KAZALO 2010..indd - Narodne novine

onice s pravom glasa društva Jadrankamen d.d., Pučišća, nastala ... čenim odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Sesvete, izdaje dozvola za obavljanje ...

KAZALO 2010..indd - Narodne novine - Srodni dokumenti

KAZALO 2010..indd - Narodne novine

onice s pravom glasa društva Jadrankamen d.d., Pučišća, nastala ... čenim odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Sesvete, izdaje dozvola za obavljanje ...

Uredba - carinska (1 - 189).indd - Narodne novine

9 pro 2010 ... sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; predmeti od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca).

„Narodne novine“ 41/14

13 stu 2017 ... Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ 41/14) i članka. 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije („Službeni glasnik ...

„Narodne novine“ br, 87/08, 96/08, 116/08 i 76/09

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima izvan zelene tržnice na malo na području Grada ...

NARODNE NOVINE

8 sij 2016 ... Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (»Narodne novine« broj 81/10). Članak 26.

narodne novine - mup

11 ruj 2014 ... (1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilagođene za siguran i nesmetan ... motornih vozila, koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom, ... (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje ... (3) Za vrijeme vuče neispravnih vozila na vozilima moraju biti ...

DTP - Narodne novine

19 lip 2015 ... zu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s ... Uključuje odstranjivanje šavova, toaleta rane, čišćenje zuba i eventualnu promjenu ... Cijena uključuje sve potrebne postupke uključujući UZV praćenje ...

I. dio - Narodne novine

POSLOVNICA SLAVONSKI BROD Naselje Slavonija 1/5. 035/410-330 ... za termo tisak, foliotisak, sitotisak i digitalni tisak, zaobljeni uglovi. Dimenzije 14 x 21 ...

Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11 - CVH

nadležnoj postrojbi Vojne policije (u daljnjem tekstu Vojna policija), koja će o tome ... 4. natpis »VATROGASCI« »ORUŽANE SNAGE RH« na prednjim vratima ...

prilog 15. - Narodne novine

2 lis 2015 ... B) KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN KORISNIH VRIJEDNOSTI. POVRŠINA – POSLOVNI PROSTORI. Spremišta poslovnih prostora obračunavaju ...

Narodne novine HBŽ - Vlada HBŽ

21 stu 2018 ... 515 - “Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji”. Članak 3. Za realizaciju ove ... nabavke stroja za pranje rublja u JU Starački dom. Tomislavgrad, općina ... Drvara kao financijska potpora za otvaranje dječjeg vrtića. II. Sredstva iz ...

bilanca - Narodne novine

Prihod od prodaje usluga čine pretplata i oglasni dio Službenog lista RH „Narodne novine“, prihodi od. Internet objave oglasa u elektroničkom OJN i pretplata, ...

„Narodne novine“ broj 2

Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima i Jedinici za unutarnju reviziju Međimurske županije.

prilog 6. - Narodne novine

13 velj 2015 ... Članak 34. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šum-.

rješenje - Narodne novine

16 sij 2015 ... Obiteljski zakon, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 75 od 20. lipnja ... i 4. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015.« 2.

NARODNE NOVINE - Azoo

23 kol 2013 ... NARODNE NOVINE. SLUŽBENI LIST REPUBLIKE ... osnovnu školu (»Narodne novine«, 102/2006.) ... školske torbe. OSOBNA HIGIJENA (2 ...

Tiskanice - Narodne novine

18 stu 2015 ... Tiskanica M 2P. Radni nalog / ustrojstvena jedinica. 0. 2. 1. Osobni broj osiguranika. 1.a Osobni identifikacijski broj osiguranika. 2. Matiģni broj ...

Naredbom - Narodne novine

19 tra 2016 ... druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po ... ničkom nalogu za plaćanje IBAN konstrukcija transakcijskog računa ... Ova Naredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Na-.

obrasci - Narodne novine

24 ožu 2014 ... SP) – Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje. OpćinsNi sud u ______. Poslovni broj spisa: 49-Su- __/__.

Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10

8 ruj 2010 ... Pregled umrle osobe jest postupak kojim se utvrĎuje činjenica smrti bez ... Dozvola za kremiranje jest potvrda koju ispunjava i potpisuje ...

narodne novine - Konzalting.eu

13 svi 2016 ... A.1 Sadnja sadnica uz ograđivanje zaštit- ... A.3 Sadnja sadnica uz korištenje štitnika ... ii) Obični čempres – Cupressus sempervirens.

Uvod - Narodne novine

Maped, Jolly, Kores, Herlitz, Edigs, Oxford Universi- ty Press, Wedo ... godinama uspješno distribuiraju školske udžbenike ... TORBE POSLOVNE. 271-274.

prilog 5. - Narodne novine

27 stu 2015 ... Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog ...

narodne novine - Propisi.hr

19 pro 2011 ... 1.1.1. Baranja, Đa- kovački i Vukovar- ski ravnjak. Vinkovci. Dubrave. Jelaš ... Šiljakovačka Dubrava II ... Zvjerinjak – Broćarska kosa. Mašvina.

OBRAZAC 2 - Narodne novine

Potrebne psihomotorne sposobnosti i svojstva: okulomotorna, koordinacija, spretnost ruku - prstiju - lakoća izražavanja - razgovijetan govor. Emocionalna ...

Obrazac - Narodne novine

2 lip 2014 ... Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u. »Narodnim ... (1) U izvanučioničkoj nastavi ili drugoj odgojno-obrazovnoj.

pravila - Narodne novine

19 svi 2015 ... varajuća zaštitna radna odjeća i obuća, te druga zaštitna sredstva. ... cije pristupnih grotala, ljestava, platformi, ograda i rukohvata za tankove tereta ... zasebne kabine za muškarce i žene i krevet za svakog člana posade.

narodne novine - Hakom

15 stu 2015 ... HP – Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: HP) na temelju važećeg ... drške i projektnog upravljanja skupinom, te praćenje kakvoće usluga.

Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15

Postupak otpisa potraživanja pokreće se na zahtjev dužnika ili po službenoj dužnosti. Članak 6. Zahtjev dužnika za otpis dospjelog duga podnosi se Upravnom ...

prilog d - Narodne novine

Prozorska klupčica, pozicija prozora djelomično ispred vanjske ravnine masivnog dijela zida dr. debljina toplinske izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva ...

narodne novine - Vlada HBŽ

19 lip 2008 ... BROJ 7. LIVNO, 4. SRPNJA 2008. godine. PREGLED SADRŽAJA. Page 2. Str. 238 - Broj 7. NARODNE NOVINE ... Radni listovi. ŠN ... TEHNIČKA KULTURA 5. Marenčić ... točki 3.3 Rješenja za direktan povrat Upute za rad.

„Narodne novine“ broj 87/08.

24 lip 2016 ... 10. Liječnička svjedodžba medicine rada. Ugovor o naukovanju. Mapa praktične nastave, test zaštite na radu,radna odjeća. 8. Bravar - JMO.

i. sladila - Narodne novine

korneti i vafli, za sladoled, bez dodanog šećera,. 2 000 mg/kg. – bomboni u obliku tableta smanjene energetske vrijednosti,. 500 mg/kg. – Feinkostsalat,. 350 mg/ ...

(TRO212KOVNIK SPECIFIKACIJA-NARODNE NOVINE.xls)

Jed. cijena. Cijena bez PDV-a. Putni list ... tisak: 4/0. IZRADA PAKETA. Ovijanje u omotni papir, adresiranje, vezanje paketa, adresiranje, dostava na poštu kom.

„Narodne novine“, broj 87/2017

O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK. IZ NEPOKRETNIH IZVORA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovom se Uredbom ...

Narodne novine, broj 78/15 i 120/16 - OSFI

neslužbeni pročišćeni tekst (Narodne novine, broj 78/15 i 120/16) ... jamči online pristup podacima mora na zahtjev omogućiti tijelu koje obavlja nadzor pravo ...

izmjene i dopune - Narodne novine

19 lis 2015 ... broj. Župani- ja/Grad. Zagreb. Područje Doma zdravlja. Općina/Grad. Potre- ban broj ... ZAGREB-CENTAR. NOVI ZAGREB - ZAPAD ... Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima. 140. Ukupno. 140.

iii. ostali aditivi - Narodne novine

Askorbinska kiselina. E 301. Natrijev askorbat. E 302. Kalcijev askorbat. E 304. Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline i) Askorbil palmitat ii) Askorbil stearat.

Obavijst pretplatnicima - Narodne novine

U skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018.) osobni podaci fizičkih ... www.nn.hr, u dokumentu Izjava o zaštiti privatnosti.

(”Narodne novine”, broj 76/07, 39/09, 55/11 i 90/11), Su - Zavod za ...

Kuća mjesto akcije članova i simpatizera KPJ NEP(P). 613 Z-4867. Makarska. Veliko Brdo. Crkva sv. ... Kanjon Vrutak. Grad Makarska značajni krajobraz. 32.

Odluka o poništenju - Narodne novine

19 ožu 2019 ... Valoviti papir-Dunapack d.o.o., Trebež 2, 49210 Zabok, OIB: 96648829623. Zakašnjelih pristiglih ponuda nije bilo. Javno otvaranje ponuda ...

„Narodne novine“, broj 70/2017

„Narodne novine“, broj 70/2017. ZAKON. O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovim ...

Obiteljska medicina - Narodne novine

U okviru specijalizacije iz obiteljske medicine specijalizant mora završiti poslijediplomski specijalistički studij. «Obiteljska medicina». Tijekom specijalizacije ...

(„Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10) i članka 21. St

Zamjenik: Ratimir Galoši, ing.geoteh., Vodogradnja d.d.,Varaždin. DIONICE: A.33.3. i A.33.6. Rukovoditelj: Davor Mikulić, dipl.ing.gran., Hrvatske vode, VGO ...

Obavijest o nadmetanju - Narodne novine

3 svi 2019 ... Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti. ☒ elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik. □ na prethodno navedenu adresu. □.

narodne novine - Strukturni fondovi

13 tra 2016 ... blike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan). ... CAD/CAM/PDM) plovila primjenom virtualne i/ili augmenti- ... proizvoda i usluga usmjerenih prema sigurnosti skrivena je unutar.

Narodne novine 82/15 - Grad Zagreb

Uz navedene rijeke potencijalna opasnost od poplava su i potoci s obronaka Medvednice i ... Opasnost od poplava rijeka i bujičnih voda ... European buildings, Bull. ... Popis lokacija divljih odlagališta visokog rizika dan je u tablici 48. Red. br.

carinska tarifa - Narodne novine

9 pro 2010 ... na oznaka priloga Carinske tarife u kojem su navedene snižene stope carine unutar kvote kao i stope carina na uvoz količina izvan kvota.

lista opasnih tvari - Narodne novine

16 ožu 2007 ... Kao primjer Indeks broja za natrijev klorat daje se 017-005-00-9. Za sve opasne ... 013-009-00-X natrijev ((n-butil)x(etil)i- ... natrijev etoksid [2].

„Narodne novine“, broj 112/14. i 129/19. Napomena: objavljeno u ...

Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18). ... alati (OiRA – Online interactive Risk Assessment) koji se odnose na poslove u ...

Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi - Narodne novine

30 ožu 2016 ... PRAVILNIK. O BICIKLISTIČKOJ INFRASTRUKTURI. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se osnovna načela planiranja ...

(Narodne novine, broj 78/15 i 120/16) ZAKON O ... - OSFI

neslužbeni pročišćeni tekst (Narodne novine, broj 78/15 i 120/16) ... jamči online pristup podacima mora na zahtjev omogućiti tijelu koje obavlja nadzor pravo ...

„Narodne novine“, broj 62/94. i 32/97. Napomena: Objavljeno u ...

ugroženosti od požara i najmanji broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi te djelatnika ... Razvrstavanje građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara ...

(Narodne novine broj 153/13, 65/17 i 114/18) i ... - Grad Vodice

16 tra 2019 ... Podruĉje obuhvata ovog Plana se sukladno PPUG-u odreĊuje za ... Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik;.

Soba i studio apartman - Narodne novine

10 lip 2016 ... Krevet – jedna osoba, s madracem 110x210 cm. 6.*. Krevet – dvije osobe, s madracem. 140x190 cm. 7.*. Krevet – dvije osobe, s madracem.

Rješenje Ministarstva financija - Narodne novine

14 lip 2019 ... POREZNA UPRAVA. SREDIŠNJI ... a) da se nagradna igra priređuje u razdoblju od 17. lipnja do 01. listopada 2019. godine u cilju promidžbe ...

narodne novine - Hrvatska Komora Primalja

3 lip 2015 ... SVJED – Svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla živo- tinje. 107. ... Svjedodžbe za srednje škole i druge isprave o ocjenama, postignutome uspjehu ... NARUDŽBA IZGUBLJENE UŠNE MARKICE OOG-3.

Narodne novine - MRMS - Zaštita na radu

O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM. I. OPĆE ODREDBE ... (2) Ovaj Pravilnik notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog.

Narodne novine HBŽ - Vlada Hercegbosanske županije

7 kol 2002 ... ZAKON o zapaljivim tekućinama i plinovima. I. TEMELJNE ODREDBE skladište zapaljivih tekućina ili plinova je građevina ili dio građevine ili ...

METODE UTVRĐIVANJA TOKSIČNOSTI I ... - Narodne novine

u kavezima barem 5 dana prije početka primjene doza kako bi se prilagodile ... Izračun ukupnoga učinka dominantnih letalnih gena temelji se na ... navede broj životinja na početku pokusa, broj plodnih mužjaka, broj skotnih ženki, tipovi.