stabilnost prinosa i komponenti rodnosti kukuruza u ... - Index of

Najveću zahvalnost upućujem svojoj porodici, mom životnom saputniku supruzi ... Crossa, J., Gardner, C.O. (1987): Introgression of an exotic germplasm for ... Umakanth, A.V., Khan, H.A. (2001): Correlation path analysis of grain yield and ...

stabilnost prinosa i komponenti rodnosti kukuruza u ... - Index of - Srodni dokumenti

stabilnost prinosa i komponenti rodnosti kukuruza u ... - Index of

Najveću zahvalnost upućujem svojoj porodici, mom životnom saputniku supruzi ... Crossa, J., Gardner, C.O. (1987): Introgression of an exotic germplasm for ... Umakanth, A.V., Khan, H.A. (2001): Correlation path analysis of grain yield and ...

PRAVILNA GNOJIDBA KUKURUZA - TEMELJ PRINOSA

kg/ha NPK 7-20-30 ili NPK 8-26-26, a na tlima koja su siromašna fosforom s NPK ... Predsjetvena ili startna gnojidba treba biti s 200-250 kg/ha NPK 15-15-15, s ... Može se obaviti jedna ili druga, a gnojivo se unosi u tlo tanjuranjem prije sjetve ...

sistem đubrenja u funkciji prinosa kukuruza u monokulturi i dvopolju

najveći prinos suvog zrna po hektaru (9,78 tha-1) dobijen je kod hibrida NS-6010. Ključne reči: kukuruz, sistem đubrenja, hibridi, prinos. UVOD. Kukuruz je ...

hibrid karmas setva kukuruza stabilnost kws hibrida barolo ...

tolerantnost na sušu i brzo otpuštanje vlage. ... rastopljenom čokoladom pa ostaviti da se ohladi i stegne. ... seckani peršun i zelen isečenu na kolutove ili kocke.

utjecaj hibrida kukuruza na oksidacijsku stabilnost jaja kokoši ...

Hibridi koji su korišteni u pokusu su Bc 572, Mejaš, Kekec, Pajdaš i Riđan. Njihove odlike prema Bc Institutu (Katalog 2017.) su: BC 572- FAO 500. Hibrid Bc 572 ...

PODIZANJE EKOLOŠKOG MASLINIKA DO PUNE RODNOSTI

vodnjanska ţenska“, „Ţiţolera“, „Oblica“, „ Lastovka“, „Krvavica“ i dr. Uspjesi Hrvatskih maslinara s udomaćenim i autohtonim sortimentom daleko su iznad ...

Povećanje rodnosti sorte trešnje ''Tugarka'' odabirom najuspješnijih ...

Sažetak. Sorta trešnje ''Tugarka'' značajna je i najzastupljenija sorta na području Poljica, u zaleđu Omiša.Unatoč visoko kvalitetnim plodovima ističe se problem ...

7 E-mobilnost Ducati Komponenti - IEEE

električnih vozila i obnovljivih izvora energije (nadstrešnica sa solarnim panelima). • Osijek, Varaždin, Vukovar, Labin, Rijeka, Slavonski Brod, Križevci,.

razvoj klijentskih komponenti aplikacije za upravljanje rasporedom

prethodnu konzultaciju s drugim profesorima na čija predavanja bi izmjena imala utjecaja te na posljetku osnovni cilj je težiti automatizaciji kako bi se posao ...

Jelena Ferina PROSTORNA RAZDIOBA KOMPONENTI VODNE ...

Evapotranspiracija je proces isparavanja vode s tla (evaporacija) te iz biljaka i životinja (transpiracija). Komponente vodne ravnoteže, iako najvećim dijelom ...

Izrada programskih komponenti u TIA Portal programskom okruženju

Tehničko veleučilište u Zagrebu/Elektrotehnički odjel, Zagreb, Hrvatska [email protected] ... TIA Portal V12 dio je obavezne nastave na specijalističkom.

Svojstva komponenti ugljične anode za proizvodnju aluminija

elektrolitičkoj ćeliji za dobivanje aluminija ima ulogu vodiča kroz koji prolazi istosmjerna struja koja poma e rastvaranju glinice. S obzirom da su po visini anode.

Povezanost komponenti samoregulacije učenja ... - Semantic Scholar

Samoregulirano učenje se odvija kroz tri faze: prije učenja, za vrijeme učenja i nakon učenja. Faza prije učenja pretpostavlja: postavljanje ciljeva za učenje, ...

razvoj egzekutivnih komponenti funkcija pažnje u ... - Engrami

DO THE FILM STEREOTYPES STIGMATIZE PSYCHIATRISTS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. ISTORIJA MEDICINE / HISTORY OF MEDICINE. Radmir Rakun ...

fitoklimatski potencijal prinosa lucerke u uslovima sa i bez ...

IZVOD. Lucerka trosi velike kolićine vode za svoj rast i razvice, kao i za visoku produkciju zelene mase i sena. Potrebe lucerke za vodom, u klimatskim uslovima ...

75 Marija Jovović* ODREÐIVANJE CENA I PRINOSA ...

podacima. Ključne reči: stopa prinosa, diskontna stopa, kratkoročne državne obveznice, komercijalni zapisi, blagajnički zapisi, certifikati o depozitu, ugovori o.

MODELIRANJE PRINOSA DIONICA NA ZAGREBA˙KOJ BURZI ...

KljuĀne rijeĀi: Markovljevi lanci, tržište dionicama, ZagrebaĀka burza, prinosi. 1. Uvod. Investitori na ... (E-mail: [email protected]). ** V. Kojić, univ. spec. oec., ...

Prinos i komponente prinosa sorti pšenice Bc Instituta u ...

Najveći prinos u istraživanju od 9,64 t/ha ostvarila je sorta Bc Anica, jer je ... proteina od 12,5 do 14,2 % i hektolitarsku masu od 80 do 83 kg/hl (Bc Institut, 2019.) ...

određivanje optimalnog toplinskog prinosa bušotinskih izmjenjivača ...

28 ruj 2018 ... projektiranjem i postavljanjem bušotinskih izmjenjivača topline. ... Osnovna prednost je niska cijena komada cijevi i veliki broj ugrađenih sustava, ... fluidu za vrijeme prolaska kroz pločasti izmjenjivač dizalice topline, raste ...

Tablica prosječnih prinosa po kulturama KŽ 2019-2020

1 tra 2019 ... konoplja(merkantilno sjeme). 1,10 soja. 3,20 suncokret ... rabarbara-raštika. 15,15 radič. 7,60 ... uljne buće suho sjeme. 1,51 vlasac. 16,70.

Utjecaj vrste supstrata na komponente prinosa rajčice u ...

hidroponskom uzgoju topljivost hranjiva veća, ispiranje hranjiva je manje, a razdoblje plodonošenja mnogih vrsta (rajĉica, paprika, krastavac i dr.) je produţeno.

Znanje i iskustvo Udruženi do vrhunskih prinosa Dosije - Agromarket

ma kupine, maline, ali i hladnjačarima da prevaziđu probleme koji su ... označavaju HSP (na engleskom „heat-shock proteins“,. HSP). Većina ovih proteina ima ...

mogu li google trend podaci poboljšati prognoziranje prinosa na ...

3 sij 2018 ... Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Republika ... burza crobex dionice fondovi hrportfolio limun portfolio. Napomena: ...

Pravilnom agrotehnikom do visokih prinosa pšenice dobre kakvoće

Prilikom planiranja sjetve pšenice i izbora sorata, treba znati da će otkup uroda ... Zlata golica rana. 65. 10. - 25.10. 550-650. A 2 – B 1 krušna. Anđelka golica.

Utjecaj različitog sklopa na komponente prinosa krastavca (Cucumis ...

Uzgoj krastavaca u staklenicima je počeo u 19. Stoljeću. Uzgaja se kao salatni krastavac u staklenicima, plastenicima i otvorenom polju. U zaštićenom prostoru ...

utjecaj razmaka sjetve i kultivara na prinos i sastavnice prinosa uljne ...

golica ĉime se znatno narušava kvaliteta sjemenke, odnosno kasnije ulja (Pospišil, 2013.). 4.7. ... Primijenjena tehnologija proizvodnje uljnih buča u pokusu.

djelovanje prirodnih gnojiva na visinu prinosa tikvi golica - Eduidea

još jednu prekrasnu vrstu povrća uz krumpir, papriku, rajčicu, kukuruz i suncokret. Bundeva ... Materijal: bilje (kopriva, gavez, stolisnik, kamilica…), motike ... Kompost je gnojivo koje ne škodi biljkama ma u kojoj im ga količini dodali. Kompost ...

10. STABILNOST KOSINA

MEHANIKA TLA: Stabilnost kosina. 101. Beleške: 10. STABILNOST KOSINA. 10.1 Metode proračuna kosina. Problem analize stabilnosti zemljanih masa svodi ...

STABILNOST KOSINA

podupirući kontrafori od krupnozrnastog materijala (hidrogeološki učinak). - vertikalne bušotine (malog promjera), iz kojih se voda crpi ili su samodrenirajuće.

VII Stabilnost vozila

(7.3). Slika VII.1 Spoljne i dinamičke sile na vozilo pri kretanju na uzbrdici ... kretanje vozila na ravnom horizontalnom putu u krivini. I u jednom i u drugom ...

Financijska stabilnost br. 20 - HNB

rizicima Hrvatska narodna banka tijekom 2018. i na početku 2019. nije mijenjala visinu ... dinoga kredita, što će HNB-u omogućiti uspostavljanje baze podataka radi praćenja razvoja ... hipotekarnim dugom, nezaposleni i umirovljenici imaju veću vjerojatnost da drže "kratkoročni" ... OTP banka Hrvatska d.d.. 2,0%. 3,0%.

ATHEROGENIC INDEX OF PLASMA, CASTELLI RISK INDEX AND ...

Atherogenic Index of Plasma, Castelli's Risk Index, Atherogenic coefficient, Coronary artery disease, Dyslipidemia,. Lipid ratios. INTRODUCTION. WHO predicts ...

Author Index/Index Des Auteurs - SAGE Journals

ARMSTRONG, Chris : 2825, 4067. ARMSTRONG ... KENNEDY, Brandy A. : 182 ... LOVE, Gregory J. : 1462, 3422, 5205. LOVE ... POTOSKI, Matthew : 2997.

stabilnost i masa - Baumit.hr

Zgrade su pod utjecajem različitih zvukova: izvana, na primjer, ulične buke, prolaznika i okoliša. ... Samonivelirajuća, tekuća cementna masa za izravnavanje koja se može brzo nanijeti i ... cijene i dalje je jednako popularan. Kada “čvrst” nije ...

1 STABILNOST LADJE NA SPLOŠNO

Nestabilna ladja pa se lahko ob nadaljnji izpostavljenosti zunanjim silam prevrne oziroma celo potopi. Stabilnost ladje se v grobem deli na prečno in vzdolžno ...

204 STABILNOST GRAĐEVNIH KONSTRUKCIJA

Međusobno su neovisna izvijanja u smjeru osi x i y , odnosno preciznije, u glavnim ravninama xz i yz, te torzijsko izvijanje oko osi z. Prema tome, ukupno kritično ...

stabilnost i masa - Baumit

Tvornički zamiješani, pakirani suhi beton s posebnim značajkama za lijevanje. Baumit FlexBeton. “Kosi beton” ili “betonska ploča” označava sloj betona koji tvori ...

9. STABILNOST POTPORNIH ZIDOVA

Potporni zid se obično primenjuje kao trajna konstrukcija koja podupire vertikalne ili strme zasipe terena, ili nsaut materijal. Njima se osiguravaju slobodne ...

STABILNOST GRAĐEVNIH KONSTRUKCIJA 205

205. Akoaksijalni stupovi jesu stupovi kojima se težišna os ne poklapa s osi krutosti (z^g). Njihova su ... pokazuju da je za Pkr l = C//3 progibna linija antimetrična.

stabilnost sistema - TFZR

ako amplitudni Bodeov dijagram prenosne funkcije otvorene petlje Wo(s) seče frekvencijsku osu pre nego fazni Bodeov dijagram seče pravac –180o ...

PSEUDOPALINDROMI U DNA - UTJECAJ NA STABILNOST ...

Restrikcijski enzimi korišteni su prema uputama proizvođača (New England Biolabs, Beverly,. Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim i GE Healthcare ...

FENOTIPSKA STABILNOST I ADAPTABILNOST FAMILIJA ...

K l j u č n e r i j e č i : Obični orah, fenotipska stabilnost, adaptabilnost, test ... and Kozarevac I locations. Familija. Koeficijenti regresije engleski engleski. R2 p b0.

BANKARSKI SEKTOR I FINANCIJSKA STABILNOST

da se ona dodijeli najproduktivnijim ulaganjima, čime se potiču inovacije i gospodarski rast. Banke su glavni financijski posrednici u svim europskim državama.

Stabilnost kosina 1 - Građevinski fakultet

20 velj 2009 ... Zagreb, ožujak 2012. Geotehničko inženjerstvo 4 - TI. 10. Primjeri klizanja kosina – odlagališta otpada. Bandung ...

toplinska stabilnost krovnih konstrukcija

Ȝ - toplinska provodljivost ȡ - gustoüa i c - specifiþna toplina materijala. Toplinska apsorpcija (b) odreÿuje odvoÿenje topline s površine graÿev- nog elementa ...

Stabilnost kola sa povratnom spregom

Bodeov kriterijum stabilnosti definisan je na sledeći način: Pojačavač je stabilan ako je ispunjen uslov: tj. ako moduo kružnog pojačanja opadne na vrednost 1 ...

Stabilnost kosina 2 - Građevinski fakultet

Slika 3-21 Primjer približnog pronalaženja kritične klizne plohe: kosina s nizom probnih kružnih kliznih ploha te istaknutom kliznom plohom koja među probnima ...

The e-Index, Complementing the h-Index for Excess Citations

5 May 2009 ... Methodology/Principal Findings: To solve these problems, I here propose the e-index, where e2 represents the ignored excess citations, in ...

VLAGA U PAPIRU DIMENZIONALNA STABILNOST KEMIJSKA ...

Relativna vlažnost zraka je prema tome omjer između količine vodene pare koja se stvarno nalazi u zraku i one maksimalne količine koju bi zrak mogao primiti.

Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskog ustava

šćeni tekst Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 124/00). Vidjeti naš kritički osvrt ... Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske. Nova ustavna rješenja i ...

ZNAČAJ SISTEMSKOG RIZIKA ZA FINANCIJSKU STABILNOST

15 ruj 2019 ... kriza na financijske sustave Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije te regulativni ... 7 Mlinaric, D (2015) Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu. ... kompanija ponajprije u SAD-u (Bear Stearns, GMAC, AIG, Lehman Brothers), prouzročilo je ... nije se sinkronizirano kretala.

Termodinamika, struktura i stabilnost simetričnih elektrolita u ...

slabo polarna otapala visoke polarizabilnosti imaju mali ili uopće nemaju dipolni moment, pokazuju visoku polarizabilnost i svojstva dobrih elektron-donora, npr.

stabilnost pretkaotičnih ustaljenih stanja ... - Repozitorij

RLC krug u kojem je induktivitet realiziran kao zavojnica sa željeznom jezgrom ... Osnovni model ferorezonantnog kruga je RLC krug napajan izmjeničnim ...

stabilnost askorbinske in dehidroaskorbinske kisline v vodnih ...

redukcija/ oksidacija /kovinski ioni/ kinetika redukcije. AV POREDOŠ, Tomaž. SA CIGIĆ, Blaž (mentor) / GOLOB, Terezija (recenzentka). KZ SI-1000 Ljubljana, ...

uvodne napomene - vijeće za financijsku stabilnost

istraživanja i statistike, te Damir Odak, viceguverner za poslove iz područja bonitetne regulative i supervizije. Predstavnici Hanfe bili su predsjednik Upravnog ...

Kukuruza - NS SEME

VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU KUKURUZA. 2. CIP - Каталогизација ... barem jedan primarni klip koji treba ubrati u tehnološ- koj zrelosti (svila je suva, ...

gnojidba kukuruza

Kod uzgoja kukuruza postižu se vrlo visoki prinosi zrna, preko 10 t/ha. Kako bi omogućili visoke prinose kukuruza treba voditi računa o pravilnom izboru hibrida, ...

higroskopnost in dimenzijska stabilnost lesa - Digitalna knjižnica BF

Bižal U. Higroskopnost in dimenzijska stabilnost lesa modificiranega z derivatom imidazola. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, ...

osiguranje stabilnosti padina 1. općenito 2. stabilnost kosina 3 ...

16 lip 2007 ... 1. OPĆENITO. 2. STABILNOST KOSINA. 3. METODE OSIGURANJA OD. POSLJEDICA ŠTETNOG DJELOVANJA. DESTABILIZIRANIH KOSINA.

Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskog ustava - OpenEdition

šćeni tekst Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 124/00). Vidjeti naš kritički osvrt ... Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske. Nova ustavna rješenja i ...