Oglašavanje: prodaja američkog sna - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

J.J. Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social ... The American Dream in the 20th and the 21st Centuries . ... newest car. Not everyone ...

Oglašavanje: prodaja američkog sna - FFOS-repozitorij - Filozofski ... - Srodni dokumenti

Oglašavanje: prodaja američkog sna - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

J.J. Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social ... The American Dream in the 20th and the 21st Centuries . ... newest car. Not everyone ...

View PDF - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

J.J. Strossmayer University in Osijek. Faculty of Humanities ... Osijek, 2016 ... 'Keltisches im englischen Verbum', In: Anglica: Untersuchungen zur englischen ...

Preuzmi PDF 341.14 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Hrvatska gramatika, Eugenija Barić (et al.), 2005.; Školska gramatika hrvatskoga jezika,. Sanda Ham, 2007.; Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka ...

Preuzmi PDF 591.5 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

percipirana roditeljska i prijateljska kontrola i podrška uključenost u sekstanje te ... ponašanje koje se najčešće definira kao slanje seksualno eksplicitnih poruka ...

Nietzscheovo shvaćanje ljubavi - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

61 Friedrich Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, Mladost, Zagreb 1975., str. 59. 62 Isto, str. 60. ... http://www.gutenberg.org/files/25012/25012-pdf.pdfDatum ...

Sveučilište JJ Strossmayera Osijek Filozofski ... - FFOS-repozitorij

Čitanje stripova toliko je uvriježeno u japanskoj kulturi da postoji strip za svaku moguću ... Maltese, Zagor i slični koji su utjecali i na današnje autore stripova).

Domovinski rat u proznoj književnosti - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Mirković, Hotel Zagorje Ivane Simić Bodrožić, Kad magle stanu Josipa ... padove, svoju kulminaciju i poslije utišavanja, no primjetno je kako se i danas, barem kao ... način da glavni junak skuplja osmrtnice te isječke iz novina onih branitelja ...

Kriptografija - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

17 ruj 2017 ... Hijeroglifi su se mogli sagledati kao kriptografski elementi sami po sebi jer ih nitko drugi nije mogao razumjeti osim Egipćana (čak i među njima ...

„Naturalizam“ Eugena Kumičića - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Kumičićev roman „Jelkin bosiljak“ iznad Šenoina „Prosjaka Luke“. Književnost se u pravaškim tekstovima često koristila samo kao sredstvo za ideološko-politički ...

Stilovi vođenja u menadžmentu - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

8 ruj 2016 ... Filozofski fakultet. Preddiplomski studij informatologije. Martina Bošnjak. Stilovi vođenja u menadžmentu. Završni rad. Mentor: izv. prof. dr. sc.

Preuzmi PDF 388.5 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

makovnjača – dizani kolač od maka, prasl. *makъ (rus., polj. mak) ← ie. *meh2ko- (grč. ... zdiganec – kolač od dizanog tijesta zdenac – bunar, studenac, prasl.

Intertextuality in Beer Commercials - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Karlovačko ‒ Đuru, the local guru . ... Karlovačko ‒ Retro. ... Draught. Finally, commercials (5) and (6) display Karlovačko, whose country of origin is. Croatia.

Germanizmi u Krležinim djelima - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

pronađenih u Baladama Petrice Kerempuha uz pripadajuća značenja. Ključne riječi: germanizam, Miroslav Krleža, Balade Petrice Kerempuha, fonološka.

Povijesna paradigma djetinjstva - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Dječja literatura i književnost za djecu, važan su dio djetinjstva, omiljeni ... zaželjenom željom te rođendanske čestitke koje su sadržavale sve detaljnije poruke.

Sveučilište JJ Strossmayera u Osijeku Filozofski ... - FFOS-repozitorij

Zahtjevi Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika..6. 4. Deklaracija o zajedničkom jeziku....................................................................7. 4.1. Motivi za ...

Biometrijski sustavi identifikacije - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

... a to su pouzdanost i preciznost. KLJUČNE RIJEČI: biometrija, biometrijski sustavi identifikacije, identitet ... Identifikacija temeljem šarenice i mrežnice oka .

Untitled - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Za izdavača. Loretana Farkaš. Urednice. Maja Glušac, Ana Mikić Čolić. Recenzenti. Vlasta Rišner, Goran Tanacković Faletar. Prijevod sažetaka. Goran Milić.

Sveučilište JJ Strossmayera Osijek - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

zid škole uspostavljajući revolt protiv nepravde i pjesmom kojom učenici bojkotiraju nastavu i put na maturalac. Budući da je vandalizam povezan s umjetnošću, ...

Sprachvarietäten - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

logo Fettsack), was in diesem Fall jedoch falsch übersetzt wurde, fat-cat ist nämlich eine Person die reich und ... Koprivnica : Lora ; Varaždin : Katarina Zrinski“.

Amnezije - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

retrogradna i anterogradna amnezija. Retrogradna amnezija označava nemogućnost dosjećanja događaja iz prošlosti, dok anterogradnu amneziju obilježava ...

Poslušnost i pokoravanje autoritetu - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

elektrošok sve dok eksperimentator ne kaže da je eksperiment završio (Milgram, 1963). Istraživanje se provodilo na Odsjeku za psihologiju Yale sveučilišta, ...

Bismarck - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Austrije da reformira Njemački savez, Bismarck postaje svjestan da ne može sve ... godine priključio u Trocarski savez zajedno s Austro-Ugarskom i Rusijom.

Promocija nakladničkih proizvoda - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

15 lis 2018 ... Sljedeće poglavlje nazvano Promocijski miks donosi pregled svih njegovih sastavnih elemenata. Naime, po potpoglavljima su obrazložene ...

Uspon i pad Kartažanskog “carstva“ - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

2. Legenda o osnivanju grada. Gotovo svi veliki antički gradovi imaju neku legendu o svom osnutku, pa tako i. Kartaga. Prema legendi, kralj feničkog grada Tira, ...

izv.prof.d - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

3 ruj 2015 ... Pink Floyd – engleskirock sastav, osnovan 1964. godine u Cambridgeu. ... "Another Brick In The Wall" koji je dosegao prvo mjesto britanske top ljestvice ... predstavlja glazbenu prekretnicu za bend, stvarajući pjesme s više ...

Sveučilište JJ Strossmayera u Osijeku - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Ključne riječi: neoplatonizam, pastorala, topoi, renesansa ... Dakle, novoplatonizam ili neoplatonizam filozofijski je pravac ili religiozno-filozofska škola.

Judite - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

biljnih te naročito ţivotinjskih leksema u Juditi potvrĎuju pripadnost djela renesansnoj poetici i epskom ţanru. Ključne riječi: renesansa, Marko Marulić, ep, Judita ...

Jomkipurski rat - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

3 Dunstan Simon, The Yom Kippur War 1973 (2), The Sinai, (2003), 12. ... Za vrijeme Jom Kipura, međutim, radio i televizija u Izraelu se ne emitiraju. Izbor.

Preuzmi PDF 396.37 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

romana ruskog realizma Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskog. ... ruskome pijančevanju, a uskoro mu se pridružila i tema duhovno-moralnog stava ...

Kognitivna lingvistika i značenje - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Uključivanje semantike u gramatiku: Katz-Fodorova semantička teorija ...................... ... kognitivnolingvistički pristup, značenje, generativna gramatika, semantika, ...

Sveučilište J - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Ključne riječi: Ivana Brlić-Mažuranić, Priče iz davnine, mitski likovi, slavenska ... 7 Kako je Potjeh tražio istinu, Ribar Palunko i njegova žena, regoč, Sunce djever ...

Watchmen - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

izrazito povezan sa likovima koji ga koriste i ograničen formatom u kojem je prezentiran. Ključne riječi: ... 'žohari ljudskog lika' could not be used. The earwig is not used as an ... of cogs on black velvet. Sjedim u brooklynskoj kuhinji, zatravljen.

Pretkršćanska vjerovanja Slavena - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Slavenska mitologija kao i sve religije svijeta također ima priču o stvaranju. Rod je bio tvorac svega. On je zapravo bio sve što je bilo. Rođen je sam. U početku ...

Distribucija nakladničkih proizvoda - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

10 ruj 2016 ... Tema ovoga rada je distribucija nakladničkih proizvoda u Hrvatskoj. U teorijskom se dijelu polazi od pojma distribucije koja je jedna od ...

Figure u reklamnim porukama - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Naglasak je u analizi jezika reklame stavljen na stilske figure, što je središnji dio rada. ... 7 moţe govoriti o reklami kao kodiranoj ikoničkoj poruci kojoj je osnovna uloga pojačano ... Odatle u reklami i jezička sredstva koja se ... Perje je diferencirani oblik gornje koţe koji je specifično razvio razred ptica, glatka površina.

Žargonizmi u djelima Pavla Pavličića - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Filozofski fakultet. Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti i Mađarskog jezika i književnosti. Ela Ristevski. Žargonizmi u djelima Pavla Pavličića.

Zrinski i Frankopani - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

22 kol 2016 ... Žitvanski mir, sklopljen 1606. godine, imao je za zadaću štiti austrijske nasljedne zemlje te omogućiti kući Habsburg aktivnu politiku prema ...

Razdoblje Amarne u Egiptu - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Karnaku stanovništvo u ostalim dijelovima Egipta nije imalo priliku pobliže upoznati ... je hram nazvan Hwt-Aton („Atonova palača") u kojem je pronađen velik broj ... obnavljajući hramove te vraćajući u funkciju Amonov kult.244 Veliki edikt, ...

Bleiburg i križni put - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet Osijek. Dvopredmetni studij pedagogije i povijesti. Ivana Papac. Bleiburg i križni put. Diplomski rad.

Paratekstualne poruke knjiških korica - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

definiranja pojmova knjige, parateksta te naslovnice s osvrtom na naslovnicu u ... knjige isključivo serifnu; moguće objašnjenje za to isto je kao i za self-help ...

Osijek u Domovinskom ratu - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

6 lis 2017 ... Četvrto poglavlje ovog rada, prikazuje borbu i pad grada Vukovara, koji je dao velik doprinos ... 22 Marijan, Davor, „Bitka za Vukovar 1991.

Japan u razdoblju Sengoku - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Filozofski fakultet Osijek. Odsjek za povijest. Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Pedagogije i Povijesti. Karlo Kimer. Japan u razdoblju Sengoku.

Aspekti mita u suvremenom romanu - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Peti pristup jest psihoanalitička kritika koja se nadovezala na Freudovo tumačenje Edipova kompleksa.7 Mit o Edipu poslužio je Freudu da ilustrira odnose u ...

Ivica Kičmanović vs. Janko Borislavić - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Sažetak: Janko Borislavić i U registraturi dva su romana nastala u razdoblju ... postavljaju i rješavaju filozofski problemi i u kojoj se sadržaj i smisao često ...

Esej u nastavi jezičnoga izražavanja - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

učenicima zadaje pisanje interpretativnoga eseja, dok su raspravljački i usporedno-raščlambeni esej nešto manje zastupljeni. Rezultati su pokazali da najviše ...

Vojno-redarstvena operacija „Oluja” - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Oslobodilačka vojno-redarstvena operacija „Oluja” bila je ostvarenje sna hrvatskoga naroda, a posebno ... Republikom Srpskom Krajinom. Takozvanu RSK činile ... i uspostavljen je nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac. Vojno-redarstvena ...

Staroegipatska medicina - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

4. MUMIFICIRANJE. Mumificiranje ili balzamiranje je pogrebni običaj obrade mrtvih tijela i automatski se povezuje sa starim Egiptom. Iako su mumije pronađene ...

Vila u hrvatskoj renesansnoj pastorali - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Držićevim pastoralama – Tirena, Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga. Adona u komediju stavljena i Grižula – analiziraju se likovi vila s ...

sklonidba imena i prezimena - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

18 lis 2019 ... Odsjek za hrvatski jezik i književnost. Studij Hrvatskoga jezika i književnostiIme i prezime. Marija Sentkiralj. SKLONIDBA IMENA I PREZIMENA.

Tradicijske pjesme vinkovačkog kraja - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

tradicija i običaji, u drugome tradicijske pjesme. Treće poglavlje ovoga radi sadrži opisane najvažnije godišnje običaje u koje ubrajamo korizmene i uskrsne ...

Knjiga o Tobiji - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Knjiga o Tobiji smatra se jednom od najprepoznatljivijih pobožnih romansa biblijske ... knjiga o Makabejcima, Knjiga Sirahova i Knjiga Mudrosti, i dijelovi Knjige ...

Zrcaljenja filma i pjesništva - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

... Snimak Ezre Pounda u kavezu...................................................... 38. 5.2. Branko Čegec, Tamni zvukovi na nebu Wima Wendersa.............................................. 40.

Jezik suvremenih reklamnih poruka - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

izrazima u reklamnim porukama. KLJUČNE RIJEČI: reklame, funkcionalni stilovi, mediji, pravopisne pogrješke, novotvorenice, jezične funkcije, jezična sredstva ...

Hrvatska tranzicijska proza - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti. Josipa Pilić. Hrvatska tranzicijska proza. Diplomski rad. Mentor: prof. dr. sc. Goran Rem, trajno zvanje. Osijek ...

Empatija prema vanjskim grupama - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

5. NEURALNA PODLOGA EMPATIJE. 5.1. Zrcalni neuroni. Pretpostavlja se da u neuralnoj aktivnosti empatije važnu ulogu imaju zrcalni neuroni. Ovi neuroni.

prva stran - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

17 ruj 2018 ... model vlasti kojeg je do tad slijedila i pronaći novi oblik izgradnje ... bit će inspiracija novinarima Vjesnika da pokrenu novi tjednik, Vjesnik u ...

Alegorija apokalipse - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Grčko podrijetlo riječi alegorija otkriva da je ona drugi, drugačiji govor od ... Kanonsko je Otkrivenje, po grčkom apokalipsa, što označuje objavu koja je dana po ... odredio vrijeme uoči velikog događaja, a to je Prvi svjetski rat koji je vrhunac ...

Projektna nastava hrvatskoga jezika - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

projektnu nastavu hrvatskoga jezika, projektna nastava treba biti obvezni dio nastave hrvatskoga jezika, ... Projektna i istraživačka nastava u osnovnoj školi.

Alegorija kao figura čitanja - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Dante, dakle, za primjer alegorijske pjesničke lektire uzima himan – pohvalnu molitvu iz. Biblije – Psalam 113 na temu Izlaska. Taj tekst se tumačio kao alegorija ...

Bitka kod Kurska - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Nov i poboljšan dizajn nastao je tijekom 1942. godine, a dobio je naziv Tigar. ... jedan njemački tenk koji se koristio u bitci kod Kurska je Panzerjäger Tiger (P).