zemeljsko magnetno polje - Fizika.si

Zemlja ima svoje lastno magnetno polje (v nadaljevanje le z.m.p), ki si ga najlažje predstavljamo tako, kot da bi v središču zemlje ležal velik paličast magnet.

zemeljsko magnetno polje - Fizika.si - Srodni dokumenti

zemeljsko magnetno polje - Fizika.si

Zemlja ima svoje lastno magnetno polje (v nadaljevanje le z.m.p), ki si ga najlažje predstavljamo tako, kot da bi v središču zemlje ležal velik paličast magnet.

Električno Polje i Magnetno Polje - Hioki instrumenti

B: [T] (SI jedinica). – B: [G] (CGS jedinica). ※1 [T] = 104 [G]. • B=μH. – μ: Permeabilnost. ※ μ=μ. 0 μ s. (μ. 0. = 4π x 10-7 [H/m]). (μ s. : Relativna Permeabilnost) ...

Magnetno polje

Faradejev zakon indukcije. EMS pri indukciji jednaka je negativnoj brzini promene magnetnog fluksa. dt d dq d dt dq dq ds. iB dq dx. ilB dq. dA. ilBdx. Fdx. dA. Φ.

Magnetno polje u magneticima

Elektromagnetna indukcija. Faradejev zakon indukcije. ▫ Sa druge strane, kretanje provodnika u nepromenljivom magnetnom polju izaziva razdvajanje nosilaca ...

Magnetno polje – jez. smer

Kod određivanja smera linija sile strujnih provodnika korišćeno je Amperovo pravilo desne ruke: ako je ispružen palac desne ruke se poklopljen sa smerom ...

Elektricno in magnetno polje - F9

Elektricno in magnetno polje. January 9, 2018. 1 Sila med nabojema ali Coulombov zakon. Silo tockastega naboja e1 v izhodišcu koordinatnega sistema na ...

ZEMELJSKO POVRŠJE - Ljubljansko geografsko društvo

Dalmatinski tip obale. 94. Fjord. 95. Nizka peščena ... Od vseh vrst površja je najbolj razširjen rečni ali fluvialni tip (lat. fluvius = reka). Glavni dejavnik njegovega ...

ivanovo polje goveđe polje golubinjak kaštel ... - Općina Dežanovac

I. IZMJENE I DOPUNE. ARTING. d.o.o. Bjelovar. 1. Marijan Gezi, dipl.ing.arh. 2. Katica Večerić, dipl.ing.arh. 3. Ivan GradečaN, dipl.ing.građ. 4. Dragica Knežević ...

Polje za kuvanje Polje za kuhanje PXY8..D... - Bosch

Uključivanje i isključivanje ravne ploče za kuvanje. . .11 ... Ravna ploča za kuvanje se isključila sama ... Nikada nemojte koristiti prijenosne ploče niti posude ... Koristite samo posude za kuhanje koje su primjerene za indukcijsko kuhanje, vidi ...

Polje za kuvanje Polje za kuhanje - NEFF international

Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez. 3 - 4. 8 - 12. Kuhanje, kuhanje na pari, pirjanje. Riža (s dvostrukom količinom vode). 2. - 3. 15 - 30. Riža na ...

Polje za kuvanje Polje za kuhanje - Neff

Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez. 3 - 4. 8 - 12. Kuhanje, kuhanje na pari, pirjanje. Riža (s dvostrukom količinom vode). 2. - 3. 15 - 30. Riža na ...

Polje za kuvanje Polje za kuhanje PXE...D... - Bosch

Posuda u kojoj se kuva na pari ne treba direktno da dodiruje dno posude u kojoj je voda. Koristiti isključivo posude za kuvanje koje su otporne na toplotu.

Fizika 2 Termodinamika, valovi i kvantna fizika - PMF

7 lip 2015 ... 13.3 Glazbena vilica. Glazbena vilica je akusticki rezonator koji sluzi za ugadanje blazbenih instrumenata. Nacinjena je od elasticnog ...

[email protected] QED 1 ATOMSKO JEDRO 20.1 ... - Fizika in še kaj

NUKLEONI. 20.3. MASNI DEFEKT JEDER. 20.4. JEDRSKE REAKCIJE. 20.5. RAZPADI. 20.6. AKTIVNOST IZOTOPA. 20.7. CEPITEV JEDER – FISIJA. 20.8.

1 MOLEKULARNA FIZIKA FIZIKA AGREGATNIH STANJA ...

materijal pretvore u svako od tri osnovna agregatna stanja: čvrsto, tečno i ... Međutim, površinski molekuli vode se jako privlače zbog površinskog napona i ...

[email protected] QED 1 MAGNETNA INDUKCIJA 16.1 ... - Fizika in še kaj

MAGNETNA ENERGIJA TULJAVE. 16.1. MAGNETNA INDUKCIJA. Magnetna indukcija je pojav pri katerem se v magnetnem polju ustvarja. (inducira) električna ...

[email protected] QED 1 SVETLOBA 12.1. UVOD 12.2 ... - Fizika in še kaj

7. ZBIRALNA (BIKONVEKSNA) LEČA. Za leče veljajo iste enačbe, kot pri zrcalih. Zbiralna leča ima gorišče in zbere žarke v gorišču. Pri zbiralni leči ločimo dva ...

fizika fizika fizika - pfst

Jednostavno harmonijsko titranje (izraz za silu, elongaciju, diferencijalna jednadžba, skica, brzina, akceleracija). 4. Vrste valova i jednadžba vala, stojni valovi.

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje sila i potencijalna ... - FKIT

Zaista, kad ne bi bilo sila trenja, vanjskih i unutarnjih, automobili bi se mogli ... Primijetite da ova formula ne izražava odnos između dvaju vektora nego samo ...

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje sila i potencijalna energija

Sila je vektor, a potencijalna energija nije vektor. Pitanje je kako mogu biti ... Primijetite da ova formula ne izražava odnos između dvaju vektora nego samo ...

prostorni plan parka prirode lonjsko polje - Park prirode Lonjsko polje

Nositelj izrade Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ... PP-poplavno područje. SP-suho područje. Slika 17.

Vrijednosti Parka prirode Lonjsko polje - Park prirode Lonjsko polje

pp.lonjsko [email protected] Oblikovanje/Design: "Floriani d.o.o.". Izlazi dva puta godišnje. The Bulletin appears twice yearly. RE. Bilten parka prirode. Lonjsko ...

fizika i 13. predavanje fizika i 13. predavanje toplina i ... - FKIT

Toplina je oblik energije, a temperatura je veličina koja označava ... FIZIKA I. 13. PREDAVANJE. Promjena je količine topline u određenom sustavu ovisna o.

ELEKTRIČNO POLJE 1. Šta je električno polje? 2. Čime se ...

Kako se grafički predstavlja el. polje? 7. Šta su linije el. polja?Jesu li otvorene ili zatvorene? 8. Šta je homogeno električno polje?9. Navedi primer gde se javlja ...

fizika i 10. predavanje fizika i 10. predavanje - FKIT

10. PREDAVANJE. FIZIKA I. 10. PREDAVANJE. Hidrostatski tlak. U gravitacijskom polju na fluidnu česticu djeluje njezina težina. Ukupna sila i zakon statike su.

fizika i 13. predavanje fizika i 13. predavanje - FKIT

U tom je smislu unutarnja energija slična temperaturi—obje su veličine funkcije stanja tijela. No, kad smo već tako definirali unutarnju energiju sustava, gdje.

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje - FKIT

FIZIKA I. 6. PREDAVANJE. SNAGA. Premda možemo obaviti određeni mehanički rad koji, izražen količinski u džulima, može biti jako velik ipak osjećamo da je.

Molekularna fizika i termodinamika Molekularna fizika i ...

vrste materijala tela,. ◇ mase ... Perpetum mobile prve vrste: ne može se stvoriti energija ni ... Nemoguć je perpetum mobile druge vrste: Ne postoji mogućnost.

fizika i 5. predavanje fizika i 5. predavanje - FKIT

sile otpora zraka? Kolika je prosječna sila otpora zraka? Rješenje: Rad težine je. Razlika kinetičkih energija je. Prosječnu silu otpora zraka definiramo kao omjer ...

fizika i 2. predavanje fizika i 2. predavanje - FKIT

FIZIKA I. 2. PREDAVANJE. Ukupni pomak je zbroj svih pomaka. Ukupni prijeđeni put je jednak zbroju pojedinačnih prijeđenih putova ("koraka"). Općenito vrijedi.

fizika i 14. predavanje fizika i 14. predavanje - FKIT

14. PREDAVANJE. Izotermni proces. To je proces pri konstantnoj temperaturi. Jednadžba procesa je . Tada tlak nekako ovisi o volumenu, a ta je ovisnost.

FIZIKA I 5. PREDAVANJE FIZIKA I 5. PREDAVANJE Potencijalna ...

taj rad, treba mi energija" ili "iscrpljen sam, nemam dovoljno ... Očito su i rad i energija, kao i sila, pojmovi povezani s ... Gravitacijska potencijalna energija.

Livanjsko Polje

Livanjsko Polje (Livno karst field) in southwest Bosnia and Herzegovina is one of the largest periodically flooded karst fields in the world. At an altitude of 700m ...

E8. Električno polje

Ključni pojmovi. Električni potencijal, ekvipotencijalne plohe, električno polje, silnice, električno polje u vodiču, strujnice, pločasti kondenzator, polje na površini.

ELEKTROMAGNETNO POLJE

Faradejev zakon elektromagnetne indukcije. Već početkom devetnaestog veka je bilo poznato da električna struja oko sebe stvara magnetno polje. Tako je ...

bijelo polje

rangirano radno mjesto (jedna godina radnog iskustva) i u julu 2015 godine ... (Medazol, 01.2015; Clozapine, 01.2014; Flunisan, 09.2012; Belmiran Dan,.

Vodice - Polje obr. 60 - Lpp

Kino Šiška. Remiza. Trata. Šentvid. Šmartno. Povodje ... VODICE. OŠ Vodice. Bukovica Plevevc. Bukovica Anzel. Utik. Koseze. Koseze Stare. Šinkov Turn.

električno polje

posebno fizičko stanje - električno polje. ➢ Unošenjem opterećenja Q. 2 u to polje, javlja se vidljiva manifestacija polja - delovanje mehaničke sile na uneto ...

Stacionarno magnetsko polje

20 pro 2016 ... Magnetske silnice. ▫ Zamišljene linije koje prate smjer i jakost magnetskog polja nazivaju se magnetske silnice. ▫ Smjer sile je dogovoren kao ...

05/4-445 - Opština Bijelo Polje

Vrtni centar Kalia. Tel/Fax: 382 (0) 20 606 280 ... 382 (0) 20 606 270. KALIA. kaliaſáveletex.com. OPŠTINA BIJELO POLJE. Primljeno***27031 2014. Org. jed ...

06/5-2/1-14 - Opština Bijelo Polje

17 феб 2014 ... alodaje seunsdo. MANA. Katatarska Opština. Juba. N21 et. 1881. N. PUHE ... Uprava za nekretnine. Opština: ... 21,7405396.29, 4761389.31.

Livanjsko Polje - EuroNatur

2 lis 2013 ... najveće krško polje na svijetu kao zaboravljeno poplavno područje. Borut Stumberger sa podporom. Prva međunarodna radionica “Krška polja ...

Električno polje - INIS

prostor, ima ta svojo dielektričnost, ε0. = 8.854...×10-12 A·s/(V·m)). - v el. polju, ki ga ustvarijo mirujoči naboji, poteka E od pozitivnih nabojev proti negativnim. E.

Um je bojno polje - Logos.hr

Bojno polje uma želim posvetiti svom najstarijem sinu Davidu. Znam da je tvoja ... smo na zemlji imati potrebu proučavati područja misli i riječi. Bez obzira koliko ...

Fieldbus ili bojno polje?

tehnološkom bojnom polju, na polju prihvatanja svetskog standarda za fieldbus protokol, ... 1996 dat na glasanje zemlje u kojima je PROFIBUS bio dominantan ...

Ciglana i Zeleno polje

site Osijek–Ciglana and Zeleno polje in 2015, the remains of a ... Ukopi su evidentirani na nivou zdravice. 2. OPIS GROBOVA. Kosturni grob 1. Grob se nalazio u ...

grubišno polje - 043 Bjelovarski

Već do 2020. godine količina otpada koja završi u zelenim kantama trebala bi se smanjiti ... kante odlaže miješani otpad, za cilj je da se do 2020. količina tog ... je za tu namjenu ustupila tvrtka Pevec. Da ... se potaklo na razvrstavanje ot- pada ...

Magnetsko polje - Element

ZADATAK 1 Magnetsko polje stalnih magneta ... 3. Definirajte magnetsko polje. ... Kakvog je oblika magnetsko polje u sredini zavojnice, a kakvog u okolini ...

4. Elektromagnetsko polje - KTET

Elektromagnetsko polje. 4.1. Prirodni magneti. Prve magnetske pojave su zapažene veoma davno, još u antičko doba. Uočeno je da neki materijali privlače ...

1.1 Stacionarno električno polje σ

Stacionarno električno polje je ono polje koje vlada među naelektrisanjima u stacionarnom kretanju. Stacionarnost kretanja se ogleda u tome što je srednja ...

06/4-64/5 - opština bijelo polje

U djelovima grada, gdje su kuće uglavnom proizvoljno povučene od ulične linije, ... Pepco. Plant-. PFPN mickor. TUESI. Turistiche area. O. CRNIS tra Lula. LOK.

4. Magnetsko polje - KTET

jačine električnog polja opisuje električno polje. Magnetska sila, koja deluje na naelektrisanja koja se kreću, zavisi od vektora magnetske indukcije. Jedinica za.

I KVAZISTACIONARNO ELEKTROMAGNETNO POLJE

naelektrisanja i nestacionarne struje formiraju jedinstveno elektromagnetno polje (III deo). Elektromagnetno polje se opisuje jačinom električnog polja ( ). trE, о о.

MAGNETSKO POLJE SUNCA

Ključne riječi: ciklus/ dinamo/ magnetsko polje/ Sunčeve pjege/ Sunce ... se sastoje od Sunčevog vjetra koje napadaju Zemljino magnetsko polje. Najugroženija ...

Prsten i polje - Matematiranje

Važi asocijativnost. , ,. x y z Z. ∀. ∈ → x (y z)=(x y) z iii). Neutral je 0 iv). Inverzni element je – x jer x (-x)=(-x) x=0 v). Važi komutativnost. ,x y Z. ∀. ∈ → x y ...

Elektricno polje - KTET

Električno polje. 1.1. Naelektrisanje. Postoje dva tipa naelektrisanja. Jedan tip nazvan je pozitivno naelektrisanje, a drugi negativno naelektrisanje. Jedinica za ...

Um je bojno polje - Logos doo

Bojno polje uma želim posvetiti svom najstarijem sinu Davidu. Znam da je tvoja ... smo na zemlji imati potrebu proučavati područja misli i riječi. Bez obzira koliko ...

grubišno polje - darhiv

Od odgojno-obrazovnih ustanova, u gradu Grubišno Polje nalazi se Dječji vrtić. Tratinčica, Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića, te Srednja škola Bartola ...

fizika - PMF

(nerecenzirana skripta) (dostupno na e- nastavi). Preporučena. 1. V. Henč-Bartolid, L. Bistričid, Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera, Element, Zagreb, ...

Fizika 7

Njësia e matjes së forcës është 1njuton (1N), për forca të mëdha përdorim kilonjuton. 1kN=1000N. - Për të matur forcën përdorim dinamometrin. - Për të lexuar ...