komparativna analiza artikulatorskih sustava - Repozitorij ...

nazvanom obrazni luk (kod ove vrste artikulatora – za brzu montaţu) kako bismo ga ispravno ugradili u artikulator orijentirajući se prema šarnirskoj osi i prednjoj ...

komparativna analiza artikulatorskih sustava - Repozitorij ... - Srodni dokumenti

komparativna analiza artikulatorskih sustava - Repozitorij ...

nazvanom obrazni luk (kod ove vrste artikulatora – za brzu montaţu) kako bismo ga ispravno ugradili u artikulator orijentirajući se prema šarnirskoj osi i prednjoj ...

Komparativna analiza sustava za upravljanje ... - Semantic Scholar

visokoškolskih knjižnica sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u ... sustava omogućio online katalog, knjižnica razvijen elektronički sustav koji uz pomoć ...

Komparativna analiza antivirusnih alata operativnih sustava Android ...

osobnim računalima te pojedinci na njima mogu slagati materijale za učenje poput „lego kockica“. Prodaja mobilnih uređaja je ... Njuskalo.hr. 17. Ebay.com. 27.

komparativna analiza transformacija političkih sustava tunisa, egipta ...

7 pro 2019 ... Tablica 2: Kontrolne varijable na temelju kojih se biraju slučajevi za analizu . ... I „bolesnik s Bospora“ u svojim je posljednjim trzajima pokušao ... Uz to, Francuzi su željeli potpuno eutanazirati „bolesnika na Bosporu“.

Komparativna analiza kurikuluma geografije ... - Repozitorij PMF-a

24 ruj 2019 ... Ključne riječi: kurikulum, predmetni kurikulum geografije, geografska znanja, geografske vještine, PISA testiranje. Voditelj: doc. dr. sc. Ružica ...

komparativna analiza političkog i ekonomskog ... - FPZG repozitorij

15 kol 2018 ... hrvatske dijaspore u Latinskoj Americi i Australiji, koji sam predao na ... Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, se dijele na tri grupe. ... carstva obitelji Luksic je 2002. godine vođenje posla prepustio svojim ...

Komparativna analiza dvaju prijevoda izabranih ... - Repozitorij UNIZD

Ja, Sandra Marie Kalebić, ovime izjavljujem da je moj diplomski rad pod naslovom. Komparativna analiza dvaju ... ga je Igor Buljan. Centralni dio diplomskoga ...

Analiza naprednih sustava upravljanja prometom - Repozitorij ...

Razne tehnologije uz napredna ITS rješenja kao što su upravljanje ... distribucija pošiljaka podrţana Internetom, automatsko javljanje i pozicioniranje vozila.

analiza sustava za napajanje gorivom kod otto motora - Repozitorij ...

Ključne riječi: Otto motor, takt, sustav napajanja gorivom, ubrizgavanje. SUMMARY ... Otto i Langen 1876. godine dovršili su četverotaktni motor. Četverotaktni ...

Komparativna analiza i zakljucci

Komparativna analiza i zaključci –elektronski mediji u Vojvodini. U svim snimljenim i analiziranim CIPE, i na radiju i na televiziji, registrovan je. 2521 prilog.

KOMPARATIVNA ANALIZA UTJEcAJA MEDIJSKIh ...

deno na reprezentativnom uzorku od 500 ispitanika u Hrvatskoj i Bosni i. Hercegovini ... nastavku navodi da je Gfk Hrvatska istraživanje proveo “u 21 hrvatskom.

71 KOMPARATIVNA ANALIZA SILIKONSKIH I MINERALNIH ...

Sadržaj: Mineralna ulja su dielektrični fluidi koji se primenjuju u električnoj opremi. Lako su dostupna na tržištu, imaju relativno nisku cenu i odlične fizičke i.

Komparativna analiza programskih dokumenata Republike ...

Sloveniji te Bosni i Hercegovini na primjeru sadržaja geografije Europe. ... bio je HNOS iz kojega se ne izvodi plan i program i kurikulum, nego obratno.8.

Komparativna analiza elemenata novopovijesne fikcije i ...

(Zlatar 1989: 32-33) Implicira li takav način razmišljanja da se bit literarnosti nalazi u ... Pomagačka čuda su čuda svetačke volje i djelovanja (zazivanja, molitve, itd.); ... geste stradanja kod zaziva sveca sada su zamjenjivale geste zanosa i suze ... nastale u nakani da se popiše cjelokupna čudotvorna aktivnost nekog sveca.

komparativna analiza engleske klasicističke i romantičarske ode

UZVIŠENOST IDEJE – KOMPARATIVNA ANALIZA ENGLESKE. KLASICISTIČKE I ... mučili da njegove stihove svedu na pravilne stope i mjere (kao kod grčkih i latinskih komedija) ... I snijeg, i bjelokost, i boja kože zadržavaju svoja objektivna ...

KOMPARATIVNA ANALIZA AGENASA ZA ... - Lekovite Sirovine

21 дец 2013 ... potencijal na sve testirane gljive, dok je etarsko ulje vetivera ispoljlo ... gljiva sa odabranih biljnih droga, b) hemijska analiza odabrana 22 ...

komparativna analiza primene 21% i 100% kiseonika u reanimaciji ...

svim utvrđen značaj ovog stresa za dalji rast i razvoj novorođenčeta.10. Uvod. Ključne reči: novorođenče, reanimacija, sobni vazduh, sistematska analiza.

komparativna analiza financijskih izvještaja poduzeća za ...

VELEUČILIŠTE VERN'. Zagreb. Ekonomija poduzetništva. ZAVRŠNI RAD. KOMPARATIVNA ... Analiza financijskih pokazatelja poduzeća Troha – Dil d.o.o. .

Komparativna analiza ekonomsko finansijskih ... - Singipedia

sve poslovne aktivnosti preduzeća te stoga važnost ekonomsko finansijske analize i ... Materijalna sredstva (nekretnine, postrojenja, oprema) ... Richar A. Brealey-a, Stewart C. Myers-a i Alana J. Marcus-a koji navode da ''ako uzmemo ... Tabela 18-Bilans stanja preduzeća NEW COMPANY d.o.o. za 2013.godinu (IN Hotel) .

Komparativna analiza odabranih studijskih programa

We noted that in 47% of groups of subjects present in all the programmes: • These are groups that contain subjects that provide for basic ICT knowledge,.

komparativna analiza - Univerzitet Crne Gore

Uz političku teoriju i međunarodne odnose komparativna politika je glavna disciplina političkih nauka. • Cilj joj je: OPIS OBJAŠNJENJE I PREDVIĐANJE ...

komparativna analiza studentskog pokreta u sr njemačkoj i sr ...

studentskog pokreta u Saveznoj Republici Njemačkoj i Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ... Posebno treba istaknuti i časopis Praxis u kojem su studenti crpili svoje ideje. Iznimno je ... politike, filma, glazbe, te toga što rade njihovi kolege.

kanon i tekstualnost: komparativna analiza šenoinog i zagorkinog ...

Reprezentativni tekstovi modernizma pripadaju takozvanoj „visokoj“ ... pjesničkih pripovijesti, odnosno povjestica (Postolar i vrag, Kugina kuća, Kameni svatovi, ...

komparativna analiza nastavnog plana i programa ... - imvibl

4 нов. 2013 ... Zaokruživanje decimalnih brojeva;. 32. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva;. 33. Množenje i deljenje decimalnih brojeva dekadskim ...

Komparativna analiza strojnog prijevoda sa švedskog na ... - darhiv

Google Translate je danas u svijetu prosječnom čovjeku sinonim za alat za strojno prevođenje. Loši prijevodi se općenito i danas uspoređuju s prijevodima ...

komparativna analiza integrisane i klasične promocije ... - Singipedia

Komparativna analiza integrisane i tradicionalne promocije kulturnih događaja. 3. 3.5. Novi mediji u funkciji integrisanih marketing komunikacija .

aspekti ženskog autorstva: komparativna analiza etnološke i ...

30 lip 2015 ... Alekse Vancaša), Julijana Gaj (majka Ljudevita Gaja), Paulina ... Žganec je nakon uvida u rukopisnu zbirku Nikole Tommasea zaključio kako ...

komparativna analiza spola/roda u jugoslavenskom i hrvatskom ...

valja obratiti pozornost na osobine koje se pripisuju ženama i muškarcima ... priori danom mjestu žene koja treba za državu rađati kao što su se muškarci za ... Matanića Blagajnica hoće ići na more (2000) i Fine mrtve djevojke (2002), ... postavlja pitanje generalu hoće li je ženiti dok je on sasvim nezainteresiran za ikakvo.

završni rad komparativna analiza modela upravljanja ljudskim ...

Pravni status posredničke kompanije za ukrcaj pomoraca bitno se razlikuje od kompanije sa integriranim ... kompanija/agencija koja ima ulogu opskrbitelja fokusira na kadrovske poslove. ... prelazak sa teretnih brodova na kruzere ili “plinaše“.

komparativna analiza političkog i ekonomskog utjecaja hrvatske ...

15 kol 2018 ... hrvatske dijaspore u Latinskoj Americi i Australiji, koji sam predao na ... Slijepa karta Latinske Amerike s označenim državnim granicama ...

Urbanistički koncepti razvoja gradova: komparativna analiza

neposredni uticaj na sam razvoj gradova pokazao kao ograničen ili indirektan. 2. RUSKI ANTIURBANISTIČKI KONCEPT. Malo je poznata činjenica da su 20-tih ...

Komparativna analiza kvaliteta voda za vodosnabdevanje grada ...

distributivne mreže, tankova ili boca i kontejnera; ... izvor Sv. Jana, Gorica Svetojanska, Hrvatska. 30 ... HDPE, PE), a može se naći i staklena ambalaža.

Komparativna analiza maslinovih ulja na dosadašnjim skupovima ...

15 tra 2005 ... UZORCI S DVIJE SORTE MASLINA. 7. Oblica Levantinka. 7. 8. Drobnica Lastovka. 6. 9. Oblica Krvavica. 3. 10. Oblica Lastovka. 3 ...

„Dr. Mijo Mirković“ DAJANA MIŠIĆ KOMPARATIVNA ANALIZA

24 ruj 2015 ... Kozmo i Müller, te je detaljno prikazana primjena aspekata društveno ... zaposlenicima sudjelovao bile volonterska akcija "Očistimo hrvatske ... drogeriju, parfumeriju, papirnicu, igračke, kućanstvo, čarape i prirodnu kozmetiku.

Komparativna analiza omladinske politike u Srbiji sa politikama u EU

Ova komparativna analiza nastala je kao inicijativa Krovne organizacije mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i kraljevinom Švedskom.

Komparativna analiza različitih metoda za sintezu grafenskih ...

Komparativna analiza različitih metoda za sintezu grafenskih nanotraka. Dragana D. Tošić, Zoran M. Marković, Svetlana P. Jovanović, Momir S. Milosavljević,.

komparativna analiza metoda širinsko-impulsne modulacije ...

29 lis 2012 ... Dubravko Vučetić / Ph. D. Sveučilište u Rijeci / University of Rijeka. Pomorski fakultet u Rijeci /. Faculty of Maritime Studies Rijeka. Studentska 2 ...

Komparativna analiza sadržaja savremenih strategija bezbednosti

јединачне стратегије, систем и политику националне безбедности. Кључне речи: компаративна анализа, стратегија националне безбедности, садржај ...

Operativno-komunikacijski centar policije – komparativna analiza ...

Reformom u bavarskoj policiji postavljeni su novi viši standardi glede organizacije, ... Bono Rajić, pomoćnik voditelja smjene OKCP-a PU zagrebačke, Zagreb. ... U tom slučaju nadležna policijska postaja može te podatke ispisati na papiru ili ...

master rad komparativna analiza odabranih ... - Ekonomski fakultet

MASTER RAD [Komparativna analiza odabranih koncepata i strategija u upravljanju lancem snabdevanja]. VELJKO MIJUŠKOVIĆ. |. 3. SADRŽAJ. APSTRAKT .

komparativna analiza stambenih kredita u hrvatskim bankama

Sve veći trend rasta bilježe krediti u kunama zbog sve veće svjesnosti ... Gledajući strukturu portfelja, stambeni krediti su segment koji obilježava ... hrvatske banke, to su: Privredna banka Zagreb, Splitska banka, Erste banka i Hrvatska.

komparativna analiza parodijskih narativa u romanima ... - Index of

Objava broja 49 Tomasa Pinčona i Fama o biciklistima Svetislava Basare ... Zašto je moja sestra od tetke, dok smo zajedno gledale novi spot poznatog ... sudbina povezala u zajednicu prokletih kako bismo se navikli – kretenizacijom i.

komparativna analiza različitih pristupa korigiranju geometrijskih ...

neuniformnih i neravnomjerno raspoređenih distorzija sadržaja karte. Transformacijski model se znatno poboljšava ako se u njegovu osnovu uključe sve točke ...

Komparativna analiza prikaza obitelji u klasičnom i suvremenom ...

kojima će biti opisani prijašnji i današnji obiteljski i društveni odnosi. Filmovi su: “Bulevar sumraka”, “Mračni kut”, “Lady Bird”, “Charlijev svijet”. Da bi se napravila ...

Komparativna analiza obilježja kontrolera u poduzećima koja ...

EFZG SERIJA ČLANAKA U NASTAJANJU ... EFZG S E R I J A Č L A N A K A U N A S TAJANJU ... kontroling, kontroler, Zagrebačka burza, Frankfurtska burza.

Komparativna analiza nastavnih planova i programa ... - Srce

Prema Nastavnom planu i programu (2006.) nastavni sadržaji Prirode i druš- tva organizirani su po nastavnim temama (npr. strane svijeta, stajalište i obzor, plan.

Komparativna analiza poslovnih modela elektronske ... - Singipedia

"Код општих дефиниција је најисцрпније схватање електронске трговине. Примера ради, електронска трговина је „трговина услугама у електронском ...

Komparativna analiza hibridnog diska sa hard diskom i ...

će smjestiti podatke na SSD ili HDD komponentu uređaja. II. ... razlike danas najčešće korištenih sekundarnih memorija (SSD i ... hard-drives-vs-solid-state.html.

komparativna analiza udžbenika za engleski i španski ... - Singipedia

Singidunum, kako bismo uvideli da li postoje udžbenici koji su namenjeni za usavršavanje ... ting, HR, itd). ... español orientativo al mundo del trabajo, Difusión,.

Komparativna analiza građanskih zakonika u Evropi - Ministarstvo ...

GRAĐANSKI ZAKONIK MAĐARSKE. Mađarska predstavlja primjer ozbiljnog rada na kodifikaciji građanskog prava. U kodifikacionoj istoriji mađarskog gra-.

komparativna analiza stambenih kredita na primjeru privredne ...

Lombardni kredit je kredit koji banka odobrava na temelju zaloga pokretnih stvari, ... http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/zaba_hr/zabapublic/ ...

komparativna analiza poduzeća iz hotelskog sektora u hrvatskoj

4 sij 2010 ... suvremena znanja i vještine za kvalitetno obavljanje hotelskog posla, ... Riviera d.d., Maistra d.d., Plava Laguna d.d. i Istraturist Umag d.d. ...

komparativna analiza kulturnog turističkog proizvoda splita i ...

25 ruj 2019 ... Dobri primjeri za Hrvatsku svakako su Split i Dubrovnik, dva stara grada prepuna ... njoj se nalazila kovanica novca i oružarnica. Izgrađena je u ...

ANALIZA KOMPENZACIJSKOG SUSTAVA I SUSTAVA ...

Pretpostavlja se da, što je kvalitetnije formiran kompenzacijski sustav, ... Buble, M.; Bakotić, D. Kompenzacijski menadžment, Svuečilište u Splitu, Ekonomski.

komparativna analiza banaka kroz modele otplate kredita za ...

31 pro 2018 ... najpovoljnije uvjete za podizanje takvog oblika kredita. Ključne riječi: zajam, kredit za obrazovanje, model otplate, usporedba uvjeta kredita ...

Trivijalan ljubavni roman u hrvatskoj književnosti:komparativna analiza

objasnit će se (polazeći od teze da su ljubavni romani književna djela niže ... Ona tvrdi da „male reserve and indefference also become issues in the romance.

komparativna analiza kalendara po kojima se mjeri sveto i profano ...

Prijestupna godina ima trinaest mjeseci, pa se tako uz mjesec ... godine i uzeo ime Grgur (Gregorius) XIII. ... Značenje imena mjeseci hidžretskog kalendara.

Komparativna analiza strojnog prijevoda sa švedskog na hrvatski jezik

strojno prevođenje s podrškom za hrvatski jezik, Google Translate, Yandex. ... aplikacija. Trenutno podržava 103 jezika među kojima je i hrvatski. Velik dio korpusa iz ... Microsoft Translator je prevoditelj koji se u slične svrhe koristi i u drugim ...

Komparativna analiza studija slučaja Albanije, Bosne i Hercegovine ...

Zaključci predstavljeni u ovom tekstu su doneti na osnovu analiza uspeha nezavisnih državnih institucija (NDI) u nadzoru mesnih sektora bezbednosti u Albaniji, ...

komparativna analiza zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja ...

www.zzpudnz.hr. Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije www.cbccro-mne.org. Ova studija nastala je uz financijsku podršku Europske unije.