Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice

13 lip 2019 ... položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara,. • natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice - Srodni dokumenti

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice

13 lip 2019 ... položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara,. • natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u.

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada - jvp garešnica

Vatrogasci su dužni ispoljavati inicijativu, savjesnost, samoprijegor, odlučnost, ... Na način iz stavka 2. ovog članka, djelatnici pozdravljaju u trenutku pjesme ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada etnografskog muzeja

13 lip 2018 ... muzejske građe i muzejske dokumentacije (»Narodne novine« br. ... sposobnost odabira platformi za webshop koje su kompatibilne muzejskim.

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada - Visoka škola za ...

1 ožu 2016 ... (3) poslove međunarodne suradnje vodi voditelj ureda. (4) poslove nastavnika na posebnim dužnostima obavljaju imenovani nastavnici i ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića

DJEČJEG VRTIĆA "BIOKOVSKO ZVONCE" MAKARSKA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića ( u ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole Valpovo

vodi kadrovske evidencije u sustavu Riznica OBŽ,. – vodi statističke podatke RAD-1,. – vodi blagajničke poslove (uplata-isplata),. – prati i primjenjuje nove ...

pravilniko unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića buba ...

3 ruj 2018 ... Tjedno radno vrijeme rasporeĊuje se u pet radnih dana. Raspored radnog vremena utvrĊuje se Godišnjim planom i programom rada vrtića.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta

poloiaj t. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda dekana). 1 izvriitelj. Opis poslova: - obavlja zahtjevnije poslove za dekana i prodekane.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji ŽBČ - Županijska ...

28 lis 2019 ... ustroj općih i specijalnih bolnica na način koji omogućava ... Jedinica za centralno naručivanje i otpust. 4. ... Opća internistička ordinacija. 1.8.2.

Pravilnik o unutarnjem ustroju, načinu rada i ... - "Slava Raškaj" • Split

Statuta CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „SLAVA RAŠKAJ" SPLIT (u daljnjem tekstu: Centar) Upravno ... osnovna škola i tečaj za njegu. 13. UKUPNO.

Pravilnik o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma

Članak 11. Ako su zakonom, drugim propisima ili ovim Pravilnikom određeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu može se sklopiti samo ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu TŠČ – pročišćeni tekst 2017.

Pročišćeni tekst Pravilnika obuhvaća Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ... Škole, izvođenju nastavnog plana i programa, odgoja i obrazovanja mladeži, ... izleta. - pregledava pedagošku dokumentaciju svih razrednih odjela i ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Narodne knjižnice i čitaonice Tisno utvrdila je dana 19.08.2019. godine: P R A V I L N I K ... iz članka 7. ovog Pravilnika su: - u I kategoriji radnih mjesta ... Ravnatelj zasniva radni odnos s Knjižnicom na određeno vrijeme, s mandatom od četiri ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova centra za ...

Statuta Centra za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Split (u daljnjem tekstu Centar), te Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, svibanj 2014 - Specijalna bolnica ...

Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je na 16. sjednici održanoj ... Jedinici za naručivanje, prijem i otpust pacijenata i. - Jedinici ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu - Opća županijska bolnica Pakrac

Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće županijske bolnice ... 4.1. Centralna jedinica za naručivanje pacijenata ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 2017 - Dječji vrtić Vrbovec

daljnjem tekstu Pravilnik), Dječji vrtić Vrbovec (u daljnjem tekstu: Vrtić) utvrđuje se ... Probni rad za stručnog suradnika - pedagoga koji se prima na neodređeno ...

Pravilnik o radu i unutarnjem ustrojstvu Pučkog otvorenog učilišta ...

12 tra 2019 ... Statuta Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, nakon ... radno vrijeme i mogućnost drukčijeg uređenja radnog vremena, noćnog ... po potrebi provodi potrebna testiranja i na kraju utvrđuje listu kandidata ... dan ili više slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat.

Pravilnik o unutarnjem ustroju Gradske knjižnice Solin(.pdf)

položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara. 2. za zvanje knjižničar: - završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti ...

PRAVILNIK o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada ...

(2) Učenicima članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu: HŠSS), kojom se potvrđuje identitet učenika.

Objava informacija o unutarnjem ustrojstvu i planova savjetovanja ...

Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva ... https://poduzetnistvo.gov.hr/kontakti-1213/1213 · Ministarstvo ...

Pravilnik o organizaciji normativima standardima i načinu rada ...

(„Službeni list CG“, broj 27/13), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, donijelo je ... Ovim pravilnikom propisuje se organizacija, normativi, standardi i način rada centra za socijalni ... 1) Prijemni list sa prijemnom procjenom (obrazac PL);.

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

... s Akreditacijskim savjetom Agencije za znanosti i visoko obrazovanje (AZVO) u ... mišljenje i prijedlog organizacije, matični odbor će sam provesti postupak ...

Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu ...

(4) Drugi proizvodi od grožđa, mošta i vina trebaju u toku ... proizvodnja koncentrovanog mošta, rektifikovanog ili ... doslađivanje i pojačavanje za destilaciju,.

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ...

29.12.2014. godine, a stupio je na snagu 6.1.2015. Član 1. Lov sokolarenjem pticama grabljivicama i evidencija ptica grabljivica vrše se na način utvrđen ovim.

pravilnik o organizaciji i unutranjem ustrojstvu radnih mjesta

vodi računa o pravilnoj primjeni Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata. („Narodne novine“ br. 16/96, 125/97, 37/06, 59/07 i 30/08). i ...

Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta - Institut za arheologiju

složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine 38/01, 112/01, 156/02,. 162/03 ... (pročišćeni tekst). I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta i položaja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ... radna mjesta u Institutu sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti ...

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih ... - KBC Rijeka

Statuta Kliničkog bolničkog centra Rijeka (u daljnjem tekstu: KBC) i. Pravilnika o uvjetima ... BOLNICOM. POLIKLINIKA I DIJAGNOSTIKA Klinike za neurologiju ...

PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog ... - Općina Gradište

12/09), načelnik Općine Gradište donosi: ... Općine Gradište (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) . II. ... niža stručna sprema ili osnovna škola. - vozačka ...

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati

5. lov liganja povrazom s kukom, ukupno do dva (2) komada, bez uporabe osvjetljenja;. 6. pridneni stajaći parangal do najviše 100 udica;. 7. osti, bez upotrebe ...

Pravilnik o unutarnjem redu Općinskog suda u Koprivnici

zemljišnoknjižnom odjelu, voditelj zemljišnoknjižnog odjela i zemljišnoknjižni ... Radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, a dnevni odmor od ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstu i sistematizaciji radnih mjesta

I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA. OPĆE ODREDBE: Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta u. Domu za ...

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave - Grad Vodice

Ukoliko je za obavljanje odreĊenih poslova (prometni redar, administrativni tajnik-arhivar i dr.) ... Vodice. Ĉlanak 15. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. ... Administrativni referent - upisničar:.

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova CZSS Čakovec

stručnih i drugih radnika Centra za socijalnu skrb Čakovec (u daljnjem tekstu: Centar) i uvjeti koje trebaju ispunjavati za obavljanje tih poslova te druga pitanja ...

pravilnik o unutarnjem redu u parku prirode hutovo blato

Zaposlenici Javnog poduzeća “Park prirode Hutovo blato” (u daljnjem tekstu: Javno poduzeće), stanovnici Parka prirode, vlasnici i ovlaštenici prava na.

pravilnik o unutarnjem redu ureda državne uprave u primorsko ...

Matični uredi na području Primorsko-goranske županije organizirani su u Uredu kao unutarnje ustrojstvene jedinice u Službi za opću upravu, Odjelu za osobna ...

pravilnik o unutarnjem redu općinske uprave općine baška voda pdf

Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12), čl. 11. Odluke o ustrojstvu općinske uprave Općine Baška Voda (GL br. 2/11¸15/12 ) Općinski načelnik donosi.

pravilnik o ustrojstvu fakulteta i radnih mjesta fakulteta ... - Fsb

17 srp 2017 ... Laboratorij za oblikovanje deformiranjem. ▫ Katedra za alatne strojeve. Laboratorij za alatne strojeve. Laboratorij za medicinsko inženjerstvo.

Pravilnik o radu knjižnice

knjižnične građe, revizija i otpis knjižnične građe, prijelazne i završne odredbe. Članak 2. Knjižnica je služba koja djeluje sa svrhom osiguravanja uvjeta za ...

Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta - Procisceni ...

utvrdile i napravile pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih ... mjesta iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ 25/13,72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14,.

pravilnik 0 radu sredisnje knjiznice - Fer

14 pro 2016 ... knjiznice (dalje u tekstu: Knjiznica) u sastavu Sveucilista u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i racunarstva (dalje u tekstu: Fakultet) te druga ...

program rada knjižnice i čitaonice - Knjižnica Fran Galović

11 velj 2015 ... Knjižnica i čitaonica “Fran Galovid” Koprivnica (dalje: Knjižnica) narodna je knjižnica, koja obavlja funkciju ... Travno, Zagreb, 28.2.2015.

SREDIŠNJI ODJEL GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA: IZAZOVI RADA ...

odjel “Stribor”, Odjel periodike, Narodna čitaonica. Središnji odjel GKR na današnjoj lokaciji u Palači Modello djeluje od 1966. godine kada je tamo smješten ...

Program rada knjižnice u 2019. - Knjižnica Fran Galović

28 stu 2018 ... e-mail: [email protected], www.knjiznica-koprivnica.hr ... Knjiţnica i ĉitaonica “Fran Galović” Koprivnica (dalje: Knjiţnica) narodna je ...

načinu i metodologiji rada u Poliklinici - ICT-AAC

Verbotonalna metoda zasniva se na rehabilitaciji isključivo preko slušanja, a slušanje je uvjet dobrog govora. Velika su pomoć u radu elektroakustični.

pravilnik o radu knjižnice veleučilišta u bjelovaru - VUB

22 velj 2018 ... PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE. VELEUČILIŠTA U BJELOVARU. KLASA: 602-04/18-07/002. URBROJ: 2103/01-21-09-18-22. Bjelovar, 22.

Pravilnik o nacinu r..

ПРАВИЛНИК о начину ... одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. ... променом закључно са 31. децембром 2017. године, утврђује се у.

plan i program rada gradske knjižnice pakrac za 2019. godinu

Gradska knjižnica Pakrac. Trg dr. ... Radno vrijeme knjižnice s korisnicima: ... uređivati web stranicu knjižnice (www.knjiznica-pakrac.hr ), te stranicu GKP na.

četrdeset godina rada bibliobusne službe gradske knjižnice rijeka ...

Gradska knjižnica Rijeka [email protected] ... Ključne riječi: bibliobus, bibliobusna služba, Gradska knjižnica Rijeka. Summary. On June 9th 2009 ... je obogaćen, služba ojačana osobljem, utvrđeno novo radno vrijeme u jutar- njim i ranijim ...

Pravilnik o jednostavnoj nabavi - Knjižnice grada Zagreba

Statuta KGZ-a, Upravno vijeće KGZ-a na sjednici od 12.07.2017. donosi. PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE. U KNJIŽNICAMA GRADA ...

Pravilnik o načinu rešavanju reklamacija - mts

P R A V I L N I K o načinu rešavanja prigovora/reklamacija korisnika usluga. „Telekom Srbija“ a.d. i formiranju i radu Komisije za rešavanje prigovora/reklamacija.

pravilnik o načinu zapošljavanja, 28.01. 2019.

Ovim se Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: ... obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, ... Slobodno radno mjesto moguće je popuniti bez provedbe javnog natječaja u skladu s odredbama ... Poništenje natječaja i odluka o nezasnivanju radnog odnosa.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ IBM VTC

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... 9. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim.

razvoj 3d računalne višekorisničke igre u umreženom načinu rada

11 ruj 2018 ... Ključne riječi: Višekorisnička igra, Unity3D, Unity predlošci, 3D ... Igru Pitstop II je izdala izdavačka kuća Epyx za Commodore 64 i Atari konzole davne 1984. ... učinke, video uređivanje, a moguće je čak i video igre kreirati.

Odluka o načinu evidentiranja početka i završetka rada radnika DZ ...

29 kol 2017 ... Zakona o radu (NN 93/14), članka 8., 12. i 13. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017), članka 17. stavka 2.

Pravilnik o radu Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić - Gradska ...

Nitko u Knjižnici ne može početi s radom prije sklapanja ugovora o radu, odnosno ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

pravilnik o radu knjižnice i. tehničke škole tesla - I. tehnička škola ...

Ukoliko je to jedini zaposlenik u knjižnici, on je istovremeno i voditelj knjižnice. Knjižničar: - planira i programira rad knjižnice,. - obavlja stručno knjižnične i ...

PRAVILNIK o načinu korištenja službenih automobila

PUTNI RADNI LIST. Članak 5. Za svaki službeni automobil posebno se vodi putni radni list i korištenje službenog automobila može se ostvariti samo na temelju ...

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... potvrde o plaćama na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu plaće, ako ...