1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija FIZIKA 1.6. Semestar 1 ...

atoma ; načelo neodređenosti. 3 2. -objasniti Planckov zakon zračenja crnog tijela. -opisati ogib elektrona na kristalima i de Broglievu ideju o valnoj prirodi ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija FIZIKA 1.6. Semestar 1 ... - Srodni dokumenti

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija FIZIKA 1.6. Semestar 1 ...

atoma ; načelo neodređenosti. 3 2. -objasniti Planckov zakon zračenja crnog tijela. -opisati ogib elektrona na kristalima i de Broglievu ideju o valnoj prirodi ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove statistike 1.6 ...

Ponavljanje: distribucije frekvencije i histogram. 10. Ponavljanje : regresijska i korelacijska analiza. Vremenski nizovi - pojam. Individualni indeksi (bazni i ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mehanika fluida 1.6 ...

Znanja stečena na kolegiju Mehanika fluida studenti će trebati aktivno koristiti kod ... Mehanika fluida - odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, FSB Zagreb, 2002.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska matematika ...

Ekonomska matematika 1.6. Semestar. 1. 1.2. ... Zagreb, 1993. 2. M. Ilijašević, Ž. Pauše: Riješeni primjeri i zadaci iz vjerojatnosti i statistike, Zagrebt, 1990.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Vjerojatnost i statistika ...

Funkcija distribucija vjerojatnosti. 2 2. Očekivanje, varijanca i standardna devijacija diskretne slučajne varijable. 9. 2 2. Diskretna uniformna distribucija. 10.

Naziv kolegija Tehnička fizika Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Primorac Z, Batista J: Mehanika, zbirka zadataka. Tomislav Petković: Zadaci iz fizike, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu,. Element, Zagreb, 2011. Dopunska ...

Naziv kolegija Medicinska fizika i biofizika Kod kolegija Studijski ...

[email protected] Ciljevi kolegija: Ciljevi ovog kolegija su: Upoznavanje sosnovnim konceptima fizike i njihove primjene na biološke sustave. Stjecanje znanja i ...

opis kolegija opće informacije o kolegiju veleučilište u šibeniku ...

Alfirević I., Saucha J., i dr.: Uvod u mehaniku II, Golden marketing, Tehnička knjiga,zagreb, 2010. Jecić S., Mehanika (kinematika i dinamika), Tehnička knjiga, ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv uslužnog objekta Tvornica ...

e-mail adresa [email protected] 1.1.5. Internet adresa www.tzv-gredelj.hr. 1.1.6. ... NARUČITELJ: TŽV GREDELJ d.o.o.. Trnjanska cesta br.1, Zagreb.

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste) Nositelj kolegija: prof ...

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste). Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Dubravka Sesar / Mgr. Martin Machata. Izvođač kolegija: Ivana Čagalj, znanstvena ...

Naziv kolegija Elementi strojeva Kod kolegija FT124 ... - APTF

Elementi strojeva. Kod ... znanja kako bi u praksi mogao prepoznati elemente strojeva i sklopova ... Karl-Heinz Decker: ELEMENTI STROJEVA, GOLDEN.

Naziv kolegija Mikrobiologija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Nastava predmeta Mikrobiologija sastoji se od 20 tematskih jedinica ... Zagreb, 2013. 2. Praktikum iz medicinske ... Jawetz, Melnick i Adelberg "Medicinska mikrobiologija”, 1. hrvatsko ... Naslov: Medicinska parazitologija: helminti. Kratki opis: ...

Naziv kolegija Temelji neuroznanosti Kod kolegija Studijski program ...

Temelji neuroznanosti. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda: 8,5. Semestar.

Naziv kolegija Medicinska kemija i biokemija Kod kolegija Studijski ...

L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko, BIOKEMIJA, Školska knjiga,. 2013. (prijevod VI izdanja na hrvatski jezik).. 2. Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija ...

Naziv kolegija Povijest medicine Kod kolegija Studijski program ...

Povijest medicine. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. IV. ECTS vrijednost boda: 1. Semestar. VII.

Naziv kolegija POSLOVANJE BANAKA Status kolegija Obvezatan ...

Investicijsko bankarstvo. Grupiranje kvalitativnih i kvantitativnih statističkih podataka o bankarstvu (HNB,. ECB, WB). Poslovne knjige i izvješća banke prema ...

Naziv kolegija Kemija II Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Rotacija oko dvostruke veze, cis-trans izomerija. Elektrofilna adicija na alkene. Markovnikovljevo pravilo. Konjugirani nezasićeni sustavi. Radikalske adicije.

Naziv kolegija Ginekološko - porodnički staž Kod kolegija Studijski ...

izv. prof. dr.sc. Vajdana Tomić, dr.med. Kontakt sati/konzultacije: Po dogovoru. ... Naklada Ljevak, 2001. Đelmiš J i sur. Fetalna medicina i opstetricija. Zagreb.

Naziv kolegija Anatomija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Sustavna anatomija: obilježja organa, njihova opskrba krvlju i inervacija. Prema ovom ... Naslov: Topografska anatomija trbušne šupljine I. Kratki opis: Regiones ...

Naziv kolegija Kemija 1 Kod kolegija FT111 Studijski ... - APTF

Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb. 1988 (i sva kasnija izdanja) – odabrana poglavlja. D. A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, ...

Naziv kolegija Ginekologija i opstetricija Kod kolegija Studijski ...

1. Đelmiš J, Orešković S. i sur.: Fetalna medicina i opstetricija. Medicinska naklada, Zagreb, 2014. 2. Kuvačić I, Kurjak A, Đelmiš J. i sur. Porodništvo. Medicinska.

Naziv kolegija INFEKTOLOGIJA Kod kolegija Studijski program ...

usmena pitanja. Obvezna literatura: 1. Begovac J, Božinović D, Lisić M, Baršić B, Schoenwakld S, ured. Infektologija. Zagreb: Profil, 2006. 2. Kalenić S, ured.

Naziv kolegija Medicinska psihologija Kod kolegija Studijski ...

Psihološka medicina; GOLDEN M, Zagreb, 1999. Dopunska literatura: Havelka i sur. Zdravstvena psihologija, NAKLADA SLAP, 1997. Gregurek R, Psihološka ...

Naziv kolegija Organska poljoprivreda i standardi Kod kolegija ...

Naziv kolegija. Organska poljoprivreda i standardi. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. II ciklus smjer Bilinogojstvo. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda:.

Naziv kolegija Ginekologija i opstetricija Kod kolegija ... - SUM

Ginekologija i opstetricija. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. V. ECTS vrijednost boda: 18. Semestar.

Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija ... - UniZd

1 ožu 2019 ... Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo (odabrana poglavlja). Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, ...

GRAĐEVINSKA FIZIKA Sedmi semestar

NASTAVNI CILjEVI: Proširivanje osnovnih saznanja iz oblasti fizike u arhitekturi, odnosno fizike zgrade, u koja su studenti upućeni kroz predmet Fizika i ...

OPĆE INFORMACIJE O TRAJNOM NALOGU 1. Informacije o ... - PBZ

2 stu 2019 ... Trajni nalog - dodatna usluga po transakcijskom računu. Pojam trajnog naloga. Trajni nalog je ugovorni odnos između platitelja i Banke o ...

1. Naziv predmeta: SAVREMENI ENGLESKI JEZIK – G5 2. Semestar ...

Doc. dr Katarina Rasulić. 9. Ciljevi i sadržaj predmeta: Predmeti Savremeni engleski jezik G5 i G6 (III godina studija, studijski profil Engleski jezik, književnost ...

Naziv predmeta TEOLOŠKA ANTROPOLOGIJA Godina Semestar ...

Marijan Steiner. Kompetencije koje se stječu. Nakon uspješno završenog predmeta student će moći: 1. Uočiti i analizirati temeljna biblijska, tradicijska, teološka ...

Naziv predmeta ECTS Semestar HRP324 Hrvatska leksikolo - UniZd

Prostorna raslojenost leksika. Lokalizmi. Regionalizmi. Dijalektizmi. Leksik kao sustav. Leksička norma. Kodificiranje leksika. Purizam i leksik. Opisna i propisna.

Naziv predmeta ECTS Semestar HRP221 Fonologija hrvat - UniZd

Zvončanici (poluotvornici ili sonanti) i šumnici ili konsonanti. Podjela šumnika ili konsonanata po zvučnosti (zvučni i bezvučni suglasnici). Suglasnici po mjestu ...

opće informacije

Što je akupresura? Akupresura je drevna kineska metoda liječenja. ... Novi dizajn: Šema stopala za podloške powermat 2000 koja je projektirana korišćenjem.

opće informacije - PBZ

PBZ Euro Short Term Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. ISIN: HRPBZIUESTB4. Ovim Fondom upravlja PBZ Invest d.o.o. za upravljanje ...

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – IZVORI, SUBJEKTI ...

1. Cilj predmeta Međunarodno javno pravo – izvori, subjekti je upoznati studente sa sustavom izvora međunarodnog prava te položajem i ulogom države, ali i ...

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE ...

MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA I PRAVO. ORUŽANIH SUKOBA. Nastavnici. Prof. dr. sc. Maja Seršić. Prof. dr. sc. Davor Lapaš.

Naziv kolegija Socijalna medicina i zdravstveni menadžment Kod ...

Naziv kolegija. Socijalna medicina i zdravstveni menadžment. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. V.

Kod i naziv kolegija Nastavnik/nastavnica Suradnik/suradnica (s ...

Studomat/stranice e-učenja. Ostale važne činjenice vezane uz kolegij. Dodatna pojašnjenja: Pohađanje nastave je obavezno. Tolerira se 30% izostanaka ...

Naziv kolegija: Umjetnost romanike Nastavnici: Nositelj: dr. sc. Ana ...

Normandija i Engleska: prema gotici (križno-rebrasti svod i dematerijalizacija ziđa). 7. Kolokvij. 8. Povratak skulpture monumentalnih razmjera, rana romanika ...

Naziv kolegija JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM ...

JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM. Nastavnici. Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Šimović. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni). III semestar, redovni.

Naziv kolegija FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA Nastavnici ...

FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA. Nastavnici. Prof.dr.sc. Alen Stojanović, doc.dr.sc. Jakša Krišto. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

NASTAVNI MATERIJAL Naziv kolegija: LIKOVNO GRAFIČKA ...

gospodarske promjene, tehnika, materijali, religija i mitovi, običaji, znanost…mogu ... Primjer: Kefren, skulptura, Giza, 4. dinastija, oko 2500. pr. Kr. Kamen diorit,.

uvjeti i opće informacije - RBA

Trezorski zapisi izdaju se s rokom dospijeća od 91, 182 i 364 dana. Redovite aukcije trezorskih zapisa objavljuju se svakog utorka, a pravo sudjelovanja imaju.

Diplomski studij arheologije Naziv kolegija: Počeci simbolike i ...

Naziv kolegija: Počeci simbolike i umjetnosti. Nositelj/izvođač: dr. sc. Ivor Karavanić, red. prof. ECTS: 5. Jezik: hrvatski. Trajanje: jedan semestar, 3. semestar ...

NASTAVNI MATERIJAL naziv kolegija: GRAFIČKI DIZAJN 3 nositelj ...

naziv studija: Diplomski studij - smjer Dizajn grafičkih proizvoda ... i kolumni koje se može prerađivati pomoću pravila algebre matrice. Koriste se za.

Naziv kolegija KRIMINALISTIKA Nastavnici Prof.dr.sc. Duško Modly ...

Kriminalistika, knjiga l. Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb. - Modly, D. (2010). Očevid. MUP, Zagreb. - Pavliček, J. (2013). Kriminalistički intervju.

Naziv kolegija NASLJEDNO PRAVO Nastavnici Prof. dr. sc. Igor ...

Nastavnici. Prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana. Josipović, doc. dr. sc. Romana Matanovac. Vučković. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

Naziv kolegija DRUŠTVA OSOBA Nastavnici Akademik prof. dr. sc ...

DRUŠTVA OSOBA. Nastavnici. Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać. Prof. dr. sc. Siniša Petrović. Prof. dr. sc. Petar Miladin. Prof. dr. sc.

Naziv kolegija MEDICINSKA BIOLOGIJA - Medicinski fakultet Mostar

stvaranje energije, stanični ciklus, stanično signaliranje i biologije tumora) ... Frakcioniranje stanica, stanična kultura, razdvajanje stanica centrifugiranjem.

Naziv kolegija OBVEZNO PRAVO Nastavnici Prof. dr. sc. Petar ...

OBVEZNO PRAVO. Nastavnici. Prof. dr. sc. Petar Klarić, Prof.dr.sc. Marko. Baretić, Izv. prof.dr.sc. Saša Nikšić. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

Naziv kolegija DRUŠTVA KAPITALA Nastavnici Akademik prof. dr ...

Društvo s ograničenom odgovornošću: pojam, osnivanje, društveni ugovor, prava i ... studenti pišu seminarski rad kojim se provjerava njihova sposobnost izrade ...

OPĆE INFORMACIJE O PRUŽANJU USLUGE ... - PBZ

Usluge certificiranja omogućene su za korisnike On-line bankarstva [PBZ digitalnog bankarstva] te se dodatno ne ... slanjem e-maila na adresu [email protected]

OPĆE INFORMACIJE O INVESTICIJSKOM OSIGURANJU ... - PBZ

Informacije o kreditnoj instituciji. 2. ... elektroničkim putem na adresu [email protected] ... 0,24%. Izlazna naknada investicijsko osiguranje. 795,07 EUR. 79,51%.

Opće informacije o najmu - Sixt

online ili pismeno, naslovljeno na Sixt Croatia Headquarter, Croatia, Fax: 385 1 66 ... Asistencija uključuje pomoć u slučaju kvara ili štete na vozilu uzrokovane ...

opće informacije o pozajmici uz depozit - PBZ

1 sij 2020 ... Pozajmica se može odobriti i ukoliko korisnik pozajmice nije vlasnik oročenog depozita u Banci uz uvjet zasnivanja založnog prava na.

Opće informacije o potrebnim analizama

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, broj. 81/13) ... Mikrobiološka analiza sukladno Vodiču za mikrobiološke kriterije za hranu ... Vodič za proizvodnju kozmetičkih proizvoda (Ministarstvo zdravlja, 2014.).

2018.12.01 Opće informacije PBZ Investor

OPĆE INFORMACIJE O USLUZI PBZ INVESTOR ... [email protected] ... u čitač kartice PIN-a kartice i upita koji generira PBZ365 aplikacija te odgovora koji generira.

Naziv kolegija: Češka književnost XX. stoljeća ECTS-bodovi: 5 Jezik ...

Uvjeti: položen ispit iz Češke književnosti do kraja XIX. stoljeća. Ispit: usmeni ... Karpatský, D. (1975): «Češka književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knj.

2. godina NAZIV KOLEGIJA: Ekonomija rimske rustične vile ... - UniZd

NAZIV KOLEGIJA: Ekonomija rimske rustične vile. ODJEL. Odjel za arheologiju – Sveučilište u Zadru. STUDIJ. Poslijediplomski znanstveni studij “Arheologija ...

OPĆE INFORMACIJE O STAMBENOM POTROŠAČKOM ... - KentBank

1 sij 2020 ... KentBank d.d., Gundulićeva 1, Zagreb, OIB: 73656725926, Telefon: ... primjenjuje se srednji tečaj HNB vezano uz obveze i on je obvezan za ...