broj zgrada na prinudnoj upravi - Skupština Kantona Sarajevo

21 velj 2018 ... ZGRADA (M2). EPISMONT d.o.o.. Sarajevo. FAMOS GRADNJA d.d.. Sarajevo. FIDGES –. UPRAVITELJ d.o.o.. Sarajevo. HIDROMONTAŽA d.d..

broj zgrada na prinudnoj upravi - Skupština Kantona Sarajevo - Srodni dokumenti

broj zgrada na prinudnoj upravi - Skupština Kantona Sarajevo

21 velj 2018 ... ZGRADA (M2). EPISMONT d.o.o.. Sarajevo. FAMOS GRADNJA d.d.. Sarajevo. FIDGES –. UPRAVITELJ d.o.o.. Sarajevo. HIDROMONTAŽA d.d..

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99 - Skupština Kantona ...

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99. Na osnovu čl. 5. i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Slu bene novine. Kantona Sarajevo”, br. 1/96 ...

zakljucak - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

14 ruj 2017 ... U ovoj godini prema Zaključku Vlade KS, prihod po osnovu dotacija ... 126.127. 18 Angažovana prlkjučna snaga. Ap. kW. 321.000. 321.603 ... Ekvivalentna potrošnja predstavlja preračunavanje stvarne potrošnje tečnih goriva.

odluku - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

25 velj 2019 ... lijekovima i medicinskim sredstvima, ... nabavku opreme, a u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu na ... Zelenih beretki 81 Stari grad.

POKOP - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

14 ruj 2017 ... period),prethodna direktorica (raspored na drugo radno mjesto do isteka mandatnog perioda) i 5 uz saglasnost ... SPROVODA. 78.733. 76.050.

zaklju č ak - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

17 lis 2019 ... 9(devet) zvijezda žute boje koje označavaju opčine grada, a na sredini je Asklepijev štap u bijeloj boji. (5) Odluku 0 broju pečata i štambilja, ...

gerontološki centar - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

22 ožu 2019 ... obavljeni su u skladu sa Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“ br.6/92, ... kviz znanja, projekcije filmova i nagradna igra Bingo. ... održavaju jutarnji sastanci sa Službom za socijalni rad na kojima se razmjenjuju informacije i daju ... redovnog održavanja službenih vozila. ,,Toyota“. 500,00 KM. Direktni.

ZAAK LJ U Č AK - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

25 lip 2015 ... komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2014 godinu, donijela je slijedeći ... Vođena je i posebna evidencija tokom čitave godine o utrošku električne energije, vode i gasa, te su ... b) Novi tržni centri, tipa Mercator, Konzum, Interex i si., u mnogome je „umanjio" prihode ... ŠKARE ZA ŽIVICU ILIJAŠ-.

ZAK LJ U Č AK - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

4 tra 2019 ... BEHIJA ŠILJAK. 144,41%. ADMIRA SEJRANIĆ. 140.96%. EMINA TAHIROVIĆ. 105,93%. SANJA JARAMAZ DEDIĆ. 122,62%. SAMRA AKOVA.

Odgovor - Skupština Kantona Sarajevo

Paravan trodjelni komada 3. Ormari za narkotike komada 2. Aparat za kisik ... Samostojeći trezor za lijekove kom. 1. Sigurnosna kasa za metadon komada 1.

tqĄ2 - Skupština Kantona Sarajevo

2. objekat firme Kliše -Kop zbog nesnosnog smrada koji stvara dim iz ovog objekta. Mani da se nadzor obavi oko 18 h jer tada je dim najuočljiviji i najviše se ...

Untitled - Skupština Kantona Sarajevo

asfaltne podloge u dijelu ulice Ibre Ceske od br. 1 do spajanja sa ulicom Humačka ploča, na zahtjev. Zastupnika Hameda Aljovića, obavještavamo Vas sledeće:.

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO n/r predsjedavajućeg Skupštine

29 svi 2019 ... policije ažurira sadržaj WEB stranice, koordinira i izrađuje biltene i publikacije, ... i položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru. ... Saobraćajna škola ili Mašinska škola ili druga škola tehničkog smjera, položen vozački ispit najmanje ... dužnosti, moraju proći Ijekarski test, psiho-test i test fizičkih ...

Klub zastupnika BOSS-a SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO ...

24 tra 2018 ... senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i ... bi djeca i odrasle osobe oboljele od dijabetesa dobile pravo na ... trakica i takvo mjerenje iziskuje 10 do 15 uboda dnevno, uključujući intenzivnu.

Emiru zaključak sa obrazovanje.odt - Skupština Kantona Sarajevo

10 lis 2019 ... “Mjedenica”, vrtić „Sunce u Mjedenici“ i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju). ... ovlaštenju Ministarstva, nakon što se utvrdi da autoškola ispunjava ... informacionom sistemu, i pitanje je vremena kada se ispiti neće moći ...

zastupnička inicijativa - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada ...

7 svi 2018 ... Djeca nemaju prava na dovoljan broj inzulinskih pumpi i trakica, ... kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi, koji je u svijetu dostupan preko ...

poslanicko pitanje KONAKOVIC LISTE - Skupština Kantona Sarajevo

19 svi 2014 ... TABLETE. 50 tableta. H03AA01 levotiroksin. 50mcg. TABLETE ... tbl. 20x2mg. 10 mg. 25%. 1,70 Rp. 31 A07DA03. Loperamid. Seldiar. Krka tbl.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17. Na osnovu člana 12. tačka b), člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 35/17

USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM ... javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: pravilnik) te utvrđuju ... c) vrijeme provedeno na evidenciji za zapošljavanje maksimalno 24 boda, ...

“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ 24/03 ...

“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ 24/03 - PREČIŠĆENI TEKST. Zakonodavno-pravna komisija. Na osnovu člana 20. Zakona o izmjenama i ...

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/08 ... - Propisi KS

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/08-Prečišćeni tekst. Na osnovu člana 2. Uredbe o dopuni Uredbe o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ...

„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/1 - Fakultet ...

7 lip 2019 ... Prijemni ispit vršit će se testom ili drugom pisanom formom u ... a) da su položili prijemni ispit ukoliko je isti predviđen, ... Kriminalistika. 3. 8.

mart/april 2003. godine, broj 18 - Privredna Komora Kantona Sarajevo

Dono{ene su norme bez utvr|enih sankcija, ... i poslodavca; ... Prijavni list, nakon ovjere, dostaviti na adresu: Privredna komora Kantona Sarajevo, Ul. La ... izvr{enju obaveza od korisnika kredita, po{tovanju potpisanih ugovora, kao i o drugim ...

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 3 - Skupština Tuzlanskog ...

27 sij 2017 ... 57 mg/5 ml. 70 ml. 7,40. 593. J01CR02 amo k sicilin, klavulanska kiselina. KLAVAX BID 400/57 mg prašak za o ralnu su sp e n ziju. Farmal d.d..

Privredne komore Kantona Sarajevo - Privredna Komora Kantona ...

s obzirom da je cijena rada izuzetno opterećena, čime je ... u prosjeku više za 1,9% od cijena iz ... vremena kada je Ecoton bio prvi i jedini renovator tonera,.

Kanton Sarajevo - Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

2020. godine kako bi se osigurala veza između konkretnih budućih akcija i vizije razvoja: Bitno je naglasiti da ... Vodoopskrbni sistem Vrutak (Ilijaš). RAZVOJNI ...

u Kantonu Sarajevo 2019. godine - Vlada Kantona Sarajevo

8 lis 2019 ... Aktivnost: "Vježbajmo zajedno". 10.00h. Vrtić Kekec ul. Ferde Hauptmana 36. JU "Djeca Sarajeva". Aktivnost: "Odgovorno roditeljstvo". 10.00h.

1 JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo, 28.3 ...

OR "STELLA". 62. UR Caffe bar Relax. 63. OR Frizerski Salon Z&N. 64. OD Ratan namještaj. 65. Specijalistička stomatološka ordinacija D2 Dental. 66. OD Ane.

207 odluku - Skupština Tuzlanskog kantona

Antidekubitalni jastuk sa zra~nim komoricama. 1 kom. 2 godine. 24. Antidekutabilni madrac(sekcija) sa zra~nim komoricama. 1 kom. 8 godina. 25. ... lica, prodaja strane robe sa konsigacionih skladi{ta), Privremeni izvoz i uvoz robe, Usluge ...

stenogram 13. radne sjednice 24.09.2019. - Skupština Kantona ...

24 ruj 2019 ... Nakon što sam izbačen iz SDP zbog izražavanja sumnje da je SDA ... od komora obzirom da komore daju isključnice tzv ispisnice iz članstva.

KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo ZAKON ZAKON ...

18 svi 2017 ... ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a. Zakona). U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine. Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16 i 10/17 ...

Broj: 00—56/19—137/1 Adresa: Poštanski broj : - Skupština Crne Gore

31 мај 2019 ... Dimenzije radne ploče (dužina. I40cm, širina 70 cm). — Debljina radne ploče: 25 mm. — Debiljina stranice stola: Minimum 25 mm. —Visina ...

01-236 - MUP Kantona Sarajevo

g) taktički ruksak." Član 2. ... Cipele moraju imati promjenjivi anatomski oblikovan uložak koji se može prati na ... Ruksak je podjeljen na dva primarna pretinca.

8/02 - MUP-a Kantona Sarajevo

dopunama Zakona o porezima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona ... na način i po postupku utvrđenom propisima o porezu na promet nepokretnosti i.

01-561 - MUP Kantona Sarajevo

... za šivanje, konac La mašinsko vezenje, ... ljepljivi flizelin kao pojačanja (podloga) za grb, rips traka crne boje, konac za šivanje, konac za mašinsko vezenje.

POSLOVNA ZGRADA U BUGOJNU vl. Privredna banka Sarajevo dd ...

Mezanin: - hodnik sa prostorom lifta ... sanitarni čvor (muški i ženski). - ostava. Sprat VI: - hodnik. - kuhinja. - restoran. - separe ... Uređenje dvorišta je u skladu sa.

35/17 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

7 ruj 2017 ... poslove za školu, čije prisustvo sastanku zahtijeva školski školskog odbora - predstavnik Ministarstva, a u slučajevima odbor u slučajevima ...

pravilnik - MUP Kantona Sarajevo

12 velj 2019 ... Izdavanje i zamjenu vozačke dozvole vrše i evidenciju vozača vode u Federaciji ... b) uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim ... zaprimljenom zahtjevu, izdaje vozačku dozvolu ili donosi rješenje kojim ...

16/07 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

4 sij 2013 ... od prirodnog materijala za cijelu površinu ... razredne nastave organizuje se u školskom dvorištu ... Zbirka lakog materijala za slaganje.

42/17 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

26 lis 2017 ... biografije kandidata za školski odbor. školskog odbora izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela ...

05/00 - Vlada Kantona Sarajevo

11 tra 2000 ... univerzalni lift, javni invalidski WC, univerzalna telefonska govornica ... Vjetrobrani moraju imati minimalne dimenzije 152,4 x. 213,4 cm. 6.2.

24/18 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

7 lip 2018 ... PRAVILNIK. O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU. UCENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH SKOLA U. KANTONU SARAJEVO. Član 1.

t-(,rlo - Vlada Kantona Sarajevo

Procij enj ena vrij ednost nabavke iznosi 69.2 1 3,00? M bezpDV-a. III. Novdana sredstva za plalanje nabavke osiguravaju se iz BudZeta Kantona Sarajevo za ...

8/17 - Vlada Kantona Sarajevo

Pravo na kupovinu mjese~ne parking naljepnice imaju pravna lica ... Muvekita. 2. Alipa{ina. 27. Jadranska. 52. Ni`e banje. 3. Augusta Brauna. 28. Jeli}a. 53.

22/10 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

studija, prava i obaveze studenata, uvjeti za sticanje diploma i drugih javnih isprava; statusna pitanja ... pravila studiranja, akademske titule, naučna i stručna zvanja koja se stiču po završetku ... (Sticanje i gubitak statusa studenta). (1) Status ...

pravilnik - MUP-a Kantona Sarajevo

1 pro 2015 ... obilježeno međunarodnim znakom lica sa invaliditetom. Pravo na rezervisano parkirno mjesto se može koristiti samo uz znak pristupačnosti.

22/16 - Vlada Kantona Sarajevo

2 lip 2016 ... stabla, ukrasni grmovi, ružičnjaci. živa ograda, cvjetne gredice, trajnice i ... (5) Cijena održavanja javnih zelenih površina utvrđuje se na način.

Vlada Kantona Sarajevo

Zavod snosi troškove do visine cijene standardnog pomagala utvrđenog u ovoj tački Uredbe. ... Ulošci za inkontinenciju za paraplegičare a) muški 120 kom.

Untitled - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

22 ožu 2018 ... Radni odnos u srednjoj školi zasniva se zaključivanjemn ugovora o radu ... Otpremnina za tehnološki višak. Član 82. ... Kriteriji za bodovanje.

alergene biljke kantona sarajevo - PMF

Bijeli jasen. Fraxinus excelsior L. Oleaceae drveće x x. 28. Crni bor. Pinus nigra Arnold. Pinaceae drveće x x. 29. Livadni repak. Alopecurus pratensis L.

sl. novine 24-19 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

13 lip 2019 ... Na osnovu člana 38. Statuta Grada Sarajeva ("Službene. Gradonačelnik Grada Sarajeva će Zahvalnicu Grada novine Kantona Sarajevo", broj ...

PDF, 954 KB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

Tim aparatima je moguće pregledati završni dio tankog crijeva i cijelo debelo ... odstraniti polipi (benigne izrasline iz kojih se može razviti rak debelog crijeva) ...

PDF, 419 KB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

1.1. Epidemiologija. Rak debelog crijeva je jedan od najčešćih oblika karcinoma, ... Karcinoembrionalni antigen je tumorski marker otkriven. 1965. godine (Gold ...

Untitled - Vlada Kantona Sarajevo

po pozivu, Kupac će sačiniti komisijski zapisnik kojeg će u roku od 3 dana dostaviti. Prodavcu radi prihvatanja ili odbijanja reklamacije uz dostavljanje ...

A lista lijekova Kantona Sarajevo

Cijena koju priznaje. Zavod. Režim propisiva nja. 1. A02BA02 Ranitidin1. Ranibos. BOSNALIJEK d.d. ... 200 doza sublingvalni sprej. 0,4 mg/doza. 2,5 mg. 100%.

PDF, 3.56 MB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

41. Šta je još potrebno znati o hepatitisu? ...................................... 41. Ishrana pacijenata oboljelih od hepatitisa - jetrena dijeta ........ 43 ...

uredbu - Vlada Kantona Sarajevo

2 lip 2016 ... stabla, ukrasni grmovi, ružičnjaci. živa ograda, cvjetne gredice, trajnice i ... (5) Cijena održavanja javnih zelenih površina utvrđuje se na način.

ugovor o djelu - MUP Kantona Sarajevo

17 srp 2019 ... UGOVOR O DJELU. Zakljuden izmedu: l. Ministarstva unutra5njih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije broj 16, koje zastupa.

auto dijelovi - MUP Kantona Sarajevo

26 ožu 2012 ... Naziv predmeta ugovora rezervni auto dijelovi za vozila ... cijena učešće. 70,00. %. 2. garancija na isporučene proizvode učešće. 15,00. %. 3.

Mladi i škola - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

10 pro 2018 ... 13 Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”. 14 Srednja medicinska škola ... Zagrebu, na Zagrebačkom velesajmu od 14. 11. do 17. 11.