Невен ИСАИЛОВИЋ* Историјски институт Београд ЈЕДАН ...

Кључне речи: Хрвоје Вукчић Хрватинић, Жигмунд Луксембуршки, Рауп. (Рауф) из Ливна, Гргур из Ускопља, Сребреница, Кучлат, Бродар, Сусед, 1410.

Невен ИСАИЛОВИЋ* Историјски институт Београд ЈЕДАН ... - Srodni dokumenti

Невен ИСАИЛОВИЋ* Историјски институт Београд ЈЕДАН ...

Кључне речи: Хрвоје Вукчић Хрватинић, Жигмунд Луксембуршки, Рауп. (Рауф) из Ливна, Гргур из Ускопља, Сребреница, Кучлат, Бродар, Сусед, 1410.

00 NULTE IC 55:Layout 1.qxd - Историјски институт Београд

Ivo Goldstein – Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Novi ... Којић, Приштина у средњем вијеку, Историјски часопис XXII, 1975, 52; Р. Ћук, ...

00 NULTE IC 55:Layout 1.qxd - Историјски институт Београд 3 ...

Key words: Kačići, Makarska seaside, Makarska Krajina, Dalmatia, Bosnia,. 15th century. О Качићима се, у историографији, углавном писало у контексту про ...

00 nulte IC 60:Layout 1.qxd - Историјски институт Београд 3 ...

Викторија Поповска-Коробар – Драги Горгиев. 247 ... BRITISH DIPLOMATS REPORTS ABOUT ALBANIAN INVASIONS ... 7, постало је видљиво лице бедема формирано ломљеним каменом ... Викторија (1819 – 1901) краљица Велике Британије и Уједињеног краљевства и Ирске од 1837. године до смрти.

Мешовита грађа (Miscellanea) - Историјски институт Београд 3 ...

Catasticum contractae Zoppa de Gerbili - Катастик дијелова жупе Грбаљ ... није била донесена статутска одлука (1367) да само которски грађа- ... акција. И затим, једна признаница г. Воје Марковића банци Commando, по којој.

ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС Књ. LIII (2006) - Историјски институт ...

Стобреч, 4. Полаче - Мљет, 5. Билице, 6. ... конципирали напад на град: «После тога осуше на град пљусак од стрела, па извршише јуриш и тако град ...

ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС Књ. LVI (2008) - Историјски институт ...

Неспорно је било да је Никша потицао из Сплита, али ... 29 Ј. Тадић, Историја Дубровника, 308; M. Spremić, Dubrovnik e gli Arago- nesi, 273-281; Isti, Der ...

ISTORIJSKI ^ASOPIS Kњ. LXIV (2015) - Историјски институт ...

ДРЖАВНА ЛУТРИЈА У ВЕНЕЦИЈИ (LOTTO) ОД 1713. ДО 1715. ГОДИНЕ: ... 1 Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godinе. 1463. Knj. I, Sarajevo ... илегално, и њих сиромашнији поданици нису могли да купују.8 Лото није подразумевао ... Вертикално прош., 7 49. Вертикално ...

београд у делима европских путописаца - Балканолошки институт

11 нов. 2019 ... Путопис и историјски извор: Београд у XVI веку . . . . . 45 ... время, часть сербских земель включена в состав Хабсбургской им- перии.

Београд, 2018. - Институт за међународну политику и привреду

... Naprijed, Zagreb, 1974, str. 64. 13 Интернет: http://hrvatskonebo.com/hrvatskonebo/blog-post/odgovornost-u-hrvatskoj- politici-nepoznati-pojam/ 31.5.2018.

ЕМС АД БЕОГРАД ул. Кнеза Милоша 11 11000 Београд Србија Р ...

Београд. 34X-0000000044-9. 4. Ensco Energy Services Company AG ... 9. ČEZ A.S.. 11XCEZ-CZ------1. 10. "NOVA COMMODITIES" д.о.о. Београд.

ДР МИЛАН ГЛАВИНИЋ (БЕОГРАД, 1891 – БЕОГРАД, 1968 ...

Сажетак: Текст доноси допуну већ познатих података у биографији Милана Главинића, о његовом ангажовању у ... звоници и куле од цркава, али овога пута је песма бронзе ... Ја памтим још петролејско осветљење у лампама.

тс београд 20 тс београд 20 - Електромрежа Србије

и израде концептуалног дизајна ... те Бориса Шушића и Милорада. Павловића ... интереса да задржи мало време ... радња система за пословну инте-.

Десертификација као један од проблема заштите животне ...

Десертификација представља процес ширења пустиња и полупустиња. Фактори ... То су: Велика песковита пустиња и Велика Викторијина пустиња, са.

47 ЈЕДАН ПРИСТУП ОБРАДИ СИНТАГМЕ У ОСНОВНОЈ ...

у вези са синтагмом у основној школи. С обзиром на то да синтагма није изолована језичка јединица, њена функција и значење морају се посматрати ...

један програм за рад у продуженом боравку - doiSerbia

децом у продуженом боравку ангажују се наставници разредне наставе који у току свог ... тивности предвиђене су различите друштвене игре и забава.

ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ, ДВАДЕСЕТ ...

ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ,. ДВАДЕСЕТ ... иако је широко прихваћено јер је хришћанска митографија сусрет два будућа свеца и ...

Млађен Трифуновић1 ЈЕДАН ПРИМЈЕР ПРИМЈЕНЕ МЕТОДА ...

ЈЕДАН ПРИМЈЕР ПРИМЈЕНЕ МЕТОДА ИГРЕ У. НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ. Извод: Кроз метод игре излазе на видјело активна изворна мотивисаност, ...

Сваки учесник игре треба на један папир да напише три ...

ИГРЕ ЗАГРЕВАЊА. Игре загревања се могу ... Ове игре се могу користити на часовима разредног старешине, на ... М – мачевање, меч, маратон,медаљ,.

гласник - Историјски Архив Ваљево

Како се и у родословима и летописима Драгутин назива „сремским краљем", раније ... Газда Никола Симеуновић из Бабине Луке беше у Милошевој пратњи ... ербо код свиу царстваемо препознати и милост имати можемо у свако вре- ме. ... Месечни приходи: од личне привреде, ране и квартира 3 талира.

[email protected] - Историјски Архив Ваљево

Хаџи-Петровић Надежда шнајдерка – дневничар ... вијање. Сталожен је и миран, однос према друговима има правилан, као ... Вељковић Бранко 100.

Untitled - Историјски Архив Ваљево

6 сеп 2012 ... преселили су се, на раније купљено имање, у Совљак крај Уба. ... шла на врх Кајмакчалана, висок 2 522 метра. И тек што је ... Г Архив Југославије, Београд, Фонд: Краљев двор – Збирка података о носиоцима ...

glasnik - Историјски Архив Ваљево

6 сеп 2012 ... 46 Историјски архив Ужице, Лични фонд: Михаило Живковић, ... бих доживети да моје Бабине дођу у Србију, да одем да их видим и да у ... гична судбина госпође Милене Павловић Барили“; „Побијени Срби –.

Историјски пут развоја западног хришћанства - Doi Srpska

послије Великог раскола само разрађено до облика који имамо данас. ... црквени великодостојници врло рано почели да се интересују о ... раскола из 1054. године Римска црква још интензизвније или, боље речено, још отворе-.

Oslobođenje Beograda - Историјски архив Београда

каталог изложбе. Београд 2014. ... Marko Pivac, The SOUL and Graves of YUGOSLAVIA 1941 - 1946 Part 1: A National Tragedy, United. States 2013.

ISTORIJSKI CASOPIS_NULTE STRANE.indd - Историјски ...

Бијељина. О томе, такође: S. Pavičić, O govoru u Slavoniji do turskih ratova i velikih ... коју доноси барски клирик ипак треба опрезно користити. Тако је нпр. ... cupantur, cum iuribus et pertinentiis earum).32 Краљ Бела IV је област у ... епирским деспотом Михаилом Анђелом око преосталих поседа а уговор.

ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ СТАРОГ ВЕКА

историја учитељица живота. Велики римски историчар Тит Ливије каже: ,,Оно што изучавање историје чини здравим и плодоносним је управо то што ...

аутоматизација библиотека у србији – историјски преглед1

Кључне речи: електронска библиотека, аутоматизација библиотека, Србија, ин- тегрисани библиотечки систем, COBISS, BISIS, NIBIS. Електронска ...

историјски записи - Univerzitet Crne Gore

чега га, опрезно и услед непостојања других додатних аргумената и ре- ... sa-imanja-gregovica-prije-pola-stoljeca. 4. Исто. 5. В. Јовановић, Нови ... Anđela Đ. GAVRILOVIć ... Ова епизода је представљала и занимљив при-.

Katalog izložbe - Историјски архив Београда

2 Видети: З. М. Јовановић, Београдска надбискупија, њени натпастири и цркве кроз епохе. Књ. II, Од 1521. године до освита новог доба, Београд 2011.

Rade POZNANOVI - Историјски архив Ужице

18 дец 2019 ... 24 Календар са шематизмом Краљевине Србије за годину 1885, ... тве и жетве, обезбедио неопходан сетвени материјал и обновио ...

Book 1.indb - Историјски Архив Ваљево

38] Аноним. Домаће вијести. Наше правице бр. 45 од 7. новем- бра 1912. Вараждин; 1912. 39] Станковић С. Међу рањеном браћом. Наше правице бр.

БЕОГРАД&qu

ZICA, CELICNA φ1.5 ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE. Партија 13. 42662000 – Oprema za zavarivanje. 381525001. ZICA, CELICNA φ2.0 ZA AUTOGENO ...

Историјски развој грађанског права и грађанскоправне науке

Za njih je Justinijanov kodeks knjiga sa autoritetom bez pogo- vora koju treba tumačiti a ne produbljivati, usavršavati i prilagođavati potrebama svog vremena.

подгорски рудници у xix веку - Историјски Архив Ваљево

Овде се мисли на олово и бакар за војне намене, и драгоцене метале, којима би био омогућен рад у ковницама новца. После успешно завршене прве ...

Витезови Карађорђеве звезде - Историјски Архив Ваљево

и мајка Ђука били су пољопривредници слабог мате- ријалног стања. ... ђорђеве звезде, Аранђеловац 1990, 258, 435; Д. Бајић: Ваљевска трговина и ...

погледајте - Историјски архив града Новог Сада

стављени био је жупан слободног краљевског града Новог Сада др Петер ... Молба Хора Новосадске жупе „Цецилија“ да им се додели субвенција. На ... др Јожеф Штрихлер, Јанош Секереш, Ђула Кусли, Елек Рудић и др. Језик: м.

Београд, 31 - HIP Azotara

28 феб 2015 ... 97,819,637. 5 PORESKA UPRAVA. 48,432,209. 150,220. 48,582,429. 6 AGIT-AGEN.ZA INTEGR.TRANSP. ZAGREB. 080219215. 21,274,445.

радио београд

Телевизија Београд организационо обухвата: РТС ТВ 1, РТС ТВ 2, РТС ТВ 3 и ... Прате се основни показатељи слушаности четири радио програма ... Амбасада САД у Београду, а за које РТС издваја средства у оквиру пакета Европске ... и терену, прати кретање новчаних средстава, обезбеђује пратњу VIP.

Државни службеници Ваљевског округа 1944–1947 - Историјски ...

Хаџи-Петровић Надежда шнајдерка – дневничар ... вијање. Сталожен је и миран, однос према друговима има правилан, као ... Вељковић Бранко 100.

Историјски архив Јагодине Корени X - istorijski arhiv jagodina

Ланиште, Кочино Село, Ракитово, Рибник, ... Златомир Милић, Евица Барић, Загорка Милошевић, Слободан Тешић, Борка Ченагџија, Живота Савић,.

годишњак историјског архива града новог сада - Историјски ...

као и шиваћа машина, машина за „пеглирање” и „рупичаста” преса.8 Горе ... Силва Киш, Милорад Копривица, Јанко Шредер, Даница Мићуновић, Драгица ... Богат извор сазнавања различитих ставова учесника аутор је открио.

политика ад београд п р о с п е к т - Politika AD

Политика данас издаје Политикин забавник, најстарији дечији магазин у земљи ... У оквиру издаваштва Политика издаје магазин Политикин Забавник, ...

Nežider, austrougarski logor za Srbe 1914-1918 - Историјски архив ...

Књига Нежидер, аустроугарски логор за Србе 1914−1918. подељена је на ... Бучје. 24.6.1916. непознато непознато. Мандић Грујица м. 1861. Стубал.

историјски осврт на епидемију пегавца 1914–1915. године у србији

Класични или епидемијски пегавац (Typhus exanthematicus, пегави тифус) је, генерализована, тешка, акутна инфективна болест, која се карактерише ...

Тeзе и резимеи 12–16. IX 2019. Београд

циклопедија”, а поводом Енциклопедије мртвих да је енциклопедија његова „опсесивна тема”, и да све његове књиге „теже да на неки на- чин буду ...

Маст. ВИОЛЕТА КЕЦМАН БЕОГРАД 2019

24 окт 2019 ... Маст. Виолета Кецман бр. индекса: ... политичка у постдрамском смислу, јер су глумци преузели одговорност да промене понашање у ...

ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД Консолидовани финансијски ...

31 дец 2018 ... Група је на дан 31. децембра 2018. године имала 14.958 ... 14.942 запослених (31. децембар 2017. године: 14.980 запослених) ... у Републици Србији за исти обрачунски период. ... позајмице) запосленима, на основу Одлуке о исплати зајма за набавку огрева, зимнице и уџбеника. Отплата.

Математички факултет Београд КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ И ...

Тригонометријски облик комплексног броја. 5.Експоненцијални облик ... Комплексна раван , алгебарски облик комплексног броја. Дефиниција 2.1 Скуп ...

ДР ЉИЉАНА БАЈИЋ Филолошки факултет Београд ...

Др Љ. Бајић: РЕЦЕПЦИЈА И ДЕЛОВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА НА УЧЕНИКА ... затичу Ђука и Вукало? Добро је да запазите по чему се Ђукино пона-.

Ана Елаковић-Ненадовић, Филолошки факултет, Београд

У овом раду ћемо разматрати беседништво као један од основних видова убеђивања и људског комуницирања, уопште. Говорничко умеће, осим ...

ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ КЊИГЕ ЧЛАНОВА Београд, 2018.

Кајакашког савеза Србије на седници одржаној 26.01.2018. год. донео је. ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ КЊИГЕ ЧЛАНОВА. Члан 1. Овим правилником ...

OСНОВНА ШКОЛА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БЕОГРАД Школски ...

Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог ... 10) Емоције (љубав према породици, друговима).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, 22. jaнуар 2020. године 06 ...

22 јан 2020 ... са именима пет кандидата за чланове стручне комисије за писање реферата о кандидату, осим уколико се ради о предлогу за доделу ...

грађевинско предузеће gemax доо београд - WM Equity Partners

30 јун 2016 ... CVIJIĆEVE Kuća kućni broj. Djure Dajkovića br. ... КЛАРИЋ (ДУШАН) МИРКО. 256.123,06 ... AUTO SVET VLADO D.O.O.. 5.537.103,91.

ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ КЊИГЕ ОДЛУКА Београд, 2017

савеза Србије на седници одржаној 19.02.2017. год. донео је. ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ КЊИГЕ ОДЛУКА. Члан 1. Овим правилником Кајакашког савеза ...

академија фудбала београд социологија са ... - Akademija Fudbala

СОЦИОЛОГИЈА СА СОЦИОЛОГИЈОМ СПОРТА. СКРИПТА ... По Конту социологија треба друштвене феномене да проучава кроз њихове статичке и.

Среда, 6. јун 1962. БЕОГРАД БРОЈ 23 ГОД ... - Службен весник

БРОЈ 23. ГОД. XVIII. 308. На. основу члана 14. став 1. Закона о порезу на лични приход грађана („Службени лист ФНРЈ4', бр. 24/60), члана 198. Закона о ...

Page 1 САША МИЛИЋ Београд DOI 10.5937/kultura1547130м ...

била је довољна Славоју Жижеку да закључи да је цео филм. „Отворено ... Маратонци трче почасни круг, направљеним у мало мање репресивном ...

ОШ „Младост“ Нови Београд Број 208/2-18 1.3.2018 На основу ...

1 мар 2018 ... ОШ „Младост“ организује продужени боравак као облик образовно-васпитног рада у првом циклусу основног образовања и васпитања, ...