OPĆINA LOVAS OPĆINA LOVAS

Pored postojećih gospodarskih su- bjekata (PZ «Lovas», Arator d.o.o., PZ «Nova zadruga», Citrus. d.o.o., VUPIK, Agro-Tovarnik, Agro-Lovas, bilježimo i nove.

OPĆINA LOVAS OPĆINA LOVAS - Srodni dokumenti

OPĆINA LOVAS OPĆINA LOVAS

Pored postojećih gospodarskih su- bjekata (PZ «Lovas», Arator d.o.o., PZ «Nova zadruga», Citrus. d.o.o., VUPIK, Agro-Tovarnik, Agro-Lovas, bilježimo i nove.

Lovaski list 96 - Općina Lovas

2 tra 2019 ... su se u to malo rumunjsko mjesto, gdje već stoljećima živi hrvatska ... bench press (potisak s klupe) i deadlift (mrtvo dizanje). Na svom prvom ...

Lovaski list 91 - Općina Lovas

2 tra 2017 ... Tisak: Borovo graf, Vukovar. RIJEČ UREDNIKA. “Pola Slavonije otišlo da se spasi,. 'ko zadnji ode neka svjetlo gasi”. Početkom godine hrvatska ...

OPĆINA LOVAS raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN ...

7 velj 2019 ... urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Kao natjecatelji ili ponuditelji u natječaju ne mogu sudjelovat ...

LOVAS (suđenje u R

Misli da su Radojčića na tu funkciju postavili Slobodan Grahovac i Slobodan Subotić. U TO su bili ... Dr. Kaćar je dolazio noću i previjao je ozlijeđene. Rekao je ...

LOVAS - Documenta

Misli da su Radojčića na tu funkciju postavili Slobodan Grahovac i Slobodan Subotić. U TO su bili ... Dr. Kaćar je dolazio noću i previjao je ozlijeđene. Rekao je ...

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

općina hum na sutli općina jesenje općina konjščina - Krapinsko ...

2 srp 2015 ... “MIKROMOTOR”. Zagrebačka 28, Zlatar. 85. M. I. HRŠAK d.o.o.. Frana Galovića 17, Krapina. 86. MONARIS d.o.o.. Matije Gupca 31, Gornja ...

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.

grad pregrada grad zlatar općina jesenje općina kumrovec općina ...

30 tra 2019 ... OPĆINA JESENJE. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. 1653.

2005. - 2009. Općina dobila novi izgled - Općina Gornji Mihaljevec

Mihaljevec. Organizator je za sve posjetitelje pripremio fini grah i kuhano vino. (G.M.) ... na jelovniku bio pretepeni grah i kropci, a obavezno se išlo na Božji grob ...

krapinsko-zagorska županija grad zabok općina radoboj općina tuhelj

3 tra 2017 ... Izmjena i dopuna Urbanističog plana uređenja „Centar 3“ Zabok. 847. 6. Pravilnik ... nalaze se trgovački centri (Konzum, Plodine, Lidl i sl) gdje.

Općina Punat i Općina Baška - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

Općina Punat. Prostorna ... naslje e otoka Krka (Krk, Baška, Omišalj, Vrbnik). Kvaliteta plaže ... Lijep pogled na stjenoviti dio općine Punat. Nagib terena. Blagi.

program ukupnog razvoja grada knina općina ... - Općina Ervenik

Grad Knin se nalazi u Šibensko kninske županije, te je po veličini drugi grad unutar ... Poduzeće Brodomerkur d.d. na ovom prostoru posjeduje zatvoreni (3.500 ...

krapinsko-zagorka županija grad zabok općina bedekovčina općina ...

31 sij 2018 ... OPĆINA BEDEKOVČINA. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina za 2018.

krapinsko-zagorska županija grad zlatar općina bedekovčina općina ...

13 svi 2019 ... OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije. 1868. 2. Odluka o razrješenju i ...

- Grad Prelog, - Općina Donja Dubrava, - Općina Sveta Marija,

Grad Prelog,. - Općina Donja Dubrava,. - Općina Kotoriba,. - Općina Donji Vidovec,. - Općina Sveta Marija,. - Općina Donji Kraljevec,. - Općina Goričan.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Novi Marof

uporabe/katastar ska kultura katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja ... 1. V VARAŽDINSKA. NOVI MAROF. BELA. 318426. 107/1. 5517. PAŠNJAK.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Duga Resa

uprave https://geoportal.dgu.hr/ vidljivo da je dio zemljišta izgrađen. Vlasništvo RH 2/3 i PAPA JURAJ 1/3. 2. IV KARLOVAĈKA. DUGA RESA. BELAJ. 307467.

krapinsko-zagorska županija općina budinščina općina petrovsko ...

12 pro 2018 ... OPĆINA ZLATAR BISTRICA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i ...

krapinsko-zagorska županija općina hum na sutli općina kraljevec ...

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Radoboj 2007.-2013. godine ... tli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj: 21/13.), Općinsko ... organa lokalne samouprave, poštanski ured i turistički ured. 2. SUSTAV ...

Općina za ugodan život i kvalitetno poslovanje ... - Općina Matulji

strateški okvir za daljnji razvoj Općine Matulji postavljen je na temelju promišljanja ... TZ Matulji, Općina Matulji, TZ Kvarner, PGŽ, fondovi RH, fondovi EU.

Općina Omišalj i Općina Malinska Dubašnica - Javna ustanova ...

kulturno naslje e otoka Krka (Omišalj, Krk, Punat,. Baška, Vrbnik) ... Udio (u %) površine TZ u odnosu na ukupnu površinu TZ na području grada/općine. 43,86%.

krapinsko-zagorska županija općina đurmanec općina mihovljan ...

10 velj 2017 ... koriste Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika Općine Mihovljan za 2017. Godinu. 395 ... U „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske župa-.

Općina Dobrinj i Općina Vrbnik - Javna ustanova Zavod za ...

Općina Dobrinj. Prostorna, ekološka i razvojna ocjena područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja i uz naselje prema Uskla enju Prostornog plana ...

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE OPĆINA ZLATAR BISTRICA

01 Opće javne usluge. 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane. 38. Donacije i ostali rashodi. 94. 3851. Proračunska pričuva. 100.000. -50.000.

Prikaz katastarskih općina - Općina Marija Bistrica

OPĆINA. BEDEKOVČINA. OPĆINA. ZLATAR BISTRICA. OPĆINA. KONJŠČINA. 4.B.6. k.o. SELNICA. 4.B.9. k.O. TUGONICA. 4.B.5. k.o. POLJANICA. BISTRIČKA.

r.br županija općina katastarska općina naziv katastarska općina ...

BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC.

općina petrovsko općina radoboj - Krakom

31 pro 2018 ... 1. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Radoboj za 2017. godinu. 1145. OPĆINA TUHELJ. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1.

općina petrovsko općina radoboj - Krakom, doo

31 pro 2018 ... 1. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Radoboj za 2017. godinu. 1145. OPĆINA TUHELJ. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1.

grad pregrada grad zlatar općina bedekovčina općina desinić ... - KZŽ

24 lip 2019 ... I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu. 2515. 4. I. Izmjena i dopuna ... u svrhu seoskog turizma (kušaonica i prodaja vina, manji restoran, manje ... paravani, način gradnje i dr.) kao i primjenom važeće.

Opcina Vuka sluzbeni glasnik br.012015.indd - Općina Vuka

du je okružen prostorom općine Čepin, zapadno općinom Punitovci ... Prirodno kretanje stano vništva u 2011. godini. PODRUČJE. ROĐENI. UMRLI. UMRLA.

km_c227 opcina cavle hodnik-20170127130605 - Općina Čavle

26 sij 2017 ... Svakodnevne aktivnosti i događanja mogu se vidjeti na našoj web stranici ... Automotodrom Grobnik je uređen i dodan kao grupa na portalima.

KM_C227 OPCINA CAVLE HODNIK-20171018130433 - Općina Čavle

Tablica 40: Popis trasa linija javnog prigradskog prijevoza ..... Tablica 41: Količine sakupljenog otpada na području Općine Čavle ......... Tablica 42: Kulturna ...

R.Br. Naziv korisnika Grad/Općina korisnika ... - Općina Vrbnik

OPĆINA CESTICA. Cestica. Varaždinska. 885.520,83. 111.834.312,27. 38. GRAD SLATINA. Slatina. Virovitičko-podravska. 7.196.774,38. 119.031.086,65. 39.

općina plitvička jezera grad otočac grad otočac ... - Općina Vrhovine

VOŠTICA. AP 05 - GORNJE VRHOVINE, ARHEOLOŠKO PODRUČJE. ŽUTULJA. AP 06 - RUDOPOLJE, ARHEOLOŠKO PODRUČJE PUSTI. PERUŠIĆ.

APE d - Općina Bol

30 srp 2012 ... Najveća dozvoljena katnost građevine je (Po )P 1 Pk ili Su P 1 odnosno maksimalna ... općine Bol, upitno je da li će i u kojoj će mjeri biti moguće pronaći ... izvana, a ponekad i s tavanske strane, premazale vapnenim mortom. ... koje su vodile drvene ljestve na šufit, i komoru za spavanje, koja se mogla ...

MIL 52 - Općina Molve

3 pro 2018 ... Kalinovac, Klo tar Podravski, Novo virje, Podravske Sesvete i virje, temeljem koje ... tjednik Glas Podravine i Prigorja, Podravski list, ve ernji list,.

4.87 MB - Općina Petrijanec

Razgrađivanje postojeće i izgradnja nove kovane ograde sa parapetom na ... cijena iznos. I. Pripremni radovi i rušenja. 1. Sprovedba mjera zaštite na radu ...

Općina Konjic

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA OKOLINU (LEAP) Općine Konjic. Osnovni ... briga i aktivnosti na rješavanju ovog problema, te akcijama komunalnih službi, Zeleni-.

ZAK LJ U Č AK - Općina Vogošća

5 velj 2019 ... Ćurovac (Senad) Selma. 12. Abaz (Armin) Amar. 13. ... Sjenar (Adnan) Selma. 25. Hodžić (Nihad) ... Smajić (Hasmin) Kanita. 9. Bavčić (Samir) ...

OPĆINA POSUŠJE

POSUŠJE. INVESTICIJSKA. BROŠURA. Naš cilj je kontinuirana briga o svakom investitoru. Obratite nam se s punim povjerenjem kako bismo Vaš investicijski.

Općina Vižinada

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA. 1/2015. Općine Vižinada-Visinada. Članak 1. Daje se suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za ...

MIL 23 - Općina Molve

Priča o suvremenoj Općini Molve mogla bi se svesti na svega nekoliko riječi: puno, puno rada, dosta ... Popravljen je pod, postavljna je betonska deka, novi tepison i okrečena je ... metre da bi svojim slatkim zvukom okupila ljude na misu.

APE d - Općina Rugvica

9 kol 2018 ... (Dugoselska kronika, Sl. gl. Općine Rugvica br. 03/13, 7/14, 2/15 – pročišćeni tekst). 20. UPU gospodarske zone naselja Rugvica. (Dugoselska ...

Obrazloženje - Općina Bol

Koordinator plana: NENAD KONDŽA, d.i.a.. Stručni tim u izradi plana: NIKOLA POPIĆ, d.i.a., KORNELIJA KONDŽA, d.i.a., UR A LIŠIĆ, d.i.a.,. ANA KRSTULOVIĆ ...

III DIO - Općina Privlaka

Model proizvodnje odojaka. 14.2.2. ... Zajednički marketing ili prodaja zaštićenih brandova područja, zahtjeva sinergiju ... Prodaja pršuta je uhodana i nema.

OPCINA BASKA

OPCINA BASKA. 14. Temeljem dlanka 5. stavak |. Zakona o sigumosti prometa na cestama. (>Narodne novine< broj 67108), dlanaka 13. i 29. Statuta Op6ine ...

MIL 29 - Općina Molve

Marta Puškaš (glavna urednica), Ivan Kolar,. Vladimir Šadek, Zdravko Ivančani Josip. Matanović • Stručni suradnik: Vjekoslav. Prvčić • Adresa uredništva: Molve, ...

BA Š Ć INA 19 - Općina Šolta

Ova biljka navodno potiče seksualni tek pa je zovu ljubavni cvijet. Može bit da je zato i ... muzikološko društvo „Nagradom Dragan Plamenac“ za životno djelo.

OPĆINA BRDOVEC

JAVNI SUSTAV ODVODNJE OPĆINE BRDOVEC. II FAZA. PROJEKTNI ZADATAK za izradu tehničke dokumentacije. 1. UVOD. Općina Brdovec smještena je u ...

Općina Goričan - PRE-KOM-a

29 srp 2019 ... Članak 3. Davatelj usluge GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog će cjenik početi ... PRELOG. U Hrvatska pošta. Croatian Post Inc./ Republika Hrvatska.

S A D R Ž A J - Općina Kanfanar

3 lip 2019 ... oko Karaštaka, oko groblje Kanfanar, most za TDR, autobusne stanice, ispod mosta na Limu). - montaža štoka i vratiju, sanacije i farbanje te ...

općina gradec

4 kol 2015 ... drŢavne ceste D 26 Vrbovec – Dubrava, te lijevim nasipom od ... UgroŢenost pojedinih područja s obzirom na vrstu gradnje i rabljeni građevinski materijal ... Autoprikolica. Traktor. Malčer. Kosa. Izvor podataka: Općina Gradec.

t - Općina Podstrana

dinarski voluhar. Dinaromys bogdanovi l. Istočno submediteranski suhi travnjaci. 62AO. (Scorzoneretal i a vi llosae) l. Istočnomediteranska točila. 8140.

opcina - SAOP

VELIKA PISANICA. 000442. BABINDUB. 520. 05207 ... VELIKA PISANICA. 000531. BAČVA. 497. 04979 ... STUBIČKA SLATINA. 311. 03115. OROSLAVJE.