naglašava samo opažanje i regulaciju emocija, a ispušteno je razmišljanje o osjećanjima. Tako kasnije predlažu ...

RETORIKA I HOMILETIKA NEKE TEOLOŠKE RASPRAVE O ...

26 ruj 2012 ... kao što je retorika, imati neko značenje i biti integrirana u teologiju propovije- danja i propovjedničke službe. Problem je za Augustina ...

empatija in odnosna kompetenca - FDV - Univerza v Ljubljani

mi zdi bistvenega pomena in prav ta reakcija definira empatijo kot tako. Definicija, na kateri se naslanjam v svoji diplomski nalogi je definicija, ki jo navaja tudi ...

Teološke perspektive blaženstava kod Mt i Lk (diplomski u tijeku)

Literarni aspekt Govora na Gori. Literarni okvir blaženstava je Isusov Govor na gori (usp. Mt 5 - 7). To je prvi od pet velikih Isusovih govora u Matejevu evanđelju.

empatija i prosocijalno ponašanje - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

20 ruj 2019 ... Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Marica Boljkovac. EMPATIJA I PROSOCIJALNO PONAŠANJE.

TEOLOŠKE RAZLIKE U NAUCI ISTOČNE I ZAPADNE CRKVE

Pravoslavci, kao i katolici, vrlo cijene Sveto pismo i jednodušni su ... Sveti oci. Neke veće i bitne razlike između istočno-,pravoslavnih i katolika oko pi tanja svetih ...

Teološke i pastoralne smjernice - Katolička karizmatska obnova

Molitva za izljev Duha Svetoga. Nakon što su kandidati tijekom određenog vremena (oko šest mjeseci) dolazili u zajednicu, predlaže im se da pohađaju tzv.

teološke razlike u nauku katoličke 1 evangeličke crkve1

i Uspravno dijele sakramenti, a jedno i drugo (evanđelje i sakramenti) predstavljaju istrumemte kojima se Bog služi u davanju Duha Svetoga, buđenju i bođrenju ...

Empatija prema vanjskim grupama - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

5. NEURALNA PODLOGA EMPATIJE. 5.1. Zrcalni neuroni. Pretpostavlja se da u neuralnoj aktivnosti empatije važnu ulogu imaju zrcalni neuroni. Ovi neuroni.

Empatija kao temelj terapeutskog odnosa medicinska sestra-pacijent

Empatija kao temelj terapeutskog odnosa medicinska sestra-pacijent. Tina Cikač. Empatija se definira kao sposobnost prepoznavanja i razumijevanja tuđih ...

Empatija medicinskih sestara - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

27 ruj 2016 ... Definicija empatije obuhvaća afektivni i kognitivni element: empatija obuhvaća ulazak u nečiju koţu, postizanje razumijevanja njegovih ...

PSIHOLOŠKE KARAKTERISTIKE OSOBA S DS

Zbog specifičnih ograničenja kod djece/osoba s intelektualnim teškoćama, ... Ključne riječi: psihodijagnostika, inteligencija, tetsovi inteligencije, intelektualne teškoće, ... in children, playing, behavior in a test situation, executive functions and ...

PSIHOLOŠKE OSNOVE INTONACIJE I RITMA

Naš pristup temi pokušaj je psihološke i pedagoške analize pojedinih metoda ... Konsonantni akordi zvuče u prirodnom sustavu svjetlije, prozračnije, ... obrazovan slušatelj i laik prepoznat će ga neposredno kao Lijepa naša domovino.

BIOLOŠKE, PSIHOLOŠKE I SOCIJALNE ODREDNICE ZADUHE

Zaduha, kao neugodna svjesnost disanja, nedostatak zraka ili „glad“ za ... nelagodno disanje“, „disanje koje zahtjeva napor“, „osjećaj nedostatka zraka“ i „glad ...

SOCIJALNE REPREZENTACIJE PROŠLOSTI socijano-psihološke ...

pričanjem ostaje, a priča teče dalje i pričanju kraja nema. ... Kako je kralj. Vukašin izgubio svoje posede (i život) pre Kosovske bitke, Marko je jedino ... kulturnih ikona u Srbiji, jesu serije Otpisani i Povratak otpisanih, koje po istoričarima ...

Značaj psihološke podrške u borilačkim sportovima

2018. Fakultet za sport i turizam, Novi Sad. TIMS Acta 12, 47-51. PREGLEDNI. ČLANAK. SAŽETAK. Ključne reči: psihološka priprema, borilački sportovi, karate.

pravilnicima Hrvatske psihološke komore - Naklada Slap

Psihodijagnostička sredstva „A“, „B“ i „C“ kategorije može naručiti psiholog s važećom dopusnicom. Andreja Bogdan sjednica Hrvatske psihološke komore.

Osnove pružanja psihološke podrške i pomoći (izborni)

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći: 1. Prezentirati ciljeve savjetovanja. 2. Prezentirati teorijske osnove pojedinih psihoterapijskih pristupa. 3.

rečenice kao dopune uz psihološke glagole u hrvatskom jeziku

različito ‒ bilo kao uzročne rečenice bilo kao rečenična realizacija padežne ili ... If the aforementioned subordinate clauses are analysed as causative ones, ...

psihološke pripreme sportaša - Hrvatska psihološka komora

polaznici sječu stručni naziv „sportski psiholog – stručnjak za psihološku pripremu sportaša“. (Pravilnik o stručnom nazivu psihologa u području psihologije ...

Posebna ponuda za članove Hrvatske psihološke komore

31 kol 2018 ... Bankarstvo putem mobitela (m-zaba) i internetsko bankarstvo (e-zaba) omogućuju vam ... e-poslovnice su: transakcijski računi, paketi, Servis.

Transakcijskom analizom do psihološke otpornosti - Centar Proventus

malih beba za fizičkim kontaktom. Poznato je da bebe koje nemaju dodatnoga fizičkoga kontakta (osim ... možeš ići van!?”, „Zločesta si!”, „Ljutim se na tebe!

Diplomski rad Utjecaj theta moždanih valova na neke psihološke i ...

theta moždanih valova i primjenu ovih spoznaja u različitim interdisciplinarnim ... prisutnost opasnosti, posrijedi su vrlo iskonski i animalistički moždani valovi. Ovi nam ... Gray, T. (2005): The use of sound for control, healing and empowerment.

Kodeks etike psihološke djelatnosti - Hrvatska psihološka komora

terapeut, supervizor, savjetnik, sudski vještak i slično. (4) Psihologu ... (2) U slučaju da je izložen sukobljenim ulogama (npr. da kao bračni savjetnik supružnika.

Svjedočiti Božje milosrđe Svjedočiti Božje milosrđe Svjedočiti Božje ...

Božje milosrđe. Časopis bogoslova ... izabranici njegovi stječu ljubav i milosrđe. (Mudr 3, 10). ... odgovor i božansko tumačenje Križa. Teologija Križa je ...

Odluka o dobrom poslovanju Udruge Srce Split - Udruga Srce

Na sjednici Upravnog odbora Udruge osoba sa cerebralnom paralizom Srce Split (u nastavku Udruga), dana 27. 3. 2018.god. donesena je slijedeća: ODLUKA.

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce vršitelj ... - Ljekarne Srce

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se ravnatelju Ljekarni srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, ...

vps - Srce

10 stu 2015 ... adresi http://vps.srce.hr/zahtjev/), i to na kartici „Stanje zahtjeva“, pritiskom na ikonu . Podaci se spremaju pritiskom na gumb „Promijeni zahtjev“ ...

190 KB - Srce

na Konferencija o diplomatskim odnosima i imunitetima u ožujku i travnju 1961. godine. Bečka konvencija usvojena na konferenciji ''te- žila je standardizaciji ...

08 Rem - Srce

konzistentnijih (Mirko Jirsak) ali i promjenjivijih (sam Cesarić) autora produljene ... Zatim je tu i vrlo poticajan, okrutno novosimbolistički Oblak koji je zbog.

F o to : D in o C e tin ić - Srce

ostala si uvijek ista jedina žena, o ljepotama. Dalmacije, moru, galebovima ... kontinent, a teta Amalija je ostala u svojoj velebnoj kući kao najbolja potvrda ...

346 KB - Srce

17 tra 2011 ... Trublja slovinska (Ancona, 1665), jedino za života objavljeno djelo Vladislava. Menčetića (1617-1666),1 svoj je status u nacionalnoj književnoj ...

432 KB - Srce

Osobna higijena uključuje pranje ruku, higijenu usne šupljine i zubi, lica, kose i tijela, podrezivanje i čišćenje noktiju te higijenu odjeće i obuće (Bilajac i sur., ...

515 KB - Srce

»Posebni prilog – don Baldo Mladošević«, Vjesnik Franjevačke provincije sv. ... brojni biskupi i svećenici, među njima i dubrovački biskup Pavao Butorac, koji je ...

4 MB - Srce

To je sedmi tečaj za ljekarnike koji se provodi putem interneta na portalu PLIVAmed.net, zdravstvenom portalu specijaliziranom za zdravstvene radnike.

437 KB - Srce

izričaj može osjetiti i u djelima drugih, među koje spadaju Tomislav Antunović, Ivo Cvitić,. Radojka Baldić – đugum, Nada Jerčić..., sve zaljubljenici u svoje, ...

223 KB - Srce

Tvrđava je divna pjesma ljubavi, koja nas bar načas oslobađa za čaranog ... Isto, str. 418. " Isto, str. 242. »« Isto, str. 143. 3» SELIMOVIĆ. MESA: Tvrđava, nav.

145 KB - Srce

Ispovijesti Aurelija Augustina iznimno su filozofijsko djelo unatoč činjenici da ... Ključne riječi: Ispovijesti, Aurelije Augustin, filozofija, ljubav prema mudro-.

1 MB - Srce

ustanovi liječeno je 4 036 ranjenika, od toga 30 bole snika s ... koša i trbuha. Većina autora ... s desne nego s lijeve strane, navodno zbog toga što su ranjavanja ...

2 ‒ 4 - Srce

njezinih pripadnika, prisutno mišljenje, ili još prije osjećaj, da hrvatski jezik i nije ... htjeo (umjesto htio) ili vozo (umjesto vozao) jer se i tako bez sumnje pisalo i ...

342 KB - Srce

Sažetak. Članak donosi pregled upotrebe riječi “vjera” u sinoptičkim ... bez ljubavi ne donosi ploda, a ljubav bez vjere jest sentiment ... 2,2; 2 Mak 15,10 (ovdje se ne odnosi na vjeru u Boga); Sir 49,10; ... vjeru, u detalje, pokazujući da razumije svoj položaj, Isusov ... Na kraju relativno detaljno opisane epizode u farizejevoj.

9 MB - Srce

citacijama i pjesmama posvećenim Titu te završna himna. Hej Slaveni. Rođendan Tita obilježavala je štafeta (1950.). Prekodravskim graničnim pojasom Titovu ...

228 KB - Srce

ispitanih ćulo za organske proizvode, Centar za istraživanje tržišta - Gfk (2009.), gdje je o navedenoj kategoriji proizvoda ćulo 83% ispitanika i Zanoli i Jukić.

167 KB - Srce

Ivo Andrić, u svojoj Legendi o svetom Francisku iz Asizija. Navodim samo ... Tako se u romanu Prokleta avlija stari fra Mijo Jošić šali s mladim fra. Rastislavom:.

183 KB - Srce

22 lis 2015 ... Ključne riječi: presađivanje, uzimanje, donacija, organi, tkiva ... kaznenopravni aspekt presađivanja dijelova ljudskog tijela nije pretjerano ...

5 MB - Srce

kraju u 2. polovici 60-tih godina — cit. tekst donosimo u prijevodu. Ur.) — J. Mi- lićević, cit. ... krizmu, imat će, kako i spada, kuma iz Ivanova ... Od kraja 18. stoljeća ona daje glavne upute za tok češke svadbe, propisuje govore i čestitke koji se.

482 KB - Srce

Luka Vukojević i Lana Hudeček: JETRA – imenica ženskog ili srednjeg roda? Raspr. Inst. hrvat. ... pileća jetrica u ljutom umaku, pečena riža s pilećim jetricama).

144 KB - Srce

prevodi kao izba porodowa, Szpital położniczy, Klinika położnicza, tj. rodilište. Tako se značenje poljske riječi dom proširuje leksemima kojih nema u jednoje-.

UDC 81 - Srce

Ključne riječi: višerječne leksičke jedinice; frazalni glagoli; glagolske kolo- kacije; dvojezični stručni rječnici; rječnička natuknica; sociokognitivni pristup nazivlju ...

537 KB - Srce

13 sij 2013 ... Kada je 24. siječnja 1835. pjesma “Kip domovine vu pochetku leta 1831.” ... 173-187; 188-[215]; 216-234; 235-256 i 261-271; isti: “Jezična ...

227 KB - Srce

Vijesti HKVRPP 52 (2014.) 2, 3655. 3. Usp. Špiro Marasović, Redovništvo u budućnosti, u: Crkva u svijetu 29 (1994.) 4, 344362. 4. Papa Franjo, “Istražujte!

128 KB - Srce

27 lis 2016 ... za sv. Augustina jer je njegovo obraćenje urodilo mnogostrukim ... 19 Tu Augustin misli na Boga, što je razvidno u nastavku misli koju smo ...