Tarife lučkih pristojbi i naknade za pružanje usluga ... - Brodosplit

11.1 Plovna dizalica ,,Marjanka" 100t ... Navedena cijena najma plovne dizalice ne uključuje trošak tegljenja, pripreme i ... 12.22 Podizna platforma - škarasta.

Tarife lučkih pristojbi i naknade za pružanje usluga ... - Brodosplit - Srodni dokumenti

Tarife lučkih pristojbi i naknade za pružanje usluga ... - Brodosplit

11.1 Plovna dizalica ,,Marjanka" 100t ... Navedena cijena najma plovne dizalice ne uključuje trošak tegljenja, pripreme i ... 12.22 Podizna platforma - škarasta.

Tarife pristojbi - Lučka uprava Split

18 srp 2016 ... Popusti su vezani i vrijede samo ako brodar plati račun u periodu od 30 dana od dana ispostave računa. 3. Pristojba za upotrebu obale za ...

CJENIK (TARIFE) LUČKIH NAKNADA – PARKING GAŽENICA

na području nove putničke luke Gaženica – Zadar objavljuje sljedeće tarife za usluge: Maksimalne cijene naplate parking mjesta. ZIMSKI REŽIM NAPLATE (od ...

Lučko tegljenje kao čimbenik integralnosti i učinkovitosti lučkih usluga

Jadranski pomorski servis d.d., Verdieva 19, 51000 Rijeka. Doc.dr.sc. Borna Debelić. Pomorski Fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studentska 2, 51000 Rijeka. Dr.sc.

Ugovor za pružanje usluga

22 дец 2014 ... Milka čokolada 250 gr. 4. Mars-snickers-twix-bounty cokoladice. 5. Milka čoko desert 147 gr. 6. Munchmslow 105 gr. 7. Soko Štark čoko kolutići.

Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

1 tra 2019 ... 1. smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je ... (ZUD studeni 2018.) ... UVJETI ZA KATEGORIJE APARTMANA I KUĆE ZA ODMOR.

12.02.2019. Ugovor za pružanje usluga sprovođenja ...

Ponuda ponuđača ZAJEDNIČKA PONUDA KONZORCIJUM DM-KM“ NIKŠIĆ broj 117-3950/12-2018 od. 31.01.2019.godine. I PREDMET UGOVORA. Član 1.

Dr.sc. Teo Giljević* Pružanje socijalnih usluga za izbjeglice na ...

skrbi uređen je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: ZSS)1 i podzakonskim ... 36 Odobrena količina mlijeka za dojenčad «Bebimil I.» iznosi 5 kutija mlijeka ... Cijena produženog boravka za učenike I, II i III razreda iznosi 200 kuna,.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ...

10 pro 2019 ... Pružanje usluga vanbolničke CT- dijagnostike-kompjuterizirana tomografija za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK ...

Pravilnik o uvjetima za pružanje poštanskih usluga u BiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ...

1 VODIČ ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE ZA PRUŽANJE USLUGA U ...

turizmu: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, ... odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma ...

17.12.2018. Ugovor za pružanje usluga obezbjeđivanja i dodjela ...

26 дец 2018 ... Bounty milk čokolada kom. 330. 18. Sok kids 100% jabuka Nectar. 0,21 kom. 330. 19. Cokolada Milka Oreo. 300gr. 20 kom. 330 kinder jaje.

23-12-2016 Ugovor za pružanje usluga obezbjeđivanja i dodjela ...

Bounty milk čokolada. 57 gr kom. 175. 19. Sok kids 100% jabuka Nectar. 0,21 kom. 175. 20 | Cokolada Milka Oreo. 300gr kom. 175. 21 kinder jaje T3 Ferero.

Opsti uslovi za pruzanje usluga u javnoj mobilnoj ... - mts

1 мар 2017 ... Општи услови као и Ценовник услуга Телекома Србија, јавно су ... телефонски именик корисника обавестити о могућности да његови.

za pružanje usluga organiziranog stanovanja uz ... - Udruga Breza

Udomiteljska skrb: situacije u kojima nadležno tijelo djecu u svrhu osiguravanja ... Prosječna tjedna cijena smještaja je 2964 funti u domovima čiji je ... samo smještaj koji se ostvaruje u domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici, kod ... održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege,.

OPĆI UVJETI ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA I ... - BKS Bank

HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb. Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020, Austrija. Upisano u sudski ...

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za pružanje zdravstvenih usluga u ...

29 sij 2018 ... Pedodoncija. - Oralna hirurgija. - Stomatološka protetika. Imajući u vidu navedeno pozivamo Vas da učestvujete u postupku dodjele ugovora o.

cjenik dodatnih proizvoda za pružanje usluga dezinsekcije ... - Id Eko

SMRDLJIVI. MARTIN (Rhaphigaster nebulosa). 14. SMRDLJIVA. GRETA (Dolycoris baccarum). 15. FARAONSKI MRAV. (Monomorium pharaonis). 16.

Zahtjev za odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga ... - TZ Delnice

Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaka tri dana i za svakog ... dvosjed ili trosjed, na rasklapanje prilagođen kapacitetu studio apartmana) i niski ...

opis obveza za pružanje usluga pojedinačnog savjetnika na ...

pojedinačnog prevođenja u katastar nekretnina. 1.1. ... Odjel za katastar nekretnina Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac (2 savjetnika). Odjel za ...

javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga ...

17 velj 2020 ... Ponuda se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati: Ponuda za pružanje usluga reprezentacije za potrebe dekanata. l) Adresa ...

PDF Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) ... ponašanja; osiguranje školskih udžbenika i potrebnog pribora (za djecu na smještaju); ... narudžba lijekova, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji; neposredno.

Pravilnik o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga FBiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ... koji obvezno unosi početnu ponuđenu cijena i najbolju ponudu. 12. Rokovi za ...

Vodič za upućivanje i pružanje socijalnih usluga migrantima u Crnoj ...

Pored Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Zakon o strancima u Crnoj Gori (Sl. list CG, 12/2018) predstavlja još jedan veoma važan zakonodavni ...

poziv za dostavu ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga „svečana ...

20 velj 2020 ... Whiskey: - Ballantines 0,03. - Ballantines Gold Seal 0,03 ... Jedinična cijena po stavki sa. PDV-om. 1. Svečana večera na bazi švedskog stola.

Opsti uslovi za pruzanje usluga u javnoj mobilnoj ... - Biznet.rS

врши увид у податке о упису у регистар и овлашћењу за заступање. Телеком Србија задржава право да затражи и додатну документацију за.

Plan i program rada za 2018. g. - Centar za pružanje usluga u ...

tada je isključivo ustanova socijalne skrbi s nazivom Centar za odgoj. Od 2001.g. ustanova djeluje pod imenom Dom za odgoj djece i mladeži - Split. Tijekom ...

Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži MTS d.o.o.

Za korišćenje pojedinih fiksnih usluge Mts-a Pretplatnik može izabrati samostalnu ... pred trajno isključenje, Ugovor će biti raskinut i Pretplatniku će biti trajno ...

Godišnji plan 2019 - Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik

15 sij 2019 ... Navedeni materijali se kroz Lipički Compas objavljuju u tiskanom izdanju, na web stranici i na. Facebook profilu Compasa. Također, učestalije ...

opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama ... - Sberbank

14 ruj 2019 ... Tečajna lista Banke dostupna je na internetskim stranicama Banke te u svakoj poslovnici Banke. 10.3. Kamate. Ako Banka odobri korisniku ...

opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - Sberbank

27 srp 2017 ... transakcija, Opće uvjete Sberbank d.d. za korištenje MasterCard ... Tečajna lista Banke dostupna je na internetskim stranicama Banke te u ...

potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu ... - InCare

Roditelji u akciji - RODA. Čanićeva 14, 10000 Zagreb t: (01) 61 77 500, f: (01) 61 77 510 [email protected] www.roda.hr. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ...

Untitled - Brodosplit

31 Dec 2018 ... 2 Darko Bandula - Member. 3 Teuta Duletić - Member. 4 Darko Pappo - Member. At 10 May 2018, the Member Darko Bandula resigned from ...

ISO 14001 :2015 - Brodosplit

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, dioničko društvo. PUT SUPAVLA 21 ... BRODOSPLIT-NAMJEŠTAJ PO MJERI d.o.o.. BRODOSPLIT-KLIMATIZACIJA I ...

Pravilnik o redu u luci - Brodosplit

kančanica, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančanici;. - povlačni povraz ili panula, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) ...

Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja BRODOSPLIT ...

Pjeskara limova i profila i komora za bojanje . ... Pjeskara limova i profila je namijenjena za sačmarenje limova i profila, čime se odstranjuje rđa i okuina.

benchmarking pristojbi za željezničku infrastrukturu u srednjoj europi

koridor Trst – Budimpešta,. • koridor Rijeka – Budimpešta,. • koridor Kopar – Budimpešta i. • koridor Solun – Budimpešta. Diplomski rad podijeljen je na pet ...

oslobođenje od sudskih pristojbi kao preduvjet ostvarenja prava na ...

Ključne riječi: sudske pristojbe, oslobođenje od sudskih pristojbi, pristup pravosuđu. 1. UVOD. Pravo na pravično suđenje iz članka 6. Europske konvencije za ...

bilten 42 forma x.FH10 - Nezavisni Sindikat Brodosplit

Naletilić, Europa i svijet doći k nama, kad škver danas izgleda ovako kako izgleda? Pitam se, zna li g. Naletilić da grad Split postoji, ništa manje nego 1700 ...

upute o turističkoj članarini i boravišnoj pristojbi – 2019. - Turistička ...

popisu općina, iza općine Sutivan, dodaje se općina Šestanovac uz koju se u popisu razreda dodaje ... TZ do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAŠTITA ZDRAVLJA LUČKIH RADNIKA

18 velj 2014 ... ([email protected]), Ustanova za zdravstvenu skrb Pro vita – medi- cina rada, Trpimirova 2, 51000 Rijeka. UVOD. Kvaliteta zdravstvene ...

MEĐUNARODNI KODEKS O SIGURNOSTI BRODOVA I LUČKIH ...

27 velj 2018 ... mjera koje se odnose na sigurnost brodova i lučkih prostora i njihovog ... Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, 1974.

GOSPODARSKO-INTERESNO UDRUŽENJE LUČKIH UPRAVA

1 lis 2009 ... GOSPODARSKO-INTERESNO UDRUŽENJE. LUČKIH UPRAVA. Cilj i svrha organiziranja gospodarsko-interesnog udruženja je olakšanje i.

izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava za 2017.

13 pro 2019 ... nepovoljno mišljenje (Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga). Kriteriji za izražavanje mišljenja bili su zakoni i drugi ...

tehničko-tehnološki procesi razvoja lučkih kontejnerskih terminala

3 ruj 2018 ... 3. LUČKI KONTEJNERSKI TERMINALI. Lučki kontejnerski terminal dio je lučkog sustava koji predstavlja posebno. izgraĎen i opremljen objekt ...

Informacija o radu sustava županijskih lučkih uprava čiji je ... - PGŽ

nijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga. 8. Županijska lučka uprava Rab. Ovom informacijom daje se pregled rada i način funkcioniranja sustava.

Zaštita na radu na primjeru lučkih radnika u poduzeću Luka Rijeka d.d.

Ključne riječi: luka, lučki radnik, zaštita na radu, zaštitna oprema, opasnosti na radu ... posebno glede trajanja posla, jednoličnog rada i rada po učinku,.

Novosti u Zakonu o turističkoj pristojbi i turističkoj članarini - Visit Hvar

15 velj 2020 ... u obračunu uvrštavaju i pomoćni kreveti ako su navedeni u IZRECI rješenja. Obveznicima turističke pristojbe kojima su pomoćni kreveti ...

Odluka o cijenama pogrebnih usluga – prosinac 2015 - Usluga Poreč

Postavljanje vijenaca na grob po narudžbi. Ispraćaj pokojnika sa gradskog groblja radi prijevoza ... Vijenac i cvjetni aranžmani. Pločica s natpisom za nadgrobni ...

Cjenik usluga - Oj Hortikultura - Usluga Poreč

Košnja s traktorom - malčer kn/m2. 0,35. 0,09. 0,44. 21. Čišćenje šume kn/m2. 3,50. 0,88. 4,38. CJENIK USLUGA - OJ HORTIKULTURA. RB. NAZIV USLUGE.

PRUŽANJE PRVE POMOĆI NA RADU

Dana: 19.02.2016. godine. UPUTSTVO ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI NA RADU. I pored blizine medicinskih ustanova (ambulante,bolnice ) i brze intervencije ...

centar za pružanje pravne pomoći - TI BiH

TI BiH je tokom 2013.g. u okviru ALAC projekta imao 4 prijave vezane za rad ... Prosvjetna inspekcija RS- Odjeljenje Banjaluka je po navedenoj prijavi izvršila ...

OPŠTI USLOVI ZA PRUŽANJE ... - BH Telecom

30 sij 2016 ... 16.1 Trajno isključenje . ... telefon i računar). ... obavljaju korisnici mreža BH Telecoma sa korisnicima drugih međunarodnih fiksnih i mobilnih ...

medien & tarife - AWS

Bereits ab einem Citylight erstrahlt Werbung im perfekten Glanz und sorgt für klare Kommunikation. LAUFZEIT UND AUFSTELLUNGSZEITPUNKT FLEXIBEL.

Izvleček iz NLB Tarife

Sredstva na NLB Poslovnem računu – pozitivno stanje ... Odprtje računa za volilno kampanjo (nadomestilo vključuje tudi zaprtje računa). 30,70 EUR. Vodenje ...

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH. USLUGA U DOMAĆINSTVU. (označiti oznakom X u ):. Pružanje ...

Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s ...

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. ❑ suradnik na projektu je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI.

1 VODIČ ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE ZA PRUŽANJE ... - HUP

turizmu: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, ... odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma ...

Dokumentacija o nabavi-Pružanje usluge nadzora ... - Eko doo

Izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 252. stavak 1. točka 2. – poslovni nastan ... Ostale vještine (npr. poznavanje rada na računalu):. 11. Sadašnje radno ...

A1 Member Tarife Dezember2019

6. Jan. 2020 ... Du kannst die besten. Smartphones und. A1 Tarife haben. Und mit A1 Connect Plus viele Vorteile genießen. Page 2. Handytarife.