vpliv oglaševanja na potrošnike - Fakulteta za management

17 jul 2009 ... 2009. DIPLOMSKA NALOGA. DIPLOMSKA NALOGA. VPLIV OGLAŠEVANJA NA POTROŠNIKE. SANJA VUJMILOVIĆ. KOPER, 2009. SANJA ...

vpliv oglaševanja na potrošnike - Fakulteta za management - Srodni dokumenti

vpliv oglaševanja na potrošnike - Fakulteta za management

17 jul 2009 ... 2009. DIPLOMSKA NALOGA. DIPLOMSKA NALOGA. VPLIV OGLAŠEVANJA NA POTROŠNIKE. SANJA VUJMILOVIĆ. KOPER, 2009. SANJA ...

vpliv dišave na pospeševanje prodaje - Fakulteta za management

23 avg 2016 ... veliko pomembnejša od kakovosti in cene izdelka. ... središču OVS – Pittarosso, kjer je več prodajaln, in sicer prodajalna z oblačili OVS,.

Vpliv korporativnega oglaševanja podjetij Mercator in Tuš na ... - FDV

Naše raziskovanje bomo nadaljevali z analizo korporativnih oglasov dveh slovenskih trgovskih podjetij, Mercator in Tuš, zato si bomo najprej na kratko ogledali ...

odnos porabnikov do subliminalnega oglaševanja in vpliv ...

1.2 Porabnikovo subliminalno zaznavanje dražljajev. 1.2.1 Opredelitev in proces porabnikovega zaznavanja. Primarna naloga tržnikov pri promociji vsakršnega ...

Stališča do spletnega oglaševanja in vpliv na vedenje mladih

Facebook z ustvarjanjem svojih profilov razkrivajo svoje osebne podatke in ... v druţini je treba vzpostaviti jasna pravila (časovna omejitev rabe računalnika, ...

vpliv samomasaže s penastim valjem in ... - Fakulteta za šport

Penasti valj je pripomoček, ki omogoča cenovno ugodno obliko masaže. ... vključujejo mišične ovoje, sklepne kapsule, znotraj mišično vezivno tkivo, ... 'Terminology used in fascia research': »Fascija je mehko-tkivna komponenta sistema.

1 UVOD - Fakulteta za management

25 maj 2010 ... Tabela 4.1 Najpogostejše reklamacije v letu 2005 . ... Tabela 4.4 Odstotek reklamacij za podjetje Studio Moderna, d. o. o., od leta 2005 do.

Untitled - Fakulteta za Management

12 nov 2007 ... pa opozarja bralca na lastne napake, ki jih nezavedno počne pri prodaji. Ključne besede: psihologija prodaje, skrivni nakup, prodajni proces, ...

Končna naloga - Fakulteta za management

25 sep 2017 ... proizvodi razlikujejo med sabo, posledično jih kupci jemljejo kot do ... Kot drugi takšen primer lahko navedemo podjetje Sensilab, ki se ukvarja ...

Full text - Fakulteta za Management

4. dimenzija: čustvene proti nevtralnim kulturam23. Kazanje čustev v čustvenih kulturah ni kaznivo. Čustev ni treba skrivati in jih obdržati zase. Čustvene.

Ekonomska kultura - Fakulteta za management

EKONOMSKA KULTURA: OSNOVNI POJMI IN KONCEPTI. ECONOMIC ... disciplin, ki se s tem ukvarjajo, npr. ekonomska sociologija, socialna ekonomija in.

Osnove racunovodstva - Fakulteta za Management

Osnove racunovodstva izr. prof. dr. Franko Milost. Strokovni recenzent · prof. dr. Marko Hocevar. Izdala in založila · Univerza na Primorskem,. Fakulteta za ...

8 Visokošolski zavod kot organizacija - Fakulteta za Management

Mintzberg (2001) jih imenuje profesionalna birokracija. Pri tem misli bi- rokracijo, ki temelji na profesionalni moči in strokovnosti. Opredelitev visokošolskih ...

univerza na primorskem fakulteta za management magistrska ...

26 avg 2019 ... MARIJA LENARČIČ. KOPER ... Marija Lenarčič. Koper ... Oseba L1 na to temo doda: »In v bistvu največja megla je bila prevrednotenje zalog.«.

trženje v farmacevtski industriji - Fakulteta za Management

20 nov 2009 ... KLJUČNE BESEDE: trženje, farmacija, zdravila. 1. ... v lekarnah pri prodaji zdravil s količinskimi ali finančnimi popusti, sponzorstva in donacije.

univerza na primorskem fakulteta za management rok kocjančič ...

6 feb 2019 ... Verižni indeks za 2018. - 98,17 98,20 93,04 81,03 104,01 84,13 107,78. Indeks 2018 glede na 2017. 102,43 112,25 117,04 135,14 101,32 88 ...

Metafore našega časa - Fakulteta za management

6.1 Hibridna metafora (oglas za sladoled) · 154. 6.2 Kontekstualna ... slednjih poglavjih, to področje še razvija svoj metodološki aparat, kar pomeni, da je v ... stavljenih besed, pa rimo, aliteracijo, iteracijo, paronomazijo, elipso, ironijo in druge.

Dejavniki gibanja cen v gostinstvu - Fakulteta za Management

keto o vzrokih za visoko inflacijo v Sloveniji po uvedbi evra leta 2007. Šušteršič (v Debeljak, Ferk, Ovin in ... Titova kuharica. Zaprešič: Fraktura. Dubrovski, D.

univerza na primorskem fakulteta za management zaključna ...

23 okt 2017 ... KOPER, 2017. MA. Š ... idej, določanja cene, odločitev v zvezi s tržnim komuniciranjem in ... katalog poletne kolekcije (Calzedonia, 2017). ... prav tako so imeli franšizo Goldenpoint, ki ni uspel, tudi Palmers in Yamamay sta se.

Managing Global Transitions 11.2 - Fakulteta za Management

Ajda Fošner, University of Primorska, Slovenia. William C. Gartner, University ... voro 94.2011, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milan. Van der Meer, M., J. Visser, ...

Managing Sustainable Growth - Fakulteta za Management

30 May 2015 ... kets Finance and Trade, International Journal of Sustainable Economy, Management, ... Hari Bahadur Khatri, Department of Forest, Nepal.

analiza organizacijske strukture - Fakulteta za management

29 avg 2007 ... organizacijska struktura na splošno, preučitev obstoječe organizacijske strukture in ... Slika 3.4 Produktno-matrična organizacijska struktura.

univerza na primorskem fakulteta za management matevž podobnik ...

6 dec 2019 ... 2.6.2 Primer uporabe v izbranem podjetju Ikea . ... Za razliko od aplikacije lahko s pomočjo ogledala izdelke, ki nam ustrezajo, naročimo.

analiza poznavanja blagovne znamke - Fakulteta za Management

2 dec 2009 ... premišljene akcije (Keller 1998, 428). Pri upravljanju portfelja so ... Barcaffe tržni delež nekoliko upadel, še vedno pa je prevladujoč. Podoben - ...

univerza na primorskem fakulteta za management diplomska naloga ...

11 mar 2014 ... Za zmanjšanje deleža uporabe piratskih izdelkov si prizadevajo mnoge organizacije oz. ... 28 Dostopno na http://www.partis.si/prijava (27. 7.

Management znanja v majhnih in srednjih podjetjih - Fakulteta za ...

El. knjiga. -. Koper : Fakulteta za management, 2009. - (Znanstvene monografije ... 3.3 Vloga in metode managementa znanja v podjetjih · 33. 4 Oblikovanje ...

fluktuacija zaposlenih v izbranem zavodu - Fakulteta za Management

29 okt 2011 ... Ključne besede: Zavod za prestajanje kazni zapora x, planiranje kadrov, fluktuacija zaposlenih, absentizem, potencialna fluktuacija.

univerza na primorskem fakulteta za management sara špegel ...

10 sep 2014 ... Ključne besede: plemenite kovine, zlato, srebro, odločanje, dejavniki, nakup, ... pridobili okoli 25.000 ton zlata (Zlatarna Celje 2014b).

univerza na primorskem fakulteta za management tadeja pačnik ...

18 avg 2016 ... 2.3.4 Razlike med kvantitativno in kvalitativno raziskavo . ... raziskav v povezavi s kvalitativno in kvantitativno paradigmo. Orišemo tudi ...

v boju proti davčnim utajam - Fakulteta za management

26 mar 2011 ... ... so bile: študij strokovne literature, metoda komparacije – primerjava različnih virov, metoda kompilacije – povzemanje različnih virov. Poleg.

univerza na primorskem fakulteta za management tjaša rigler koper ...

16 mar 2018 ... jakne so novodobna uniforma – danes se ženske oblačijo zelo ... zaostajajo za hitro modnimi podjetji, kot so Inditex, H&M, New Look, Mango,.

univerza na primorskem fakulteta za management tanja selič koper ...

9 sep 2019 ... komuniciranja podjetja MASS, d. o. o., ki deluje in posluje v trgovski dejavnosti z obutvijo. Na ... KERN MASS, trgovina z obutvijo, d. o. o. (5 %),.

univerza na primorskem fakulteta za management maja rutar koper ...

20 avg 2015 ... Dober tim predstavlja konkurenčnost organizacije. Timsko delo doprinese več znanja ter hitrejšo izvedbo nalog. Diplomska naloga obravnava ...

TARIFA BANKE ZA POTROŠNIKE - BKS Bank

Paket za mlade brezplačno. Paketi pretekle ponudbe*****. - Premium plus paket. 12,99 EUR/mesečno. - Premium paket. 9,99 EUR/mesečno. - Klasik paket.

NLB Plačilne kartice za fizične osebe - potrošnike

Plačevanje prek direktne bremenitve – dodatna kartica na kartičnem računu. 17,50 EUR letno. NLB Premium Visa (Kartica je del Paketa Premium). Članarina za ...

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike - NKBM

IZDAJATELJ E-RAČUNA: je subjekt, ki izda e-račun in ima s prejemnikom e-računa sklenjeno ... stroškov za elektriko, telefon, vodo, stanovanje, vrtec, šolo itd.).

jumbo plakat kot orodje oglaševanja - CORE

JUMBO plakati so tako dosegli vidljivost oglasa 24 ur na dan in tako zagotavljajo maksimalno učinkovitost posamezne oglasne površine (Metropolis Story 2003) ...

nove oblike oglaševanja - FDV - Univerza v Ljubljani

Slika 26: E-poštni ... »Vsi oglasi se pojavijo v medijih – ali vsaj v enem mediju. ... televizijskega oglaševanja je prav gotovo velika prenasičenost z oglasi, ki ima ...

Cenik oglasevanja 2020.indd - Trgovina na bolha.com

*Zakup je možen samo ob predplačilu. **Za vsakih dodatnih 500 malih oglasov. Možno je zakupiti tudi le dodatnih 250 malih oglasov v kategoriji Nepremičnine ...

pravni vidik oglaševanja s poudarkom na prikritem oglaševanju

22 sep 2013 ... prikrito ter subliminalno oglaševanje in njegov vpliv na potrošnika. Naredila sem raziskavo, katere namen bo pokazati, ali potrošniki opazijo ...

Omejevanje uporabe alkohola: primer prikritega oglaševanja ... - FDV

company G3 Spirits. Abuse of alcohol advertising is a ... 5.1.2 Primer pritožbe prikritega oglaševanja G3 Spirits . ... Slika 5.1: Prikrito oglaševanje G3 Spirits .

Uspešnost in učinkovitost oglaševanja: študija primera ''V novi ... - FDV

Blagovna znamka Bandidos dokazano izvaja uspešne oglaševalske akcije, saj je za pretekle akcije prejela že ... Max, Douglas in Robert Bacal. 2004. Perfect ...

Splošni pogoji plakatiranja in oglaševanja 1. Pomen izrazov a ...

Pomen izrazov a. Plakati so plakati na oglasnih stebrih in deskah, čezcestni transparenti, obešanke na drogovih javne razsvetljave, jumbo plakati. b. Plakatna ...

diplomsko delo smiselnost oglaševanja cistilnih sredstev na ...

24. 2.4.2. Merjenje odziva (števila klikov) na oglas. ... oglasi na parkirnih urah, nakupovalnih košaricah, zračnih balonih itd.). Slika 2: ... Pika, VTV, itd). Pri svoji ...

analiza oglaševanja v tiskanih oglasih perutnine ptuj - Univerza v ...

Pri raziskavi se bom omejila na oglaševanje podjetja Perutnina Ptuj s tiskanimi oglasi. Podala bom glavne značilnosti poteka te akcije in potek dela, ter analizo ...

Project Management & Collaboration: - Trello: Team management ...

IceScrum: Free and open source agile development tool for teams ... Paint tool saï Painting program (windows only, easy to use, great for color blending).

Space Management in Category Management A Comparative ...

Marinada d.o.o. Slatina: Marinada d.o.o.. Martinez-de-Albeniz, V., & Roels, G. (2011). Competing for. Shelf Space. Production and Operations Management ,.

SPACE MANAGEMENT IN CATEGORY MANAGEMENT - A ...

[email protected] [email protected] [email protected] ... Space management analysis of store shelves in Kaufland Hrvatska k.d.. Kaufland Hrvatska ...

Dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci Fakulteta utvrdio je 22 ... - EFRI

odgovarajući akademski naziv: Prijašnji stručni naziv. Novi akademski naziv. Diplomirani ekonomist. Kratica: dipl. oec. Magistar/magistra ekonomije. Kratica: ...

pravilnik o ustrojstvu fakulteta i radnih mjesta fakulteta ... - Fsb

17 srp 2017 ... Laboratorij za oblikovanje deformiranjem. ▫ Katedra za alatne strojeve. Laboratorij za alatne strojeve. Laboratorij za medicinsko inženjerstvo.

Vpliv fenoksietanola na pH, viskoznost in na razvoj ...

Zahvala gre tudi podjetju Kozmetika Afrodita, saj nam je omogočilo ... 5 Povzeto po: http://moja-kozmetika.blogspot.si/2013/05/konzervansi-pregled-in-uporaba.

VPLIV pH, KONCENTRACIJE RAZTOPLJENEGA KISIKA IN ...

hitrost nitrifikacije in zagotovimo trajno kolonijo nitrifikatorjev, na akvarij ... http://www.diskus.slohost.net/cgi-bin/stran.pl?id=5&izris=pisiHTML&st_stran.

UPORABA IN VPLIV SODOBNIH INFORMACIJSKO ... - Uni mb

Informacijsko–komunikacijska tehnologija, daje podjetju to, kar je po eni strani nujno potrebno ... Od tu tudi izhaja definicija e-poslovanja - izmenjava poslovnih.

VPLIV REAGENTOV NA BARVO AZO BARVIL

veže acetilna skupina, ki povzroča, da je dušik manj reaktiven in neobčutljiv na reakcije oksidacije in redukcije. Ker je dušikova (V) kislina močen oksidant, bi se ...

VPLIV OBCESTNIH REKLAM NA PROMET

6 dec 2016 ... Mediji so lahko panoji, jumbo plakati, svetlobne vitrine, oglasne deske ipd. V središču oglaševalskega trikotnika pa so porabniki.Imajo ključno ...

Vpliv glasbe na rast rastlin

Rast fižola. 12. Slika 4. Rast graha. 12. Slika 5. Rast vrtne kreše. 13. Slika 6. Šolsko raziskovanje rasti štirih izbranih vrst rastlin. 13. Slika 7. Ali glasba pospešuje ...

VPLIV MEHANIČNEGA ODSTRANJEVANJA LISTJA NA ...

Cuprablau Z 35 WP z dodatkom gnojila Urea ter pripravkom Cuprablau Z 35 WP,. Urea in pripravkom Boom efekt. Pripravek Cuprablau Z 35 WP in gnojilo Urea ...

Vpliv tapkanja na zmanjšanje simptomov treme

učinkovitosti EFT tehnike pri odpravljanju simptomov treme v primeru javne ... EFT tehnika mi je pomagala, zato sem želel raziskati, ali bo pomagala tudi dijakom ...

VPLIV YU-GI-OH KART NA UČENCE NAŠE ŠOLE

Vpliv Yu-Gi-Oh kart na učence naše šole. 9. Monster karte se delijo na osem stopenj. Maksimalna dovoljena stopnja za normalni priklic pošasti je štiri, pri višjih ...

Hidrofobni efekt in vpliv na biološke molekule - IJS

21 dec 2008 ... primeru kapljice vode na steklu. Predstavim tudi njegov vpliv na zvijanje proteinov in tvorbo celične membrane. Za konec sta navedena dva ...