Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste) Nositelj kolegija: prof ...

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste). Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Dubravka Sesar / Mgr. Martin Machata. Izvođač kolegija: Ivana Čagalj, znanstvena ...

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste) Nositelj kolegija: prof ... - Srodni dokumenti

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste) Nositelj kolegija: prof ...

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste). Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Dubravka Sesar / Mgr. Martin Machata. Izvođač kolegija: Ivana Čagalj, znanstvena ...

Naziv kolegija: Umjetnost romanike Nastavnici: Nositelj: dr. sc. Ana ...

Normandija i Engleska: prema gotici (križno-rebrasti svod i dematerijalizacija ziđa). 7. Kolokvij. 8. Povratak skulpture monumentalnih razmjera, rana romanika ...

NASTAVNI MATERIJAL naziv kolegija: GRAFIČKI DIZAJN 3 nositelj ...

naziv studija: Diplomski studij - smjer Dizajn grafičkih proizvoda ... i kolumni koje se može prerađivati pomoću pravila algebre matrice. Koriste se za.

Naziv kolegija Tehnička fizika Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Primorac Z, Batista J: Mehanika, zbirka zadataka. Tomislav Petković: Zadaci iz fizike, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu,. Element, Zagreb, 2011. Dopunska ...

Naziv kolegija Povijest medicine Kod kolegija Studijski program ...

Povijest medicine. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. IV. ECTS vrijednost boda: 1. Semestar. VII.

Naziv kolegija Kemija 1 Kod kolegija FT111 Studijski ... - APTF

Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb. 1988 (i sva kasnija izdanja) – odabrana poglavlja. D. A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, ...

Naziv kolegija Medicinska fizika i biofizika Kod kolegija Studijski ...

[email protected] Ciljevi kolegija: Ciljevi ovog kolegija su: Upoznavanje sosnovnim konceptima fizike i njihove primjene na biološke sustave. Stjecanje znanja i ...

Naziv kolegija POSLOVANJE BANAKA Status kolegija Obvezatan ...

Investicijsko bankarstvo. Grupiranje kvalitativnih i kvantitativnih statističkih podataka o bankarstvu (HNB,. ECB, WB). Poslovne knjige i izvješća banke prema ...

Naziv kolegija Ginekološko - porodnički staž Kod kolegija Studijski ...

izv. prof. dr.sc. Vajdana Tomić, dr.med. Kontakt sati/konzultacije: Po dogovoru. ... Naklada Ljevak, 2001. Đelmiš J i sur. Fetalna medicina i opstetricija. Zagreb.

Naziv kolegija Medicinska kemija i biokemija Kod kolegija Studijski ...

L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko, BIOKEMIJA, Školska knjiga,. 2013. (prijevod VI izdanja na hrvatski jezik).. 2. Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija ...

Naziv kolegija Temelji neuroznanosti Kod kolegija Studijski program ...

Temelji neuroznanosti. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda: 8,5. Semestar.

Naziv kolegija Anatomija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Sustavna anatomija: obilježja organa, njihova opskrba krvlju i inervacija. Prema ovom ... Naslov: Topografska anatomija trbušne šupljine I. Kratki opis: Regiones ...

Naziv kolegija Mikrobiologija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Nastava predmeta Mikrobiologija sastoji se od 20 tematskih jedinica ... Zagreb, 2013. 2. Praktikum iz medicinske ... Jawetz, Melnick i Adelberg "Medicinska mikrobiologija”, 1. hrvatsko ... Naslov: Medicinska parazitologija: helminti. Kratki opis: ...

Naziv kolegija Elementi strojeva Kod kolegija FT124 ... - APTF

Elementi strojeva. Kod ... znanja kako bi u praksi mogao prepoznati elemente strojeva i sklopova ... Karl-Heinz Decker: ELEMENTI STROJEVA, GOLDEN.

Naziv kolegija Kemija II Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Rotacija oko dvostruke veze, cis-trans izomerija. Elektrofilna adicija na alkene. Markovnikovljevo pravilo. Konjugirani nezasićeni sustavi. Radikalske adicije.

Naziv kolegija Ginekologija i opstetricija Kod kolegija Studijski ...

1. Đelmiš J, Orešković S. i sur.: Fetalna medicina i opstetricija. Medicinska naklada, Zagreb, 2014. 2. Kuvačić I, Kurjak A, Đelmiš J. i sur. Porodništvo. Medicinska.

Naziv kolegija INFEKTOLOGIJA Kod kolegija Studijski program ...

usmena pitanja. Obvezna literatura: 1. Begovac J, Božinović D, Lisić M, Baršić B, Schoenwakld S, ured. Infektologija. Zagreb: Profil, 2006. 2. Kalenić S, ured.

Naziv kolegija Organska poljoprivreda i standardi Kod kolegija ...

Naziv kolegija. Organska poljoprivreda i standardi. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. II ciklus smjer Bilinogojstvo. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda:.

Naziv kolegija Medicinska psihologija Kod kolegija Studijski ...

Psihološka medicina; GOLDEN M, Zagreb, 1999. Dopunska literatura: Havelka i sur. Zdravstvena psihologija, NAKLADA SLAP, 1997. Gregurek R, Psihološka ...

Naziv kolegija Ginekologija i opstetricija Kod kolegija ... - SUM

Ginekologija i opstetricija. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. V. ECTS vrijednost boda: 18. Semestar.

Naziv kolegija DRUŠTVA KAPITALA Nastavnici Akademik prof. dr ...

Društvo s ograničenom odgovornošću: pojam, osnivanje, društveni ugovor, prava i ... studenti pišu seminarski rad kojim se provjerava njihova sposobnost izrade ...

Naziv kolegija NASLJEDNO PRAVO Nastavnici Prof. dr. sc. Igor ...

Nastavnici. Prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana. Josipović, doc. dr. sc. Romana Matanovac. Vučković. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

Naziv kolegija DRUŠTVA OSOBA Nastavnici Akademik prof. dr. sc ...

DRUŠTVA OSOBA. Nastavnici. Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać. Prof. dr. sc. Siniša Petrović. Prof. dr. sc. Petar Miladin. Prof. dr. sc.

Naziv kolegija KRIMINALISTIKA Nastavnici Prof.dr.sc. Duško Modly ...

Kriminalistika, knjiga l. Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb. - Modly, D. (2010). Očevid. MUP, Zagreb. - Pavliček, J. (2013). Kriminalistički intervju.

Naziv kolegija OBVEZNO PRAVO Nastavnici Prof. dr. sc. Petar ...

OBVEZNO PRAVO. Nastavnici. Prof. dr. sc. Petar Klarić, Prof.dr.sc. Marko. Baretić, Izv. prof.dr.sc. Saša Nikšić. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

Naziv kolegija: Češka književnost XX. stoljeća ECTS-bodovi: 5 Jezik ...

Uvjeti: položen ispit iz Češke književnosti do kraja XIX. stoljeća. Ispit: usmeni ... Karpatský, D. (1975): «Češka književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knj.

Studij Hrvatski jezik i književnost Naziv kolegija Hrvatski jezik u 20 st ...

1 ožu 2018 ... Lj. Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, MH, Zagreb, 1971. D. Brozović, Rječnik jezika ili jezik rječnika, Posebno izdanje Kritike, ...

park Bundek nositelj kolegija dr. sc. S

tema signalistika - park Bundek nositelj kolegija dr. sc. Siniša Bogdanović ... 68. Finalna rješenja. 69. ULAZ 1. 70. ULAZ 2. 71. UALZ 3. 72. SMJEROKAZ 1. 73 ... DJECI DO 12 GODINA /. ULAZ. ZABRANJENO PSIMA. ZABRANJEN BICIKL.

LIKOVNO GRAFIČKA KULTURA I Nositelj kolegija - Katedra za ...

Ranokršćanska umjetnost isto je što i starokršćanska umjetnost. To je dominantno razdoblje od 2. do 7. st., no, u nekoj se literaturi navodi da ranokršćanstvo ...

Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija ... - UniZd

1 ožu 2019 ... Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo (odabrana poglavlja). Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, ...

Broj e-kolegija po sustavu za učenje na daljinu - Katalog e-kolegija

Claroline - Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 15. 0. 0. 0. 26. Pedagogija.net - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti · Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer ...

Broj e-kolegija po visokom učilištu - Katalog e-kolegija

2018. 2018./2019. 2019./2020. Ukupno. Sveučilište u Zadru · Centar Stjepan Matičević. 13. 9. 3. 1. 26. Sveučilište u Zadru · Centar za jadranska onomastička.

Prekršajno pravo Ime nositelja kolegija Prof. dr. sc. Davor ...

Predmet Prekršajno pravo studente uvodi u materiju prekršajnog materijalnog i procesnog prava. Riječ je o pravnom području koje je u suvremenom društvu ...

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE ...

MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA I PRAVO. ORUŽANIH SUKOBA. Nastavnici. Prof. dr. sc. Maja Seršić. Prof. dr. sc. Davor Lapaš.

NASTAVNI MATERIJAL Naziv kolegija: LIKOVNO GRAFIČKA ...

gospodarske promjene, tehnika, materijali, religija i mitovi, običaji, znanost…mogu ... Primjer: Kefren, skulptura, Giza, 4. dinastija, oko 2500. pr. Kr. Kamen diorit,.

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – IZVORI, SUBJEKTI ...

1. Cilj predmeta Međunarodno javno pravo – izvori, subjekti je upoznati studente sa sustavom izvora međunarodnog prava te položajem i ulogom države, ali i ...

Naziv kolegija Socijalna medicina i zdravstveni menadžment Kod ...

Naziv kolegija. Socijalna medicina i zdravstveni menadžment. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. V.

Kod i naziv kolegija Nastavnik/nastavnica Suradnik/suradnica (s ...

Studomat/stranice e-učenja. Ostale važne činjenice vezane uz kolegij. Dodatna pojašnjenja: Pohađanje nastave je obavezno. Tolerira se 30% izostanaka ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska matematika ...

Ekonomska matematika 1.6. Semestar. 1. 1.2. ... Zagreb, 1993. 2. M. Ilijašević, Ž. Pauše: Riješeni primjeri i zadaci iz vjerojatnosti i statistike, Zagrebt, 1990.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove statistike 1.6 ...

Ponavljanje: distribucije frekvencije i histogram. 10. Ponavljanje : regresijska i korelacijska analiza. Vremenski nizovi - pojam. Individualni indeksi (bazni i ...

Naziv kolegija JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM ...

JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM. Nastavnici. Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Šimović. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni). III semestar, redovni.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija FIZIKA 1.6. Semestar 1 ...

atoma ; načelo neodređenosti. 3 2. -objasniti Planckov zakon zračenja crnog tijela. -opisati ogib elektrona na kristalima i de Broglievu ideju o valnoj prirodi ...

Naziv kolegija FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA Nastavnici ...

FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA. Nastavnici. Prof.dr.sc. Alen Stojanović, doc.dr.sc. Jakša Krišto. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Vjerojatnost i statistika ...

Funkcija distribucija vjerojatnosti. 2 2. Očekivanje, varijanca i standardna devijacija diskretne slučajne varijable. 9. 2 2. Diskretna uniformna distribucija. 10.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mehanika fluida 1.6 ...

Znanja stečena na kolegiju Mehanika fluida studenti će trebati aktivno koristiti kod ... Mehanika fluida - odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, FSB Zagreb, 2002.

Diplomski studij arheologije Naziv kolegija: Počeci simbolike i ...

Naziv kolegija: Počeci simbolike i umjetnosti. Nositelj/izvođač: dr. sc. Ivor Karavanić, red. prof. ECTS: 5. Jezik: hrvatski. Trajanje: jedan semestar, 3. semestar ...

Naziv kolegija MEDICINSKA BIOLOGIJA - Medicinski fakultet Mostar

stvaranje energije, stanični ciklus, stanično signaliranje i biologije tumora) ... Frakcioniranje stanica, stanična kultura, razdvajanje stanica centrifugiranjem.

2. godina NAZIV KOLEGIJA: Ekonomija rimske rustične vile ... - UniZd

NAZIV KOLEGIJA: Ekonomija rimske rustične vile. ODJEL. Odjel za arheologiju – Sveučilište u Zadru. STUDIJ. Poslijediplomski znanstveni studij “Arheologija ...

FUNKCIONALNI STILOVI I PREVOĐENJE Naziv studija: Slovački ...

Stilske vježbe. Prepoznavanje stilema u tekstu. Prevođenje teksta. Kompozicija vlastitog teksta. 2. Klasifikacija stilova. Objektivni i individualni stil. Stilske vježbe.

PITANJA IZ KOLEGIJA

Što je to Mohsova skala (lje. 8. stvica) tvrdoće? Svrstaj po tvrdoći sve minerale koji su u njoj zastupljeni: dijamant, kalcit, milovka, fluorit, ortoklas, kvarc, topaz, ...

Šifra kolegija - TTF

masses and gaps for modelling fashion accessory. • develop ... modnog dodatka (cipele) prolazeći proces od ... izraditi kroj odjevnog predmeta (rublja, muške.

Zapisnik 127. Kolegija [.pdf] - Grad Krk

17 srp 2012 ... Upućujemo podnositeljicu zamolbe da svoju zamolbu uputi tvtki Crtorad d.o.o.. Varaždin. Kako je podnositeljica osoba s invaliditetom ...

meistras - Utenos kolegija

MV GROUP yra viena didžiausių verslo grupių Baltijos šalyse, vienijanti alkoholinių gėrimų gamintoją „MV GROUP. Production", kuriai priklauso keturios ...

Zapisnik 020. Kolegija [.pdf] - Grad Krk

12 stu 2013 ... Poliklinika Ivaniš prim. dr. Nikole Ivaniša, mr.sc. internista – gastroenterologa iz. Rijeke, Zametska 100 – prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji ...

Katalog kolegija - FKIT

STUDIJA EKOINŽENJERSTVO. Kolegij. (111-S) EKOLOGIJA. Literatura. 1. Smith R.L., Smith T.M., 2000: Elements of Ecology. Benjamin/Cummings Science ...

Predavanja iz kolegija MJERITELJSTVO

FSB. MJERITELJSTVO. KATEDRA ZA. MJERENJE I KONTROLU. 1. UVOD. 1 ... Datum početka, detaljni rokovi, sredstvo transporta i raspored koji treba slijediti.

Sadržaj kolegija - ZOAK FKIT

Daniellov članak. Mjerenje i mjerne jedinice. Relativna atomska i molekulska masa. Kemijski ekvivalent. Oksidacijski broj i reakcije oksidacije i redukcije.

Izrada e-kolegija - Loomen - CARNet

Izrada e-kolegija na Carnet Loomenu. 105. 5.25.1. Vješalo. Igra Vješalo je poznata igra prepoznavanja riječi, koja nudi niz slova abecede prikazanih ispod slike.

pravila polaganja kolegija matematika i - Fsb

16 stu 2018 ... UVJETI ZA POTPIS. Student ima pravo na potpis ukoliko je na oba kolokvija ostvario barem 30 bodova u sumi, te na temelju pohažanja i ...

pravila polaganja kolegija matematika ii - Fsb

26 tra 2019 ... Materijali za nastavu, ispite i obavijesti o kolegiju nalaze se na ... Student moºe pristupiti 2. kolokviju ako ima barem 15 bodova na 1. kolokviju.